Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Maritieme geschiedenis van Dordrecht in de 17e en de 18e eeuw


Overzicht van zeeschepen in de 17e eeuw

Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl; website: http://blokland.dordtenazoeker.nl.


Inleiding

DORDRECHT HAD EEN BELANGRIJKE ZEEVAART IN DE 17e EN 18e EEUW

JAN VAN DALEN ARCHIVARIS TE DORDRECHT SCHREEF OVER DE DORDTSE ZEEVAART IN DE 17e EN 18e EEUW IN ZIJN ,,GESCHIEDENIS VAN DORDRECHT,, HET VOLGENDE:

Dordrecht had in de 17e en 18e eeuw een zeer belangrijke zeevaart, al had het dan geen Oost en West Indische Kamers. Het praatje,dat Dordrecht nagnoeg geen aandeel in de zeevaart had,moet nu maar eens uit zijn.
Uit de oude bescheiden o.a. van het Watergerecht kan men zien,dat tal van driemasters en andere schepen als Galjoten, Fluitschepen, Hoekers, Brigantijnen, Snauwschepen, Fregatschepen, Galjasschepen enz te Dordrecht werd uitgerust, door onderscheidende reederijen

zie de lijst van schepen dat lang niet volledig is vanaf 1657 (blz 324/325/326)

Dit aangevuld met de gegevens over zeeschepen in Dordrecht in de 17e en 18e eeuw van

MARTIN E. DE GRUYL DIE SCHREEF IN ZIJN BOEK ,,DORDTSE JONAS IN OLIE,,OVER DE DORDTSE WALVISVAART IN DE 17e EN 18e EEUW HET VOLGENDE:
Dordrecht had in de 17e en 18e eeuw een groot aantal zeeschepen zoals Fluitschepen en Galjoten, die voor de Dordtse kooplieden/reders uitvoeren ter walvisvaart naar Groenland
zie de lijsten met schepen vanaf 1677 t/m 1792 (blz 66 t/m 73)

Dit alles nog weer aangevuld met de gegevens over de zeeschepen in de 17e en 18e eeuw die ik noteerde uit ,,HET WATERGERECHT VAN DORDRECHT,, (Archief 9 en 14 SAD)
Blijkt dat Archivaris Jan van Dalen gelijk had met zijn bewering dat Dordrecht een belangrijke zeevaart had in de 17e en 18e eeuw.
De waardevolle gegevens over de Dordtse zeevaart van J.v Dalen en Martin E. de Gruyl, gaven mij de moed en inspiratie verder te gaan met het onderzoek naar de Maritieme Geschiedenis van Dordrecht in de 17e en 18e eeuw.
Dit is een voorlopige overzicht van zeeschepen in Dordrecht in de 17e eeuw en kan een aanzet zijn voor nader onderzoek naar de Maritieme Geschiedenis van Dordrecht.
H.W.G. van Blokland-Visser Papendrecht.

Afkortingen:
(w.g.) = Watergerecht te Dordrecht v/a 1657 (Archief 9 en 14 SAD (Regionaal Archief Dordrecht))
(de Gruyl) = uit ,,Dordtse Jonas in Olie,, door Martin E. de Gruyl.

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, april 2015.