Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 12; 296 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 12)

12.281 Buiten de Sluispoort Laurens Fritsert

Wijk 12 Nummer 281
Sluisweg* overzijde Buiten de Sluispoort
Eigenaar: Laurens Fritsert
Getaxeerd op: ƒ 45
Ongesplitst
Oude aanslag: ƒ 1-10
Nieuwe aanslag: ƒ 3-15
Opmerkingen: Gehuurd door Willem Telders

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).