Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Rijsoord: Recapitulatie van de eigenaren den Polder Rijsoord en Strevelshoek 1891


Archiefinstelling: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 730 (Waalpolder)
Inventarisnummer: 196 (recapitulatie 1891-1910)

* * * een selectie / scans verkrijgbaar * * *

1891

Recapitulatie van de eigenaren den Polder Rijsoord en Strevelshoek. Volgens het vergaar opgemaakt den Februari 1891(1892)
Artikel NAAM VOORNAAM Woonplaats Inhoudsgrootte voor de Hoogen omslag Inhoudsgrootte voor de Lagen omslag Aanmerkingen
2 Visser Maaike Aartdina Heerj.dam 3.33.18 3.27.10
5 Coert Johan Hendrik Hk. Ido Amb. 2.81.65(4.09.57) 2.77.75(3.34.35) Smit Mergje wed. J.H. Coert
6 Gevaerts Jhr. Hugo Corn.s Paulus Dordrecht 20.31.07 20.07.72
10 Schippers Trijntje gewezen vrouw van W. de Gids Rijsoord 0.10.65 0.10.65
11 Heerjansdam de kerk en armen van 2.73.20 2.73.20
13 Jantzon van H.B.J. douair van Jhr. F.J. v.d. Santheuvel Dordrecht 6.10.68 6.04.00
15 't Hooft J.H. wed. O.B. de Kat Dordrecht 23.39.87 22.66.30
16 van Die Pieter (Heerj.dam.) zegge Hk. Ido Ambacht 23.39.87 22.66.30
17 Visser Hendrik Heerj.dam 2.31.85 2.27.90
18 Ceelen Andries Heerj.dam 0.68.40 0.60.30
20 Maasdam Adriaantje wed. W. Visser Heerj.dam 2.67.59 2.64.00
21 Balen Ph.M. wed. D. Nibbelink Zwijndrecht 1.04.10 1.04.10
23 v.d. Hegge M.C. echtg. van R.H. Haentjes Arnhem 2.98.24 2.83.20
25 Meijer G.E. wed. A. Plaisier Mzn Rijsoord 0.02.02 0.02.02
26 Ridderkerk de Gemeente 0.23.60 0.23.40
30 de Reus G.J.C. echtg. van O.J. v.d. Elst van Bleskensgraaf Dordrecht 16.03.69 15.58.59
31 Rijsoord de kerkelijk gemt. 0.30.94 0.24.54
32 Rijsoord het arm en Kerkbestuur 2.37.00 2.30.90
33 Rijsoord & Strevelshoek de polder 0.08.60 0.08.60
36 Zwaan Christina wed. Hk. Stok Rijsoord 0.24.74 0.24.74
42 Stehouwer Mattheus Wzn Hk. Ido Amb. 1.82.10 1.68.10
44 de Zeeuw Arie Mzn Ridderkerk 1.11.80 1.11.80
49 van Aken Adrianus Theodorus s Hage 5.62.28 5.46.30
50 Visser Pieter Mzn Ridderkerk 10.55.98 0.01.50
52 Legerstee Jan Rijsoord 0.05.25 0.05.25
54 de Kool Adrianus Rijsoord 0.38.10 -
56 Klootwijk Pieter Rijsoord 0.12.68 (0.11.171) -
57 Plaisier Jannigje wed. M. Poirot Rijsoord 0.05.19 -
58 van Gilst Pieter Pieterszn. Rijsoord 0.03.90 -
60 Groen(en)boom Gerrit Ridderkerk 0.02.79 -
61 Nugteren Baltje wed. Jb. van Nes Ridderkerk 0.49.80 -
62 Schuld Dirk Willem Delfshaven 0.31.85 -
63 Heerjansdam de polder - 0.64.05 -
64 van der Elst Ottho Johannes - 5.38.28 -
65 Huijser Marius Ridderkerk 0.74.35 -
66 Plaisier Jacob Adrianuszn Barendrecht 0.68.45 -
70 Tichler Jacob Johan Pieter s Hage 0.50.65 -
71 Karsseboom Cornelis Jzn Ridderkerk 0.10.97 -
72 Karsseboom Pieter G. Ridderkerk 0.3724 -
74 Kijfhoek de armen van - 0.85.60 -
75 de Zeeuw (c.s.) Pieter Azn Rijsoord 0.34.67 - van den Berg, Willem, H. Ido Amb.
76 de Koning Pieter Rijsoord 0.67.66 0.03.96
80 van der Linden Pieter Rijsoord 0.05.39 -
81 Moonen Jacobus Rijsoord 0.10.33 -
86 Nugteren c.s. Baaltje wed. A. v.d. Kulk Rijsoord 0.04.86 -
87 Nugteren Bastiaan Simonsz Rijsoord 0.35.07 -
89 van 't Hoff Arie Barendrecht 2.56.58 -
90 Karsseboom (c.s.) Aaltje wed. W. Wilschut Ridderkerk 0.46.85 -
91 Nugteren Willem Ridderkerk 0.49.08 -
93 Plaisier Arie Jacobsz Ridderkerk 2.10.66 -
94 de Koning Leendert Ridderkerk 0.26.03 -
95 Rijsdijk Jan Pleunszn Ridderkerk 0.21.50 -
96 Rijsoord de armen van - 0.11.15 -
97 Roterman Anna wed. L. van Gameren Ridderkerk 0.02.00 0.02.00
98 Kranendonk Sijgje wed. A. Stehouwer Ridderkerk 0.02.46 -
100 Velthuizen (c.s.) Leendert Azn Ridderkerk 0.04.04 -
102 de Raadt (c.s.) F.C. wed. L. Visser Ridderkerk 0.43.90 -
103 Groenenboom Dirkje Lijntje wed. Hk. Visser Hk. Ido Amb.t 0.08.83 -
104 Nugteren (c.s.) Aart Lzn Ridderkerk 0.23.70 -
105 Molendijk Arie Leendert Ridderkerk 0.00.94 -
107 Wilschut Maarten Ridderkerk 0.05.22 -
108 de Zeeuw Arie Czn Ridderkerk 0.24.38 -
109 de Jong Dirk Ridderkerk 0.13.19 -
111 de Zw. Waard en Cons - 0.03.30 -
112 den Hollander Arie Hk. Ido Ambacht 2.64.20 2.64.20
113 Nugteren Jan Leendertszn Ridderkerk 1.81.90 1.81.90
117 Stok Cornelis Ridderkerk 0.06.90 0.06.90
118 Smaal Cornelis Hk. Ido Ambacht 4.25.70 4.14.70
121 Barendregt E.G. wed. J. Visser Azn Heerjansdam -
123 Verbroek Catharinus Jacobus Johannes Dordrecht -
124 Wildeman Arie Ridderkerk -
127 Kemp Maria Lucia echtg. van P.H. van Drooge Dordrecht -
130 Stehouwer Marinus Ridderkerk
131 van Kleef Klaasje wed. Johs. Velthoen Ridderkerk
132 de Zeeuw Gerrit Huig Ridderkerk
133 de Joncheere Johan Marie Pieter Dordrecht
134 van Warendorp Damis Barendrecht
135 Hooijmeijer Jan Johannes Ridderkerk
137 van Straten Wouter Ridderkerk
139 Koomans Johannes Ridderkerk
140 Visser Gerrit Ridderkerk
142 Bol Adrianus Ridderkerk
143 Blijdorp Fleuris Heerjansdam
145 van Brienen v.d. Grootelindt A.N.J.M. baron 's Hage
146 Buitendijk Adrianus Gr. lindt
148 Visser (van der Waal)/td> Leendert (Anna wed.) Ridderkerk
150 van Gilst Cornelis Pzn. Ridderkerk
151 (Daane) de Zeeuw (Cornelis Johannes) Jan (Rotterdam) Barendrecht
153 Valster Pietertje wed. G.W. Wilschut Rijsoord
154 Poldervaart Arie Rijsoord
159 de Meijere Cornelis Adrianus Schiedam
160 Corns. A.Rzn van Nes de vennootschap onder den naam van Rijsoord
161 Beelaerts Marinus Pieter Arnhem
162 Aalbers Bernardus Johan N. Lekkerland
163 Zevenbergen (cs) Andries Andrieszn 's Gravendeel
164 van der Tholen Pieter Barendrecht
165 Kuiper Jan Rijsoord
166 de Bosson Paulus Adriaan Theodorus Coets Zevenbergen
168 de Maak Adolphus Josephus Melchior Zoetermeer
169 Maaskant Reimpje Hendrik Ido Ambacht 0.47.95 - -
170 de Lijster Pieter Adrianus IJsselmonde
171 Visser Meeuwis Pzn. Ridderkerk 0.14.30 - -
172 Plaisier Ida wed. Simon Nugteren Bzn Ridderkerk 0.09.00 - -
158 Plaisier Cornelis Teuniszn. Ridderkerk 0.28.86 - -
173 Plaisier Pieter Azn Ridderkerk
174 Leenheer Paulus Rijsoord
175 Legerstee Willem Janszn. Ridderkerk
176 Wilschut Willem Wzn. Ridderkerk
179 Huijser Jan Barendrecht
182 Kranenburg Pieter Ridderkerk
183 van der Padt Pieter Ridderkerk
185 Elzerman Jan Hendrik Barendrecht
186 Schultz van Haegen mr. Julius Dominicus Dordrecht
187 van Gilst Willem Ridderkerk
188 Visser Bastiaan Pzn. Ridderkerk
189 Reedijk Arie Ridderkerk
190 van Gilst Pieter Wm.zn Ridderkerk
191 van Splunder Leendert Sliedrecht
192 Barendrecht Elisabeth wed. P. Kaan Utrecht
193 Barendrecht (Leenheer) Trijntje wed. van (Cornelis) Barendrecht 11.06.90 10.92.20 -
194 van Nes Cornelis Ridderkerk
195 Broekzitter Marinus Ridderkerk
196 van der Linden Hendrik Pieterszn. Ridderkerk
197 Rijsoord de vereeniging School m/d Bijbel - 0.14.40 - -
198 Visser Bastiaan Lzn Zwijndrecht
199 Visser Helena L.dochter Ridderkerk
200 Visser Cornelis Teunis Lzn. Ridderkerk
201 Visser Pieter Lzn. Ridderkerk
202 de Zeeuw Jan, en zijne vrouw Maria Visser Barendrecht 0.93.52 - vruchtgebruiker
203 Visser Jan, en zijne vrouw Maria Visser Barendrecht 2.86.10 2.86.10 vruchtgebruiker
204 Plaisier (cs) Arie Jacobszn. Ridderkerk
205 Leenheer Cornelis Cornszn. Heerjansdam
206 Noorlander Arie -
207 Hoek, Rosina Cornelia vr. van P. v.d. Staaij - 0.09.90 - - -
208 Rijsoord de vereniging de Kerkelijke Kas - 0.16.04 - -
209 Linden, van der Pieter Pieterszn. Rijsoord 0.03.90 - -
210 Coert Dr. Jan 's Hage 1.27.92 0.56.0 -

Laatst gewijzigd: juni 2016/oktober 2017.