Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: repertorium van notaris D. Wisboom Verstegen (1915-1916)


okt-dec 1915

2456 (1-10-1915) toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Arie Visser Korszoon te Scheveningen (s Gravenhage);
2457 (1-10-1915) geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Anthonie Hendrikus POLS te Dordrecht, ten behoeve van de Dordrechtsche Hyptheekbank te Dordrecht, groot f 15.000;
2458 (1-10-1915) toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door de Dordrechtsche Onderlinge Credietvereeniging te Dordrecht;
2459 (1-10-1915) verklaring (in minute) door Abraham Hendrik Remeeus te Zwijndrecht, Nicolaas van der Giessen te Dordrecht en Huibert van NAMEN Huibertszoon te Zwijndrecht;
2460 (1-10-1915) toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Albert VERMEIJ te Dordrecht;
2461 (2-10-1915) geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Jan van der POL te Barendrecht ten behoeve van Abraham Kooijmans te Zwijndrecht groot f 6000;
2462 (2-10-1915) geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Jan van der POL te Barendrecht ten behoeve van Dirk Lagendijk te Heerjansdam groot f 7000;
2463 (6-10-1915) koopakte (in minute) Antoon van de Mosselaar te Moergestel verkooper en Josep Booij te Puttershoek en Pieter Booij te Rotterdam koopers, van de kadastrale perceelen der gemeente Moergestel Sectie B nummer 1624 en sectie C nr 21-22-23-658-808-952-954 en van het kadastrale perceel der gemeente Oisterwijk sectie D143 voor f 3000;
2464 (7-10-1915) scheiding (in minute) der goederen behoorende tot de nalatenschap van Rijk van Andel en waarvan Maria Theresia van Otterloo weduwe Rijk van Andel het vruchtgebruik genoot door: Johannes Karel Ouborg gehuwd met Cornelia van Andel, Joost van Andel, Rijk van Andel, Geertje Jacoba Verburg weduwe Gijsbert Pieter van Andel, Geerdina van Andel weduwe Hermanus den Hartog, Pieter Hendrik VOGEL gehuwd met Gerdina den Hartog, Wilhelmina den Hartog,allen te DORDRECHT, en Antonie Johannes Angelino gehuwd met Johanna van ANDEL te Amsterdam;
2465 (8-10-1915) koopakte met voorbehoud van hypotheek (in minute) Johannes Andreas KOOL te Dordrecht verkooper en Marinus Ridders te Dordrecht kooper, van het kadastraal perceel der gemeente Dordrecht Sectie C3719 voor f 4050 met voorbehoud hypotheek voor f 500;
2466 (13-10-1915) inbewaargeving (in minute) eener onderhandsche akte van volmacht door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2467 (13-10-1915) toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2468 (13-10-1915) testament (in minute) Willemina de Vries te Dordrecht;
2469 (14-10-1915) toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Joost van Andel te Dordrecht in hoedanigheid;
2470 (15-10-1915) Boedelbeschrijving (in minute) van Aalbert de WAAL en zijne echtgenoote Sara Christina Bolte als mede van de nalatenschap van eerstgenoemde;
2471 (18-10-1915) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Andries Bergijk te Zwijndrecht ten behoeve van de Nederl. Hyptoheek bank te Veendam groot f 8300;
2472 (18-10-1915) testament (in minute) Hendrika MEIBOOM weduwe Hendrik Cornelis Stijnes te Dordrecht;
2473 (20-10-1915) testament (in minute) Jasper Boogert tijdelijk verblijvende en wonende te Dordrecht;
2474 (20-10-1915) testament (in minute) Dirkje Poots echtgenoote van Jasper Boogert tijdelijk verblijvende en wonende te Dordrecht;
2475 (20-10-1915) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van de Gereformeerde Kerk te Dordrecht ten behoeve van Magdalena Wilhelmina van de WEG te Dordrecht groot f 2000;
2476 (20-10-1915) Hypotheekstelling (in minute) door en ten laste van Philippus Johannes UITTENBOGAARD te Dordrecht ten behoeve van de Cooperatieve Spaar- en Voorschotbank Boaz voor Dordrecht en omstreken te Dordrecht groot f 750;
2477 (22-10-1915) Extract Collationner (in originali) van een door Maria Johanna Middelhoven weduwe Johannes Adrianus van de Weg te Dordrecht vertoond stuk;
2478 (23-10-1915) koopakte (in minute) Gerrit RADEMAKER te Dordrecht verkooper en de Naamlooze Vennootschap Delicatessenfabriek voorheen Maison van Asperen te Dordrecht koopster van het kad perceel Dordrecht H342 voor f 700;
2479 (28-10-1915) toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Hendrik Adolph Dicke en Carel Matthijs Dicke, beiden te Dordrecht;
2480 (26-10-1915) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Johannes Cornelis Schotel te Voorvurg ten behoeve van jetje zich ook noemende en schrijvende Henriette Hagens te Dordrecht groot f 2700;
2481 (26-10-1915) toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door de Dordr. onderlinge Credietvereeniging te Dordrecht;
2482 (26-10-1915)  toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Anthonie EK Anth.Joh.zoon te Dordrecht;
2483 (26-10-1915) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Arie van Eck te Dordrecht ten behoeve van Jacobus Mouthaan te Dordrecht, groot f 1400;
2484 (27-10-1915) Overeenkomst (in minute) tusschen Hubertus Pieter Kramer en Bernardus Kramer, beiden te Dordrecht;
2485 (28-10-1915) toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2486 (1-11-1915) Koopakte met voorbehoud van hypotheek (in minute) HIDDE NIJLAND te s Gravenhage verkooper en de Vereeniging voor Diaconessenarbeid in Dordrecht en omstreken gevestigd te Dordrecht koopster, van het kad. perceel Dordrecht E623 voor f 20.000 met voorbehoud van hypotheek tot een bedrag van f 19.000;
2487 (3-11-1915) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2488 (3-11-1915) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Meester Johannis JONKER Pieter Hendrikszoon te Dordrecht;
2489 (3-11-1915) koopakte (in originali) Arie BRAND Hendrikszoon te Dordrecht verkooper, en Jacobus van Namen te Zwijndrecht, kooper van het kadastraal perceel der gem. Zwijndrecht A2709 voor f 3500;
2490 (5-11-1915) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door de Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht;
2491 (10-11-1915) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Antonie Johannes ANGELINO te Amsterdam ten behoeve van de minderjarigen Gerritje-Rijk-Dina Johanna-Jan-Gijsberta Pieternella van ANDEL en Haagje van Andel allen te Dordrecht groot f 1128;
2492 (10-11-1915) Veiling (in minute) van onroerende goederen te Dordrecht door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2493 (11-11-1915) Veiling (in minute) van onroerende goederen te Ridderkerk door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2494 (16-11-1915) Hypotheek Stelling (in minute) door en ten laste van Johannes Bodes te Dordrecht tbv de Coop Spaar en Voorschotbank Boaz voor Dordrecht en omstr. te Dordrecht, groot f 1500;
2495 (16-11-1915) veiling (in minute) van onroerende goederen te Zwijndrecht door Hendrik van Noort te Dordrecht;
2496 (17-11-1915) Openbare verkooping (in minute) Sara Christina BOLTE weduwe Aalbert de Waal te Dordrecht, Teunis Grootenboer gehuwd met Maartje de Waal te Dordrecht, Ludwich Alexander Erstfeld gehuwd met Neeltje de Waal te Venlo, Jan Lodewijk Wünsch gehuwd met Anna de Waal, Pieternella de WAAL, Dijna Magdalena de Waal, Frederik de Waal en Anthonij Adrianus de Waal, allen te Dordrecht verkoopers van de kad. perc. Dordrecht *** D1295 aan Johannes Gerardus Seijlders f 1510 *** H2016 aan Joost van Andel te Dordrecht f 970 *** D77 aan Hendrik Johannes Petrus Joseph Kramer te Dordrecht voor f 620 *** D2876 aan Cornelis van Twist te Dordrecht voor f 800,-;
2497 (18-11-1915) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2498 (18-11-1915) Openbare verkooping (in minute) Neeltje Dijksman weduwe Teunis van KOOTEN te Ridderkerk, Leendert van kooten te Rotterdam, Cornelis van Kooten te Ridderkerk, Aart van der Staaij gehuwd met Lena van Kooten te Rotterdam, Dirk van Vliet gehuwd met Johanna van Kooten te Hendrik-Ido-Ambacht, Willem van Kooten te Ridderkerk, Pieter van Kooten te Ridderkerk, Teunis van Kooten te Ridderkerk, Gijsbert van Kooten te HI Ambacht, Jan van Kooten te H.I. Ambacht, Jan Penning te Ridderkerk en de minderjarigen Neeltje van kooten, Lijntje-Teunis en Aart Penning, allen te Ridderkerk verkoopers van de kad perc gem. Ridderkerk C2828+2849 en C3291 aan Arie KOK te HI Ambacht voor f 1810, en C2820 aan Jan de Kool Lamberrtuszoon te Ridderkerk voor f 600;
2499 (23-11-1915) Openbare verkooping (in minute) Hendrik van NOORT te Dordecht verkooper van de kad perc der gem. Zwijndrecht B2249,331,332,334 en 396 en wel nr 2249 aan AART LOS Teuniszoon te Zwijndrecht voor f 4710, en de nrs 331,332,334 en 396 aan Anthonie Euser te Zwijndrecht voor f 4310;
2500 (25-11-1915) Geldleening met hypotheek (in minute) door en laste van Aart BOUMAN Willemszoon te Alblasserdam ten behoeve van Hermann Henrich Johannes BERLAGE te s gravenhage groot f 625;
2501 (25-11-1915) volmacht (in originali) door Jacques Boon te Tjepoe (Java) Nederlandsch Indie tijdelijk verblijvende in Nederland;
2502 (25-11-1915) Testament (in minute) Jacques Boon te Tjepoe (Java) Nederlandsch Indie tijdelijk verblijvende in Nederland;
2503 (25-11-1915) Testament (in minute) Hermina Johanna Munninkhuizen te Tjepoe (Java) echtgenoote van Jacques Boon;
---> (Jacques Boon, geb. Padang 15-4-1877, boormeester BPM, overl. 8-4-1965 te Wassenaar, geh. 31-12-1901 te Malang met Hermina Johanna Munninkhuizen, geb. 15-3-1885 te Malang, overl. s-Gravenhage 16-12-1962 [www.clemensjacobusboon.com])
2504 (26-11-1915) Geldleening met hypotheek (in minute) door en laste van Aart den HOED Aartszoon te Ridderkerk ten behoeve van Adrainus Reinen van NES Corneliszoon te Rijsoord groot f 8000;
2505 (26-11-1915) Geldleening met hypotheek (in minute) door en laste van Hermanus van Dijk te Dordrecht tbv Arie VISSER Korszoon te Scheveningen (s Gravenhage) groot f 1000;
2506 (26-11-1915) Koopakte (in minute) Johannes Cornelis Schotel te Voorburg verkooper van het kad perceel Dordrecht D4085 en Johanna van Roosendaal en Alida Wilhelmina Philippina de Jonge, beiden te Dordrecht koopsters voor f 7000;
2507 (26-11-1915) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door de Dordr Onderl Credietver
2508 (26-11-1915) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Anthonie EK AJzn;
2509 (26-11-1915) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Meeuw Meeuse;
2510 (26-11-1915) Geldleening met hypotheek (in minute) door en laste van Maarten Johannes VERHEIJ te Hoogvliet tbv Jacob Arie SMAAL te Dubbeldam groot f 1200;
2511 (26-11-1915) Testament (in minute) Willemina de Vries te Dordrecht;
2512 (26-11-1915) Geldleening met hypotheek (in minute) door en laste van Johannes Dooren te Dordrecht tbv Wilhelm M. Jacob Hoebee te Dordrcht groot f 3000;
2513 (1-12-1915) Geldleening met hypotheek (in minute) door en laste van Pieter Weijers te Rotterdam tbv Jacques Boon te Tjepoe (Java) groot f 1000;
2514 (1-12-1915) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door de Dordr Onderl Credietver;
2515 (6-12-1915) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Adolph Hendrik Dicke en mr Willem Dicke, beiden te Dordrecht;
2516 (6-12-1915) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Dirk Morks Jacobszoon te Dordrecht;
2517 (6-12-1915) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Joannes Antonius Henriucus SMEENK te Dordrecht in hoedanigheid;
2518 (7-12-1915) Geldleening met hypotheek (in minute) door en laste van Jan de Kool Lambertuszoon te Ridderkerk tbv Sara Jacomijna Bevelander te Middelburg groot f 400;
2519 (13-12-1915) Koopakte (in minute) Willem Hendrik Plokhooij te Dordrecht verkooper en Adrianus van Biert te Stad aan 't Haringvliet kooper van het kad perc gemeente Stad aan 't Haringvliet 1126/1127 voor f 1300;
2520 (13-12-1915) Testament (in minute) Pieternella van ES weduwe Cornelis Slikkerveer te Dordrecht;
2521 (16-12-1915) Geldleening met hypotheek (in minute) door en laste van Johannes Gerardus Seijlders te Dordrecht tbv maria Josepha Fussangel te Dordrecht, groot f 1100;
2522 (16-12-1915) Boedelbeschrijving en scheiding (in minute) van den gemeenschappelijken boedel bestaan hebbende tusschen wijlen Bartholomeus Termond en Willemina Bozua, alsmede van de nalatenschap van eerstgenoemde door laatstgenoemde Bartholomeus Termond en Johanna Termond, allen te Dordrecht;
2523 (16-12-1915) Boedelbeschrijving en scheiding (in minute) van den gemeenschappelijken bodel bestaan hebbende tusschen wijlen Jan van Noort en Neeltje Verrijp alsmede van de nalatenschap van eerstgenoemde door laatstgenoemde te Dordrecht en Jan Baan te Zwijndrecht in hoedanigheid
2524 (16-12-1915) Scheiding (in minute) Jacob van Benthem gehuwd met Gezina Wilhelmina van de WEG te Penghupan bij Soekaboemi (Nederl Indie) en Henricus Urtinus(?) van de Weg te Dordrecht;
2525 (20-12-1915) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Hermann Heinrich Johannes Berlage te s Gravenhage;
2526 (20-12-1915) Scheiding (in minute) der nalatenschap van Alberdina Brandt en van Anthonia BRANDT door hendrikus Wilhelmus Wijnhoven, Anthonie Adrianus Brandt, Bernardus Hessler, Gerrit Erkens, Johannes de Visser, Jannetje de Visser, Geertje Rutten weduwe Antonie de Visser, Cornelis VALK in hoedanigheid, Catharina Maria Francina de Visser, Willem de VISSER, Pieternella Josina BRANDT allen te Dordrecht en Johannes Carel Floris Brandt te Rotterdam;
2527 (20-12-1915) Koopakte (in minute) Aart Lugthart te Dordrecht verkooper, en Arie van de Nadort te Dordrecht kooper, van het kad perceel der gem. Dordrecht sectie L 1585 voor f 1700;
2528 (21-12-1915) koopakte met voorbehoud van hypotheek (in minute) Teunis Bakker te Hendrik Ido Ambacht verkooper en Jan PENNING te Ridderkerk kooper van de kad percelen der gem. Ridderkerk Sectie C 2914, 2915 en 3458 voor f 1850;
2529 (21-12-1915) Testament (in minute) Teunis van Herwijnen te Dordrecht;
2530 (21-12-1915) Testament (in minute) Antje Smeenk echtgenoote van Teunis van Herwijnen te Dordrecht;
2531 (23-12-1915) Openbare verkooping (in minute) van roerende goederen ten verzoeke van en teobehoorende aan Arie van PELT, te Dubbeldam tot een bedrag van f 2832,95;
2532 (27-12-1915) Testament (in minute) Jetje zich ook noemnde en schrijvende Henriette HAGENS te Dordrecht;
2533 (28-12-1915)  Inventaris (in minute) van goederen en zaken van Willemina de Vries te Dordrecht door Johannes Anthonij den Bandt en Simon Jacob Wentink beiden te Dordrecht;
2534 (28-12-1915) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Barend Hello te Dordrecht;
2535 (28-12-1915) Testament (in minute) Cornelis Bouthoorn te Dordrecht;
2536 (28-12-1915) Testament (in minute) Lolkjen Kramer echtgenoote Cornelis Bouthoorn te Dordrecht;
2537 (29-12-1915) Koopakte (in minute) Willem Peters te Dordrecht verkooper en Hermanus van Loon en Pieter van Loon beiden te Dordrecht koopers van het kadastraal perceel der gemeente DORDRECHT Sectie N nr 973 voor f 423,50;
2538 (30-12-1915) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Anthonij Ek Anthonie Johanneszoon te Dordrecht;
2539 (31-12-1915) Geldleening met hypotheek (in minute) door en laste van Johannes Cornelis Schotel te Voorburg tbv de Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht groot f 4500;
2540 (31-12-1915) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Dordr. Onderlinge Credietver te Dordrecht;

Laatst gewijzigd: november 2008.