Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: brieven aan de burgemeester 1898-1899


Bron:stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3519, 3520, 3544, 3655

brieven aan de burgemeester 1898 (SAD 6-3519)

(bron: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3519)

(envelop 1)
- (3-1-1898) Arie Teuling (Geneesk. Gest.).
- Staat aangebrachte honden 1897.
aangebracht: 86
teruggeven als belast: 12
bekeurd zonder in bewaringstelling: 17
afgemaakt 62 |
niet belast 9 | 74
naar elders 1 |
ontsnapt 2 |
waarschuwingen 669
- (31-12-1898) 11 dezer overleden Teunis de Rooij (Torenstraat)
pleegzuster mej. Anna Cornelia Wernink
A. de Rooij, Palmdwarsstraat 16, Amsterdam.
- Willem Brand, 33, vrachtrijder.
- Willem VAES, W.F. Ponsen, F. Dijkmans.
- Margaretha Onderwater, bewijs goed gedrag / R. v.d. Trempel.
- (9-1-1898 Rijksopv. gest. Alkmaar) Cornelis Vlieg, Willem Evert VELS.
- Cornelis Dusseldorp, Anton Dusseldorp, Wed. C. Dusseldorp geb. Neeltje St. Maartensdijk.
- Wegens openbare dronkenschap Kantongerecht Dordrecht veroordeeld 29-12-1897:
1) Jacobus van Leliveld, 17
2) Lambertus van Leeuwen, 37
3) Pieter Schaap, 56
4) Marinus de Wilde, 29
5) Jan Franciscus Depain, 31
6) Dirk van der Boor, 26
7) Marinus Cornelis Verwilligen, 25
8) Willmina Verwaard, 44
9) Geertje van de Meide, 25
10) Jan Karseboom, 28
11) Willem Los, 40
12) Pieter Leonardus Engelbregt, 28
13) Jan Terlouw, 56
14) Gerrit van der Meiden, 59
15) Hendrikus Steinrath, 24
16) Arie Leendert Giffard, 18
17) Jan Zwang, 53
18) Gerrit van der Meiden, 59
19) Adrianus van der Mast. 36
20) Bernardus Marinus Giffard, 54
- (10-1-1898) ongeluk
J. de Boer, arbeider, gasmeterfabriek
C. Leenheer, zager, schuierhoutfabriek A.C. Bouman
A. Antoni, smid, J. Lips
J.A. van Rijswijk, werkman, gasmeterfabriek
- tabellarische opgave politiepersoneel.
- (Hilversum 12-1-1898, begraven Dordrecht) Johannes Hoving wedn Alida Wilhelmina de Ruijter, 78 jr.
- lijst afgestane gelden schepelingen FEBR 1898 (o.a. E.P.C. Kemper).
- Wegens openbare dronkenschap Kantongerecht Dordrecht veroordeeld 12-1-1898:
1) Jan Aarnoutse, 21 jaar
2) Christiaan van Leeuwerden, 29
3) Nicolaas Johannes van Voorden, 19
4) Jan Zwang, 53
- Martinus Nebbeling, Utrecht 7-7-1858.
- Johannes Schuit, Hoorn 20-2-1867, Vischstraat 1 sterke drank.
- (Nederlanderschap) Lourens Snoek.

(envelop 2)
- Jacob de Vries echtg. Johanna Adriana Nobel.
- G.M.L. Schot en wed. van Opstal.
- A.L. Nijsen, kleerbleeker.
- E. Groenendaal; klompermaker M. Dijkmans, Hellingen 51
- Wegens openbare dronkenschap Kantongerecht Dordrecht veroordeeld 9-2-1898:
1) Arie Teuleng, 44
2) Willem Sla, 23
3) Johannes Franciscus Schreven, 16
4) Theodora Kiviet, 18
5) Pieter van der Wiel, 61
6) Pieter Cornelis Grootenboer, 27
7) Anna Bouwman, 33
8) Jan Hellegert de Roo, 42
9) Govert van der Graaf, 18
10) Adrianus van Eck, 17
11) Willem Johannes Boonstoppel, 21
12) Willem Evert Vels, 19
13) Lowis Cornelis Dijkman, 13
14) Jan van Strijen, 54
15) Marinus Cornelis Verwilligen, 25
16) Jan Zwang, 53
- oproeping Dirk Slier
- werkinrichting blinden
- (24-2-1898) Veroordeeld 9/2 sterke drank:
Johanna Brouwers, 24, bierhuishoudster (tr. Johannes Cornelis Mulder)
Johannes de Jong, bierhuishouder
- (Sliedrecht 26-2-1898) H. Kooij, luit van 't Leger des Heils te Dordrecht.
- J.H. Meiejrs (Riedijk) aangevoerd spek
- Staat afgeslagen zalmen, elften en stueuren FEBR 1898 (totaal 198 zalmen)
- Antonius Monshouwer, 12-7-1872
- ongeluk C. Meijer, waschvrouw, stoomwasscherij Aug. Bierens.
- (Dordrecht 5-3-1898) Naar aanleiding der klacht vermeld in het Dagrapport van 3 dezer is de gemeente veearts de heer Ellerman, uitgenoodigd den bruinen waakhond van den hotelhouder W.J. PONSEN aan de Burgemeester de Raadtsingel n. 17 alhier, in oogenschouw te nemen en rapporteert de heer Ellerman mij heden, dat hij dit dier van zoodanige kwade geaardheid heeft
bevonden dat hem muilkorven gewenscht voorkomt ...etc.... Comm. van politie Ulrich
- (1-3-1898) Hermanus Wilhelmus van den Adel, horlogemaker; A van de Weg, C.W. de Boo, wijkhoofden Diaconie
- Peter Wilhelm Anton Meijer.
- Johann Michael KNIEPER, 48 jaar, houder van een slaapstede aan den Hil 1. (mist zijn rechterarm, venten met een paar potlooden, papier en pennen; die handel meer bestaat in het ontvangen van liefdegaven, zonder zich daarbij aan bedelarij schuldig te maken)
- Wegens openbare dronkenschap Kantongerecht Dordrecht veroordeeld 2-3-1898:
1) Cornelis Jacobus van den Broek, 59
2) Karel Christiaan de Rooij, 39
3) Marinus Cornelis Verwilligen, 25
4) Frans Mulders, 15
5) Jan van der Meiden, 22
6) Jan Zwang, 53
- brugwachter J. Westdijk.
- (31-3-1898)
* Maria van Dam, 28 huisvr Hendrik Jan Wind
* Matthea Naaktgeboren huisvr G. van Kooten
(Veroordeeld 23/3 wegens het in eene voor het publiek toegankelijke localiteit waarvoor geene vergunning is verleend sterken drank in het klein toedienen)
Verder genoemd:
# Johanna Wilhemina Mous, 31 naaister
# Elisabeth Helena Snoek, bierhuishoudster
# Maria Allegonda Schrauwen, 40 huisvr Reinier Erlings
# Maria Josina Wapperom.
- Wegens openbare dronkenschap Kantongerecht Dordrecht veroordeeld 23-3-1898:
1) Abraham van der Matten, 53
2) Dirk van den Oever, 54
3) Johannes de Lange, 27
4) Cornelis Pelgrim, 20
5) Jan Hellegert de Roo, 42
6) Adam Frietz, 51
- Wilhelmus Waldekker, 43, lijstenmaker te Rotterdam, onderhandse loterij van een verenbed
- (Rijksopvoed. Gest. Doetinchem) Lodewijk Lambertus Stoel, 18 reiziger
- (4-4-1898) Johannes Wienhoven, Spuiweg 61f; A. van de Graaff echtg van C. Kwast
- Jacob HOOIMEIJER.
- (Rijksopvoed. Gest. Doetinchem) Georgius Tukker 16, smid.

(envelop 3)
- stoomsloep Argo, van J. v.d. Velden Jr, Voorstrraat 384.
- (Rotterdam 11-4-1898) Jeannette BRAADBAART, begraven Dordrecht.
- (Strafgevangenis Breda) Willem VAES
- (extract dwangbevel) J. den Maagd, Groenmarkt 22.
- lijst afgestane gelden schepelingen APRIL 1898.
- (Voorschoten 20/4) Anthony Bax, 5-11-1882 Dordrecht (Nederlanderschap).
- ongeluk
C. de Bondt, smid, smederij B. Jonkers
P.A. Ruijs, trapsnelpersdrukker, stoomdrukkerij D. en F. Koldewijn.
L. van Leeuwen, smid, smederij H. van Randwijk
- verzoek hofleverencier; Jan Huibert BOERS, poelier en handelaar in wild en gevolgelte.
- (5-5-1898) Jan Sint Nicolaas, agent van politie
- (Geneesk. Gesticht Endegeest te Oegstgeest) J.C.A. van Sprang.
- J.C.W. MEIJJES te Dordrecht, Rietdijk 38.
- P. Roobol, bloemkweker (brief 2/5).
- (gevangenis te Utrecht) Arnoldus Hermanus PASTOOR (ontslag)
- (Dubbeldam 7-5-1898) in een kudde schapen schapenschurft

(envelop 4)
- (21-5-1898) Veroordeeld: Johannes Verwaard, 28, bierhuishouder.
- Wegens openbare dronkenschap Kantongerecht Dordrecht veroordeeld 11-5-1898:
1) Johannes Pieter Boogers, 35
2) Hermanus Christiaan Kaho, 71
3) Huibert van der Laars, 24
4) Willem Arnoldus, Sorel, 56
5) Frans Cornelis Johannes den Breejen, 36
6) Frederik Pieter Melger, 19
7) Gerrit KOMAN, 39
8) Gerrit van de Graaf, 26
- (Frans Rijsdijk, HI Ambacht 14-5-1898) brand s.s. Calabria.
- Cornelis Molendijk, metselaar (borg voor Jan in 't Veld).
- heer A.J. de Jong, geb. Dordrecht 25-12-1854, R.K. boekhandelaar, Wijnstraat te Dordrecht.
- Filippus Kleijn, aannemer (Willem Kleijn).
- (Rotterdam 1-6-1891) begraven Dordrechr G.C. van AKEN.
- (Endegeest te Oegstgeest) verpleegde E.A. de Hen wed. J. Lugten.
- (2-6-1898) Jillis Herweijer, geb. Strijensas 30-10-1822, rustend landbouwer, Krommedijk 11; bezit van een konijnenfokkerij (last van wezels, bunzings, kraaien); zoon Adrianus, Dubbeldam 22-1-1857.
- Franciscus Fransen, 30 winkelier te Dordrecht.
- (Oegstgeest) overleden Grietje Kleijn Hesseling.
- ('s-Gravenhage 6-6-1898) H.A. Crans echtg. D. v.d. Rovaart, begraven Dordrecht.
- Gerrit van der Wiel, 53 arbeider te Dubbeldam.
- Johan Christoffel Silverschoon, 41, veroordeeld.
- Wegens openbare dronkenschap Kantongerecht Dordrecht veroordeeld 1-6-1898:
1) Johanna Maria Luiters, 22
2) Hendrik Willem van Efferen, 19
3) Franz Wilhelm Backer, 61
4) Abraham van der Matten, 53
5) Anna Catharina van Doteren, 76
6) Margaretha Klingers, 25
7) Leendert Franciscus Fels, 21
8) Joost Remes, 61
9) Hendrik Reinard, 41
10) Simon Doorn, 24
11) Hendrik Kuijpers, 68
12) Leendert van Weijnen, 46
13) Jan Hendrik Benoist, 44
14) Adrianus Klerks, 64
15) Corenlis Jacobus van den Broek, 58
16) Cornelis Mouwen, 72
17) Gerrit van de Graaf, 26
18) Philippus Hamels, 50
19) Johanna Colijn huisvr. Cornelis de Graaf, 27
- (Sliedrecht 24-6-1898) begraven Maria Roosje Hildesheim, 22 mnd, Israel. begraafpl 26-6-1898.
- Wegens openbare dronkenschap Kantongerecht Dordrecht veroordeeld 15-6-1898:
1) Bernardus Marinus Giffard, 55
2) Hendrik Oosterling, 48
3) Pieter Hendrik HOEBEE, 48
4) Martinus Ponste, 46
5) Johan de Jong, 29
6) Pieter de Bruin, 20
7) Jan Verschoor, 33
8) Cornelis Johannes Hinter, 25
9) Gerrit van de Graaf (2 maal), 26
10) Jan van Strijen, 54
- C. Vriesendorp, echtg. Dorothea Johanna Engels, Krankz. Gest.

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005.