Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Grote Kerk (bezoekersregister (visitors)) (deel 3: 1920)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 27 (Nederlandse Hervormde Gemeente)
Inventarisnummer: 2446 (1896-1901), 2447 (1901-1906), 2448 (1906-21 juli 1912), 2449 (21 juli 1912-21 febr 1920), 2450 (14 apr 1920-1929)

** scans verkrijgbaar**

1921 (jan-jun)

bezoekersregister 1921

Pagina Jaar Datum (date) Naam en voornaam (Noms et Prénoms) Woonplaats (Domicile)
022a 1921 2 Jan 1921 Leendrd de Zoet 7 jul 1876 den Haag
022a 1921 " H.H. de Zoete "
022a 1921 " A. Band(?) "
022a 1921 " A.H.H. Stam Dordrecht
022a 1921 8 Jan. '21 E. Menden Groningen
022a 1921 " G.J.H. Vermeer Doetinchem
022a 1921 10 Jan. 21 J. de Bruijn Waarder
022a 1921 " N. IJff Waarder
022a 1921 " C.G. van Ginkel Waarder
022a 1921 " P. Reunhot(?) Hamburg
022a 1921 " P. Holliger Amsterdam
022b 1921 15 Jan. '21 W. v.d. Stuiff(?) en echtg. den Haag
022b 1921 " 15 A. Oomen Dordrecht
022b 1921 " 15 W.A. Peterse Dordrecht
022b 1921 " 15 D.C. Peterse "
022b 1921 " 15 W. de Moor "
022b 1921 " 15 Frans Wien(?frau Hoier?) Dordrecht
022b 1921 " 16 Nauvatt(?) Dordrecht
022b 1921 " 16 Mühren, J.J.H.S. D'Amsterdam
022b 1921 " 16 de Haar, J.C. Bergen op Zoom
022b 1921 " 16 C.C. v. Dongen Breda
022b 1921 " 21 A. v. Liempd Dordrecht
022b 1921 Januari 22 W. [Wilhelmus Adrianus] v. Dooremalen "
022b 1921 " C.F. van Os "
022b 1921 W.P van Hetereso(?) "
022b 1921 " frau Hoier(?Franz Wien?) "
022b 1921 23 " Dorothy Bagnall London
022b 1921 " R. Bagnall "
022b 1921 " 24 D.L. van Wingerden Rotterdam Schiekade
022b 1921 " 26 R. Gridler & Frau Weenen
022b 1921 " 27 P. Bauer o.m. cap. Tilburg
022b 1921 " 27 J.P.M. Busch Dordrecht
022b 1921 " 28 R. Sterk Mijnsheerenland
022b 1921 " 28 E. Hazelaar idem
022b 1921 " 29 A. Boone Oostkapelle
022b 1921 " 29 F. Geier Winse
022b 1921 30 Januarij J.N. Böger Hooftstraat 46
022b 1921 30 Januarij Richard Schmit Hooftstraat 46rood
022b 1921 31 " C. Wonder Jr Schermerhorn
022b 1921 31 C. Slagter Jr Bobeldijk
022b 1921 Feb. 3rd '21 J.B. Jeffrey London
022b 1921 Feb. 3rd '21 E.M. Cartwright London
022b 1921 Feb. 7 A.D. Severijn IJmuiden(?)
022b 1921 Feb. 10 A.G. de Graaff Dordrecht
022b 1921 J.J. 't Hart-Zelders(?) Den Haag
022b 1921 M.A. Brink "
023a 1921 11 Febr. 1921 E. Moosteman Assen
023a 1921 16 Febr. 1921 A.W. Renne -
023a 1921 16 Febr. 1921 A.W. van Hulten Dordrecht
023a 1921 13 Febr. 1921 E. Schwarz Basel
023a 1921 13 Febr. 1921 P.J. Nies Roermond
023a 1921 13 Febr. 1921 T. Loeve Giessendam
023a 1921 14 Febr. 1921 A. van Engelen Alfen a/d Rijn
023a 1921 14 Febr. 1921 M.H. van Dolder Alfen a/d Rijn
023a 1921 15 Febr. 1921 W. Deur Zegveld
023a 1921 15 Febr. S. Groest Amsterdam
023a 1921 15 Febr. Alb. Putten Porto Rico U.S.
023a 1921 " J. Oorsprong Porto Rico U.S.
023a 1921 15 J. Geerink Zwolle
023a 1921 18 " P.L. Heemskerk Ter Aar
023a 1921 18 " M. Siegert-Heemskerk Harmelen
023a 1921 19 " 1921 Maria Bernadette van Waesbergh Tilburg
023a 1921 " Louise Masion v. Spaendonk Dordrecht
023a 1921 20 " 1921 J.H. Delhez en D.M. Delhez Dordrecht
023a 1921 20 " 1921 Henriette Elisabeth Kaischinnel(?) Kaiserslautern
023a 1921 20 " 1921 Johann Franz Wien
023a 1921 20 " 1921 Max Delhez Dordrecht
023a 1921 22 " 1921 Dirk de Waart Cz Marken (eiland)
023a 1921 22 " 1921 Cornelis de Waart Dzn Marken (eiland)
023a 1921 " Pieter Visser Kz "
023a 1921 " Jan van Altena "
023a 1921 " Pieter Dorland Cz "
023a 1921 " Jongejaap Dorland Cz "
023a 1921 " Klaas de Groot Pz. "
023a 1921 " Cornelis Peereboom Hz "
023a 1921 " Jan Zeeman Pz "
023a 1921 " Jacob de Waart Cz "
023a 1921 " C. de Groot "
023a 1921 " D. Visser Cz "
023a 1921 " R. Zeeman Ez "
023b 1921 22 Februari 1921 Jan de Groot Kz. Eil. Marken
023b 1921 24 Febr. 1921 A.G. Bröcker-Bruinsma Dordrecht
023b 1921 " C. v/d Bergh Hilversum
023b 1921 25 februari L. den Hartog 's Gravendeel
023b 1921 26 Feb. 1921 C. Jansen Dordt
023b 1921 26 Feb. 1921 A. van Hoei(?) "
023b 1921 " 1921 H. Kauffmann Haag
023b 1921 " A. Staring den Haag
023b 1921 27 Feb. 1921 H.J. Jansen R'dam
023b 1921 27 Feb. 1921 v.d. Graaff Bandoeng N.O.I,
023b 1921 " Mevr. v.d. Graaff-Otter(?) "
023b 1921 " A.W.M. v/d Graaff Dordt
023b 1921 " H. de Mander den Haag
023b 1921 " J. Stork R'dam
023b 1921 " C. Bang(?) "
023b 1921 28 " 1921 Adr. v. Mackelenbergh den Briel
023b 1921 1 Maart 1921 J.W. de Veer Leerdam
023b 1921 5 " Harold L. Bond Boston U.S.A.
023b 1921 5 " Marjorie L. Bond Boston U.S.A.
023b 1921 5 " Elizabeth C. Bond Boston U.S.A.
023b 1921 6 " L. Hesselfelt Dordt
023b 1921 6 " A. Hesselfelt Dordt
023b 1921 6 " H. Hesselfelt Dordt
023b 1921 9 " M. Assies Dordt
023b 1921 14 Mär 1921 Kassay-Farkas Margit Budapest (Hongarije)
023b 1921 14 " P. de Kat Dordt
023b 1921 " Mrs. Hos. A. Whitch Rochestor NY U.S.A.
023b 1921 " Mrs. J.M. Force "
023b 1921 10 May 1921 Minnie(?) Nierlich Wien
023b 1921 16 Marz 1921 H. Eckhurst Rotterdam
023b 1921 16 Maart 1921 J.H. Keller Sr. R'dam
023b 1921 17-III-21 A. Folmer Utrecht
023b 1921 19-III-21 N.M. Fredenhof Dordrecht
023b 1921 19-III-21 G. Baak Doorn
024a 1921 20 Maart '21 C. Minderaa Reijnvaan Zeist
024a 1921 " P. Minderaa Zeist
024a 1921 22 Maart 21 Henry Walter Jarvis London
024a 1921 do E.B. Hoyland do
024a 1921 23 Mr. '21 S.W.J. Bruins Slot Dragten
024a 1921 A.J. Vonkenberg-Bruins Slot Gorinchem
024a 1921 C. Achterberg(?) Goederede
024a 1921 G.K. Wielinga Scharnegoutum Fr.
024a 1921 23 März '21 E. Alb. Fridickar Elberfeld
024a 1921 24 Maart '21 Ph. Voskuil Amsterdam
024a 1921 27 Mars '21 A. Roberts London
024a 1921 27 Maart 21 W.R. Tuinenburg den Haag
024a 1921 25 Maart 21 F.R. Rorig(?) Darmstadt
024a 1921 25 März 21 Frika Lopf Darmstadt
024a 1921 25 März 21 Tilde Silker Wassenburg a/Bodensee
024a 1921 25 März 21 Karl Sikler "
024a 1921 26 Maart 21 P. Gelen Vitringa Den Haag
024a 1921 21 H.H. Visser 't Hooft Haarlem
024a 1921 21 A. Blusse van A. Dordrecht
024a 1921 " F.C. Bond Preston England
024a 1921 " M.A. Bond Preston England
024a 1921 28 Maart M. van 't Hof Dordrecht
024a 1921 28 Maart R. Plazier Dordrecht
024a 1921 28 Maart R. Plazier Dordrecht
024a 1921 28 Maart H.P.L. v. Overvelt Dordrecht
024a 1921 28 Maart H.W. Thener Kota Radja
024a 1921 " H.G. de Lange Schoonoord
024a 1921 " J. Plazier Dordt
024a 1921 28 March 21 A.L. Grover London
024a 1921 " 28 K.S. O'Connor Surrey
024a 1921 " 28 J.L. Grover London
024a 1921 " 21 R. Johnson "
024a 1921 " March 21 H. Armstrong(?) Newcastle, England
024a 1921 " Bettie Johnson Rotterdam
024a 1921 " G.D. Johnson "
024b 1921 March 28 1921 W.H. Ryland Gliucester England
024b 1921 " Clifford Prentice W.H.Pool England
024b 1921 " G.P. Ellion(?) W.H.Pool "
024b 1921 " J.W. Johnson Rotterdam
024b 1921 " F.E. Johnson Rotterdam
024b 1921 " 28 M.J. Verkerke Rotterdam
024b 1921 " A. Nieuwstraten Rotterdam
024b 1921 " D. Verkerke Nieuwstraten Rotterdam
024b 1921 " 28 1921 I. Huët Pierson (Ida Pierson (1885-1987), tr. Huet) Laren
024b 1921 Ds. G.J. Huët
024b 1921 " 31 1921 J.C. Driessen Arnhem
024b 1921 " 31 1921 A.E.C. Straatman Dordrecht
024b 1921 " 31 1921 G.A. Straatman Dordrecht
024b 1921 Mei 31 1921 Groep N.R.V. afd. R'dm Dotman Rotterdam
024b 1921 31 1921 J.H.W. Buckmann Haarlem
024b 1921 31 1921 E.F. Camphuis Groningen
024b 1921 31 1921 W. ter Horst Overveen
024b 1921 31 1921 A.M. ter Horst-Jugkers Overveen
024b 1921 31 1921 H.H. Corigtoz(?) Rotterdam
024b 1921 " P.J. Story London
024b 1921 Maart 30 1921 A. v.d. Velde-Smit Dordrecht
024b 1921 " C. Slotemaker de Bruine Utrecht
024b 1921 " B. van de Velde Dordrecht
024b 1921 " J.A. van de Velde "
024b 1921 Apr. 1 Wm. Crawler Witham Essex Eng.
024b 1921 " Oscar Schuck Dordrecht
024b 1921 " G.E. Alteen(?) Amst.
024b 1921 A.G. Stuers-Munniks de Jonge
024b 1921 R.S. Steen
024b 1921 P.W. Steen
024b 1921 April 2 L. Backer v. Ommeren-Römer Arnhem
024b 1921 A.J. Backer v. Ommeren Arnhem
024b 1921 A. Rens Dordt
025a 1921 2 April W. Rens Römer Dordrecht
025a 1921 3 avril Vauvrets Doulla(?) Haag
025a 1921 3 April D. Dulmers Haag
025a 1921 3 avril Mehme..(?) Essad den Haag
025a 1921 3 avril Rabbow "
025a 1921 " P. Rabbow "
025a 1921 " W.W. Rabbow "
025a 1921 4 April A.R. Denst(?) New York U.S.A.
025a 1921 5 april M.F.J. Barel Zevenbergen
025a 1921 5 " D.W. v.d. Put Jzn "
025a 1921 6 " A. Hockelen(?) Groningen
025a 1921 6 " 1921 C.H. Hoch Rotterdam
025a 1921 6 " 1921 E. Revitien(?) Rotterdam
025a 1921 6 " 1921 F.T. van der Wilt Zegwaard
025a 1921 6 " 1921 Allegonda de Boer Haarlem
025a 1921 6th April 1921 J. Rittzon Thomas Hanbert Major S. Wales
025a 1921 6de " 1921 B.H. Hoebée Dordecht
025a 1921 7 April 1921 Mrs. Henry Raltz Newark New Jersey
025a 1921 7 " Dorothy Lea Mausolff New York City
025a 1921 7 " Mrs. Paul Mausolff "
025a 1921 9 April 1921 Otto Rijsdijk Jzn Grand Rapids Mich U.S.A.
025a 1921 9 April 1921 Mrs. Otto Rijsdijk Grand Rapids Mich U.S.A.
025a 1921 11 April 1921 A.H. Smann(?) Oosterbeek
025a 1921 " Wed. mr. C. Pijnacker Hordijk v. Bijnkershoek van der Koog Dordrecht
025a 1921 " Rosamond McLane Ross an Rye England
025a 1921 " L. Boon Rotterdam
025a 1921 Jonkvrouwe J.J.E. von Schmidt auf Altenstadt Den Haag
025a 1921 Marg. Daum M(ünchen)Gladbach Deutschl.
025a 1921 April 12 1921 E. Groenendijk Tracy Iowa US.A.
025a 1921 April 12 1921 John Thibaut Zwijndrecht
025a 1921 " 13 A.C. Douglas Bishopton Scotland
025a 1921 " E.M.M. Kay London
025a 1921 April 13 1921 H. van Monnik N.O. Indië
025a 1921 April 16 1921 E.O. Braun N.O. Indië
025b 1921 16 April '21 W. van Melle Amsterdam
025b 1921 16 April 1921 Miss Gertrude Rijsdijk Grand Rapids Michigan
025b 1921 17 April 1921 J. Hanrath cscr Rotterdam
025b 1921 17 April 1921 E.. de Grauw CW Rotterdam
025b 1921 17 April 1921 J.B. Koch cscr Zwijndrecht
025b 1921 17 April 1921 Frau Hoier (Frans Wien?) Dordt
025b 1921 18 April 1921 M. Kramers-Schroot Rotterdam
025b 1921 18-4-1921 Zuster Cornelia Rotterdam
025b 1921 18-4-1921 Rudolf Gúde Sen. & Jun. Weenen
025b 1921 20-4-1921 T.V.H.C. Augt. de Steenhuijsen den Haag
025b 1921 21-4-1921 F.E. McKinnell Portsmouth England
025b 1921 21-4-1921 A.E. Warmington "
025b 1921 21-4-1921 Tschumi, Olivia Bruxelles
025b 1921 21-4-1921 C. Ewings-Mazel Dordrecht
025b 1921 24-4-1921 E. de Waard Groningen
025b 1921 24-4-1921 S. Mutzen R'dam
025b 1921 25-4-1921 M.M. Bollister(?) Driebergen
025b 1921 25-4-1921 P. Pa..(?) Den Haag
025b 1921 25-4-1921 Vanbijbeck(?) Vlissingen
025b 1921 25 April 1921 Ballya Hugo Budapest
025b 1921 25 April 1921 Harya Jozief(?) Budapest
025b 1921 25 April 1921 Dinsnos Julisko(?) Budapest
025b 1921 25 April 1921 Disznos Bröke(?) Budapest
025b 1921 26 April 1921 H. Adelmeijer Plebaan van S.Jan 's Hertogenbosch
025b 1921 26 April 1921 Tj.J. Addens 's-Gravenhage
025b 1921 26 April 1921 G.H. Eggink Leiden
025b 1921 28 April 1921 J.W. Bouman Numansdorp
025b 1921 28 April 1921 E.L. Nijsen Numansdorp
025b 1921 29th April 1921 Elise E. Mahy(?) Guernsey E.C.I.
025b 1921 29 April 1921 H. Nannings Grand Rapids U.S.A.
025b 1921 30 " April H. Lambert Dordrecht
025b 1921 1 Mei 1921 C.E.A. van der Drift Dordt
025b 1921 1 Mei 1921 frau Hoier (Frans Wien?)
026a 1921 2 Mei Mej. Mostert van Daalen Zwijndrecht
026a 1921 " " A. v.d. Knaap Delft
026a 1921 " C. v. Daalen Zoetermeer
026a 1921 4 Mei H.M. van Ree Hilversum
026a 1921 " J.B. Severijn Dordrecht
026a 1921 " S.C. van Klein(?) Batavia
026a 1921 " Fr.M. Cinenanobe(?) Ekamepundopr(?)
026a 1921 5 Mei W.A.G. Monshouwer Dordt
026a 1921 " " W.A.G. Monshouwer Jr. Dordrecht
026a 1921 " D.J. Monshouwer Dordrecht
026a 1921 " H.J. Monshouwer Dordrecht
026a 1921 " Tonny Buskens Rotterdam
026a 1921 " C. Plegeren(?) "
026a 1921 " Mies Buskens "
026a 1921 " A. Jungerhaus(?) "
026a 1921 " Miep van Weerelt "
026a 1921 " A. Funne Rotter(?) "
026a 1921 " E.H. Kraaijvanger "
026a 1921 " Peter M. Sommerville London
026a 1921 " B. Violet(?) Homershaw Surrey
026a 1921 " Chambers Koek Amsterdam
026a 1921 " H.A. Knight London
026a 1921 " Grom H. Chamebrs Rotterdam
026a 1921 " J.V. Duim(?) "
026a 1921 " John E. Macfarland R.A.T.S. R'dam
026a 1921 " H.E. Wavenba..(?) Rotterdam
026a 1921 " T. Verheul R'dam
026a 1921 " W. Verheul Dordt
026a 1921 " J.C. Verheul R'dam
026a 1921 " A. Maan(?) Rotterdam
026a 1921 " Jeanne de Boer Maassluis
026a 1921 " K.W. Kooren(?) Rotterdam
026a 1921 " J.H.Weber Rotterdam
026b 1921 5 Mei 1921 Alida de Wit van der Hoop 's-Gravenhage
026b 1921 5 Mei 1921 Johannes Roepers 's-Gravenhage
026b 1921 5 Mei 1921 C. van der Linden en echtgenoote Nijkerk
026b 1921 5 Mei 1921 A. van der Wal-van Walsum Papendrecht
026b 1921 " J.W. van der Wal "
026b 1921 " J. Gonlag Zwijndrecht
026b 1921 " Chr. Jansen Rotterdam
026b 1921 " T. Gonlag Zwijndrecht
026b 1921 " O.J. Herklie Rotterdam
026b 1921 " Jacobus van Loon Rotterdam
026b 1921 " C.H.B. Bonte Dordrecht
026b 1921 " M. Bonte do
026b 1921 " A. Bonte do
026b 1921 " G. van Loon Rotterdam
026b 1921 " Max Pritzl Wurzburg a/M.
026b 1921 " C. de Reus Rhoon
026b 1921 " J. Hommel-J...tim..(?) Utrecht
026b 1921 9 " Th. van Haelen N.O. Indie
026b 1921 9 Mai 1921 M.C. Wolf Bruxelles
026b 1921 " S.E. Stirk Canada
026b 1921 " E. Rausenberg Bilikven
026b 1921 " J. Stirk Canada
026b 1921 " Helen M. Girdwood Scotland
026b 1921 " W.A. Meerkamp van Embden Rotterdam
026b 1921 14/5/21 J.R. Water Jarron England
026b 1921 14/5/21 W.K. Lowe Barrow in Forness England
026b 1921 14/5/21 S.C. Dennis Barrow in for. England
026b 1921 14/5/21 G. Williamson Barrow in Forness England
026b 1921 14/5/21 J. Varley Barrow
026b 1921 14-5-21 Thomas J. O'Hara Liverpool England
026b 1921 14/5/21 A.G. Slothouwer Amsterdam
026b 1921 16/5/21 G. v. Leeuwen Scheveningen
026b 1921 16/5/21 J. Fortuin Scheveningen
026b 1921 15 Mei P.B. Klaasman Rotterdam
026b 1921 15 Mei 1921 G.P. Klaasman-de Knegt (Gerritje Pietertje de Knegt) Rotterdam
027a 1921 15/5/1921 Tj. de Vries Rotterdam
027a 1921 15/5/1921 G. Klaasman Rotterdam
027a 1921 16/5/1921 Marlise Bach Colmar-Alsace [Elzas, Frankrijk]
027a 1921 16/5/1921 Hielke Tolsma, 16 Mei 1921 Rijswijk ZH
027a 1921 " Hanna Tolsma Visscher Rijswijk ZH
027a 1921 " Martinus Mostert Voorburg Z.H.
027a 1921 " G. Mostert Veendijk (Grietje Veendijk) Voorburg Z.H.
027a 1921 16/5/1921 M. Mostert Voorburg Z.H.
027a 1921 16/5 '21 K. Hoogeveen Bleiswijk
027a 1921 " A.N. Mostert Zwijndrecht
027a 1921 16-5-21 H. Ronbinson Ch. Steward ss Monesty Newcastle England
027a 1921 " W. Grutek Rotterdam
027a 1921 16-5-21 G. Kloppert Dordt
027a 1921 16-5-21 M. Kloppert Dordt
027a 1921 16-5-21 A.A.E. L/Gaurans Fohren(?) R'dam
027a 1921 " Chat. Gaurans "
027a 1921 16-5-21 A.C. Fohren Rotterdam
027a 1921 " Myrtie M. Ellis Ipswich
027a 1921 " James A. Ellis(?) "
027a 1921 16/5/21 L. Grant Portsmouth
027a 1921 16/5/21 E. O'Connor London
027a 1921 16/5/1921 M. Parker Harwich
027a 1921 " Cap. Vemmey(?) Bristol
027a 1921 " S. McIncan(?) North Shields
027a 1921 " R. Bistel London
027a 1921 " J.P. Bahierth(?) R'dam
027a 1921 " A. Abraham Cardiff
027a 1921 " I. Abraham Cardiff
027a 1921 " F. Abraham Cardiff
027a 1921 " W.G. Abraham Cardiff
027a 1921 " A.L. Foster London
027a 1921 " W.J. Hooper R'dam
027a 1921 " Alex R. Riddell Glasgow
027a 1921 " F.E.C. Evans London
027a 1921 " J. Ramnee(?) Durban
027b 1921 16/5/21 Alex Madden Wallsend on Tyn
027b 1921 " G.U. Metogel(?) Southampton
027b 1921 " G. Foster London
027b 1921 16/5/21 E.C. Combes Enfield Lock in London
027b 1921 17/5 '21 E.F. Lin-de Jong Den Haag
027b 1921 17/5 '21 J.A. Fartaud R'dam
027b 1921 17/5 '21 Jan Diederik R'dam
027b 1921 " Eveline Fartaud R'dam
027b 1921 17/5 21 Cor. Diederik R'dam
027b 1921 17/5 21 Herm. C. van Ingen R'dam
027b 1921 17/5/21 Jeanne Diederik R'dam
027b 1921 17/5 '21 E. v. Olshausen Berlin
027b 1921 17/5 Mevr. B.G. Bodenes Nass Pannerden
027b 1921 17/5 G. Valk Middelburg
027b 1921 17/5 E.M. Gibberd London
027b 1921 17/5 C.Q. Tomkinson London
027b 1921 17/5 J.C. Potter Tholen
027b 1921 " Mr. & Mrs. Rene Dussaq Havana (Cuba)
027b 1921 " Mrs. Ph. Rodrigues "
027b 1921 18-5-1921 A.H. Wingelaar Wormerveer (N.H.)
027b 1921 18-5-1921 J.A. Boon Bz. Wormerveer (N.H.)
027b 1921 18-5-1921 C.D. van Noppen Vlissingen
027b 1921 19-5-1921 J.H. .... Beek(?) den Haag
027b 1921 19-5-1921 Frans Hoogenband den Haag
027b 1921 do Wm. Collett Homerstam Cheam, England
027b 1921 " J. Chambers Koek Amsterdam
027b 1921 19 Sir Chaster Kestevan(?) London
027b 1921 May 20 '21 Mrs. & Mrs. J.C. Julauf(?) London
027b 1921 Elisabeth Julauf(?) New York, U.S.A.
028a 1921 20 May David Spankie Dundee, Scotland
028a 1921 " J.C. Spankie "
028a 1921 21 " Edith Dhabac(?) Graz, Steinmark
028a 1921 21 R.J.J. de Roo Dirckinck van Holmfeld (Renée Jenny Josephine Dirckinck van Holmfeld, tr. Gerard Frans de Roo van Westmaas) Amstelwijk Dubbeldam
028a 1921 21-5-21 Rien L. Barendregt R'dam
028a 1921 " W.G. Wegerif Dordt
028a 1921 22/5 21 Ned. Reisvereeniging afd. R'dam
028a 1921 24/5 21 Anna Melm Dresden Radebeul
028a 1921 " Marie Lebret Dordrecht
028a 1921 " A. Goedhart "
028a 1921 " C. Davids Rotterdam
028a 1921 27 Mei 1921 H. Goekoop-de Jongh 's Hage
028a 1921 27 Mei 1921 P.A.A. Dambrink Utrecht
028a 1921 27 Mei 1921 L. v. Vliet Westmaas
028a 1921 29 Mei 1921 R. Her..(?)Robertson-Perth Scotland
028a 1921 " Jas. Robertson "
028a 1921 May 29 1921 C.E. France Newcastle Tyne England
028a 1921 May 29 1921 C. Bruijnen Rotterdam
028a 1921 Mai 30 1921 Rev. Nicolas Jozan Budapest
028a 1921 " Georg Jozan "
028a 1921 May 30th 1921 M.C. Rutty London
028a 1921 " Beatrice J. Rutty "
028a 1921 " Renie Schick Rotterdam
028a 1921 Juni 1 1921 J.P. de Bruijn Rotterdam
028a 1921 " 1 E.C. de Bruijn 't Hoen "
028a 1921 " Walter Spence London
028a 1921 " Jessie Spence "
028a 1921 " I.E. Spence "
028a 1921 " A. Ekerman Amsterdam
028a 1921 " Zomer(?) 's Gravenhage
028a 1921 Juni 1 1921 G.B. van der Made-v. Selms Rotterdam
028a 1921 " D. Bins (Dirk Bins) Dordt
028a 1921 " M.J.M. Bins-Beindorff (Maria Johanna Margaretha Beindorff, geb. Rotterdam, echtg. Dirk Bins) "
028b 1921 Juni 2 Herm. M. Hogeweg Nieuwekerk a/d IJssel
028b 1921 " 3 Mr. & Mrs. J. Fred. Kelly St. Leonards England
028b 1921 " 4 P. van Hest Goes
028b 1921 " 4 frau Hoier(?) Dordt
028b 1921 " 6 May Jacobs Hartford, Conn., U.S.A.
028b 1921 " 7 Mevr. Verdoorn-v.d. Burg Rotterdam
028b 1921 P.J. v.d. Burg Haag
028b 1921 Juin Gerie..(?) Ceulenaers(?) Anvers
028b 1921 " 6 A. Klijnsma Dordt
028b 1921 " 6 K. Klijnsma Hoogeveen
028b 1921 M. McFall London
028b 1921 D. Perry Belfast
028b 1921 Jane Macfall Ireland
028b 1921 Nelly Broekman Rotterdam
028b 1921 T. de Smidt Ridderkerk
028b 1921 Juni 8 A. Bos Delfzijl
028b 1921 " O.H. Bos Delfzijl
028b 1921 Juni 8 L.P. Becker Haag
028b 1921 Juni 8 Joh. Becker 's Gravenhage
028b 1921 " 8 Frank Visserfacher(?) Leiden
028b 1921 Juni 9 Mevr. Charisuis Grünwald Oosterbeek
028b 1921 " Kaulingreks Zwijndrecht
028b 1921 Junij 9 Mevr. Varenbrink Grünwald Soestdijk
028b 1921 A. v. Oostendorp Hemmes
028b 1921 Jan Oostendorp
028b 1921 A. Kroese Kouwenaar
028b 1921 Mevr. Burken-van Drooge
028b 1921 Juni 9 's Gravenhaagsche Toyubee(?) Vereeniging leidster J. van Gijn m.g.
029a 1921 Juni 9 W.G. van Dijk Anjum
029a 1921 " Mevr. van Dijk-Wynia "
029a 1921 " D.A. Beintema Leeuwarden
029a 1921 " Mevr. Beintema-Meinsma "
029a 1921 " 10 Jos. Sacré Haag
029a 1921 " 10 P.F. Sacré "
029a 1921 " 10 P. Sacré "
029a 1921 " 11 A.J.W. van der Drift Dordrecht
029a 1921 " 11 Frans Wien (frau Hoijer?) "
029a 1921 junius 11 Szontagh Folan Budapest
029a 1921 " 11 Keri Klára Budapest
029a 1921 " " J.A. Boonen Dordrecht
029a 1921 " E. Boonen "
029a 1921 " Mevr. D. Schutz Jackel "
029a 1921 " 12 Jac. J. v. Zon Haag
029a 1921 " 12 Joh. v. Mammenhoff Haag
029a 1921 " 12 Henny Jeltus Haag
029a 1921 Weerstma Lokkum
029a 1921 12 M. Felten Veerman Rotterdam
029a 1921 " H. Veerman Hilversum
029a 1921 " J. v. Doorn "
029a 1921 13 juni '21 D. Gauwers(?) Arnhem
029a 1921 13 " '21 R. de Jong Haarlem
029a 1921 15 " 21 M.J. van Meerten Haarlem
029a 1921

Laatst gewijzigd: mei 2018 / februari/maart/juli 2019.