Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Passagierslijsten West-Indië 1889-1940 (bootreizen Suriname/Curaçao)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

COLOMBIA

1915
UITREIS * dat 26 Nov. (12 u. 's middags) van Amsterdam naar West-Indië vertrekt
1931
THUISREIS * d.d. 18 dezer (Jan.) van West-Indië te Amsterdam, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
UITREIS * m.s. 'Colombia', d.d. 13 Februari van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken.
THUISREIS * d.d. 5 April van West-Indië te Amsterdam, zijno.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
UITREIS * d.d. 24 April van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken.
THUISREIS * met het m.sch. 'Colombia', 14 dezer (Juni) van West-Indië te Amsterdam, zijn de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
UITREIS * [3 juli van A'dam n. West-Indie; pass. 8 Juli n.m. 7 uur de Azoren]
THUISREIS * d.d. 22 Augustus van West-Indië te Amsterdam, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
UITREIS * d.d. 11 September van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * Met het m.s. 'Colombia', d.d. 31 October van West-Indië te Amsterdam aangekomen, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen.
UITREIS * dat 20 November van Amsterdam naar West-Indië vertrekt
1932
UITREIS * 29 Januari van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * d.d. 20 Maart van West-Indië te Amsterdam, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
UITREIS * d.d. 8 April 1932 van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS *
UITREIS * dat 17 Juni van Amsterdam naar West-Indië vertrekt
THUISREIS * 6 Aug. van West-Indië te Amsterdam aangekomen
UITREIS * met het m.s. 'Colombia', 26 Aug. van Amsterdam naar West-Indië zullen o.a. de volgende Nederlandsche pasagiers vertrekken
THUISREIS * met het m.s. 'Colombia', 16 October te A'dam van West-Indië, zijn o.a. de volgende Nederlandsche pasagiers aangekomen
UITREIS * 4/11
THUISREIS * met het m.s. 'Colombia', 24 Dec. van West-Indië te Amsterdam, zijn o.a. de volgende Nederlansche passagiers aangekomen
1933
UITREIS * 13 Januari v. Amsterdam naar West-Indië, zullen de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * d.d. 5 dezer (Mrt.) van West-Indië te Amsterdam zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
UITREIS * d.d. 24 Maart a.s. van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * d.d. 14 Mei te Amsterdam van West-Indië verwacht, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aankomen
[twaalfdaagsche reis naar de Noordse fjorden op de Colombia (26 juli-6 aug)]
UITREIS * d.d. 11 Augustus 1933 van Amsterdam naar West-Indië zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS *
UITREIS * d.d. 20 October van Amsterdam, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers naar West-Indië vertrekken
THUISREIS * 10 December o.a. de volgende Nederlandsche passagiers uit West-Indië te Amsterdam aangekomen
UITREIS * d.d. 29 dezer (Dec.) van A'dam, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken.
1934
THUISREIS * 18 Februari o.a. de volgende Nederlandsche pasagiers van W.-Indië te Amsterdam aangekomen
UITREIS * d.d. 9 Maart van Amsterdam, zullen o.a. de volgende Nederl. passagiers naar West-Indië vertrekken
THUISREIS * 29/4
UITREIS * Vrijdag a.s. 18 dezer (Mei) o.a. de volgende Nederlandsche passagiers naar Madeira en West-Indië vertrekken
THUISREIS *
UITREIS * 27 Juli van Amsterdam naar West-Indië ter vertrekken, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers de reis medemaken
THUISREIS *
UITREIS * 5 Oct. van Amsterdam, zullen o.a. de volgende Nederlandsche pasagiers naar West-Indië vertrekken
THUISREIS *
UITREIS * 14 December van Amsterdam, zullen o.a. de navolgende Nederlandsche passagiers vertrekken
1935
THUISREIS *
UITREIS * 22 dezer (Febr.) van A'dam, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers naar West-Indië vertrekken
THUISREIS * 14 dezer (Apr.) te Amsterdam gearriveerd, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers van West-Indië meegekomen
UITREIS * 3 Mei van Amsterdam zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers naar West-Indië vertrekken
THUISREIS * te Amsterdam van West-Indië, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers meegekomen (Juni)
[toeristenreis OOSTZEE 'Colombia' 27/6-9/7]
UITREIS * 12 dezer (Juli) van Amsterdam, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers naar West-Indië vertrekken
THUISREIS * d.d. 1 September te Amsterdam zijn o.a. de navolgende Nederlandsche passagiers van West-Indië medegekomen
UITREIS * 20 dezer (Sept.) van Amsterdam zullen o.a. de volgende Nederl. passagiers naar West-Indië vertrekken
THUISREIS * 10 dezer (Nov.) te Amsterdam gearriveerd, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa meegemaakt
UITREIS * 29 dezer (29 Nov.) van Amsterdam vertrekkend, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië meemaken
1936
THUISREIS * met het m.s. 'Colombia', 20 dezer (Jan.) te Amsterdam gearriveerd, van West-Indië naar Europa medegemaakt
UITREIS * 7 dezer (Febr.) van Amsterdam vertrekkend, zullen de volgende passagiers de reis naar West-Indië meemaken
THUISREIS *
UITREIS * 17 April van Amsterdam te vertrekken, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië medemaken
THUISREIS *
UITREIS * 26 dezer (Juni) van Amsterdam, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië meemaken
THUISREIS * 16 Augustus te Amsterdam, maakten de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa mede
UITREIS * 4 dezer (Sept.) van Amsterdam, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië maken
THUISREIS *
UITREIS * 13 November van Amsterdam vertrekkend, de reis naar West-Indië meemaken
1937
THUISREIS * 3 dezer (Jan.) te Amsterdam, maakten de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa mee
UITREIS * 21 dezer (Jan.) van Amsterdam, zullen de volgende passagiers de reis naar West-Indië meemaken
THUISREIS * 19 dezer (Mrt.) te Amsterdam verwacht, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië medegemaakt
UITREIS * 2 April van Amsterdam, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië meemaken
THUISREIS * d.d. 23 Mei te Amsterdam, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa medegemaakt
UITREIS * d.d. 11 Juni van Amnsterdam vertrekkend, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië medemaken
THUISREIS * 1 dezer (Aug.) te Amsterdam, zijn de volgende passagiers van West-Indië in Europa aangekomen
UITREIS * d.d. 20 Augustus van Amsterdam vertrekkend, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië medemaken
THUISREIS * 10 Oct. te Amsterdam verwacht, zijn de volgende pasagiers van West-Indië in Europa aangekomen
UITREIS * 29 October van Amsterdam, zullen de volgende passagiers de reis naar West-Indië meemaken
THUISREIS * d.d. 21 dezer (Dec.) te Amsterdam verwacht, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa medegemaakt
1938
UITREIS * d.d. 6 Jan. van Amsterdam zullen de volgende passagiers de reis naar West-Indië medemaken
THUISREIS * 1 Maart te Amsterdam verwacht, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa meegemaakt
UITREIS * dat 27 Mei van Amsterdam vertrekt, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië meemaken
THUISREIS * 17 Juli te Amsterdam verwacht, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië meegemaakt
UITREIS * 5 Augustus van Amsterdam te vertrekken, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië medemaken
THUISREIS * 25 September te Amsterdam verwacht, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa meegemaak
UITREIS * 21 October van Amsterdam, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië medemakent
THUISREIS * 6 December te Amsterdam verwacht, maakten de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa mede
UITREIS * 23 December van Amsterdam vertrekkend, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië medemaken
1939
THUISREIS * 12 Februari te Amsterdam, worden de volgende passagiers verwacht
UITREIS * 3 Maart van Amsterdam, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië meemaken
THUISREIS * hetwelk 23 April te Amsterdam wordt verwacht, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië medegemaakt
UITREIS * 12 Mei van Amsterdam vertrekkend, zullen de volgende passagiers de reis naar West-Indië meemaken
THUISREIS *
UITREIS * 21 dezer (Juli) van Amsterdam vertrekkende, zullen de volgende passagiers de reis naar West-Indië medemaken

Laatst gewijzigd: augustus 2005.