Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 1116

DOSSIER 26128
Necoline (van den Herick Shirtmaker N.V. (B.V.)), gevestigd te Dordrecht. (stat.)

INHOUD.
 • A. 08-01-1963 eerste opgaaf
 • B. 14-01-1963 opgave betr. overdracht bedrijf
 • C. 14-01-1963 nieuwe opgave
 • D. 14-01-1963 kapitaalsopgave
 • E. 24-06-1964 adreswijziging
 • F. 30-06-1969 wijziging handelsnaam, adreswijziging
 • G. 21-06-1970 eigenaar overleden, het is nog niet bekend hoe het bedrijf zal worden voortgezet
 • H. 29-09-1971 opgave betr. de wijze voortzetting van het bedrijf
 • I. 29-09-1971 nieuwe opgave
 • J. 29-09-1971 kapitaalsopgave
 • K. 29-09-1971 opgave betr. .. bevoegdheid
 • L. 24-11-1972 opgave betr. omzetting na B.V. 23 Nov. 1972
 • M. 07-03-1977 uittreding directeur
 • N. 06-01-1984 uittr. dir., adreswijz.
 • O. 06-01-1984 nwe. dir.
 • P. 16-05-1984 adreswijz.
 • Q. 21-05-1985 faill. verklaard
 • R. 21-05-1985 bedrijf gestaakt
 • S. 25-03-1986 faill. opgeh.

S. (25-03-1986)

Arrondissementsrachtbank te Dordrecht (griffier)
Dordrecht, 19 maart 1986.
Hierbij bericht ik u, dat het faillissement van Van den Herick Shirtmakers B.V., statuair gevestigd te Dordrecht aan de Merwedestraat 100, heden is opgeheven wegens gebrek aan baten.
(De rechtbank is gevestigd Steegoversloot 36 (Papeterspad 38))

UITTREKSEL UIT HET HANDELSREGISTER.
van de besloten vennootschap: van den Herick Shirtmakers B.V.
Ingeschreven per: 29 september 1971.
Statuair gevestigd: Dordrecht.
Zaakadres: Dordrecht, Merwedestraat 100.
Omzetting in een B.V.: 23 november 1972 als voortzetting van een N.V. opgericht d.d. 30 juni 1971.
Door de onderneming wordt geen bedrijf meer uitgeoefend.
Maatschappelijk kapitaal f 200.000 waarvan geplaatst en gestort f 50.000
Directeur: Norette-Marie HERPOELAERT, wonende te 8830 Hooglede, Belgie, Kleine Stadenstraat 85, geboren te Hooglede 25-2-1936, Belgische.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid: alleen bevoegd.
Volgens opgave d.d. 21 mei 1985 is bij vonnis van de aroondissementsrechtbank te Dordrecht d.d. 15 mei 1985 is in staat van faillissement verklaart: van den Herick Shirtmakers B.V.
Tot rechter-commissaris is benoemd: mr. J.H. Geertsema en tot curator is aangesteld mr. M.W.C. de Jonge, advocaat te Dordrecht, Oranjepark 9.
Volgens opgave d.d. 25 maart 1986 is in het faillissement van van den Herick Shirtmakers B.V. opgeheven wegens gebrek aan baten d.d. 19 maart 1986.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 276 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is de vennootschap ontbonden.


NB.
- HOOGLEDE, TEXTIELPRODUCTEN - FABR. EN GROOTH.
MEERSSEMAN MARC
GegevensAdres: KLEINE STADENSTRAAT 85
Plaats: HOOGLEDE
BTW: 681225555
ContactTelefoon: 051/20.39.98
+
MEERSSEMAN JOZEF
GegevensAdres: IEPERSTRAAT 82
Plaats: HOOGLEDE BTW: 681105393
ContactTelefoon: 051/22.35.01
[http://www.publigids.be/bedrijf/meersseman-marc/textielproducten-fabr-en-grooth/hooglede/324893]
[http://www.publigids.be/bedrijf/meersseman-jozef/textielproducten-fabr-en-grooth/hooglede/324892]

Laatst gewijzigd: maart 2011