Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 392

DOSSIER 7846
C.F. Frumau (Firma Lederhandel Frumau), gevestigd te Dordrecht.

INHOUD
.
 • A. 13-12-1928 eerste opgaaf
 • B. 05-04-1935 overdracht filiaal Dordrecht
 • C. 05-04-1935 nieuwe eigenaar
 • D. 22-12-1936 procuratiehouder
 • E. 10-09-1938 adreswijziging en vestiging filiaal
 • F. 19-03-1943 toevoeging reparatie inrichting
 • G. 03-11-1945 intrekking procuratie van Th.W. Frumau
 • H. 06-02-1948 aanvulling bedrijf
 • I. 06-02-1948 kapitaalsopgave
 • J. 18-02-1955 wijziging handelsnaam vestiging filiaal
 • K. 18-02-1955 kapitaalsopgave
 • L. 06-06-1955 filiaal omgezet in een Venn.o.Fa. (Bergen op Zoom)
 • M. 10-11-1956 aanvulling bedrijf
 • N. 06-06-1966 opgave betr. omzetting der zaak in een Venn. o. fa.
 • O. 06-06-1966 nieuwe opgave
 • P. 06-06-1966 kapitaalsopgave
 • Q. 09-08-1973 nieuwe vennoot
 • R. 16-08-1976 uittreding vennoot
 • S. 08-03-1983 ondern. opgeh.

O. (06-06-1966)

1a. Handelsnaam, waaronder de onderneming gedreven wordt: firma Lederhandel Frumau
1b. Naam der vennootschap: idem
1c. Plaats van vestiging der vennootschap: Dordrecht
1d. Omschrijving van het bedrijf, dat wordt uitgeoefend: groot- en kleinhandel in lederwaren, fabricage en reparatie daarvan, deelnemen in en of directie-voeren van soortgelijke en/of aanverwante bedrijven, het stichten van filialen e.d.
1e. Gemeente/plaats/straat en huisnummer: Dordrecht, Voorstraat 348
1f. Tijdstip van vestiging der onderneming: 28 November 1928
1g. Tijdstip van voortzetting der onderneming door de tegenwoordige vennootschap: 1 januari 1966 [3 juni 1966]
1h. Tijdstip van aanvang der vennootschap: 1 januari 1966
1i. Duur der vennootschap: onbepaalde tijd

Vennooten:
...?

3. Wat zijn de vennoten overeengekomen ter bepaling van de rechten van derden?
Ieder vennoten is bevoegd voor de v.o.f. te handelen en te tekenen, gelden voor haar te ontvangen en uit te geven, de v.o.f. aan derden en derden a/d v.o.f. te verbinden, alle conform het doel der v.o.f. Beide vennoten evenwel ...(?) voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, alsmede opnemen van gelden, behalve bij de gewone bankrelatie van het bedrijf, evenals voor het aangaan van verbintenissen boven f 2000 en handelingen buiten het doel der v.o.f.

9. De onderneming was laatstelijk gevestigd te Dordrecht en ingeschreven in het Handelsregister te Dordrecht dossiernummer [-].

(aangever: C.F. Frumau, Voorstraat 348, oprichter, Dordrecht den 3 juni 1966)

Laatst gewijzigd: maart 2011