Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 822

DOSSIER 18649
J.J. Bouman gevestigd te Dordrecht.

INHOUD
.
  • A. 22-06-1953 eerste opgaaf.
  • B. 21-01-1957 opgave betr. overdracht der zaak.
    (De Dordtenaar van 14-2-1958: Voorlopig kosteloos. De Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht heeft bij vonnis van 12 februari 1958 J.J. BOUMAN, meubelfabrikant, wonende te Dordrecht aan de Oranjelaan 49, verklaart in staat van faillissement met benoeming van de EdelAchtbare Heer Mr. C.H. de Kat, rechter in gemelde Rechtbank, tot Rechter-Commissaris en van ondergetekende tot curator. Dordrecht, 13 febr. 1958. De curator mr. J. ZUIL. kantoor: Wijnstraat 127/129 Dordrecht.)

A. (22-06-1953)

1a. Handelsnaam waaronder de zaak gedreven wordt: J.J. Bouman
1b. Soort van bedrijf dat wordt uitgeoefend: fabricage van kleinmeubelen
1c. Gemeente, straat, huisnummer: Waterbeekstraat 14, Dordrecht
1d. Tijdstip van vestiging der zaak: maart 1951

Eigenaar:
Johannes Josinus Bouman, geb. Dordrecht 12-7-1927, Oranjelaan 35, Dordrecht.

(aangever: J.J. Bouman, eigenaar, Dordrecht de 2 juni 1953)

Laatst gewijzigd: oktober 2011