Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 822

DOSSIER 18649
J.J. Bouman gevestigd te Dordrecht.

INHOUD
.
  • A. 22-06-1953 eerste opgaaf.
  • B. 21-01-1957 opgave betr. overdracht der zaak.
    (De Dordtenaar van 14-2-1958: Voorlopig kosteloos. De Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht heeft bij vonnis van 12 februari 1958 J.J. BOUMAN, meubelfabrikant, wonende te Dordrecht aan de Oranjelaan 49, verklaart in staat van faillissement met benoeming van de EdelAchtbare Heer Mr. C.H. de Kat, rechter in gemelde Rechtbank, tot Rechter-Commissaris en van ondergetekende tot curator. Dordrecht, 13 febr. 1958. De curator mr. J. ZUIL. kantoor: Wijnstraat 127/129 Dordrecht.)

B. (21-01-1957)

Opgaaf van J.J. Bouman, gevestigd te Dordrecht.

De onderneming is met ingang van 1 April 1955 voortgezet door de Meubelfabr. Ehem, Noordendijk te Dordrecht.

(aangever: J.J. Bouman, Oranjelaan 49, als eigenaar, Dordrecht de 21 jan. 1957)

Laatst gewijzigd: oktober 2011