Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 392

DOSSIER 7846
C.F. Frumau (Firma Lederhandel Frumau), gevestigd te Dordrecht.

INHOUD
.
 • A. 13-12-1928 eerste opgaaf
 • B. 05-04-1935 overdracht filiaal Dordrecht
 • C. 05-04-1935 nieuwe eigenaar
 • D. 22-12-1936 procuratiehouder
 • E. 10-09-1938 adreswijziging en vestiging filiaal
 • F. 19-03-1943 toevoeging reparatie inrichting
 • G. 03-11-1945 intrekking procuratie van Th.W. Frumau
 • H. 06-02-1948 aanvulling bedrijf
 • I. 06-02-1948 kapitaalsopgave
 • J. 18-02-1955 wijziging handelsnaam vestiging filiaal
 • K. 18-02-1955 kapitaalsopgave
 • L. 06-06-1955 filiaal omgezet in een Venn.o.Fa. (Bergen op Zoom)
 • M. 10-11-1956 aanvulling bedrijf
 • N. 06-06-1966 opgave betr. omzetting der zaak in een Venn. o. fa.
 • O. 06-06-1966 nieuwe opgave
 • P. 06-06-1966 kapitaalsopgave
 • Q. 09-08-1973 nieuwe vennoot
 • R. 16-08-1976 uittreding vennoot
 • S. 08-03-1983 ondern. opgeh.

S. (08-03-1984)

Opgaaf van firma Lederhandel Frumau, gevestigd te Dordrecht.

3. De vennootschap is met ingang van 8 maart 1983 ontbonden tengevolge van opheffing van de onderneming.
5. De onderneming is met ingang van 8 maart 1983 opgeheven.

(aangever: J.C. Frumau en T.G. Beekhuis, Voorstraat 348, als vennoten, Dordrecht 8-3-1983)

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Dordrecht is onder nummer 7846 ingeschreven de onderneming met de handelsnaam Firma lederhandel Frumau.
Rechtsvorm: Vennootschap onder Firma
Naam der Vennootschap: Firma Lederhandel Frumau
Datum aanvang der Vennootschap: 1 januari 1966
Adres van de onderneming: Voorstraat 348, 3311 CW Dordrecht
Datum vestiging der onderneming: 28 november 1928
Datum voortzetting der onderneming door de huidige vennootschap: 1 januari 1966
Omschrijving van het bedrijf of de bedrijven: groot- en kleinhandel in lederwaren, fabricage en reparatie daarvan, deelnemen in en/of direktie voeren over soortgelijke en/of aanverwante bedrijven, het stichten van filialen e.d.
VENNOTEN:
* Joannes Cornelis Frumau [Jan], geb. Dordrecht 2-8-1937, wonende te Dordrecht Voorstraat 348, Nederlandse nationaliteit, datum toetreding tot de vennootschap 1 januari 1966
* Theodorus Gijsbertus Beekhuis [Theo], geb. Dordrecht 26-9-1938, wonende te Dordrecht Voorstraat 34, Nederlandse nationaliteit, datum toetreding tot de vennootschap 1 januari 1973
Op 8 maart 1983 is geregistreerd dat de onderneming per 8 maart 1983 is ontbonden tengevolge van opheffing van de onderneming.


NB.
- Genealogisch fragment:
I. Carel Frederik Frumau, tr. Anna Elizabeth Grasman
Kinderen: 
1. Neeltje Frumau, overl. Delft 24-6-1873 (5 mnd).
2. Carel Frederik Frumau, geb. Delft 16-12-1875, volgt II.
3. NN, overl. Delft 4-10-1877 (0 jr).
4. Alida Frumau, geb. Delft 21-9-1878, tr. Delft 5-6-1901 Theodorus Hendricus Genemans, geb. 's-Gravenhage.

II. Carel Frederik Frumau, geb. Delft 16-12-1875, overl. Delft 23-02-1943 (67 jr), tr. (1) Delft 25-5-1898 Theodora Wilhelmina Maria van Wezel, geb. Delft 31-05-1875, overl. Delft 3-2-1932 (56 jaar), dochter van Johannes Jacobus Gerardus van Wezel en Alida van der Horst, tr. (2) Gesina Maria Uilenhoed, overl. Delft 6-8-1950 (69 jr).
Kinderen: 
1. Carel Frederik Frumau, geb. Delft 19-5-1905, volgt III.
2. Johannes Jacobus Gerardus Frumau, geb. Delft 6-3-1907.
3. Anna Elisabeth Frumau, geb. Delft 10-8-1908, tr. Delft 25-7-1928 Johannes Gerardus van Dam, geb. Haarlem.
4. Marinus Antonius Frumau, geb. Delft 25-11-1909.
5. Theodorus Wilhelmus Frumau, geb. Delft 19-04-1911, overl. Breda 8-9-1994 (83 jaar), tr. Elisabeth Mack, geb. 2-12-1911, overl. 07-11-2006. [Kinderen: zoon, geb. Dordrecht april 1943 (Voorstraat 318)]

III. Carel Frederik Frumau, geb. Delft 19-5-1905, tr. Pijnacker 30-10-1929 Anna Apolonia Christina Soeterbroek, geb. Stompwijk 31-08-1907, overl. Breda 6-5-1981, dochter van Johannes Cornelis Soeterbroek en Johanna Catharina Jacoba van Schie.

- kadastrale legger 20066 Vennootschap onder de firma Gebroeders C.F. Frumau Jr, te Dordrecht, Voorstraat 318 (Theodorus Wilhelmus en Carel Frederik Frumau); pakhuis Kleine Spuistraat E796;
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_083_03.pdf]

- handelsregister Delft:
 Frumau, C.F. plaats van vestiging Delft dossiernummer DE-001506 /65
 Frumau, Firma C.F. plaats van vestiging Delft dossiernummer DE-004592 /169
 Frumau, Lederwaren plaats van vestiging Delft dossiernummer DE-009024 /298

- Opening Magazijn Frumau.
Zooals een advertentie in ons blad vermeldt, opent de bekende firma Frumau uit Delft, morgen een zaak in lederwaren, koffers, tasschen en hondenartikelen annex fabriek en reparatie-inrichting in het pand Voorstraat 387. Waar het juist tegen St. Nicolaas gaat, is deze openingstijd o.i. wel goed gekozen.
[bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 27-11-1928, derde blad (fiche 61)]

- (foto 1929) Stand van de firma in lederwaren C.F. Frumau op de Voorstraat op de DAWET in Kunstmin.

- DRIEDUIZEND SCHAPEN OP DE VOORSTRAAT (Firma C. Frumau, Voorstraat, leveren van 20.000 portefeuilles voor Haagsche Cooperatie Volharding, binnen 7 weken, 3000 gelooide schaapshuiden)
[bron: Dordrechtsche courant 16-5-1936]

- One food coupon for butter, in Dutch, used in The Netherlands during WWII.
This coupon belonged to the Frumau family, Dutch Catholics who lived in Dordrecht, Netherlands.
The Frumaus helped Jews in South Holland during the war. Thea, the oldest of six children, was nine at the start of the war. Her parents would send her to get supplies with food coupons, which required queuing for hours. She and her sister were the only ones who could safely leave the house, as her father was hiding to avoid forced labor in German factories. Thea remembers how her mother loved butter, which is why only one butter coupon remains; they used the rest. She was unaware that her parents looked after Jews until after the war.
Thea and her husband, Andre, immigrated to Australia in 1951.
Donated by Thea Van Gastel (nee Frumau)

- 1928 - 19 november - 1948
C.F. FRUMAU, Voorstraat 318
bedankt U allen voor het genoten vertrouwen in deze 20 jaar. Wij hopen U nog vele jaren ten dienste te zijn voor het leveren van Uw Lederwaren-Koffers enz. Eigen atelier. Zie onze speciale etalage voor St. Nicolaas;
[bron: Dordtenaar 18 nov 1948 (SAD 569-1506)]

- TELEFOONGIDS 1958
C.F. Frumau, Mag., fabr.- en rep. inr. v. fijne lederw., koffers enz., Voorstr. 348, tel. 34 98
W.A. v. Dooremalen, Hoofdbed. Begraf.ver. Voorstr. 346 (b.g.g. 6273), tel. 53 58

- fotokaart FRUMAU - Dordt 50 jaar [1928-1978]
(maquette van Carel Frumau, vervaardigd tussen 1942 - 1947)(zie beeldbank Erfgoedcentrum DiEP voor foto van Beerman)

- telefoonboek 1982-1983:
Fa. Frumau, lederw. en koffers, Voorstraat 348, tel. 13 34 98
Th.G. Beekhuis, Voorstraat 348, tel. 13 34 98

- Th.G. Beekhuis (1938-2009)

Laatst gewijzigd: maart 2011