Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: repertorium van notaris D. Wisboom Verstegen (1915-1916)


jan-okt 1916

2541 (3-1-1916) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Isidore van HUIDEN te Dordrecht ten behoeve van den Heer Gerrit BRAND te Dordrecht, groot f 1500;
2542 (5-1-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2543 (7-1-1916) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Hermanus van Loon en Pieter van Loon beiden te Dordrecht, ten behoeve van de Nederlandsche Hyptheekbank te Veendam groot f 68.000;
2544 (7-1-1916) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Hermanus van Loon en Pieter van Loon beiden te Dordrecht, ten behoeve van de Nederlandsche Hyptheekbank te Veendam groot f 20.000;
2545 (7-1-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door de Dordrechtsche Hyptheekbank te Dordrecht;
2546 (7-1-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door de Merwedebank gevestigd te Dordrecht;
2547 (7-1-1916) Testament (in minute) Johannes Hendrikus Rijndorp te Willemsdorp (Dubbeldam);
2548 (7-1-1916) Testament (in minute) Heiltje in 't Veld echtgenoote Johannes Hendrikus Rijndorp te Willemsdorp (Dubbeldam);
2549 (7-1-1916) Verklaring (in originali) van erfrecht in de nalatenschap van Leendert de Waard Leendertszoon gewoond hebbende te Dordrecht en aldaar den 18-12-1915 overleden;
2550 (7-1-1916) procuratie (in originali) tot verrichtingen bij de Grootboeken der nationale schuld door Maria Johanna Jiskoot weduwe Pieter Jan de Vries te Dordrecht;
2551 (11-1-1916) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Jan Brand Corneliszoon te Dubbeldam ten behoeve van de s Gravenhaagsche Hypotheekbank te s Gravenhage groot f 6000;
2552 (11-1-1916) Schuldbekentenis (in minute) door Johannes Geurink te Dordrecht ten behoeve van Nederlandsch Oost-Indie;
2553 (11-1-1916) testament (in minute) Paulus Visser te Rijsoord (Ridderkerk);
2554 (11-1-1916) testament (in minute) Maaike de Klerk echtgenoote Paulus Visser te Rijsoord (Ridderkerk);
2555 (12-1-1916) Koopakte (in minute) Hendrik Willem STOOP te Dordrecht verkooper en Doctor Willem Hendrik KRAMER te Dordrecht kooper van het kadastrale perceel de gemeente Dordrecht Sectie D nummer 2369 voor f 10.500;
2556 (14-1-1916) Hypotheekstelling (in minute) door en ten laste van Arie Bouwman te Dordrcht ten behoeve van de Cooperatieve Spaar- en Voorschotbank Boaz voor Dordrecht en Omstreken te Dordrecht, groot f 2000;
2557 (18-1-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Hendrik Adolph Dicke te Dordrecht in
hoedanigheid;
2558 (19-1-1916) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van de Vereeniging 'Wijkvereeniging Wijk VIII' te Dordrecht ten behoeve van de Dordrechtsche hypotheekbank te Dordrecht, groot f 500;
2559 (19-1-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving Jean Esaie Christieme de WIJS te Dordrecht in
hoedanigheid;
2560 (19-1-1916) Boedelbeschrijving (in minute) van de nalatenschap van Johanna Magdalena Lehman de Lehnsfeld den eesten januarij 1916 te Dordrecht overleden;
2561 (20-1-1916) Boedelbeschrijving (in minute) der nalatenschap van Willempje van ZANTEN weduwe Gijsbert de Haas Senior door Gijsbert de Haas
Junior, Jacobus Corvers, Adrianus de Haas allen te Zwijndrecht, Gerrit Broere te Ridderkerk, Cornelis Hoogendoorn te Dordrecht voor zich en in hoedanigheid, Aart van loon te Rotterdam voor zich en in hoedanigheid, Ferdinand van Krimpen en Leendert van Halen, beiden te Rotterdam;
2562 (24-1-1916) Procuratie (in originali) tot verrichtingen bij de Grootboeken der nationale schuld door Maria Johanna Jiskoot weduwe Pieter Jan de Vries te Dordrecht;
2563 (24-1-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2564 (26-1-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2565 (26-1-1916) Veiling (in minute) van onroerende goederen te Dordrecht door Arij MOM en Meeus Meeuse in hoedanigheid, beiden te Dordrecht;
2566 (31-1-1916) Koopakte (in minute) Hermanus van Loon en Pieter van Loon te Dordrecht verkoopers en Hendrik Adriaan van der HOEVEN te Dordrecht
kooper, van het kad. perceel der gem. DORDRECHT sectie D nr 4799 voor f 12000;
2567 (1-2-1916) Testament (in minute) Lambertus Waals te Dordrecht;
2568 (1-2-1916) Testament (in minute) Christina Walson echtgenoote Lambertus
Waals te Dordrecht;
2569 (2-2-1916) openbare verkooping (in minute) van onroerende goederen door Arij MOM te Dordrecht verkooper en Leendert Kooijman Jacobszoon te Dordrecht kooper, van het kad. perceel der gem. DORDRECHT sectie G nr 1269 voor f 5250;
2570 (2-2-1916) koopakte (in minute) Adolf Frederik Groeneveld te Dordrecht verkooper en Simion van Rhijn te Dordrecht, kooper, van het kad. perceel der gem. DORDRECHT sectie N nr 693 gedeeltelijk voor f 2000;
2571 (3-2-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Dirk van Loon te Dordrecht;
2572 (4-2-1916) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Simion van Rhijn te Dordrecht ten behoeve van Maria Josepha Fussangel te
Dordrecht groot f 1000;
2573 (4-2-1916) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Simion van Rhijn te Dordrecht ten behoeve van Adolf Frederik Groeneveld te
Dordrecht groot f 1000;
2574 (4-2-1916) Veiling (in minute) van onroerende goederen te Dubbeldam door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2575 (4-2-1916) Koopakte (in minute) Michiel Kranendonk Junior te Dordrecht verkoper en Christiaan Mitzer te Dordrecht kooper, van het kad. perceel der
gem. DORDRECHT sectie K nr 2444 en 2445 voor f 5400;
2576 (7-2-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Dordr. Onderlinge Credietver;
2577 (7-2-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Cooperatieve Spaar en Voorschotbank Boaz voor Dordrecht en Omstr te Dordrecht;
2578 (9-2-1916) Koopakte (in minute) Cornelis OOSTENWIJK te Dordrecht verkooper en Aart Mijnders te Dordrecht kooper van het kad perceel de gem.
Dordrecht H916 voor f 600;
2579 (10-2-1916) Veiling (in minute) van onroerende goederen te Hendrik Ido Ambacht door Johannes Nugteren en Cornelis van den Berg aldaar in
hoedanigheid;
2580 (11-2-1916)  Openbare verkooping (in minute) van onroerende goederen te Dubbeldam door Jan BIJL en Adriaantje BIJL beiden aldaar verkoopers en
Cornelis Pieter van de MERWE, Jan van de MERWE en Pieter van de Merwe allen aldaar koopers, van gelijke deelen van de kad perceelen gem Dubbeldam I 311 en 738 voor f 2950;
2581 (11-2-1916) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Aart MIJNDERS te Dordrecht tbv Maria Josepha Füssangel te Dordrecht groot f 600;
2582 (11-2-1916)  Schuldbekentenis (in minute) door Cornelis Pieter MOM te Dordrecht tbv Nederlandsch Oost-Indie;
2583 (14-2-1916) Koopakte (in minute) Jan van Bree verkooper en Cornelis van BREE kooper, beiden te Dubbeldam, van het kad perceel der gemeente Dubbeldam Sectie A 697 en 698 voor f 2450;
2584 (16-2-1916) Boedelbeschrijving (in minute) van den gemeenschappelijken Boedel bestaan hebbende tusschen Dirk LAGENDIJK Jacobszoon te Heerjansdam en wijlen zijne echtgenoote Janna Maria Labrijn, alsmede van de nalatenschap van laatstgenoemde;
2585 (17-2-1916) Koopakte (in minute) Aart LOS Teuniszoon te Zwijndrecht, verkooper en Grietje Willemientje VERMIJ weduwe Jan Buitendijk te
Zwijndrecht, koopster, van het kadastrale perceel der gemeente Zwijndrecht Sectie B 2249 gedeeltelijk voor f 120;
2586 (22-2-1916)  Volmacht (in originali) door Hendrik Simon Wentink te Samarang (Java) in Nederl.Indie, tijdelijk verblijvende in Nederland;
2587 (23-2-1916) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Jacob Cornelis Lawende te Dordrecht ten behoeve van de Nederlandsche
hypotheekbank te Veendam groot f 4500;
2588 (23-2-1916) Hypotheekstelling (in minute) door en ten laste van Jacob Cornelis Lawende te Dordrecht ten behoeve van het Noordhollandsche
Landbouwcrediet te Alkmaar groot f 4000;
2589 (23-3-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2590 (24-2-1916)  openbare Verkooping (in minute) van onroerende goederen te HI Ambacht door Johannes Nugteren em Willem van der Giessen Arieszoon, beiden te HI Ambacht handelende in hunne hoedanigheid van kerkvoogden der Nederduitsche Hervormde Gemeente van Hendrik ido Ambacht verkoopers en Johannes NUGTEREN voornoemd kooper van de kad perceelen dier gemeente in sectie E 29,28,27,26 voor f 7138,45;
2591 (25-2-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2592 (25-2-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2593 (25-2-1916) Boedelbeschrijving en scheiding (in minute) van den gemeenschappelijken boedel bestaan hebbende tusschen Arie van Wingerden te
Hendrik Ido-Ambacht en wijlen zijne echtgenoote Diederika Willemina van der Leer alsmede tot de nalatenschap van laastgenoemde, door eerstgenoemde en Paulus Boer te Giessendam in hoedanigheid;
2594 (25-2-1916) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Marinus van de VELDE te Bergen op Zoom, ten behoeve van de s Gravenhaagsche Hyptheekbank voor Nederland te s Gravenhage groot f 3000;
2595 (28-2-1916) testament (in minute) Maria Catharina Ludovica Mampaeij weduwe Bartholomeus van STRIJP te Zwijndrecht;
2596 (2-3-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2597 (2-3-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2598 (2-3-1916) Hypotheek Stelling (in minute) door en ten laste van Magchiel de KORVER te Dordrecht ten behoeve van de Cooperatieve Spaar- en Voorschotbank "Boaz" voor Dordrecht en Omstreken te Dordrecht groot f 250;
2599 (4-3-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2600 (6-3-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2601 (9-3-1916) Koopakte (in minute) Pieter Weijers te Rotterdam verkooper en Aart den HOED Aartszoon kooper van het kadastraal perceel der gemeente Ridderkerk Sectie H808 voor f 2600;
2602 (9-3-1916) Testament (in minute) Adrianus Cornelis PIJL Pieterszoon te Alblasserdam;
2603 (10-3-1916) Hypotheek Stelling (in minute) door en ten laste van Anthonie van Chastelet te Dordrecht en Izaak van Chastelet te Dubbeldam tbv
de Cooperatieve Spaar- en Voorschotbank "Boaz" voor Dordrecht en Omstreken te Dordrecht groot f 12000;
2604 (10-3-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door de Cooperatieve Spaar- en Voorschotbank "Boaz" voor Dordrecht en Omstreken te Dordrecht;
2605 (10-3-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Abraham Kooijmans te Zwijndrecht;
2606 (14-3-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2607 (15-3-1916) Scheepsverband (in minute) door en ten laste van Jan Sijbrands Leendertszoon te Amsterdam ten beheove van Leendert Sijbrands te
Amsterdam groot f 3800;
2608 (15-3-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door de Dordrechtsche Hyptheekbank te Dordrecht;
2609 (16-3-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2610 (16-3-1916) Testament (in minute) Arie van 't ZELFDE te Dordrecht;
2611 (16-3-1916) Testament (in minute) Anna Hoppel echtgenoote Arie van 't ZELFDE te Dordrecht;
2612 (16-3-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener inschrijving van Scheepsverband door Elisabeth KOPPE echtgenoote van Gerrit
LAKERVELD;
2613 (17-3-1916) Koopakte (in minute) Vereeniging voor Diaconessenarbeid in Dordrecht en omstreken te Dordrecht verkoopster en Johannes van HEMERT te Dordrecht, kooper, van het kadastrale perceel der gemeente Dordrecht Sectie D nr 3035 voor f 7350;
2614 (17-3-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door de Dordrechstche Onderlinge Credietvereniging te Dordrecht;
2615 (17-3-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inchrijving door Johanna Agatha MEIJER weduwe Pouwel Baas te
Dordrecht;
2616 (23-3-1916) Schuldbekentenis (in minute) door Johannes Jacob van der STEENHOVEN te Dordrecht in hoedanigheid ten behoeve van Nederlandsch
Oost-Indie;
2617 (23-3-1916) Koopakte (in minute) Cornelis Kruijs te Zwijndrecht verkooper en Grietje Willemientje VERMIJ weduwe Jan Buitendijk te Zwijndrecht, koopster, van het kadastrale perceel der gem. Zwijndrecht sectie B nr 2314 voor f 3925;
2618 (25-3-1916) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van rietje Willemientje VERMIJ weduwe Jan Buitendijk te Zwijndrecht, tbv Johanna Agatha Meijer weduwe pouwel Baas te Dordrecht groot f 3000;
2619 (26-3-1916) Boedelbeschrijving (in minute) van den gemeenschappelijken boedel bestaan hebbende tusschen nu wijlen Maarten Wilschut en zijn
echtgenoote Adriana Timmermans, alsmede tot de nalatenschap van eerstegenoemd;
2620 (29-3-1916) Koopakte (in minute) Arie van Pelt te Rotterdam verkooper en Arie Willem BIJL te Dubbeldam, kooper, van het kad. perceel der gem.
Dubbeldam sectie A nr 2984 voor f 10.000;
2621 (30-3-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Hendrik Adolph Dicke te Dordrecht in hoedanigheid;
2622 (31-3-1916) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Arie Willem Bijl te Dubbeldam ten behoeve van de Zeeuwsche Hypotheekbank te Middelburg groot f 5900;
2623 (31-3-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Pieter Stehouwer Arieszoon te Hendrik Ido Ambacht;
2624 (31-3-1916) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Arie Willem Bijl te Dubbeldam ten behoeve van het Noordhollandsche
Landbouwcrediet te Alkmaar groot f 3000;
2625 (31-3-1916) Openbare Verkooping (in minute) van roerende goederen ten verzoeke van en toebehoorende aan Aalbert van ITERSON te Meteren tot een bedrag van f 2003;
2626 (1-4-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Govert van de Weg te Dordrecht;
2627 (1-4-1916) Koopakte (in minute) Zegert van SCHELT te Dordrecht verkooper, en Jan van Zoest te Dordrecht kooper, van het kadastrale perceel der gemeente Dordrecht Sectie D nr 4231 voor f 6200;
2628 (1-4-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door de Dordrechtsche Onderlinge Credietvereeniging te Dordrecht;
2629 (4-4-1916) Koopakte (in minute) Leendert Kooijman Jacobszoon te Dordrecht verkooper, en Pieter Teunissen te Dordrecht kooper, van het kadastrale perceel der gemeente Dordrecht Sectie H nummer 1269 voor f 5250;
2630 (6-4-1916) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Pieter Teunissen te Dordrecht ten behoeve van Arij MOM te Dordrecht groot f 4000;
2631 (7-4-1916) Openbare Verkooping (in minute) van roerende goederen ten verzoeke van en toebehoorende aan Aalbert van Iterson te Meteren tot een bedrag van f 1891;
2632 (11-4-1916) Testament (in minute) Jetje zich ook noemden en schrijvende Henriette HAGENS te Dordrecht;
2633 (12-4-1916) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van de Naamlooze Vennootschap Delicatessenfabriek voorheen Maison van Asperen te Dordrecht t.b.v. de Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht;
2634 (12-4-1916) Testament (in minute) Mattheus Gerardus DITIECHER te Dordrecht;
2635 (12-4-1916) Testament (in minute) Aartje Corenlia van ZEE echtgenoote Mattheus Gerardus DITIECHER te Dordrecht;
2636 (13-4-1916) Openbare Verkooping (in minute) van roerende goederen ten vezoeke van en toenehoorende aan jan BIJL en Adriaantje BIJL beiden te Dubbeldam tot een bedrag van f 3035,65; 2637 (14-4-1916)
2637 (14-4-1916) koopakte (in minute) Johannes Cornelis van Asperen te Dordrecht verkoper, en Johannes van de Berg te Dordrecht, kooper van het kadastrale perceel der gemeente Dordrecht Sectie H nummer 2967 voor f 13.000;
2638 (17-4-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2639 (17-4-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door de Dordrechtsche Onderlinge Credietvereeniging te Dordrecht;
2640 (18-4-1916) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Johannes van der BURG te Dordrecht t.b.v. de Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht groot f 6500; ---
2641 (19-4-1916) Veiling (in minute) van onroerende goederen te Dordrecht door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2642 (19-4-1916) Veiling (in minute) van onroerende goederen te Dordrecht door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2643 (19-4-1916) Koopakte (in minute) Zegert van Schelt te Dordrecht verkooper en Hendrikus Adrianus GROBBEN te Dordrecht, kooper van de kadastrale perceelen der gemeente Dordrecht Sectie C nummers 3984 en 3985 voor f 7200;
2644 (20-4-1916) Copie Collationie (in originali) van een huurovereenkomst door Johannes van den Burg te Dordrecht;
2645 (21-4-1916) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Hendrikus Adrianus GROBBEN te Dordrecht t.b.v. de 's Gravenhaagsche Hyptheekbank voor Nederland te s Gravenhage groot f 4800;
2646 (21-4-1916) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Hendrikus Adrianus GROBBEN te Dordrecht t.b.v. de Coëperatieve Spaar- en Voorschotbank BOAZ voor Dordrecht en omstreken te Dordrecht, groot f 1100;
2647 (21-4-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door de Dordrechtsche Onderlinge Credietvereeniging te Dordrecht;
2648 (21-4-1916; doorgehaald) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2649 (21-4-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2650 (26-4-1916) Openbare Verkooping (in minute) de Veendammer hypotheekbank gevestigd te Veendam als onherroepelijk gemachtigde krachtens beding van artikel 1223 van het Burgelijk Wetboek van Leonardus KOCH destijds te Dordrecht thans te Ginneken, verkoopster van het kadastrale perceel der gemeente Dordrecht Sectie H nummer 3261 en Johannes Laurentius Bruns te Gouda kooper [geb. te Lunsfeld in Westfalen, overl. Gouda 9-7-1935, tr. W.M. ABELS] voor f 12200;
2651 (26-4-1916) Openbare Verkooping (in minute) Johannes Cornelis SCHOTEL te Voorburg verkooper van zeven aren 36 c.a. bouwgrond in de gemeente Dordrecht kadaster sectie K nummer 3351 gedeeltelijk, 3368 en 3421 gedeeltelijk aan Anthonie van DRIEL, te Dordrecht voor f 5655,10 em vier aren 60 c.a. bouwgrond in de gem. Dordrecht kad sectie K nummer 3351 en 3421 beiden gedeeltelijk aan Anthonie van CHASTELET te Dordrecht voor f 3198,80;
2652 (28-4-1916) testament (in minute) Cornelis de Ruiter te Dubbeldam;
2653 (28-4-1916) testament (in minute) Huiberdina van 't Geloof echtgenoote Cornelis de Ruiter te Dubbeldam;
 2654 (28-4-1916) Koopakte (in minute) Arie Leendert den Hollander te Rhoon verkooper, en Aart van den HOEK te Ridderkerk, kooper van de kadastrale perceelen der gemeente Ridderkerk Sectie A nummer 1088 en 1096 voor f 6697,50;
2655 (28-4-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2656 (2-5-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2657 (2-5-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Anthonie Ek Anthonie Johanneszoom te Dordrecht in hoedanigheid;
2658 (2-5-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Anthonie Ek Anthonie Johanneszoom te Dordrecht in hoedanigheid;
2659 (2-5-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2660 (4-5-1916) Koopakte (in minute) Jan Zonneveld Piek te Dordrecht verkooper en Jan Zonneveld Piek te Hoornaar, kooper, van de kad. perceelen gem. Hoornaar nrs 1537 en 1538 f 1000;
2661 (4-5-1916) Boedelscheiding (in minute) van den gemeenschappelijken boedel bestaan hebbende tusschen Dirk LAGENDIJK te Heerjansdam en wijlen zijne echtgenoote Janna Maria LABRIJN alsmede van de nalatenschap van laatstgenoemde door Dirk lagendijk voornoemd voor zich en in hoedanigheid en Bastiaan Cornelis Zwart te Ridderkerk voor zich en in hoedanigheid;
2662 (4-5-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2663 (4-5-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2664 (5-5-1916) Openbare Verkooping (in minute) van roerende goederen ten verzoeke van en toebehoorende aan Aalbert van ITERSON te Meteren tot een bedrag van f 1647;
2665 (5-5-1916) Boedelscheiding (in minute) van den gemeenschappelijken boedel bestaan hebbende tusschen nu wijlen Aalbert de Waal en Sara Christina Bolte te Dordrecht alsmede van de nalatenschap van eerstgenoemde door Sara Christina Bolte voornoemd, Teunis Grootenboer, Frederik de Waal, Anthony Adrianus de Waal, Pieternella de Waal, Dijna Magdalena de Waal allen te Dordrecht en Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2666 (8-5-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door maria Josepha Füssangel te Dordrecht;
2667 (8-5-1916) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Hendrikus Wilhelmus Wijnhoven te Dordrecht, ten behoeve van Maria Josepha Fussangel te Dordrecht, groot f 1600;
2668 (9-5-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2669 (11-5-1916) Boedelbeschrijving (in minute) van den gemeenshcappelijken boedel bestaan hebbenden tusschen Hendrik Romijn te Dordrecht en zijne echtgenoote Elisabeth Zwartepoorte alsmede van de nalatenschap van laatstgenoemde;
2670 (12-5-1916) Openbare Verkooping (in minute) van roerende goederen ten verzoeke van en toebehoorende aan Aalbert van ITERSON te Meteren tot een bedrag van f 1291;
2671 (12-5-1916) Hypotheek Stelling (in minute) door de Naamloze Vennootschap Bouwmaatschappij HET NOORDERKWARTIER gevestigd te Dordrecht, ten behoeve van de gemeente Dordrecht, groot f 170.000;
2672 (12-5-1916) Koopakte (in minute) Naamloze Vennootschap Dubbeldamsche Bouwgrond Maatschappij gevestigd te Dubbeldam, verkoopster en Cornelis de WIT te Dordrecht, kooper, van het kadastrale perceel der gem. Dubbeldam Sectie A nummer 3013 voor f 880;
2673 (15-1-1916) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Pieter Gooshouwer te Dordrecht t.b.v. van de Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht groot f 1400;
2674 (15-5-1916) Koopakte (in minute) Hendrik Theodorus Schenau te Dordrecht voor zich en in hoedanigheid verkooper, en Hendrik Huisman te Dordrecht, kooper, van het kadastrale perceel gemeente Dordrecht Sectie F numme r834 voor f 5.000;
2675 (17-5-1916) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Hendrik Huisman te Dordrecht t.b.v. het Noordhollandsch lees: de Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht groot f 3.000;
2676 (17-5-1916) Hypotheek Stelling (in minute) door en ten laste van Hendrik Huisman te Dordrecht t.b.v. het Noordhollandsch Landbouwcrediet te Alkmaar groot f 1500;
2677 (23-5-1916) Testament (in minute) Simon van Dongen te Dordrecht; 
2678 (23-5-1916) Testament (in minute) Maria Theresia Voorhouders echtgenoote Simon van Dongen te Dordrecht;
2679 (24-5-1916) Testament (in minute) Derk Jan van BRUMMEN te Dordrecht;
2680 (24-5-1916) Testament (in minute) Huiberdina Magdalena Geertruida van Peeren echtgenoote Derk Jan van BRUMMEN te Dordrecht;
2681 (26-5-1916) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Corenlis van der LINDEn Dirkszoon te Dubbeldam, ten behoeve van de Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht groot f 1100;
2682 (27-5-1916) Koopakte (in minute) Zegert van Schelt te Dordrecht verkooper, en Johan Coenraad GUTT te Dordrecht kooper [tr 1909 Adriana van Schelt], van het kadastrale perceel der gemeente Dordrecht Sectie D nummer 4232 voor f 6.200;
2683 (29-5-1916) Hypotheek Stelling (in minute) door en ten laste van Willemina Christine Hansum en Adrina Cornelia Hansum beiden te Dordrecht t.b.v. het Noord Hollandsche Landbouwcrediet te Alkmaar groot f 1000;
2684 (29-5-1916) Koopakte (in minute) Michiel Kranendonk Junior te Dordrecht verkooper, en Hendrik KUZEE te Dordrecht, kooper van het kadastrale perceel der gemeente Dordrecht Sectie K nummer 2443 voor f 3050;
2685 (29-5-1916) Koopakte (in minute) Andries Timmerman Jan Dirkszoon te Dordrecht, verkooper, en Christoffel Roeland te Dordrecht, kooper, van de kadastrale perceelen der gemeente Dordrecht Sectie K nummers 2053 en 2717 voor f 2450;
2686 (30-5-1916) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Reinier van Gemerden te Oostendam (Ridderkerk) ten behoeve van Dirk Stehouwer te Hendrik-Ido-Ambacht groot f 2.500;
2687 (31-5-1916) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Hendrik Kuzee te Dordrecht, ten behoeve van Jacques Boom te Nederlandsche Oost-Indie Tjepoe (Java) groot f 2.300;
2688 (31-5-1916) Openbare verpachting (in minute) van hooiland door Jan PRINS Adrianus Jorinuszoon en Arie Leendert Korporaal, beiden te Sliedrecht en beiden in hoedanigheid tot een gezamenlijke opbrengst van f 8227,55;
2689 (31-5-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Dirk van Loon te Dordrecht;
2690 (31-5-1916) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Christoffel ROELAND te Dordrecht ten behoeve van de 's Gravenhaagsche Hyptheekbank voor Nederland te 's Gravenhage groot f 1200;
2691 (31-5-1916) Koopakte (in minute) Derk Jan van Brummen te Dordrecht verkooper en Pieter PLUIJMERT Senior te Dordrecht, kooper van het kad perceel der gem. Dordrecht sectie C nr 4351 voor f 4600;
2692 (2-6-1916) Testament (in minute) Maarten Vermaat te Numansdorp;
2693 (2-6-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Anthonie EK Anthonie Johanneszoon te Dordrecht;
2694 (2-6-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Johannes Laurentius Bruns te Gouda;
2695 (2-6-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door de Dordrechtsche Onderlinge Credietvereeniging te Dordrecht;
2696 (3-6-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2697 (3-6-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2698 (5-6-1916) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Johan Coenraad GUTT te Dordrecht t.b.v. de Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht groot f 4.500;
2699 (5-6-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Govert van de WEG te Dordrecht;
2700 (5-6-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht;
2701 (5-6-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door de Dordrechtsche Onderlinge Credietvereeniging te Dordrecht;
2702 (8-6-1916) Koopakte (in minute) Maria Theresia Ziegelaar weduwe Anthonie Heemskerk te Ter Aar verkoopster, en Cornelis HEEMSKERK te Dordrecht van het kadastrale perceel der gemeente ter Aar Sectie B nummer 1751 voor f 1200;
2703 (10-6-1916) Testament (in minute) Willem Zijdeveld te Hendrik Ido Ambacht;
2704 (10-6-1916) Testament (in minute) Adriana Lommers echtgenoote Willem Zijdeveld te Hendrik Ido Ambacht;
2705 (19-6-1916) Testament (in minute) Elisabeth Jacoba Minderhout weduwe Abraham van de PUTTE te Dordrecht;
2706 (21-6-1916) Veiling (in minute) van onroerende goederen door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2707 (22-6-1916) Boedelscheiding (in minute) der nalatenschap van Johanna Magdalena Lehman de Lehnsfeld door Agatha Schouten te Dordrecht, Willem Adrianus Johannes BERLAGE te Velp in hoedanigheid, Henriette Johanna Dorothea Lehman de Lehnsfeld te Arnhem en Hendrik Johannes Antonius Bron te Heemstede vor zich en in hoedanigheid;
2708 (22-6-1916) Koopakte (in minute) Zegert van Schelt te Dordrecht verkooper en Andries LOUWMAN te Dordrecht, kooper, van het kadastrale perceel der gemeente Dordrecht Sectie C nummer 3981 voor f 3.600;
2709 (22-6-1916) Koopakte (in minute) Zegert van Schelt te Dordrecht verkooper en Govert de Koning te Dordrecht, kooper, van het kadastrale perceel der gemeente Dordrecht Sectie C nummer 3982 voor f 3.600;
2710 (24-6-1916) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Andries Louwman te Dordrecht t.b.v. de 's Gravenhaagsche Hypotheekbank voor Nederland te 's-Gravenhage voor f 2.400;
2711 (24-6-1916) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Govert de Koning te Dordrecht t.b.v. 's Gravenhaagsche Hypotheekbank voor Nederland te 's-Gravenhage voor f 2.400;
2712 (24-6-1916) Hyptheek stelling (in minute) door en ten laste van Andries Louwman te Dordrecht t.b.v. de Coöperatieve Spaar- en Voorschotbank BOAZ voor Dordrecht en omstreken te Dordrecht groot f 550
2713 24-6-1916) Hyptheek stelling (in minute) door en ten laste van Govert de Koning te Dordrecht t.b.v. de Coöperatieve Spaar- en Voorschotbank BOAZ voor Dordrecht en omstreken te Dordrecht groot f 550;
2714 (24-6-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Govert van de Weg te Dordrecht;
2715 (24-6-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door de Dordrechtsche Onderlinge Credietvereeniging;
2716 (24-6-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Dordrechtsche Hypotheekbank;
2717 (24-6-1916) Testament (in minute) Helena Harmanna Hemmes weduwe Joos Johannes Dekkers te Dordrecht;
2718 (26-6-1916) Koopakte (in minute) Arie BRAND Hendrikszoon te Dordrecht, verkooper, en Petrus Aggenbach te Susteren, kooper, van het kadastrale perceel der gemeente Dordrecht Sectie H nummer 3308 voor f 4200;
2719 (26-6-1916) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Petrus Aggenbach te Susteren t.b.v. de Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht groot f 2.800;
2720 (26-6-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door de Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht;
2721 (28-6-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Agatha Schouten te s Gravenhage;
2722 (28-6-1916) Openbare Verkooping (in minute) van onroerende goederen te Dubbeldam door Maria Johanna Middelhoven weduwe Johannes Adrianus van de Weg te Dordrecht, verkoopster, en Hendrikus Cornelis Petrus Antonius Schepens te Dordrecht, kooper, van het kadastrale perceel der gemeente Dubbeldam Sectie I nummer 1264 voor f 775;
2723 (28-6-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Anthonie Ek Anthonie Johanneszoon te Dordrecht;
2724 (30-6-1916) Koopakte (in minute) Jacobus Verhoeven te Dordrecht, verkooper, en Nicolaas Henricus Dekkers te Dordrecht, kooper, van het kadastrale perceel der gemeente Dordrecht Sectie H nummer 1949 en 1950 voor f 8000;
2725 (3-7-1916) Koopakte (in minute) Zegert van Schelt te Dordrecht, verkooper en Hendrik BREEMER te Dordrecht, koop, van het kadastrale perceel der gemeente Dordrecht Sectie C nummer 3987 en 3986 voor f 7000;
2726 (3-7-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door de Dordrechstche Onderlinge Credietvereeniging te Dordrecht;
2727 (3-7-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door de Dordrechstche Hyptheekbank te Dordrecht;
2728 (3-7-1916) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Nicolaas henricus Dekkers te Dordrecht tne behoeve van Magdalena Wilhelmina van de Weg te Dordrecht groot f 7000;
2729 (3-7-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Govert van de Weg te Dordrecht;
2730 (4-7-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Meeus Meeuse te Dordrecht;
2731 (4-7-1916) Testament (in minute) Cornelis van Herwijnen te Dordrecht;
2732 (4-7-1916) Testament (in minute) Maria Elisabeth Kerkhof echtgenoote Corenlis van Herwijnen te Dordrecht;
2733 (6-7-1916) Boedelbeschrijving (in minute) van de nalatenschap van Geertruida Wilhelmina de BRUIJN den 8sten Juni 1916 te Dordrecht overleden;
2734 (6-7-1916) Testament (in minute) Cornelis van Herwijnen te Dordrecht;
 2735 (6-7-1916) Testament (in minute) Maria Elisabeth Kerkhof echtgenoote Corenlis van Herwijnen te Dordrecht;
2736 (6-7-1916) Koopakte (in minute) Leendert van der KOLK te s Gravendeel, verkooper, en Arij Kleinendorst te s Gravendeel, kooper, van het kadastrale perceel der gemeente 's-Gravendeel Sectie B nummer 1195 voor f 4491,90;
2737 (10-7-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door de Cooperatieve Spaar en Voorschotbank Boaz voor Dordrecht en Omstreken te Dordrecht;
2738 (11-7-1916) Boedelbeschrijving (in minute) van de nalatenschap van Johanna Magdalena van de Heijden Tarmond den tienden Juni 1916 te Dordrecht overleden;
2739 (12-7-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Pieter Jacob de Bondt te Zwijndrecht;
2740 (12-7-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Pieter Jacob de Bondt te Zwijndrecht;
2741 (12-7-1916) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Adrianus KELFKENS te Dordrecht ten behoeve van Pieter Jacob de Bondt te Zwijndrecht groot f 1700;
 2742 (12-7-1916) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Moritz Lobstein te Dordrecht ten behoeve van Agatha Schouten te s Gravenhage groot f 6.000;
2743 (12-7-1916) Koopakte (in minute) Zegert van Schelt te Dordrecht verkooper, en Willem Cornelis van DALEN te Dordrecht, kooper van het kadastrale perceel der gemeente Dordrecht Sectie C nummer 3980 voor f 3600;
2744 (14-7-1916) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Willem Cornelis van DALEN te Dordrecht t.b.v. de 's Gravenhaagsche Hypotheekbank voor Nederland te s gravenhage groot f 2.400;
2745 (14-7-1916) Koopakte (in minute) Johannes Cornelis Schotel te Voorburg verkooper, en Johannes van Dissel te Dordrecht, kooper, van het kadastrale perceel der gemeente Dordrecht Sectie G nummer 997 voor f 2.500;
 2746 (14-7-1916) Koopakte (in minute) Johannes Cornelis Schotel te Voorburg verkooper, en Arie Breevaart te Dordrecht, kooper, van het kadastrale perceel der gemeente Dordrecht Sectie F nummer 1817 voor f 2.500;
2747 (14-7-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Govert van de Weg te Dordrecht;
2748 (14-7-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door de Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht;
2749 (14-7-1916) Hypotheek Stelling (in minute) door en ten laste van Willem Cornelis van Dalen te Dordrecht ten behoeve van de Coöperatieve Spaar- en Voorschotbank Boaz voor Dordrecht en omstreken, te Dordrecht, groot f 550;
2750 (14-7-1916) Veiling (in minute) van onroerende goederen te Zwijndrecht door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2751 (15-7-1916) Koopakte (in minute) Johannes Cornelis Schotel te Voorburg, verkooper en Abraham Evers te Dordrecht, kooper van het kadastraal perceel der gem. Dordrecht Sectie G nummer 561 voor f 2000;
2752 (17-7-1916) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Arie Breevaart te Dordrecht ten behoeve van Pieter Jacob de Bondt te Zwijndrecht, groot f 1800;
2753 (17-7-1916) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Johannes van Dissel te Dordrecht, t.b.v. de Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht, groot f 1700;
2754 (17-7-1916) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Johanna Maria SCHOTEL te Dordrecht t.b.v. de Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht, groot f 1200;
2755 (17-7-1916) Hypotheek Stelling (in minute) door en ten laste van Johanna Maria SCHOTEL te Dordrecht t.b.v. de Coöperatieve Spaar- en Voorschotbank Boaz voor Dordrecht en omstreken, te Dordrecht, groot f 600;
2756 (17-7-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door de Dordrechtsche Onderlinge Credietvereniging;
2757 (17-7-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door de Dordrechtsche Onderlinge Credietvereniging;
2758 (20-7-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Meeus Meeuse te Dordrecht inhoedanigheid;
2759 (20-7-1916) Wijziging Statuten (in minute) van de Coöperatieve Spaar- en Voorschotbank Boaz voor Dordrecht en omstreken, gevestigd te Dordrecht
2760 (21-7-1916) Openbare verkooping (in minute) van de onroerende goederen alle gelegen in de gemeente Zwijndrecht door Arie Brand Hendrikszoon te Dordrecht, verkooper, van de kad. perceelen Sectie A nummer 2710 aan Adriaan BOS te Dordrecht voor f 2860 *** A2646 en 2645 aan Marinus Kooiman en Hendrik Bak beiden te HI Ambacht voor f 1545 en 1580 *** A2644 aan Pieter Seijffert te Zwijndrecht voor f 1550 *** Sectie A2678 aan Jan den Hollander te Zwijndrecht voor f 1570 *** Sectie A2669 aan Cornelis de Koning te Zwijndrecht voor f 1580 *** Sectie A2668 aan Marinus de Graaf te Zwijndrecht voor f 1570 *** A2667 en 2666 aan Klaas Dekker te Zwijndrecht voor f 1575 en 1570;
2761 (22-7-1916) Hypotheek stelling (in minute) door en ten laste van Jan Teunis Visser, Martinus Visser en Gerrit Visser allen te Papendrecht ten behoeve van de Credietvereeniging te Amsterdam, groot f 20.000;
2762 (22-7-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Meeus Meeuse te Dordrecht inhoedanigheid;
2763 (22-7-1916) Koopakte (in minute) Jan van GINKEL te Nijmegen verkooper, en Reinier MAAS te Dordrecht, kooper, van het kadastrale perceel der gemeente Dordecht Sectie K nummer 2404 voor f 2175;
2764 (22-7-1916) Oprichting (in minute) eener vennootschap onder de Firma A.H. POLS en ZONEN door Antonius Hendrikus POLS, Teunis POLS, Bertus POLS en David POLS, allen te Dordrecht;
2765 (25-7-1916) Boedelbeschrijving (in minute) van de nalatenschap van Govert Anthonie van Mastbergen den achtsten Maart 1916 te Dordrecht overleden;
2766 (26-7-1916) Koopakte (in minute) Hendrik Bezemer te Dordrecht in hoedanigheid, verkooper en Pieter Johannes Goumare te Stad aan 't Haringvliet kooper, van het klipperschip "SPES SALUTUS" gebrand Dord 2274 voor f 7.625;
2767 (26-7-1916) Veiling (in minute) van onroerende goederen te Dordrecht door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2768 (27-7-1916) Koopakte (in minute) Boudewijn de Court Onderwater van Valkenswaard te Dordrecht, verkooper en de vennootschap onder de firma A.H. POLS en Zonen te Dordrecht, kooper, van de kad. perceelen der gem. Dordrecht Sectie E nummer 100 en 101 voor f 5.500; OAT's (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel) 1832 Kadastrale gemeente: Dordrecht Sectie :E 1. Polder, gehucht of plaatselijke benaming: D 147 2. No. der perceelen op het kadastrale plan: 100 Eigenaren en vruchtgebruikers: 5. Namen: Court van 's Gravenmoer en consort. 6. Voornamen: Jean de 7. Beroepen: koopman 8. Woonplaatsen: Dordrecht 9. Artikel van den Perceelsgewijzen Kadastrale Legger: 274 10. Soort der eigendommen: Pakhuis 11. Plaatselijk Nommer der Gebouwde Eigendommen:107 12. Inhoudsgrootte van ieder perceel (bunders/roeden/ellen):0.01.05
2769 (27-7-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2770 (28-7-1916) Koopakte (in minute) Jan Henskes te Dordrecht, verkooper en Zegert van Schelt, kooper van het kadastrale perceel der gemeente Dordrecht Sectie D nummer 4221 voor f 2000;
2771 (28-7-1916) Testament (in minute) Zegert van Schelt te Dordrecht;
2772 (28-7-1916) Hypotheek Stelling (in minute) door en ten laste van Petrus Megens te Dordrecht ten behoeve van de Cooperatieve Spaar- en Voorschotbank BOAZ voor Dordrecht en Omstreken, te Dordrecht, groot f 1000;
2773 (29-7-1916) Koopakte (in minute) Arie Brand Franszoon te Dordrecht verkooper en Teunis JONKER en Johannes Harte beiden te Dordrecht, koopers, van het kadastrale perceel der gemeente Dordrecht Sectie N nummer 958 voor f 2697,50;
2774 (29-7-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door de Dordrechtsche Onderlinge Credietvereniging;
2775 (29-7-1916) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van de Vennootschap onder de Firma A.H. Pols en Zonen te Dordrecht, ten behoeve van de Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht, groot f 4000;
2776 (29-7-1196) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van de Vennootschap onder de Firma A.H. Pols en Zonen te Dordrecht, ten behoeve van Jacques BOON te Tjepoe (Nederl. Indie) groot f 1700;
2777 (31-7-1916) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Zegert van SCHELT te Dordrecht, ten behoeve van de Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht, groot f 1400;
2778 (31-7-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door de Dordrechtsche Hypotheekbank te Dordrecht;
2779 (1-8-1916) Testament (in minute) Jenneke zich ook noemende en schrijvende Jansje de Sterke te Dordrecht;
2780 (1-8-1916) Testament (in minute) Hermanus Straatman te Dordrecht;
2781 (1-8-1916) Testament (in minute) Johanna Wilhelmina Hulsman echtgenoote Hermanus Straatman te Dordrecht;
2782 (2-8-1916) Huwelijksvoorwaarden (in minute) Hermanus HARTMAN en Lijntje de Ruiter, beiden te Dubbeldam;
2783 (2-8-1916) Openbare Verkoopiong (in minute) van onroerende goederen in de gemeente DORDRECHT door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid verkooper, en Abram van SON te Dordrecht, kooper, van het kadastrale perceel der gemeente Dordrecht Sectie G nummer 2230 voor f 7370
2784 (3-8-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door de Dordrechtsche Onderlinge Credietvereniging;
2785 (4-8-1916) Boedelscheiding (in minute) van den gemeenschappelijken boedel bestaan hebbende tusschen nu wijlen Pieter van Herwijnen en Aaltje Hogendoorn alsmede van de nalatenschap van eerstegenoemd door laatstgenoemde, Boricus van Proosdij gehuwd met Janna van Herwijnen, Cornelis van Herwijnen en Teunis van Herwijnen, allen te Dordrecht;
2786 (5-8-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2787 (7-8-1916) Huwelijksvoorwaarden (in minute) Christiaan Jan Jacobus Michael Arie de GROOT te Dordrecht en Martje Appelman te Bussum;
2788 (7-8-1916) Testament (in minute) Christiaan Jan Jacobus Michael Arie de GROOT te Dordrecht;
2789 (7-8-1916) Testament (in minute) Martje Appelman verblijvende te Dordrecht gedomicilieerd te Bussum;
2790 (8-8-1916) Koopakte (in minute) Adrianus Streefkerk te Zwijndrecht verkooper en Adrianus KOOL Janszoon te Voorburg kooper, van de kadastrale perceelen der gemeente Groote Lindt Sectie B nummers 17,18,483 en 484 voor f 3030;
2791 (8-8-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Hendrik Adolph DICKE te Dordrecht;
2792 (8-8-1916) Testament (in minute) Pieternella van ASPEREN te Sliedrecht; 2793 (8-8-1916) Testament (in minute) Clara van ASPEREN te Rotterdam;
2794 (8-8-1916) Testament (in minute) Fijgje van ASPEREN te Sliedrecht;
2795 (9-8-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2796 (17-8-1916) Openbare Verkooping (in minute) door Frederik LOOMEIJER te Dordecht en Meeus Meeuse aldaar in hoedanigheid van de Stalen Schroefstoomsleepboot "IRENE" met volledigen inventaris aan Willem VAN EIJK te Dordrecht voor f 2060;
2797 (17-8-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2798 (18-8-1916) Verklaring (in originali) van erfrecht in de nalatenschap van Helena Elisabed Kuiters, den 31sten juli 1916 te Dordrecht overleden;
2799 (19-8-1916) Testament (in minute) Helena van VLIET te Dordrecht;
2800 (23-8-1916)  Testament (in minute) Jacomina Mehagnoul weduwe Pieter Frans Roos te Dordrecht;
2801 (24-8-1916) Koopakte (in minute) Albert Vermeij te Dordrecht verkooper en Teunis JONGKIND te Dordrecht, kooper van het kadastrale perceel der gemeente Dordrecht Sectie N nummer 661 voor f 1410;
2802 (30-8-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2803 (30-8-1916) Veiling (in minute) van onroerende goederen te Dordrecht door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2804 (30-8-1916) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Teunis JONGKINDT te Dordrecht ten behoeve van Meeus Meeuse te Dordrecht, groot f 600;
2805 (1-9-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Anthonie Ek Anthonie Johanneszoon te Dordrecht;
2806 (4-9-1916) Koopakte (in minute) Johanna van der TEEN weduwe Adrianus de Jongh en Adrianus de Jongh, beiden te Dordrecht, verkoopers, en Teunis Grootenboer te Dordrecht, kooper, van het kadastrale perceel der gemeente Dordrecht Sectie C nummer 3469 voor f 2050;
2807 (5-9-1916) Testament (in minute) Pieter Rijken te Dordrecht;
2808 (6-9-1916) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Teunis Grootenboer te Dordrecht ten behoeve van mevrouw Maria Josepha Fussangel te Dordrecht, groot f 1400;
2809 (6-9-1916) Openbare Verkooping (in minute) Hendrikus Johannes Baptiste HOOBROECKX en Charlotte Carolina GELENS weduwe Johannes Antonius Joseph Hoobroeckx beiden te Dordrecht, en Adrianus Cornelis Gelens te Amersfoort in hoedanigheid, verkoopers, en Johannes Christanus van Deursen te Dordrecht, kooper, van de kadastrale perceelen der gemeente Dordrecht in Sectie G nummer 1809 en 585 voor f 15.500;
2810 (8-9-1916) Koopakte (in minute) Neeltje Lagendijk weduwe Aart Maaskant te Ridderkerk verkoopster, en Aart den Hoed te Ridderkerk, kooper, van het kadastrale perceel der gemeente Ridderkerk sectie H nummer 807 voor f 1900;
2811 (8-9-1916) hypotheek stelling (in minute) door en ten laste van Andries Timmerman Jan Dirkszoon te Dordrecht, ten behoeve van de Cooperatieve Spaar en Voorschotbank Boaz voor Dordrecht en omstreken te Dordrecht groot f 1600;
2812 (11-9-1916) Koopakte (in minute) Hermanus van Loon en Pieter van Loon beiden te Dordrecht, verkoopers, en Wilhelm KAMPS te Dordrecht, kooper, van de kadastrale perceelen der gem. Dordrecht sectie C nrs 4551, 4550, 4549, 4548, 4547, 4546 en 4545 en 4544 voor f 34.500;
2813 (13-9-1916) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Wilhelm KAMPS te Dordrecht t.b.v. de Friesch en Groningsche Hypotheekbank te Groningen groot f 10.000;
2814 (13-9-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door de Merwedebank te Dordrecht;
2815 (13-9-1916) Veiling (in minute) van onroerende goederen te Dordrecht door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2816 (14-9-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2817 (14-9-1916) Boedelbeschrijving (in minute) van den gemeenschappelijken boedel bestaan hebbende tusschen Klaas WEGMAN en zijne echtgenoote Aaltje Govers te Dordrecht alsmede tot de nalatenschap van eerstgenoemde;
2818 (15-9-1916) Koopakte (in minute) Johannes Erasmus van Leeuwen te Dordrecht en Willem Evert TUPKER te Dordrecht eerstgenoemde verkooper en laatgenoemde kooper, van het kadastrale perceel der gemeente Dordrecht sectie H nummer 3359 voor f 10.000;
2819 (15-9-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2820 (16-9-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Maria Jenneke van Turenhout weduwe Marinus van Hillo te Dordrecht;
2821 (19-9-1916) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Willem Evert Tupker te Dordrecht t.b.v. Maria Jenneke van Turenhout weduwe Marinus van Hillo te Dordrecht, groot f 5000;
2822 (19-9-1916) Koopakte (in minute) Christiaan Mitzer te Dordrecht verkooper en Bastiaan Plazier te Dordrecht, kooper, van het kadastrale perceel der gemeente Dordrecht sectie K 2445 voor f 2950;
2823 (20-9-1916) Openbare Verkooping (in minute) van onroerende goederen in de gemeente Dordrecht Sectie H nummer 2956 gedeeltelijk door Willem DOOREN te Dordrecht verkooper aan Guillaume Benjamin Kerkhof te Dordrecht, kooper, voor f 14.700;
2824 (22-9-1916) In bewaargeving (in minute) eener onderhandsche akte van scheiding door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2825 (22-9-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Anthonie EK AJzn te Dordrecht;
2826 (23-9-1916) testament (in minute) Wijtze de Boer te Dordrecht
2827 (23-9-1916) testament (in minute) Wiggertje Goos echtgenoote Wijtze de Boer te Dordrecht;
2828 (25-9-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Dordr. Onderl. Credietver.
2829 (25-9-1916) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Johannes Cornelis Schotel te Voorburg t.b.v. de s Gravenhaagsche Hyptheekbank voor Nederland te 's-Gravenhage groot f 30.000;
2830 (26-9-1916) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Cornelis van der LINDEN Dirkszoon te Dubbeldam, ten behoeve van de Dordr. Hyptheekbank groot f 12000
2831 (27-9-1916) testament (in minute) Grietje Willemientje VERMIJ weduwe Jan Buijtendijk te Zwijndrecht;
2832 (27-9-1916) Copie Collatione (in originali) van twee aangeboden telegrammen door Meester Frederik Godfried Rens te Dordrecht;
2833 (27-9-1916) Veiling (in minute) van onroerende goederen door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2834 (29-9-1916) Procesverbaal (in minute) rekening en verantwoording van de nalatenschap van wijlen Geertruida Wilhelmina de BRUIJN door Meeus Meeuse en Jacques Salomonson beiden te Dordrecht in hoedanigheid;
2835 (30-9-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2836 (30-9-1916) Hypotheek stelling (in minute) door en ten laste van Wijnand du VIJN te Bergen op Zoom ten behoeve van de Cooperatieve Spaar en Voorschotbank Boaz voor Dordrecht en omstreken te Dordrecht groot f 1200;
2837 (2-10-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Anthonie Ek AJzn te Dordrecht; 2838 (2-10-1916) Testament (in minute) Hendrik Riske Hendrikszoon te Dordrecht;
2839 (2-10-1916) Testament (in minute) Maria Kersten echtgenoote van Hendrik Riske Hendrikszoon te Dordrecht;
2840 (4-10-1916) Openbare Verkoping (in minute) van onroerende goederen te Dordrecht door Johannes Cornelis SCHOTEL te Voorburg met gemijnd en niet teogewezen, alzoo onverkocht gebleven;
2841 (6-10-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Arie Visser Korszoon te s Gravenhage;
2842 (10-10-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door de Dordr. Onderlinge Credietver.;
2843 (11-10-1916) In bewaargeving (in minute) eener akte van volmacht door Meeus Meeuse te Dordrecht;
2844 (16-10-1916) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Guillaume Benjamin Kerkhof te Dordrecht, t.b.v. de s Gravenhaagsche Hyptheekbank voor Nederland groot f 10.000
2845 (16-10-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2846 (16-10-1916) Hypotheekstelling (in minute) door en ten laste van Guillaume Benjamin Kerkhof te Dordrecht t.b.v. de Cooperatieve Spaar en Voorschotbank Boaz voor Dordrecht en omstreken te Dordrecht groot f 6000;
2847 (16-10-1916) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Jan Hendrik Brokking te Zwijndrecht t.b.v. de Westlandsche Hypotheekbank te s Gravenhage groot f 7500;
2848 (16-10-1916) Geldleening met hypotheek (in minute) door en ten laste van Jan Hendrik Brokking te Zwijndrecht t.b.v. de Credit Mutuel Hypothecaire te s Gravenhage groot f 1500;
2849 (16-10-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2850 (17-10-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2851 (17-10-1916) Testament (in minute) Jetje zich ook noemende en schrijvende henriette Hagens te Dordrecht;
2852 (18-10-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2853 (18-10-1916) Veiling (in minute) van onroerende goederen door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2854 (19-10-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2855 (19-10-1916) koopakte (in minute) Johannes Erasmus van Leeuwen te Dordrecht verkooper en Kornelis de Groot te Dordrecht, kooper, van het kadastrale perceel der gemeente Dordrecht Sectie H nummer 3360 voor f 3100;
2856 (23-10-1916) Toestemming (in originali) tot doorhaling eener hypothecaire inschrijving door Meeus Meeuse te Dordrecht in hoedanigheid;
2857 (25-10-1916) Openbare Verkooping (in minute) van onroerende goederen door Guillaume Benjamin Kerkhof te Dordrecht verkooper en Casper Corenlis PONSEN te Dordrecht, kooper, van kadastrale perceel der gemeente Dordrecht Sectie H nummer 3135 voor f 5360 en Teunis Jonker en Johannes harte beiden te Dordrecht verkoopers, en Meeus Meeuse te Dordrecht, kooper van het kadastrale perceel der gemeente Dordrecht Sectie H nummer 3339 voor f 4100;
2858 (26-10-1916) Koopakte (in minute) Jacob van Drunen te HI Ambacht verkooper en Laurens Lagendijk te H.I. Ambacht kooper van het kadastrale perceel der gemeente Hendrik ido Ambacht sectie E 866 f 1500;
2859 (26-10-1916) Koopakte (in minute) Johannes Cornelis Schotel te Voorburg, verkooper en Jacobus Recourt te Dordrecht, kooper, van kadastrale perceel der gemeente Dordrecht Sectie N nummer 823 voor f 2800;

Laatst gewijzigd: november 2008.