Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.

INHOUD (190 zaken)

07-01-1727 Jan Frederik Bough, korenmeter
07-01-1727 Anthonij de Vos, onder curatele
07-01-1727 Cornelis Vereijk, bankroet/insolvent
12-12-1726 Clara Melisdijk weduwe Lucas van Bilderbeeck
16-01-1727 dekens confrerie warmoeziers (Abram Roobol en Cornelis van Dijk)
21-01-1727 proefgevel metselaarsgilde
21-01-1727 opvoeding kind van Dirk van Cleeff (overleden) en Johanna de Vlugt (nu huisvrouw Jan van der Kaa)
03-02-1727 Corstiaen Borgers/Bergers, desolate boedel
04-02-1727 Adriaan vander Hoeven, desolate boedel
21-01-1727 Adriana vande Erve weduwe van Dirk de Pot (overleden Oost-Indië)
30-01-1727 Ester de Viguier weduwe Delrieux, een jaar in het leprooshuis
06-02-1727 Cornelis Vereijk, insolvent
12-02-1727 Clara van Melisdijk weduwe van Lucas Bilderbeeck
28-01-1727 Johannes Troost, mr. chirurgijn (chirurgijnsgilde)
18-02-1727 Adriaan Baan
27-02-1727 Pieter en Jacob Keur, drukken van bijbels
27-02-1727 Pieter Nolthenius, insolvente boedel
27-02-1727 Cornelis van Ringelenbergh junior
20-03-1727 Jan Kever, bierdrager
04-03-1727 Anna Keat huisvrouw Willem Mattheus
25-03-1727 Pieter Nolthenius, crediteuren
25-03-1727 Maria Erkelens weduwe Rutgert Erkelens, in het oude vrouwenhuis
27-02-1727 Arnoldus Knogh in plaats van Jan Duijsert, bierboomplaats
01-04-1727 Clara van Melisdijk weduwe Lucas Bilderbeeck, erfenis huizen Amsterdam
27-03-1727 Johanna van Haringh, erfgenaam van huizen in de Nieuwstraat genaamd Schenckkannen
27-03-1727 Neeltjen Dura weduwe Hendrik de Ruijter
01-04-1727 Jan Claasz de Wit, beurtschipper op Haarlem (ordonnantie)
01-04-1727 dekens van het Spoeienaarsgilde (sledenaarsgilde), ordonnantie
09-04-1727 Francoise Machlina Everwijn en Cornelia Everwijn, boedel Pieter Nolthenius
22-04-1727 Hendrik de Meijer (overleden), huis Wijnstraat
22-04-1727 Roeland Tack, gruttersknecht, 22 jaar
24-04-1727 Johanna 't Hooft (dr. van Christina Cool en Abraham 't Hooft), huis op de Lindegracht
22-04-1727 Anthonija de Jager weduwe Dollen, huis Oude Breestraat
03-04-1727 Maria van der Lingen weduwe kolonel Willem Zuijdlant, land in Sandelingenambacht
.-..-17.. grutters, ordonnantie brandwering 1725
16-04-1727 Lijsbet de Vries weduwe Jan Braams, 78 jaar, verzoek armhuis
24-04-1727 grutters, opslaan van boekweit doppen op hun zolders
29-04-1727 Pieter Nolthenius, insolvente boedel
29-04-1727 Jan de Bant en Adriaen van der Veer, huis Grotekerksbuurt
29-04-1727 Margarita van Son weduwe Rocus van Noortwijk
06-05-1727 Jan van Dalen i.p.v. van zijn broer Jacob van Dalen, bierboomplaats/bierdrager
06-05-1727 Gerrit van Gorsel, korenmeter (Jan Vermeer, substituut)
15-05-1727 Adriana de Graaff weduwe van Philipp van Hoogstraten
15-05-1727 Huijbertje Venus weduwe van Arij Janse Lugten
20-05-1727 Anthonij de Vos, mr. zilversmid, onder curatele
13-05-1727 Moses Jacobs en Salomon Davits, zonen van Jacob Eleasar
21-05-1727 Josina Praem weduwe Antonij Schaep
27-05-1727 Adriana Canin weduwe Govert Cloens
27-05-1727 Samuel de Bak, notarisambt
28-05-1727 Adriana Alida Wittingh, huis Vriesestraat
26-06-1727 Hendrika van Lottem wed.n Matthijs Paradijs en Maria Paradijs, uitschenken van koffie en chocolade, op de Hoge Nieuwstraat
26-06-1727 Theunis Akkerman, in het armhuis
10-07-1727 Jan Zaijer Junior, insolvent
10-07-1727 Huijbert van Kooten, schipper, schip verloren bij Westkapelle (1726), gerepatrieerd uit Oost-Indië
29-07-1727 Pieter van Duren, beurtschipper op Haarlem
22-07-1727 Adam Stratenus i.p.v. Johannes de Bruijn, pondgaarder
29-07-1727 Barbera de Graeff huisvrouw Mels van der Ploeg
17-07-1727 Johannes Rademakers, akte van curatele
29-07-1727 Dirk Ferne, mr. metselaar (overleden), drie huizen
31-07-1727 Margareta van Becx huisvrouw Pieter Fattegom (naar Oost-Indië)
04-09-1727 Hendrick Fictoor, mr. kleermaker, prijsobligaties 1712
11-09-1727 Hendrik van der Pijpen, landerijen meijerij Den Bosch en Heusden
09-09-1727 kapt. Arent de Gelder, overleden
18-09-1727 Philippus Verhagen, notarisambt
22-09-1727 Jacob Francken en Debora van der Werff
25-09-1727 Pieter Hellesen i.p.v. Willem de Bois, bierboom/bierdrager
16-09-1727 Dirk Uijttenbogert i.p.v. Gillis van der Pijpen, scheepstimmermansgilde
25-09-1727 Adriaan van Dam, secretaris van de slagroede
25-09-1727 Marija Pieterse Driesprong weduwe Evert Blankert
02-10-1727 Jan Falentijn, korenmeter (Jan Struijckmans i.p.v. Jan van Rantwijck, substituut)
30-09-1727 klein schippersgilde, veer op Gouda
09-10-1727 Jan Simonse van Eijsden, zoon Gerrit in het leprooshuis
08-10-1727 Neeltie Spits huisvrouw Andries van den Bosch, in het leprooshuis
09-10-1727 Cornelia van Schellebeeck, Jan en Maria van Schellebeeck, papieren van de gemeenschappelijke ijzernegotie
18-10-1727 confrerie hoveniers (tuinliedenbazen), reglement
16-10-1727 Frans Cattron en Catrijna van Donck, insolvent
21-10-1727 Margereta van Heijst weduwe Gillis van Ooth
21-10-1727 Gerrit Sluijmer, 78 jaar, verzoek voor het armhuis
23-10-1727 Geertruij Moelaert, circa 61 jaar, verzoek voor het Nieuw Armhuis
23-10-1727 Jan van der Beij (mr. kleermaker) en Magdalena van Zevenom/Sevenom (weduwe Cornelis van Haarlem), verzoek voor het Nieuw Armhuis
28-10-1727 Elisabeth Deijer, gewezen dienstbode, verzoek voor het Nieuw Armhuis
04-11-1727 Maria Bierkens (25 jaar) en Damas Cambij
06-11-1727 Gerrit en Corstiaan Langewegh, Cornelia en Johanna Logger (kinderen Jacob Logger)
04-11-1727 Balthazar Venloo (24 jaar), brieven van voorschrijvens
03-12-1727 Arij van Breemen, 6 jaar geleden weggelopen, verzoek opneming leprooshuijs door zijn tante Dingena Faro
09-12-1727 Maria Dekkers weduwe Cornelis Florijn
09-12-1727 Adriaan Snouck, 62 mergen 360 roeden land in de Eendrachtspolder
16-12-1727 Willem Willemse Ras, gewezen schipper, te Strijen
18-12-1727 Justus de Caasteker i.p.v mr. Jacobus van Vechoven, notarisambt
18-12-1727 Cornelis van den Merwede, verlaten door zijn vrouw Johanna Pels
23-12-1727 Clara Buijster weduwe Jacobus Muijs
23-12-1727 Appolonia van de Griend weduwe Pieter Janse Coler
20-12-1727 Catharina van Brienen, in het leprooshuis
20-01-1728 Pieter van Doorn, garenbleker, insolvent
22-01-1728 Jan van Bracht, koopman, brandewijn
22-01-1728 Paulus IJsenbroek/Eijsenbroek
28-01-1728 Machiel Gildeklack, schipper, schip en vrouw verloren te Antwerpen
28-08-1728 wijlen Hendrik Witting, stadhouder van de hoofdofficier, verkoop visstal
22-01-1728 mr. Bartholomeus van Segwaert, ontvanger verpondingen, garenblekerij Pieter van Doorn
29-01-1728 wijlen mr. Gerard Franken, advocaat, verkoop pakhuis Kalkhaven etc
03-02-1728 Roelandt, Jacobus en Jan Tak, Nicolaes Tak en Adriana Tak weduwe Roeland Teerling
05-02-1728 Pieter (ca 9 jaar) en Johanna 't Hooft (ca 11 jaar), kleinkinderen van Cornelia van Wageningen weduwe Pieter Gelijnse Cool
19-02-1728 Baecke Pieters weduwe Willem Willemse, ca 74 jaar, verzoek opneming in het nieuw armhuis
17-02-1728 Cornelis Water, marktschipper van Tiel op Dordrecht sinds 1715, weigering Groot Schippersgilde
17-02-1728 Johanna Pels, getrouwd met Cornelis vande Merwede
19-02-1728 schipper Haring Obbens, verlaten schip publiekelijk verkopen
19-02-1728 Cornelis van Oort, marktschipper van Tiel op Dordrecht
26-02-1728 wijlen mr. Gerard Franken, advocaat, verkoop tuin Berckepad
04-03-1728 Geertruij Caan weduwe Adriaan van Claveren (overleden 1728 door ongeval), behouden van f 1000
04-03-1728 Jacobus Calé(e), scherprechter in plaats van zijn overleden broer Johannes Cale
08-03-1728 Johanna Catel weduwe van Andries Mallan (voorzanger Waalse Kerk), opneming zoon Thomas Mallan (dronkaard) in leprooshuis
09-03-1728 Sibilla Bax, meerderjarigheidsverklaring
16-03-1728 Floris van den Hespel, zoon Jacob in het Leprooshuis
18-03-1728 Lucas van Volkom, 70 jaar, gewezen schippersknecht, in het Armhuis
30-03-1728 Willem van Lijen, zijn vrouw Gijsbertje Kamers in het Leprooshuis
14-04-1728 Hermanus Kuijpers, predikant te Eindhoven, 2 dochters erfgenamen van De Caasteker
13-03-1728 wijlen Pieter Helmig, loodgieter, verkoop huis Voorstraat
13-04-1728 mr. Anthonij Repelaar, 22 jaar, brieven van voorschrijvens
27-04-1728 Appolonia van de Grient weduwe Pieter Janse Kalis, erfenis kinderen
27-04-1728 wijlen mr. Hugo Repelaar, verkoop twee huizen Wijnstraat
20-04-1728 Adriana Romers weduwe van Christoffel van der Heijde, verkoop 2 huizen
08-04-1728 Pieter Pergens, glazenmaker, desolate boedel
04-05-1728 Cornelis Schipper, wonende te Prinseland, erfenis 6-jarige dochter Johanna
11-05-1728 Arij vander Weijde, tuinman, korenmeter
11-05-1728 Cornelis vande Merwe, getrouwd met Johanna Pels, desolate boedel
27-05-1728 Neeltie Spits, trouwde met Andries van den Bosch (in Oost Indie), in het leprooshuis
01-06-1728 twee dochters Gillis van Helmondt wedn. van Johanna Taaij, brieven van voorschrijvens
04-05-1728 Isaacq van Hoesen, predikant te Simonshaven
03-06-1728 Adriana van den Bergh huisvrouw van Haring Obkens, scheiding van bed en tafel
03-06-1728 wijlen Jacomina van Bergen, verkoop 10 huizen
03-06-1728 erfgenamen Steven Steen, verkoop 3 huizen, een visstal en vleesstal
22-06-1728 Egbert van Enst, zijn vrouw Jenneke Hendriks in het Leprooshuis
22-06-1728 wijlen Servaas Koomans, kinderen wijlen Trijntie Fenacolius, verkoop huis gebrande buurt
22-06-1728 wijlen schipper Simon Mannai, erfenis 4 kinderen
22-06-1728 Cornelis Verboom, bierdrager i.p.v. Jan Kamermans
22-06-1728 Arij Blok en Aart Wijmants, marktschippers op Nijmegen
29-09-1728 wijlen Jacomina van Bergen, verkoop 2 huizen Augustijnenkamp
29-09-1728 wijlen Jacomina van Bergen, verkoop 4 mergen 150 roeden weiland in Kijfhoek
06-07-1728 Julliana Beeck, haar man Johannes Madekker in het leprooshuis
17-07-1727 zeepzieder Jan van de Putten, desolate boedel
08-07-1728 wijlen Cornelia van Stabroek, nalatenschap
08-07-1728 Barbara Kannebeeck weduwe Hendrik Venus, verkoop poonschuit
29-06-1728 Jurriaan Burgers en Maria Snep, desolate boedel
13-07-1728 korenmeter Leendert Roos, waarnemend korenmeter Roeland Tack i.p.v. wijlen Jan van Dosser
13-07-1728 Ida Peeters weduwe Jan van Deijl, erfenis 4 kinderen
13-07-1728 Adriaantie van der Wiel, kinderen Jochem van Santschel
21-07-1728 Catharina en Anna Magrita van der Linden, 24 en 21 jaar, meerderjarigheidsverklaring
22-07-1728 Jacobus Evenwel, zijn vader Cornelis Evenwel als keurmeester van de tras
13-07-1728 Pieter Nolthenius, insolvente boedel
29-07-1728 Huijbert Figters, desolate boedel
05-08-1728 Maria Keat weduwe van Samuel Zeeman, wijlen haar zuster Anna Keat
07-08-1728 Barent van Ree, desolate boedel
14-08-1728 Jacobus Tack, gevangen op het stadhuis
13-08-1728 wijlen blokmaker Arij Karluburgh
20-08-1728 Cornelis Smits (overleden), zijn zuster Anna Smits in het leprooshuis
07-09-1728 Dirck Adolff Glaise en Anna Elisabeth Philippe, scheiding van tafel en bed
07-09-1728 Damas Hooglander, overleden 27-4-1728, verkoop huis Kromme Elleboog
16-09-1728 Jan van Almeloo i.p.v. Andries van Driel, appeltonders
16-09-1728 Jurriaan Reijgels, overleden 1718
16-09-1728 Dirk Adolff Glaise, ontslag als bode en postmeester op Amsterdam
16-09-1728 Jan van Vliet, aangesteld als bode en postmeester op Amsterdam
21-09-1728 Michiel Vermeulen, 74 jaar, in het armhuis
21-09-1728 Jan van der Sluijs, 64 jaar, in het armhuis
21-09-1728 Hendrik Christiaense Daven, ca 64 jaar, in het nieuw armhuis
28-09-1728 Capiteijn Arent de Gelder, overleden 25-8-1727
28-09-1728 smidsgilde (koperslagers en geelgieters), nieuwe keur
28-09-1728 Lammert de Schoonen, gildebroeder smidsgilde
14-10-1728 Capitijn Arendt de Gelder, overleden 25-8-1727
21-10-1728 Anna van Vliet weduwe Jacob Schouten
21-10-1728 Johanna Stekruijters, weduwe Jan Hendrik Brands en Jacobus de Bie, overleden 4-6-1728
02-11-1728 Cornelis en Sebilla Bax, hun zuster Cornelia Bax
22-07-1728 Cornelia Bax, haar broer en zus Cornelis en Sibilla Bax
09-09-1728 Cornelis en Sibilla Bax, hun zuster Cornelia Bax
16-09-1728 Cornelia Bax, haar broer en zus Cornelis en Sibilla Bax
07-10-1728 Cornelis en Sibilla Bax, hun zuster Cornelia Bax
14-10-1728 Cornelia Bax, haar broer en zus Cornelis en Sibilla Bax
09-11-1728 Johan van Wageningen, pachter impost op het gemaal
18-11-1728 Jacobus Lankvelt, zijn zuster Maria Lankvelt
16-11-1728 wijlen Catarina van Esch wed. Hendricus Franken en mr. Gerard Franken
16-11-1728 Trijntje Claesse weduwe Willem Sanderse van der Boeff
23-11-1728 wijlen Adriana Koene wed. van Willem van Claveren, verkoop huis
23-11-1728 Jacoba de Bruijn weduwe Huijbert van Erp
23-11-1728 Elisabeth Veltman weduwe Jan de Lange, stiefdochter Pieternella de Lange in het leprooshuis
23-11-1728 Anna Maria den Otter, haar zuster Catharina in het leprooshuis
23-11-1728 Gilles van Helmondt, dochter Anna naar school in Den Haag (borduren)
23-11-1728 Maria Perk getrouwd met Gerrit de Vries
20-11-1728 Wilhelmus Francois en Matthijs Cornelis van Nievelt Sijbertusz, meerderjarigheidsverklaring
07-12-1728 Jacob Lankvelt, zijn zuster Maria Lankvelt
21-12-1728 wijlen Cornelis Mol, secretaris weeskamer te Batavia, pakhuis Kalkhaven
30-11-1728 Antonetta Brouwer, in het leprooshuis, verkoop huis Wijngaardstraat en Marienbornstraat
07-12-1728 Cornelis Schilleman, 75 jaar, in het armhuis

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)