Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Maritieme geschiedenis van Dordrecht in de 17e en de 18e eeuw


22 kooplieden/reders te Dordrecht in de 18e eeuw: hun handel, schepen en onderlinge familiebanden

Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl; website: http://blokland.dordtenazoeker.nl.


Verantwoording

In aansluiting op mijn onderzoek naar ,,De Maritieme Geschiedenis van Dordrecht in de 19e eeuw,, (zie mijn site) besloot ik een nader onderzoek te doen naar de Maritieme Geschiedenis van Dordrecht in de 17e en 18e eeuw. (Gegevens over kooplieden/reders hun handel en schepen te Dordrecht waren bijzonder schaars).
Om een beeld te krijgen van de kooplieden/reders en hun rederijen in Dordrecht in de 18e eeuw, besloot ik 22 rederijen uit te zoeken met hun handel / schepen en onderlinge familiebanden.
Mijn dank gaat uit naar E. van Dooremalen en Angenetha Balm-Kok voor hun medewerking en vele informatie en tips die ik over dit onderwerp van hun heb gekregen.

Aanvullende gegevens over Dordrecht haalde ik o.a. uit:
1. www.Dordrechtmonumenteel.nl en
2. www.andredenhaan.ismijnpassie.nl
3. Watergerecht Archief 9 en 14 (SAD)
4. De Afgegeven Zeebrieven te Dordrecht 1757/1802 (bewerkt door E. van Dooremalen)
5. ,,Geschiedenis van Dordrecht,, Lijst van schepen in de 17e en 18e eeuw (door archivaris J.v Dalen)(SAD)
6. Doop /trouw en begraafboeken van Dordrecht (SAD)
7. ,,Dordtse Jonas in Olie,, Dordtse walvisvaart door de eeuwen heen (door M.E. de Gruyl)
8. ,,Draaiende Wieken Stappende Paarden,, o.a. Molens in Dordrecht in 17e en 18e eeuw,, (door Jannie Zondervan-van Heck en Drs. C.J.P Grol) jaarboek 2008 v/d Ver Oud Dordrecht
9. ,,De Nadagen van de Oost Indische Compagnie 1782/1795,, (door I.G. Dillo)
8. V.O.C. site periode 1782/1795 / Dordtse zeeschepen verhuurd aan de V.O.C.

Ik wil hierbij met NADRUK vermelden dat dit geen wetenschappelijk onderzoek is en ik geen onderzoek heb gedaan in Notariele archieven. Het is een raamwerk met aanknopingspunten voor verder onderzoek naar de Maritieme Geschiedenis van Dordrecht in de 17e en 18e eeuw.
H.W.G. v Blokland-Visser Papendrecht 2015.

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, april-mei 2015 / februari 2019.