Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 1116

DOSSIER 26128
Necoline (van den Herick Shirtmaker N.V. (B.V.)), gevestigd te Dordrecht. (stat.)

INHOUD.
 • A. 08-01-1963 eerste opgaaf
 • B. 14-01-1963 opgave betr. overdracht bedrijf
 • C. 14-01-1963 nieuwe opgave
 • D. 14-01-1963 kapitaalsopgave
 • E. 24-06-1964 adreswijziging
 • F. 30-06-1969 wijziging handelsnaam, adreswijziging
 • G. 21-06-1970 eigenaar overleden, het is nog niet bekend hoe het bedrijf zal worden voortgezet
 • H. 29-09-1971 opgave betr. de wijze voortzetting van het bedrijf
 • I. 29-09-1971 nieuwe opgave
 • J. 29-09-1971 kapitaalsopgave
 • K. 29-09-1971 opgave betr. .. bevoegdheid
 • L. 24-11-1972 opgave betr. omzetting na B.V. 23 Nov. 1972
 • M. 07-03-1977 uittreding directeur
 • N. 06-01-1984 uittr. dir., adreswijz.
 • O. 06-01-1984 nwe. dir.
 • P. 16-05-1984 adreswijz.
 • Q. 21-05-1985 faill. verklaard
 • R. 21-05-1985 bedrijf gestaakt
 • S. 25-03-1986 faill. opgeh.

H. (29-09-1971)

Opgaaf van Van den Herick Shirtmakers, gevestigd te Dordrecht.

Geeindigd door overlijden van de heer Gerit van den Herik te Antwerpen op 29 mei 1970, laatst wonende te Papendrecht. Voortgezet door de naamloze vennootschap "Van den Herick Shirtmakers N.V.". De oprichters dier naamlooze vennootschap, te weten:
1. Arie Leendert van den Herik, koopman, wonende te Hardinxveld-Giessendam, Nieuweweg 170;
2. Frans Meersseman, nijveraar en handelaar, wonende te Hooglede (Belgie), Oude Rozebekeweg 17;
3. Marc Meersseman, nijveraar en handelaar, wonende te Hooglede (Belgie), Kleine Stadenstraat 85;
4. Jozef Meersseman, nijveraar en handelaar, wonende te Hooglede (Belgie), Ieperstraat 80;
Waren vanaf de dag van gemelde naamlooze vennootschap, welke werd opgericht bij akte, 30 Juni 1971 voor G.J. van Kooten,notaris te Sleidrecht, verleden, hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen gemelde zaak betreffend.

(aangever: Johanna Groenenberg weduwe Gerit van den Herik, als moeder-voogdes over haar minderjarige kinderen Leendert en Johanna Jacoba van den Herik, enige erfgenamen van erflater, Vrijheer van Eslaan 121, Papendrecht, wettelijke vertegenwoordigers der eenige erfgenamen van wijlen den heer Gerit van den Herik; Papendrecht 24-9-1971)

Laatst gewijzigd: maart 2011