Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: brieven aan de burgemeester 1898-1899


Bron:stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3519, 3520, 3544, 3655

brieven aan de burgemeester 1909 (SAD 6-3544)

(bron: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3544)
(envelop 1)
- (29-9-1909) J. Slavenburg, hoofd eener school Rotterdam; pensioen.
- (okt. 1909) geheel overdekte vaartuigen, schelpvisscherij.
- (2-10-1909) tot 's avonds 9 uur doorwerken:
* Gezusters WANDERS, Voorstraat 200-202., in dameshoeden
* Joh.C. Brouwer, Corn de Wittstraat 35, in dameshoeden.
* P. Coenegracht, Wijnstraat 122, in dameshoeden.
* mej. C. van Aken, Vriesestraat 122, in dameshoeden.
* G. KEUSS, Voorstraat 188-192, in dameshoeden.
- (4-10-1909 leerplichtwet) Willempje HEKMAN.
- (bewijs onvermogen) Johannes Albertus van OS, geb. 20-8-1883, in buitenland vanaf sept 1909.
- (2-10-1909 raad van beroep) H.J. Koopman.
- (15-10-1909 muziek in tapperij) J.E. van LEEUWEN, Voorstraat 154.
- (6-10-1909) tot 's avonds 9 uur doorwerken:
* mej. J.C. KLOPPERT-Groenenberg, in dameshoeden.
* mej. P. Simons, in damescostuums.
* mej. J. BOTHOF, Hofstraat 2, in dameshoeden.
* mej. W.J. de JAMAER, Wijnstraat 113rd, in dameskleeding.
* M. Jonkers-Stillebroer, Noordendijk 339, in damescostuums.
* mej. M.J. de ROO, Kromhout 67, in damescostuums.
- (6-10-1909) sleepboot 'Curator 5', N.V. Mij 'Curator 5'.
schroefsleepboot 'Egbert', van J.A. van DORT.
schroefsleepboot 'Edison', van N.V. 'Edison' te Dordrecht.
- (prostitutie) 7-10-1909 Dordrecht,
Ik heb de eer U EdelAchtbare mede te deelen, dat sedert het aan U gericht schrijven dd. 17 Sept. jl. La no. 15, op het gebied der prostitutie, de volgende mutatiën zijn voorgekomen:
Den 29sten Sept. j.l. heeft Jacoba Hendrika Elisabeth DE VRIES, geb. 9-4-1883 te Amsterdam, huisvrouw van Augustus GERLINGS, de woning van Josepha Emma SZOLC, woonachtig aan de Hooge Nieuwstraat no. 39 verlaten en zich begeven naar Rotterdam, terwijl den volgenden dag, z.g. als kamerhuurster, bij deze haar intrek heeft genomen eene vrouw volgens haare opgaaf genaamd Marie Theodora VAN WEL, geb. te Sloten (N.H.) den 26 Oct. 1887 en komende van Amsterdam.
Den 28 Sept. jl. is naar Rotterdam vertrokken Gelske KALMA, geb. 5-5-1872 te Jellum, die alhier verblijf hield ten huize van Maria Elisabeth van MEGEN, verlaten huisvr. van Gerardus van STEENOVEN, woonachtig aan den Bleijenhoek 17, terwijl bij deze den 4den dezer, z.g. als kamerhuurster, haar intrek heeft genomen eene vrouw, volgens hare opgaaf Anna BRAMMES geb. den 14 Febr. 1878 te Maastricht en gekomen van Amsterdam.
Voorts zijn nog vertrokken:
in de loop der vorige maand Lena van WIJNGAARDEN geb. 26-11-1886 te Hardinxveld, die zich ophield ten huize van Sijgje DE HAAS, aan de Riedijk 14 ... etc. (de comm. van politie)
- (7-10-1909) Gezusters WANDERS, Voorstraat 200-202.
- (gedrukt) Plan van de Rijkslandbouw proefvelden in Zuid-Holland.
- (6-10-1909) Pieter PRINS.
- (bewijs onvermogen) Pieter Dolk, geb. Dubbeldam 8-8-1881, vuurwerker, naar N.-Amerika.
- (8-10-1909 huize Bloemendaal te Loosduinen) overleden Jacob VAN WEERT, verpleegd voor rekening Dordrecht
- (bewijs onvermogen) Johannes Wilhelmus LEICHER, geb. Dordrecht 17-12-1870, huisknecht
- (bewijs onvermogen) Hendrik de Waal, 7-1-1883 Amsterdam, schipperskn.
- (9-10-1909) Adrianus HAMEL, verlofhouder, Zuidendijk 323
- (9-10-1909 huize Bloemendaal te Loosduinen) overleden Jakubus BORSTLAP.
- (12-10-1909 onderhoud grafruimte) veld A rij N nr 7; Willem Frans KROON te Ottowa ; 20-2-1907 begraven zijn vader
- stoomwasscherij H. SCHRAM DE JONG, Vrieseplein 4
- (14-10-1909) A.Ph. Verweij, tapper, Bleijenhoek 14
- (bewijs onvermogen) Nicolaas Johannes GROBBEN, geb. Dordrecht 29-12-1841, wonende Stetttin sinds 2-10-1909, stoker op een baggermolen (gehuwd met Cath Emer. DIRKS 9-8-1844)
- (nation.bewijs) Arie van de VELDE, 8-2-1879 te Nieuwendam, is voor de vaart op den Rhijn.
- M. Wijnsouw van Wel, in dameshoeden, Bagijnhof 18.
- Staat houdende opgave van de werkplaatsen waar in den regel vergiftige verf wordt aangemengd, bewerkt of gebruikt, met opgave van het aantal personen, daar daarin werkzaam is.
O.a:
* J. Wensch, Wijnstraat 36, schilderswerkpl, 4 man > 16.
* J. Eddes, Nieuwe Haven 69, schilderswerkpl, 2 man > 16.
* W. Stiegelis, Heerheimansuisstr 33, schilderswerkpl, patroon werkt alleen.
* G. de Age, Gr.kerksbuurt 64, rijtuigschilder, patroon werkt alleen.
* J. Quast, Groenmarkt 37, loodgietersw., 2 man>16.
* fa D v. Leen, Gr.kerksbuurt 41, loodgeitersw., 2 man>16.
* A. te Veldhuis, Veststraat 8, 1 man<16, 1 man >16.
* W.C. Wüst, Wijnstraat 77, gasfitter, 1 man<16, 5 man >16.
* D. Meeldijk, Gr.kerksbuurt 7, wagenmakerij, 3 man >16.
* C.W. van Gent, Hoge Nieuwstraat 61, wagenmakerij, patroon werkt alleen.
+
(1e sectie met o.a. Groenmarkt, Gr. Kerksbuurt, Wijnstraat etc) (20-10-1909)
* C.W. van Gent, Hoge Nieuwstraat 61, wagenmakerij, 1 man<16, patroon werkt alleen.
- (nachtrapport 18-10-1909) Albert OOMES, varensgezel, geb. Beek en Donk 17-7-1884, wonende Rotterdam, dronken op station Dordrecht. Te 12 uur E. Oosterberg, eigenaar broodfabriek 'De Onderneming', Suikerstraat 2, geschil hem en zijn broodslijter; het werk hebben gestaakt.
- Gerardus van der Sluis, 15 jaar, krankz. (Vrederust, Bergen op Zoom).
- (bewijs onvermogen) Cornelis Jacob DE KOK, geb. Dordrecht 25-2-1887, stoker sleepboot, in Duitsland.
- P. Martinot, Dir. N.V. Eerste Holl. Parapluiefabriek, Kuipershaven 14.
- (bewijs onvermogen) Johannes Abbema, 22-12-1888, te Walsum (Dld.)
- de idioot ALBERT PONSEN, 4 jaren.
- Cornelis LEENHEER, 25 jaar, Raamstraat 49, sleepboot Telephoon I.

(envelop 2)
- (2-11-1909) P. Martinot.
- (5-11-1909 prostitutie)
* Torenstraat 58 Maria Anthonia van den Boogaart, geb. 28-7-1878 Amsterdam
* Schrijversstraat 12 Hendrika Johanna OLSEN, 3-6-1883 te Amsterdam
* Maria SMITH 13-12-1878, Riedijk 14.
* Teuntje Versteeg verlaten huisvr Gijsbert Boer
* Sijgje de Haas verlaten huisvr Cornelis LUCAS
- (bewijs onvermogen) Cornelis Johannes Dijmans 23-10-1886 Dordrecht, stuurman
- (bewijs onvermogen) Johann Fridrich HASSELO, 4-5-1894 D.
- vragenlijst t.b.v. verslag over den landbouw 1909
- ('s Heerenloo, te Utrecht, Ermelo)
- (bewijs onvermogen) Johannes VALK, 21-10-1886 Dordrecht
- (bewijs onvermogen) Govert STAVAST, 13-2-1890 Culomborg, N-Amerika.
- ( 8-11-1909) Gerrit Jan van Dijk, verlofhouder, Krommedijk 84.
- Rooster lesuren Rijkslandbouwwinterschool 1909-1910.
- (prostitutie)
* Alida Margaretha Cath van den BOSCH, 13-9-1879 Amsterdam
* Sophia HAKKERT, geb. 31-10-1880 Veenendaal
* Klazina SCHIPPERS, 12-8-1870 Goes, verlaten huisvr Willem Hendrik Marie HOMPERTZ.
* Lijsje Eva EIJKELBOOM gescheiden van Dirk de Carpentier.
- (bewijs onvermogen) Cornelis Jacobus de KOFF, 8-7-1881 Beverwijk
- (bewijs onvermogen) Johannes van Scherpenseel, 18-7-1887 Amersfoort, Embden Duitsland.
- (bewijs onvermogen) Pieter NOBEL 25-2-1879 Herwijnen, Venetie Italie, kapitein
- (bewijs onvermogen) Arie van den HERIK, 28-9-1886 Sliedrecht, Venetie Italie, baggermolen
- (bewijs onvermogen) Jacob VERSTEEG 15-2-1890 Amssterdam, te Walsum (Dld)

(envelop 3)
- (bewijs onvermogen) Cornelia Schoorel, 4-3-1889 Dordrecht, dienstbode te Dusseldorf.
- (bewijs onvermogen) Simon de Rooij, 24-3-1887 Dordrecht, vaart op den Rijn.
- (prostitutie) (24-11-1909)
* Fransijntje Bos, geb. Strijen 11-12-1868 wed Jasper de Heer
* Hendrika Johanna OLSEN, 3-6-1883 Amsterdam
* Clasina Gerardina Stout, 23-11-1888 Rotterdam
* Teuntje van der MEIDEN, HI Ambacht 17-2-1885, Torenstraat 27rd
* Marie Sophie Hermine BAUMHOFF, 30-9-1874 Hamburg (venter ijswafels Barend ALBACH)
- (bewijs onvermogen) Cornelis DRIEDIJK, 4-1-1888 Kruiningen
- honden in dienst der politie ? neen
- oprichting N.V. Scheepswerf 'Dordrecht' (J. Bijvoet)
- (bewijs onvermogen) Maria de GAST, 7-8-1883 Rotterdam, dienstbode Keulen.
- Stat. gevens naleving arbeidswet, o.a. in 1e sectie :
25. Hooge Nieuwstraat 17, J. v.d. Berg, timmerlieden, 1 12-16 j.
26. Hooge Nieuwstraat 19, F. Vermeer, smid
27. Hooge Nieuwstraat 21rd, J.Th. van Vonderen
- Cafe ZAHN, tot 1 uur 's nachts open.
- (bewijs onvermogen) Jacob van Leliveld, 20-9-1892 Dordrecht
- (13-12-1909) Carl Claudius EISEN, Wijnstraat 137 (Zahn)
- (15-12-1909) Hendrik VISSER, barbier en depothouder postzegels, Spuiweg 119
- (15-12-1909 prostitutie)
* Teuntje DEKKER, geb. Grote Lindt (gem. Zwijndrecht) 15-12-1874
* .. en gisteren is Josepha Emma SZOLC geb. 17-3-1856 te Krotschin, met Maria Theodora van Wel, geb. 26-10-1887 te Sloten(NH) die bij haar inwoonden, vertrokken naar Zutphen, terwijl dienzelfden dag het door haar verlaten pand aan de Hooge Nieuwstraat 39 is betrokken door Geertrui KEPPLER, die den laasten tijd woonachtig was aan de Schrijversstraat 12.
Voorts is gisteren z.g. als kamerhuurster, bij deze gaan inwonen Maria Anthonia van den Boogaart, geb. 28-7-1878 te Amsterdam, komende volgens hare mededeelingen van hare geboorteplaats, terwijl Theodora GOOSSENS geb. 29-8-1886 te Nijmegen die in laatsten tijd nu eens ten huize van G. KEPPLER voornoemd en dan weer elders verbleef, thans in zwangeren toestand verblijf moet houden in het Academisch Ziekenhuis te Leiden, om hare bevalling af te wachten (commissaris van politie)
- (27-12-1909) OUDE FOTO (Renard treinen; Renard-treindienst tussen Dordrecht en Schoonhoven)
[NB. "een zogenaamde Renard-trein, in feite een tractor met één of meer drieassige omnibussen erachter gehangen". bron:http://www.historietilburg.nl/tijdschrift/14/564.htm]
- (Wolfhezen te Wolfhezen 27-12-1909) Catharina PLOEGERS, verpleegde Martijntje Maria DUIJZERS, verpleegde

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005.