Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Maritieme geschiedenis van Dordrecht in de 17e en de 18e eeuw


Overzicht van zeeschepen in de 17e eeuw

Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl; website: http://blokland.dordtenazoeker.nl.


zeeschepen

datum schip reder/schipper
22-11-1639 W.I.C. Fluitschip ,,DE EENDRACHT,,
(Arch/R.dam)
Camer v/d Maze Rotterdam/Delft/Dordrecht.
Een reis naar West Indie.
Schipper: CORNELIS JONGE HARTIG CORNELISZ.
1642 W.I.C. Fluitschip ,,DE SALM VAN DORDRECHT,,
(Arch/R.dam)
Camer v/d Maze Rotterdam/Delft/Dordrecht.
Een reis naar West Indie.
Schipper: BAREND NANNINGS.
21-04-1642 W.I.C. Fluitschip ,,DE CAT,,
(Arch/R.dam)
Camer v/d Maze Rotterdam/Delft/Dordrecht
Een reis naar West Indie.
Schipper: GIJSBERT LUYT HENDRIKZ.
8-9-1642 W.I.C. Fluitschip ,,DE BRUYNVISCH,,
(Arch/R.dam)
Camer v/d Maze Rotterdam/Delft/Dordrecht.
Een reis naar West Afrika en Pernambuco/Ned Brazilie.
Schipper: JACOB BRUINIX CLAESZ uit Hoorn.
Het schip moet zeilen van Delfshaven naar Luwanda/St. Paul de Luanda in Angola om te laden NEGROS (Negers) of andere koopmanschappen en te brengen naar Pernambuco /Nederlands Brazilie.
1644 W.I.C. Fluitschip ,,DE MAECHT VAN DORDRECHT,,
(Arch/R.dam)
Maze Rotterdam/Delft/Dordrecht.
Een reis naar West Indie.
Schipper: PIETER CONINCK JANZ
20-7-1645 W.I.C. Fluitschip ,,HET HUIS TE MERWEDE,,
(Arch/R.dam)
Camer v/d Maze Rotterdam/Delft/Dordrecht.
Een reis naar West Indie.
Schipper: BAREND NANNINGS.
1647 W.I.C. Fluitschip ,,DE SWAEN VAN DORDRECHT,,
(Arch/R.dam)
Camer v/d Maze Rotterdam/Delft/Dordrecht.
Een reis naar West Indie.
Schipper: ADRIAAN HENDRICKS uit Delfshaven.
19-7-1649 W.I.C. Fluitschip ,,HET WAPEN VAN DORDRECHT,,
(Arch/R.dam)
Camer v/d Maze Rotterdam/Delft/Dordrecht.
en reis naar West Indie.
Schipper: PIETER CONINCK JANZ.
1656 V.O.C. Fregatschip,,DE DORDRECHT,, 920 ton
(V.O.C.site)
(160 voet lang /36 voet wijt /16 voet hol)
Reizen naar Oost Indie.
1656 Schipper: MICHIEL M. van MAASEYK
1657 Schipper: JACOB GERRITS de GROOT
1659 Schipper: ADRIAAN DE GILDE uit Schiedam
1666 Schipper: JAN SIMONS
1669 Schipper: WILLEM JASPERS van TEILINGEN
1654/1655 ,,s' LANDS OORLOGSSCHIP,, (van Dalen) Gebouwd voor de Admiraliteit v/d Maze op de scheepswerf van JAN JOPPEN, mr. Scheepstimmerman a/d Noordendijk te Dordrecht.
1657 Smalcarveel ,,DE JONGE PRINS (w.g.)
(52 voet lang)
Reder: JOHAN RIJCKEN Cornelisz (ca 1615 Ddr)
Koopman /Houthandel Scheepswerf/Touwslagerij Noordendijk te Dordrecht.
09-04-1657 Galjootschip ,,DE DEURNE,, (w.g.) Transportbrief v/h schip van, JAN JOPPEN Mr. Scheepstimmerman a/d /Noordendijk te Dordrecht.
Reder: PIETER de SONT Anthonyz (ca 1625/1700 Ddr) Koopman o.a./Wijnhandel /Twijnderij te Dordrecht.
1657 Galjootschip ,,DE ADRIANA,, (w.g.) Reder: PIETER de SONT Anthonyz (ca 1625/1700 Ddr) Koopman o.a./ Wijnhandel /Twijnderij te Dordrecht.
1657 Fluitschip ,,DE SINT JACOB,, (w.g.) Het schip heeft geschut aan boord.
Reder: JAN de GRONDT Pieterz (1615 te Bergen/1696 Ddr) Koopman o.a. IJzerhandel te Dordrecht.
1657 Zeeboeierschip ,,DE HALVE MAAN,,(w.g.)
(70 last)
Reder: MICHIEL van FELTRUM Michielz (1595/1657 Ddr) Koopman /Wijnhandel te Dordrecht.
1658 Fluitschip ,,DE WAESDORP,,
(w.g.)(125 last)
Het schip werd in 1634 gebouwd in Zeeland voor
Reder: GERRIT HUGO koopman/schipper
Het schip is verkocht aan, Kooplieden /reders /aandeelhouders te Dordrecht. o.a.
JAN de GRONDT Pieterz (1615 Bergen/ 1696 Ddr)
DIRK SCHIJVELBERG (ca 1600 Ddr)
JOHAN RIJCKEN Corneliz (ca 1615 Ddr)
HENDRIK FRANCKEN Genefaesz (1620/1670 Ddr)
Dr. JOHAN de JONGH Cornelisz (1624/1676 Ddr)
FRANCOIS v/d GRAAF Sebastiaanz (1625 Ddr)
JACOB v/d GRAAF Sebastiaanz (1620 Ddr)
Schipper: ADRIAAN JACOBS BLAUW uit Rotterdam.
1660 Zeeboeierschip ,,DE JONAS IN DE WALVIS,,
(w.g.)
Reder: BARTHELOMEUS SCHIJVELBERG Dirkz (1631 Ddr/1667 A.dam) & c.s. Koopman te Dordrecht.
1660 Zeeboeierschip ,,DE WILLEMINA,,
(w.g.)
Reder: THIELMAN ZEEBERGH (ca 1615 Ddr)& c.s. Koopman te Dordrecht.
1660 Fregatschip ,,DE SINT ANTHONIS,,
(w.g.)
(64 voet lang)
Reder: PIETER de SONT Anthonyz (ca 1625/1700 Ddr) Koopman o.a. Wijnhandel/Twijnderij te Dordrecht.
1661 Zeeboeierschip ,,DE SINT ANDRIES,,
(w.g.)(60 last)
Reder: VASTER(VASSEN) de RAM & c.s. Koopman te Dordrecht.
1670 Fluitschip ,,DE ROOSELAAR,,
(w.g.)
Reder: RAPHAEL BRESSY (BRESSI) (1632/na 1697 Ddr) Koopman te Dordrecht.
1670 Galjootschip ,,DE KARSEBOOM,,
(w.g.)
Reder: DIONYS v/d DACKE DIONYSZ (1639 Ddr) & c.s. Koopman te Dordrecht.
20-10-1671 Fluitschip ,,DE DORDRECHT,,
(Not. Akte)
Reder: JOHAN v NEURENBERGH Guillaumez (1613/1685 Ddr) & c.s. Koopman o.a. Laken/Natuursteen/IJzer/en Zouthandel /Walvisvaart te Dordrecht.
Een Akte wordt opgemaakt door de familie van Neurenbergh met het voornemen een Fluitschip te kopen of te laten bouwen met de naam,,DE DORDRECHT,,
De aandeelhouders zijn:
JOHAN van NEURENBERGH Gz SR. tr 1634 Elisabeth Trip
JOHAN van NEURENBERGH JR.(ca 1650 Ddr)
JACOB van NEURENBERGH (ca 1642 Ddr)
LOUIS van NEURENBERGH
MARIA van NEURENBERGH
JOHANNA van NEURENBERGH
(www.andredenhaan.ismijnpassie.nl).
1670 Fluitschip ,,DE GOUDEN LEEUW,,
(w.g.)
Reder: LOUIS TRIP Jacobz (1605 Ddr /1684 A.dam) & c.s. Koopman o.a. Koper /IJzer /Wapens en Zouthandel te Amsterdam.
1674 Barkschip ,,DE SUYKERMOLEN,,
(Not.akte)
Reder: DUDLEY ERIKS IRISH Koopman v/h English Court te Rotterdam Koopman o.a. Walvisvaart.
Juli 1675 Fluitschip ,,DE SINT NICOLAAS,,
(w.g.)
Reder: JOHN ARMIGER (ca 1640 Londen) koopman te Londen
Hij verkoop zijn schip aan,
Reder: ARNOLD UBBINK koopman te Delfshaven.
10-10-1676 Fluitschip ,,DE SINT PIETER,,
(w.g.)(100 voet)
Reder: PIETER de HACKER (ca 1640 Ddr) Koopman te Dordrecht.
Hij verkoopt zijn schip aan,
ARNOLD UBBINK koopman te Delfshaven.
02-11-1676 Fluitschip ,,DE GETROUWE COOPMAN TE LONDEN,,
(w.g.)
Het schip ligt te Londen.
Reder: FRANCOIS FRANCKEN Genefaesz (ca 1640/1714 Ddr) Koopman / Hout/Graan en Oliehandel te Dordrecht.
Samen met
Reder: JOHAN van HELMOND Gillisz ( (1642 Ddr) Koopman / Brouwerij /Traanrokerij/Graan/Olie handel / Walvisvaart te Dordrecht.
Zij verkopen samen het schip.
1676 Fregatschip ,,DE IPSWICH,,
(w.g.)
Reder: JOHN ARMIGER (ca 1640 te Londen) Engels koopman te Dordrecht.
1676 Pinasschip ,,DE FORTUYN,,
(w.g.)
Reder: GERARD BORDELS (ca 1640 Ddr) Koopman o.a. Zouthandel te Dordrecht.
Maart 1677 Een Nieuw ,,SMAKSCHIP,,
(w.g.)
Gebouwd op de scheepswerf van,
LAMBERT JACOBS CUYPER Mr. Scheepstimmerman te Dordrecht.
April 1677 Fluitschip ,,DE SWARTE WINTHONT,,
(w.g.)
Reder: Dr.JOHAN de JONGH Cornelisz (1624/1676 Ddr)& c.s. Koopman o.a. Zouthandel te Dordrecht
Het schip wordt na zijn overlijden verkocht aan,
Reder RUDOLF BROMKENS Johz (ca 1630 Ddr) Koopman/ Houthandel te Dordrecht.
Augustus 1677 Hoekerschip ,,DE HOOP,,
(w.g.)
Reder: JOCHEM SWISTON koopman te Rotterdam.
Hij verkoopt zijn schip aan,
Reder: RUDOLF BROMKENS Johz (ca 1630 Ddr) Koopman / Houthandel te Dordrecht.
Schipper: RICHARD CULTER.
28-12-1676 Fluitschip ,,RUGARD VAN LONDEN,,
(w.g.) (130 ton)
Het schip ligt te Dordrecht.
Reder: Anthony Pom koopman te Londen.
Het schip werd verkocht aan,
Reder: JACOB de ? koopman te Rotterdam.
01-03-1677 Fluitschip ,,DE MARCHAND V LONDEN,,
(Not. akte)
(wordt ,,DE RODE LEEUW,,)
De eigenaren v/h schip
Reder: CORNELIS v MEEUWEN Jacz (1615 Ddr) Koopman/ Houthandel te Dordrecht.
Reder: DIRK de NOOY(NOYE) Gerardz (ca 1645/1719 Ddr) Koopman / Wijn en Zouthandel /Walvisvaart.
Reder: ARNOLD van WALRAVEN (ca 1645 Ddr) Koopman /Walvisvaart te Dordrecht.
Het schip wordt verhuurd voor de walvisvaart aan
Reder: ARNOLD UBBINK koopman te Delfshaven.
1677 Buisschip ,,DE MARIA,,
(w.g.)(80 last)
Reder: JOHAN van MELANEN Maximiliaanz (1632 Ddr) & c.s. Koopman te Dordrecht.
1677 Buisschip ,,DE LIEVE VROUWE VAN LOMBARDIJE,,
(w.g.)(40 last)
Reder: JOHAN van MELANEN Maximiliaanz (1632 Ddr) & c.s. Koopman te Dordrecht.
10-06-1678 Fluitschip ?
(w.g.)
Reder: DANIEL SMITH koopman te Luth/Schotland.
Hij verkoop het schip aan,
Reder: CORNELIS HENDRIKS van ROOYEN koopman te Delfshaven.
02-04-1678 Fluitschip ,,DE KOOPMAN VAN ROTTERDAM,,
(Not. akte)
De eigenaren zijn:
Reder: CORNELIS van MEEUWEN Jacobz (1615 Ddr) & c.s. (Boekhouder v/h schip) Koopman / Hout en Zouthandel /Walvisvaart te Dordrecht.
Reder: JACOB van MEEUWEN Jacobz (1619 Ddr) Burgemeester van Dordrecht, Koopman / Hout en Zouthandel/ Walvisvaart te Dordrecht.
Reder: DIRK DE NOOY (NOYE) Gerardz (ca 1645/1719 Ddr) Koopman / Wijn en Zouthandel/ Walvisvaart.
Zij verhuren het schip voor de walvisvaart aan,
Reder: ARNOLD UBBINK koopman te Delfshaven.
Het schip vertrekt in april 1678 voor de walvisvaart uit Delfshaven naar Groenland.
Schipper/Commandeur: JACOB DEN BRAASEM uit Delfshaven.
01-04-1679 Fluitschip ,,DE GROENE PAPEGAAY,,
(w.g.)
Het schip ligt te Dordrecht en is overgedragen aan:
Reder: JOHN ARMIGER (ca 1640 te Londen) Engels koopman te Dordrecht /door:
Schipper: FRANS HENDRIKS BACKER uit Hamburg.
20-04-1679 Een SCHIP ? (w.g.) Gekocht door:
Reder: PIETER JANS LE TOUR koopman te Dordrecht van,
JAN DIRKS SCHOUTEN (1621/1684 Ddr) Mr. Scheepstimmerman a/d Kalkhaven te Dordrecht.
1679 Fluitschip ,,DE SINTERKLAAS TE PAARD,,(de Gruyl) Reder: DIRK de NOOY/NOYE Gerardz (ca 1645/1719 Ddr)& c.s. Koopman/Wijn en Zouthandel/Walvisvaart te Dordrecht en
Reder: ARNOLD v WALRAVEN (ca 1645 Ddr) Koopman te Dordrecht.
Het schip vertrekt in april 1679 voor de walvisvaart uit Dordrecht naar Groenland
Schipper/Commandeur: JACOB DEN BRAASEM uit Delfshaven.
Hij keert terug v/d walvisvangst met 140 vaten spek van 3 walvissent.
18-03-1679 Fluitschip ,,DE NEURENBERGH,,
(Not. akte)
(120 voet lang / 26 voet wijt /11, ½ voet hol)
een Amsterdamse voet is 29,8 cm
In 1679 gebouwd op de scheepswerf van, JAN DIRKS SCHOUTEN(1621/1684 Ddr) Mr. Scheepstimmerman a/d Kalkhaven te Dordrecht voor,
Reder: JOHAN v NEURENBERGH Guillaumez (1613/1685 Ddr) & c.s. Koopman o.a. Laken/Natuursteen/ IJzer/ en Zouthandel / Walvisvaart te Dordrecht.
Andere aandeelhouders zijn:
JOHAN v NEURENBERG Johz (ca 1650 Ddr)
JACOB v NEURENBERGH (ca 1642 Dr)
JOHAN v/d LINDEN Adolfz (1630 Lintdorf/1695 Ddr)
JONAS de JONGH Pieterz (1650 Den Briel/1709 Ddr)

- mrt. 1679: een aantal Dordtse kooplieden, o.w. Johannes van der Linden, die participeert voor een zestiende part, zijn overeengekomen een fluitschip te laten maken en uit te rusten. De naam van dat schip zal "Neurenbergh" zijn. [Ongetwijfeld naar de drie heren Van Neurenbergh, die samen in het te bouwen schip participeren voor een vierde part.] Op 18 mrt. 1679 geven de contractanten aan de schiptimmerman Jan Schouten, burger van Dordrecht, opdracht om het fluitschip te bouwen. Hij moet daarvoor goed, gezond en gaaf eikenhout gebruiken, als het maar geen Bremer hout is. De afmetingen zullen zijn: lang 120 voeten overstevens, wijd bij de grote mast (buiten op zijn berghouten) 26 voeten en hol op zijn overloop elf en een halve voet. Het schip zal klaar moeten zijn half augustus eerstkomende. Schouten zal daarvoor 10.000 gl. ontvangen, maar de bouwmaterialen zullen door hemzelf bekostigd worden. Als het schip eerder dan augustus 1679 af is, ontvangt hij nog eens 500 gl. extra. De ijzeren onderdelen zullen door een ander gemaakt worden. (ONA Dordrecht inv. 240, f. 77 e.v., akten dd 17 en 18 mrt. 1679)
[www.andredenhaan.ismijnpassie.nl]
1680 Fluitschip ,,DE GOEDE NAGTEGAAL (w.g.) Reder: JACOB v HAARLEM Blasiusz (1646 Ddr)& c.s. Koopman/Graanhandel/Walvisvaart te Dordrecht.
1680 Fluitschip ,,DE CONING VAN ZWEDEN,, (w.g.) Reder: LOUIS TRIP Jacobz(1605 Ddr/1684 A.dam) & c.s. Koopman o.a.Koper/ IJzer/Wapens en Zouthandel te Amsterdam.
1680 Fluitschip ,,DE MARIA,, (de Gruyl) Reder: JACOB v MEEUWEN Johanz (1643/1702) & c.s. Burgemeester van Dordrecht. Koopman / Hout en Zouthandel/Walvisvaart te Dordrecht.
Het schip vertrekt in april 1680 voor de walvisvaart uit Dordrecht naar Groenland.
Schipper/commandeur: CORNELIS VAN WELEN.
Hij keert terug v/d walvisvangst met 180 vaten spek van 3 walvissen.
1681 Fluitschip ,,DE STAD DORDRECHT,, (de Gruyl) Reder: Mr. PIETER de BRUIJN Janz ( 1640 Bodegraven /1711 Ddr) & c.s. Notaris te Dordrecht en Burgemeester van Dordrecht. Koopman o.a. Zouthandel/Walvisvaart. Het schip vertrekt in april 1681 voor de walvisvaart uit Dordrecht naar Groenland.
Schipper/Commandeur: ARNOUD ARNOUDZ. Hij keert terug v/d walvisvangst met 600 vaten spek van 16 walvissen.
1681 Fluitschip ,,HET HUIS TE MERWEDE,,
(de Gruyl)
Reder: Mr. PIETER de BRUIJN Janz ( 1640 Bodegraven /1711 Ddr) & c.s. Notaris te Dordrecht en Burgemeester v Dordrecht. Koopman o.a. Zouthandel/Walvisvaart te Dordrecht.
Het schip vertrekt in april 1681 uit Dordrecht voor de walvisvaart naar Groenland.
Schipper/Commandeur: JAN VAN 't WUIJSER. Hij keert terug v/d walvisvangst met 310 vaten spek van 8 walvissen.
1681 Fluitschip ,,DE GOUDEN RUYTER,,
(de Gruyl)
Reder: Mr. PIETER de BRUIJN Janz (ca 1640 te Bodegraven/1711 Ddr) & c.s. Notaris te Dordrecht en Burgemeester te Dordrecht. Koopman o.a. Zouthandel/Walvisvaart te Dordrecht. Het schip vertrekt in april 1681 voor de walvisvaart uit Dordrecht naar Groenland.
Schipper/Commandeur: WOUTER LOE. Hij keert terug v/d walvisvangst met 58 vaten spek van 2 walvissenn.
1681 Fluitschip ,,HET WAPEN VAN DORDRECHT,,(de Gruyl) Reder: JOHAN van HELMOND Gillisz ( 1642 Ddr)& c.s Koopman / Brouwerij /Traanrokerij / Olie en Graanhandel/ Walvisvaart te Dordrecht.
Het schip vertrekt in april 1681 voor de walvisvaart uit Dordrecht naar Groenland.
Schipper/Commandeur: MAARTEN TEN BEEMSEN.
Hij keert terug v/d walvisvangst met 150 vaten spek van 3 ½ walvis.
1682 Fluitschip ,,DE TOBIAS,,
(de Gruyl)
Reder : JOHAN v HELMOND Gillisz (1642 Ddr) & c.s Koopman / Brouwerij / Traanrokerij /Olie en Graanhandel/Walvisvaart te Dordrecht.
Het schip vertrekt in april 1682 voor de walvisvaart uit Dordrecht naar Groenland. Schipper/Commandeur: PIETER DAM.
Hij keert terug v/d walvisvangst met 130 vaten spek van 2 walvissen.
1682 Fluitschip ,,DE SINT PIETER,,
(de Gruyl)
Reder: FLORIS KROON (CRONE) (ca 1640 Ddr) Koopman /Walvisvaart te Dordrecht.
Het schip vertrekt in april 1682 voor de walvisvaart uit Dordrecht naar Groenland. Schipper/Commandeur : HIDDE DIRKS. Hij keert terug v/d walvisvangst met 150 vaten spek van 4 walvissen.
1682 Fluitschip ,,DE BEURS VAN DORDRECHT,,
(de Gruyl)
Reder: PIETER CLOENS Pieterz ( 1652/1727 Ddr)& c.s. Koopman /Zout en Stokvishandel/Walvisvaart te Dordrecht.
Het schip vertrekt in april 1682 voor de walvisvaart uit Dordrecht naar Groenland.
Schipper/Commandeur: JEROEN MANUELS. Hij keert terug v/d walvisvangst met 540 vaten spek van 14 walvissen.
1682 Fluitschip ,,DE MAAGD VAN DORDT,,
(de Gruyl)
Reder: MATTHEUS REES Rochusz (1653/1715 Ddr)& c.s. Koopman / Haring/ Stokvis/ Zout/ Hout en Oliehandel/Walvisvaart te Dordrecht. Het schip vertrekt in april 1682 voor de walvisvaart uit Dordrecht naar Groenland.
Schipper/Commandeur: DIRK FONGER uit Hindelopen. Hij keert terug v/d walvisvangst met 300 vaten spek van 6 walvissen.
1683 Fluitschip ,,DE LIGTENBERG,,
(de Gruyl)
Reder: PIETER CLOENS Pieterz (1652/1727 Ddr) & c.s., koopman / Zout en Stokvishandel /Walvisvaart te Dordrecht. Het schip vertrekt in april 1683 voor de walvisvaart uit Dordrecht naar Groenland. Schipper/Commandeur: PIETER JACOBS BLOK. Hij keert terug v/d walvisvangst met 60 vaten spek van 2 walvissen.
1683
[= 05-04-1681]
Fluitschip ,,DEN RECHTE COOPMAN,,
[= Rechten Coopman van London]
(w.g.)
[= RAD, 14, inv.nr. 58 (1680-1685)]
Reder: MATTHIJS DE HACKER [= Hacke] (ca 1630 Venlo /1690 Ddr), Koopman / Hout / Graan en Oliehandel te Dordrecht.
1683 Galjootschip ,,DE JONGE SCHOENMAKER,,
(w.g.)
Reder: ANTHONY v/d SANTHEUVEL Hendrikz (1657 Ddr) Koopman / Brouwerij te Dordrecht.
1683 Fluitschip ,,DE GECROONDE HARING,,
(de Gruyl)
Reder: JACOB van HAARLEM Blasiusz (1646 Ddr) & c.s., Koopman / Graanhandel / Walvisvaart te Dordrecht.
Het schip vertrekt in april 1683 voor de walvisvaart uit Dordrecht naar Groenland.
Schipper/commandeur: WILLEM JANS SCHOT.
Hij keert terug v/d walvisvangst met 130 vaten spek van 4 walvissen.
1683 Fluitschip ,,DE HOOP OP HARING,,
(de Gruyl)
Reder: JOHAN v NEURENBERGH Guillaumez (1613/1685 Ddr) & Koopman / Laken / Natuursteen / IJzer en Zouthandel/Walvisvaart te Dordrecht.
Het schip vertrekt in april 1683 voor de walvisvaart uit Dordrecht naar Groenland. Schipper/commandeur: CORNELIS JANS BLOK.
Hij keert terug v/d walvisvangst met 35 vaten spek van 3 walvissen.
1683 Fluitschip ,,DE DORDTSE BEURS,,
(de Gruyl)
Reder: MATTHEUS v/d BROUCK Eliasz (1620/1685 Ddr)& c.s.
Het schip vertrekt in april 1683 voor de walvisvaart uit Dordrecht naar Groenland. Schipper/Commandeur : JEROEN MANUELS.Hij keert terug v/d walvisvangst met 350 vaten spek van 10 walvissen.
1683 Fluitschip ,,DEN BROUWER,,
(de Gruyl)
Reder: SIMON DE VRIES Anthonyz (1653/1703 Ddr)& c.s. Koopman/ Brouwerij/ Walvisvaart te Dordrecht.
Het schip vertrekt in april 1683 voor de walvisvaart uit Dordrecht naar Groenland. Schipper/Commandeur: JACOB LEUTER. Hij keert terug v/d walvisvangst met 40 vaten spek van 1 ½ walvis.
1683 Zeeboeierschip ,,DE FORTUYN,,
(w.g.)
Rederes: MARIA van BRACHT (ca 1630 Ddr) koopvrouw te Dordrecht. Het schip vaart op Londen.
1683 Fluitschip ,,DE MUNT VAN HOLLAND,,
(de Gruyl)
Reder: CHRISTIAAN BACKUS Janz (1643/1721 Ddr)& c.s. Koopman /Zouthandel/Walvisvaart te Dordrecht.
Het schip vertrekt in april 1683 voor de walvisvaart uit Dordrecht naar Groenland. Schipper/Commandeur: PIETER PAULUSZ. Hij keert terug v/d walvisvangst met 150 vaten spek van 5 walvissen.
1683 Fluitschip ,,DE WILLEM HENDRIK PRINS VAN ORANJE,,
(w.g.)
Reder: JOHAN v/d GRAAF Philipz (ca 1655 Ddr) & c.s. Koopman /Walvisvaart te Dordrecht.
1683 Fluitschip ,,DE HOOP,,
(de Gruyl)
Reder: PIETER BUYS Christoffelz (ca 1650 Ddr)& c.s. Koopman/Graan en Zouthandel/Walvisvaart te Dordrecht. Het schip vaart in april 1683 voor de walvisvaart uit Dordrecht naar Groenland.
Schipper/Commandeur: PIETER JANS PRUIJK.
Hij keert terug v/d walvisvangst met 100 vaten spek van 5 walvissen.
1683 Fluitschip ,,DE HOOP OP WALVIS,,
(de Gruijl)
Reder: JONAS DE JONGH Pieterz(ca 1650 Den Briel/1709 Ddr) & c.s. Koopman/Zouthandel/Walvisvaart te Dordrecht.
Het schip vaart in april 1683 voor de walvisvaart uit Dordrecht naar Groenland.
Schipper/Commandeur: JAN JACOBS BLOK. Hij keert terug v/d walvisvangst met 35 vaten spek van 1 walvis.
1683 Fluitschip ,,DE VLIEGENDE AREND,,
(de Gruyl)
Reder: WILLEM NAGTEGAAL (ca 1650 Ddr)& c.s. Koopman /Walvisvaart te Dordrecht. Het schip vertrekt in april 1683 voor de walvisvaart uit Dordrecht naar Groenland.
Schipper/Commandeur: ARNOUD ARNOUDZ. Hij keert terug v/d walvisvangst met 240 vaten spek van 7 ½ walvis.
17-09-1683 Fluitschip ,,DE SPITSBERGEN,,
(Not.akte)
Reder: MATTHEUS REES Rochusz (1653/1715 Ddr) & c.s. Koopman /Haring /Stokvis /Zout /Hout /en Oliehandel/Walvisvaart te Dordrecht. Het schip vertrekt met een vracht van bier en wijn uit Dordrecht.
Schipper: JAN MEERTEN VAN EMDEN.
19-03-1684 Fluitschip ,,DE GROENE LEEUW,,
(Not.akte)
Reder: MATTHEUS REES Rochusz (1653/1715 Ddr)& c.s. Koopman /Haring/ Stokvis/ Zout/ Hout en Oliehandel/Walvisvaart te Dordrecht. Het schip vaart voor een reis uit Amsterdam naar Coperwijk te Noorwegen.
Schipper: DIRK FONGER uit Hindelopen.
28-03-1684 Fluitschip ,,DE GETROUWE COOPMAN TE LONDEN,,
(Not.akte)
Reder: PIETER BUYS Christoffelz (ca 1650 Ddr)& c.s. Koopman / Graan en Zouthandel /Walvisvaart te Dordrecht. Het schip vaart voor een reis naar Noorwegen.
Schipper: JOHN SCOT uit Londen woont te Delfshaven.
1684 Fluitschip ,,DE SPITSBERGEN,,
(de Gruyl)
Reder: MATTHEUS REES Rochusz (1653/1715 Ddr) & c.s. koopman/Haring/Stokvis/Zout/ Hout/en Oliehandel/Walvisvaart te Dordrecht.
Het schip vertrekt in april 1684 voor de walvisvaart uit Dordrecht naar Groenland. Schipper/Commandeur: JAN MEERTEN VAN EMDEN. Het schip keerde niet terug, het was ten Oosten van Spitsbergen vast komen te zitten in het pakijs en werd achtergelaten door de Schipper en bemanning, deze zijn op een andere walvisvaarder weer teruggekeerd naar Dordrecht.
1684 Fluitschip ,,DE JOHANNA,, (de Gruyl) Reder: MATTHEUS REES Rochusz (1653/1715 Ddr) & c.s. Koopman /Haring/ Stokvis /Zout / Hout en Oliehandel/ Walvisvaart te Dordrecht. Het schip vertrekt in april 1684 voor de walvisvaart uit Dordrecht naar Groenland. Schipper/Commandeur: JACOB PAULUSZ. Hij keert terug v/d walvisvangst met 220 vaten spek van 7 ½ walvis.
1684 Buisschip ,,DE VREDE,, (w.g.) Reder: Anthony Repelaer Anthonyz (1641 Ddr)& c.s Koopman / Brouwerij/Houthandel te Dordrecht.
1684 Fluitschip ,,DE JONGE KOE,,
(de Gruyl)
Reder: Mr. PIETER de BRUIJN Janz (ca 1640 Bodegraven/1711Ddr) & c.s. Notaris te Dordrecht. Koopman /Zouthandel/ Walvisvaart te Dordrecht. Het schip vertrekt in april 1684 voor de walvisvaart naar Groenland. Schipper/Commandeur: ADRIAAN JANS JONGEBOER. Hij keert terug v/d walvisvangst met 20 vaten spek van ½ walvis.
1685 Fluitschip ,,DE HOLLANDSE TUIN,, (de Gruyl) Reder: MATTHEUS v/d BROUCK Eliasz (1620/ 1685 Ddr)& c.s. Koopman/Zouthandel /Walvisvaart te Dordrecht. Het schip vertrekt in april 1685 voor de walvisvaart uit Dordrecht naar Groenland. Schipper/Commandeur: JEROEN MANUELS. Hij keert terug v/d walvisvangst met 230 vaten spek van 5 walvissen.
1685 Fluitschip ,, NOS SENHORA DA PIEDA DOSCHAGAS,,
(w.g.)
Reder: MATTHEUS REES Rochusz (1653/1715 Ddr) & c.s. Koopman / Haring/Stokvis / Zout/ Hout en Oliehandel /Walvisvaart te Dordrecht.
1685 Fluitschip ,,DE STAD ELBING,,
(w.g.)
Reder: JACOB v HAARLEM Blasiusz (1646 Ddr)& c.s. Koopman/ Graanhandel / Walvisvaart te Dordrecht.
1685 Galjootschip ,,DE KOOPMAN,,
(de Gruyl)
Reder: LOUIS(LAURENS) v/d PUTTEN (overl 1704 Ddr)& c.s. Koopman o.a.Walvisvaart te Dordrecht. Het schip vertrekt in april 1685 voor de walvisvaart uit Dordrecht naar Groenland. Schipper/Commandeur: BASTIAAN DEN HENGST. Hij keert terug v/d walvisvangst met 300 vaten spek van 7 walvissen.
1686 Fluitschip ,,DE EMMERENTIA,,
(w.g.)
Reder: GILLIS van BRAAM Abrahamz (1630 Den Briel/1707 Ddr) Koopman te Dordrecht.
1686 Fluitschip ,,DE GULDE VRIJHEID,,
(de Gruyl)
Reder: MATTHEUS REES Rochusz (1653/1715 Ddr) & c.s. Koopman/ Haring/Stokvis/Zout / Hout en Oliehandel/Walvisvaart te Dordrecht. Het schip vertrekt in april 1686 voor de walvisvaart uit Dordrecht naar Groenland.
Schipper/Commandeur: PIETER LUIJTJIES. Hij keert terug v/d walvisvangst met 130 vaten spek van 2 walvissen.
1686 Galjootschip ,,DE KOOPMAN VAN DORDT,,
(de Gruyl)
Reder: CHRISTIAAN BACKUS Janz ( 1643/1731 Ddr)& c.s. Koopman/Zouthandel /Walvisvaart te Dordrecht. Het schip vertrekt in april 1686 voor de walvisvaart uit Dordrecht naar Groenland. Schipper/Commandeur: JAN SIMONS. Hij keert terug v/d walvisvangst met 80 vaten spek van 2 walvissen.
1686 Fluitschip ,,DE STAD THIEL,,
(de Gruyl)
Reder: HENDRIK TAAY (ca 1650 Tiel/1711 Ddr) & c.s. Koopman / Graan/ Olie en Zouthandel/Walvisvaart te Dordrecht. Het schip vertrekt in april 1686 voor de walvisvaart uit Dordrecht naar Groenland. Schipper/Commandeur: KRIJN JOPPEN. Hij keert terug v/d walvisvangst met 318 vaten spek van 6 ½ walvis.
1687 Fluitschip ,,DE ZEE ENGEL,,
(de Gruyl)
Reder: JAN CLOENS Pieterz (1646/1723 Ddr) & c.s. Koopman/Zouthandel/Walvisvaart te Dordrecht en
Reder: ADRIAAN OP DE CAMP Adriaanz (ca 1653/1717 Ddr) Koopman o.a. Zouthandel /Walvisvaart te Dordrecht. Het schip vertrekt in april 1687 voor de walvisvaart uit Dordrecht naar Groenland. Schipper/Commandeur: THOMAS THOMASZ BRULLE uit Zwijndrecht. Hij keert terug v/d walvisvangst met 0 vaten.
1687 Fluitschip ,,DE BLEEKER,,
(de Gruyl)
Reder: JONAS de JONGH Pieterz (ca 1650 Den Briel /1709 Ddr) & c.s. Koopman/Zouthandel/Walvisvaart te Dordrecht. Het schip vertrekt in april 1687 voor de walvisvaart uit Dordrecht naar Groenland. Schipper/Commandeur: JAN JACOBS BLOK. Hij keert terug v/d walvisvangst met 0 vaten.
1687 Galjootschip ,,DE DORDTSE KOOPMAN,,
(de Gruyl)
Reder: LOUIS (LAURENS V/D PUTTEN (overl: 1704 Ddr) & c.s. Koopman o.a. Walvisvaart te Dordrecht. Het schip vertrekt in april 1687 voor de walvisvaart uit Dordrecht naar Groenland. Schipper/Commandeur: TEUNIS LEUTER. Hij keert terug v/d walvisvangst met 11 vaten spek van ½ walvis.
1687 Fluitschip ,,DE DRIE ZOUTKETEN,,
(de Gruyl)
Reder: CHRISTIAAN CLOENS Pieterz ( 1651/1725 Ddr)& c.s. Koopman o.a. Zouthandel /Walvisvaart te Dordrecht. Het schip vertrekt in april 1687 voor de walvisvaart uit Dordrecht naar Groenland. Schipper/Commandeur : PIETER JACOBS BLOK. Hij keert terug v/d walvisvangst met 170 vaten spek van 4 walvissen.
1687 Fluitschip ,,DE WILLEM HENDRIK PRINS VAN ORANJE,,
(de Gruyl)
Reder: JOHAN v/d LINDEN Adolfz (1630 Lintdorf/dtsl/1695 Ddr)& c.s. Koopman o.a. IJzerhandel / Walvisvaart te Dordrecht. Het schip vertrekt in april 1687 voor de walvisvaart uit Dordrecht naar Groenland. Schipper/Commandeur: PIETER JANS PRUIJK. Hij keert terug v/d walvisvangst met 80 vaten spek van 2 walvissen.
1688 Fluitschip ,,DE STAD DORDRECHT,,
(de Gruyl)
Reder: DUDLEY ERIKZ IRISH (ca 1640 Engeland)& c.s. Koopman o.a. Walvisvaart te Dordrecht. Het schip vertrekt in april 1688 voor de walvisvaart uit Dordrecht naar Groenland. Schipper/Commandeur: GERRIT M.VAN CADEELEN. Hij keert terug v/d walvisvangst met 35 vaten spek van 1 walvis.
1688 Fluitschip ,,DE DORDTSE MAAGD,,
(de Gruyl)
Reder: FRANCOIS BOON Johz (1665/1701Ddr) & c.s. Koopman /Oliehandel /Walvisvaart te Dordrecht. Het schip vertrekt in april 1688 voor de walvisvaart uit Dordrecht naar Groenland. Schipper/Commandeur : ARIJ HALSKRAAK. Hij keert terug v/d walvisvangst met 30 vaten spek van ¾ walviss.
1688 Fluitschip ,,DE GEKROONDE HARING,,
(de Gruyl)
Reder: LODEWIJK TERWEN Cornelisz (1643/1711 Ddr) & c.s. Koopman o.a. Graan /Olie en Zouthandel /Walvisvaart te Dordrecht. Het schip vertrekt in april 1688 voor de walvisvaart uit Dordrecht naar Groenland. Schipper/Commandeur: WILLEM JANS SCHOT. Hij keert terug v/d walvisvangst met 90 vaten spek van 2 walvissen.
1690 Fluitschip ,,DE VLIEGENDE MERCURIUS,,
(w.g.)
Reder: LOUIS (LAURENS) van PUTTEN (overl: 1704 Ddr)& c.s. Koopman o.a. Walvisvaart te Dordrecht.
1690 Fluitschip ,,DE ROMIJN,,
(w.g.)
Reder: LOUIS(LAURENS) van PUTTEN (overl 1704 Ddr) & c.s. Koopman o.a. Walvisvaart te Dordrecht.
1693 Fluitschip ,,DE STAD THIEL,,
(de Gruyl)
Reder: WARNER van BLANKENSTEIN (1655/1728 Ddr) & c.s. Koopman/ Houthandel/ Walvisvaart te Dordrecht. Het schip vertrekt in april 1693 voor de walvisvaart uit Dordrecht naar Groenland. Schipper/Commandeur: KRIJN JOPPEN. Het schip werd gekaapt door de Fransen i.v.m. oorlog met Frankrijk.
1699 Fluitschip ,,DE CONCORDIA,, (w.g.) Het schip werd gebruikt o.a. voor de Hout/Zout en Walvisvaart. Mede eigenaren:
Reder: HERMAN VINGERHOED Janz (ca 1630 Keulen) Koopman te Dordrecht en
Reder: JACOB BRAET Adriaanz (1664/1707 Ddr) Koopman /Graan/Olie en Zouthandel te Dordrecht.
Verkopen parten v/h schip.

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, april 2015.