Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: brieven aan de burgemeester 1898-1899


Bron:stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3519, 3520, 3544, 3655

brieven aan de burgemeester 1898 (SAD 6-3520)

[BRON: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3520]

(envelop 1)
- (6-10-1898 bewijs Nederlanderschap) Johannes Martinus Hurkmans (geb. Dordrecht 13-8-1875) en Bernardus Leonardus de Zwart (geb. Dordrecht 3-8-1873).
- (3-10-1898) politie 1e kl. A. Schilthuizen, dat hij in zijn woning lag te slapen (onder invloed van drank).
- (Medemblik) Frans VOS, krankz. gest.; J.H. Vos, Rietdijk 54.
- Buitengewoon vooral op 8-10-1898 Station Dordrecht:
bij binnenkomst trein 7 ten 5.44 de hoofdconducteur J. TIMMER gestationneerd te Rotterdam door dezen trein is overreden. Hij was bezig om zijn trein 462 die op 4e spoor stond over te nemen en die hij moest rijden van Dordrecht tot Rotterdam. De ingeroepen geneesheer Dr. Stoop constateerde dat de dood onmiddellijk was ingetreden.
- (dr. L. Goemans, arts 8-10-1898) arts diploma.
- (Nederlanderschap 11-10-1898) Joannes Theodorus POLET, geb. Dordrecht 29-6-1867, voor zijn verblijf in Duitsland.
- Staat der aan de markt afgeslagen zalmen (sept. 1898). (18 groote, 25 kleine, 3 St. Jacobs.)
- (schuldbekentenis commissaris der Koningin der prov. Z-Holland) J.B. Rijkmans, Broekewasscher, S. Grootenboer.
- (min. Waterstaat, handel en nijverheid) Pieter Adrianus BOS.
- (Borculo 12-10-1898 belastingen) J.Ch. Kromsicht, predikant.
- (stoomwerktuigen) schroefsleepboot Speculant 2, P. en J. Baas.
- (Helvoirt) Cornelia van Rijswijk, moeder erkend kind Cornelis (geb. 15-6-1871), met brief Cornelis uit Duitsland !.
- (S. Siebrasse, cigarren-fabrik, Langendreer, Westfalen 13-10-1898)(Nederlanderschap) Franciscus Bernardus Hoogeboom.
- (Jan Schippers, Vlaardingen 12-10-1898) versche zeevisch (dir. Mij Holl Zeevisscherij)
- Willem Hermanus Ort en zuster Catharina Jacoba Ort (Gest. Oegstgeest).
- (tuinbouwleeraar) C.H. Claasen, te Waalwijk, Boskoop.
- (15-10-1898) J. Buijte, Muijs van Holijstraat 16, postbode van Dordrecht via 's-Gravendeel. Zoon Pieter Brandt, 29 jaar, moeder is 65 jaar.
- (Amsterdam 17-10-1898) Herman van Straaten, geb. Dordrecht 30-1-1870.
- (21-10-1898) A.C. Kooijman, reiziger in goud en zilv. werken.
- (18-10-1898) Johanna Francina Fugers wed. van Gerardus TUKKER, wonende Lange Breestraat 29.
- (Nederlanderschap 21-10-1898) Barend Hermann Büter, geb. Amsterdam 13-2-1876.
- wed. D. de Jong-van Buren.
- (21-10-1898) Everhardus Catharinus van Hoven, arbeider te Dordrecht, zijne dochter Adriana van Hoven voortloopig in Krankz. Gest. (Adriana Vink geh C.C. van Hoven, Noordnedijk).
- agent van politie 1e kl. Knijff, in beschonken toestand.

(envelop 2)
- (Duisburg 10-6-1898) Adrianus Johannes Schouten, geb. Dubbeldam 11-5-1838, 29-9-1873 naar Duisburg.
- (Mandateering) Blom, Schipper, Molendijk.
- (Arbeidsinspectie) Ongeluk o.a. :
W. Snijders, metselaar bij P.A. van Rije
L. JANSE, bankwerker bij machinefabriek van Dorssen en Terhorst.
- (rapport) Tuinlieden: Pieter Johannes de Bruijn, Hendrik van Donkelaar,
Willem Johannes van Keppel, Libertus BRILLEMAN (vonnis 28-6-1883 veroordeeld
wegens diefstal (eenmaal in preventieve hechtenis)).
- (Oestgeest) ontslagen Sophia Mathilda Littooij.
- (wapenwet) J. van ELK, dragen revolver.
- (15-7-1898) Casper KOOPMAN, Voorstraat 33, gouden en zilveren werken.
- (Dubbeldam 19-7-1898 begraven alg. begraafpl. Dordrecht) Leendert van der Giessen.
- (gem. Arnhem 21-7-1898) H.G. v.d. Koogh, begraven Dordrecht, overl. 20-7-1898.
- (brief H. van Roijen, arts, homoiopaath, Rotterdam)
- Lijst afgestane gelden schepelingen (maand juli), o.a. :
C. VAN GOLDEN, Hooge Nieuwstraat 75, echtg. J.F. VOGEL, korporaal/schoenmaker, s.s. 'Soembing', folio 85(17), trouwbewijs, F 30,-.
- (Werkendam juli 1898) Simon VAN DE RUIT, agent van politie 2e kl.
- (telegram Middelburg 27 juli) Is plaats voor lijder uit Goes ?
- (telegram Oegstgeest 28/7) Zeeuwsche patient kan komen.
- (Nederlanderschap) Pieter van Driel (geb. Oud-Beijerland 5-5-1854) en
Wouter van Driel (14-3-1877 te Sliedrecht).
- (30-7-1898) Hendrik van DONKELAAR, 75, tuinier, last van bunzings, waterratten en kraaien.
- Dirk Graftdijk (buitenl. paspoort).
- (30-7-1898) veroordeeld wegens openbare dronkenschap kanton Dordrecht 13-7-1898:
1) Anthonie Hamels, 17
2) Hendrik van de Merwe, 60
3) Daniel Janse, 28
4) Gradus Gijsbertus Kusters, 25
5) Wouter van Driel, 21
6) Nicolaas Geleijns, 29
7) Stephanus Fijneman, 28
8) Jacobus Buijtenhek, 57
9) Nicolaas Hermanus Pastoor, 38
10) Pieter Johannes Heidereich, 28
11) Gerrit van de Graaf, 26
12) Philippus Hamels, 50
- veroordeeld wegens openbare dronkenschap kanton Dordrecht 29-4-1898:
1) Johannes Christiaan Muller, 20
2) Arie Visser, 51
3) Kasper Nannings, 17
4) Johanna Colijn, 27
5) Pieter van der Laars, 18
6) Huibert van der Laars, 24
7) Pieter de Koning, 21
8) Bernardus Marinus Giffard, 55
9) Philippus Hamels, 40
- (Dordrecht 29-4-1898, Parket van den ambtenaar o.m. bij kantongerechten in arrond. Dordrecht)
Ik heb de eer UEdel Achtb. mede te deelen dat
Maria van Dam, 28 jaren huisvr. van Hendrik Jan Wind
Mathhea NAAKTGEBOREN, 32 jaren huisvr. van Gijsbert van Kooten, beide te Dordrecht bij vonnis van 't kantongerecht alhier d.d. 20-4-1898 veroordeeld zijn ieder tot eene boete van f 5 sub 1 dag hechtenis wegens het in eene voor het publiek toegangelijke localiteit waarvoor geene vergunning is verleend sterken drank in het klein toedienen.
- (Veldzicht Avereest 29-4-1898) Jan TIMS, 17 jaar, tuinjongen (Binnen Walevest).
- (30-7-1898) Auke Abel VAN DER VEER, arbeider, echtg. Margaretha de Visser, krankz. gesticht.
- (1-8-1898) Stoffel Peute, magazijnknecht machinefabriek H.J. Koopman (ontslag politieagent).
- (1-8-1898 Geneesk gest. 's-Gravenhage) H. Solleveld huisvr H. Arbeider.
- afstand en overname Oude Veerhuis. [=Zwijndrechts veerhuis]
- Wielrijdersvereeniging 'ENTRE NOUS' (Rotterdam).
- (Enschede 27-7-1898) Filippus KLEIJN.
- (Oegstgeest 2-8-1898) overl. M. de Visser huisvr. A.A. v.d. VEER.
- (Dieverbrug 4-8-1898) onderkeurmeester.
- (Rotterdam 8-8-1898) Daniel Johannes QUAST, geb. 4-5-1867.
- (10-8-1898 bewijs Nederlanderschap) Dirk Gerardus Andries SCHNABEL.
- jacht op klein wild.
- (12-8-1898) Pieter van Heijnsberg, geb. Sliedrecht 7-1-1878.
- Johannes BEERS, geb. Leeuwarden 28-4-1832 huisvr. Godefridus Wilhelmus Lieshout, tapperij met vergunning.
- (17-8-1898) Adriaan Cornelis van der Burght, arbeider, wonende Yerseke.

(envelop 3)
- (17-11-1898) Pieter Ritmeester, 29, letterzetter, geb. Brielle, wonende Hoge Nieuwstraat ...
- (17-11-1898) Wilhelmus Franciscus VOS, 12-5-1881 te Dordrecht (Nederlanderschap).
- (Veldzicht Avereest) Johannes Francicus Schreven en Jan TIMS, datum ontslag 1-5-1898.
- (Montfoort 19-11-1898) Johannes Elisabeth TUKKER 6-4-1894.
- (23-11-1898) Dirk BATENBURG, geb. Strijen 16-4-1848, met zijn gezin slechts 1 maand komende van Strijen.
- (15-11-1898) P.M. van der Meer, eervol ontslag politie.
- Hendrik van Duijzen, geb. Dordrecht 19-8-1848, wonende Huidevetterstraat 354 Antwerpen.
- (22-11-1898) Adrianus van Buul, winkelier, gest. krankz Loosduinen.
- (Dordrecht 22-11-1898, Parket van den ambtenaar o.m. bij kantongerechten in arrond. Dordrecht)
* Cornelis Santman, 29 boerhuishouder
* Adrianus du Hen, 49
* Susanna Hendrika Jüng 48 huisvr Dirk Schenk
veroordeeld 9-11-1898 (verkoop sterke drank)
- veroordeeld wegens openbare dronkenschap kanton Dordrecht 22-11-1898:
1) Johanna Colijn, 27
2) Maria Louisa Catharina Stein, 35
3) Jacobus Buitenhek, 57
4) Hendrik Mulders, 57
5) Johannes Barnius van Bohemen, 57
6) Simon Doorn, 25
7) Pieter Cornelis Grootenboer, 36
8) Gerrit van de Graaf, 26
9) Dammes Tims, 44
10) Gerrit v.d. Meiden, 60
11) Philippus Hamels, 51
- (23-11-1898 gest. Loosduinen) Cornelis de Haas; P.C. de Haas, Toulonschelaan 54g.
- (25-11-1898) A.C. Kooiman, reiziger in goud en zilver wonende Schoonhoven + J. Moolekamp, Korte Breestraat 10 (opheffen winkel)
- (Loosduinen 23-11-1898) begraven Adrianus van Buul.
- GEDRUKT Statuten en huishoudelijk reglement der Vereeniging van kanaalbeambten in Nederland onder de zinspreuk Eendracht Maakt Macht gevestigd te Dordrecht (Stoomdrukkerij P.J. v.d. Sande, Ter Neuzen)
- (Zwolle 22-11-1898)
- (hoofdelijke omslag) Hendrik Willem van RIEMSDIJK.
- (Bloemendaal Loosduinen 23-11-1898) A. Nieuwburg echtg. C. de Haas.
- (Dordrecht 23-11-1898, Parket van den ambtenaar o.m. bij kantongerechten in arrond. Dordrecht) Adrianus KRIM, vergunning verleend een wagen op de openb. straat.
- Jacob van Vliet, geb. Rotterdam 18-1-1854, vergunning sterke drank.
- (30-11-1898) lokalen bewaarplaats voor verdachten van misdrijven.
- staat zalmen (nov. 1898)
- (Rotterdam 29-11-1898) begraven te Dordrecht Nicolaas Franken.
- (3-12-1898) Anthonius BETTINGER, bij zwager Frans de Ronde, Vriesestraat 62 (vier weken geleden zijn vrouw verlaten)
- besmettelijke ziekten 20-11-1898
24/11 dr J.M. van Loon 1 geval van typhus etc....
- veroordeeld wegens openbare dronkenschap kanton Dordrecht 30-11-1898:
1) Boudewijn Cheret, 18
2) Antonie Megers, 26
3) Adrianus Mast
4) Gerrit Hendrik Versluijs, 26
- (Dubbeldam 3-12-1898) Catharina Johanna Swart, begraven Dordrecht.
- Cornelis Gerardus van Heck, grafruimte veld I A 15, 16, 17, 18 [lijk dochter Alida Wilhelmina van Heck, 16 jr 15-5-1893 op veld c rij D nr 28]
- (Dordrecht, Parket van den ambtenaar o.m. bij kantongerechten in arrond. Dordrecht) Jacobus VOGEL, 27, broodbakker + Geertje van Noort huisvr. Leendert den Aren 58 te Zwijndrecht
- (6-12-1898) een bewoner van de 's-Gravendeelschedijk AMERSKEN genaamd de armoede zooveel mogelijk ziet te bevorderen door op een onbehoorlijke manier en instrijd met de verordening het bedrijf uit te oefenen van kastelein in panden die aan de gemeente toebehoren.
- AFBEELDING privaatton model A met deksel (Iz. Gorter, Groningen)
- (15-12-1898) Hendrika Elsiabeth AALBERS wed Wilhelmus van Ooijen, tapster, Riedijk 28, vergunning na 7 uur muziek in haar tapperij.
- ('s-Gravenhage 17-12-1898) William Gebbie.
- C. Regoor, dir. Gem. Kinderspeeltuin.
- veroordeeld wegens openbare dronkenschap kanton Dordrecht 15-12-1898:
1) Hendrik Lenos, 33
2) Jacobus Buitenhek, 57
3) Cornelis Johannes Hinter, 26
4) Cornelis Jacobus van den Broek, 59
- (27-12-2005) Huibert Versteeg, eervol ontslag politie.
- (Ministère de la justice colonie d'alienes a GHEEL, 28-12-1898) restitutie van verpleeggeld.
- (29-12-1898) Martinus van der Sluijs, eervol ontslag politie.
- (30-12-1898) kaptein van sleepbooten Jacob van HERWAARDEN, Merwekade 28

(envelop 4)
- Nalatenschap overleden Nederlandsche zeeman J.C. MULDERS.
- PLAKKAAT: op Zuiderzee niet meer met 2 of 3 span samen te koppelen
- (26-10-1898, gratificatie Koningin Moeder) wed. G. TUKKER-Fugers, Lange Breestraat 29 (geheimhouding verzocht).
- P.M. van der Meer.
- (1-11-1898) Doetje GERMERAAD, 25 geboren Winterswijk.
- (Dubbeldam 27-8-1898) een dochter van JACOB VAN HAM, schoolgaande in
Steenstraat (lijdend aan febris typhoidea)
- (Gheel 3-11-1898 telegram) Doet onmiddelijk Jantje BOSWIJCK afhalen.
- veroordeeld wegens openbare dronkenschap kanton Dordrecht 12-10-1898:
1) Willem Maria de Rooy, 45
2) Cornelis van Bale, 36
3) Jilles Wouter Spoel, 29
4) Karel Chrristiaan van Rooy, 39
5) Aalbert Hakstege
6) Wilhelmus Leonardus Kramers, 50
7) Teunis Remers, 24
8) Dammes Tims, 45
9) Pieter Bos, 19
10) Borger Christoffel Vermeulen, 43
- (Nederlanderschap 29-10-1898) Cornelis van Maaren, geb. Dordrecht 29-9-1881.
- (3-11-1898) baggerwerk Merwedekanaal - Lek.
- veroordeeld wegens openbare dronkenschap kanton Dordrecht 26-10-1898:
1) Bernardus Marinus Giffard, 55
2) Theodorus Schuurman, 47
3) Willem Schaftenaar, 32
4) Leendert Johannes Hartveld, 27
5) Johannes vna Dam, 65
6) Hendrik Cornelis DIJKMANS, 22
7) Willem van der Laars, 30
8) Matthijs Terlouw, 20
9) Arie de Bondt, 49
10) Albertus Teuling, 39
11) Arie Teuling, 45
12) Marinus Cornelis Verwillige, 26
13) Pieternella Maria Verboor, 45
14) Johannes de Lange, 27
15) Pieter Schaap, 57
16) Simon Doorn, 25
- 1) Gerrit Johannes de KONING, 25 bierhuishouder; veroordeeld 26-10-1898 (sterke drank)
2) Johannes Verwaard, 27 bierhuishouder; veroordeeld 26-10-1898 (sterke drank)
- (2-11-1898 bewijs Nederlanderschap) Cornelis VAN DER WIEL.
- (bewijs Nederlanderschap) Hindrik Johannes ETS, verblijf BElgie.
- (Rotterdam 7-11-1898 begraven lijken) Antje van Blankensteijn wed D.H. van Hechten.
- Willem van Roosendaal.
- (begr. Dubbeldam 10-11-1898) R.Cath begr.pl. Dordrecht Godefridus Johannes BURGGRAAF.
- Johannes Petrus de HOSSON.
- verslag landbouw in 1898 te Dordrecht.

(envelop 5)
- Wereldtentoonstelling te Parijs in 1900.
- (begraven Dubbeldam 17-8-1898) alg.begr.pl. Dordrecht Maarigje van ADEL (overl. 16-8-1898).
- (20-8-1898) Jacobus van EIJSDEN (Gesticht Krankz.)
- Wilhelm Jacob Adolph Carl Brand van Straaten.
- veroordeeld wegens openbare dronkenschap kanton Dordrecht 17-8-1898:
1) Cornelis Kiele, 39
2) Gerrit van der Meiden, 60
3) Arie Willem de Wagenaar, 58
4) Simon Doorn, 25
5) Johannes van Dam, 65
6) Willem Wulfse, 31
7) Hendrik Mulders, 51
8) Johanna Colijn, 27
- (25-8-1898) Adriaan Cornelis van der Burght (agent van politie).
- Simon van de Ruit, veldwachter te Werkendam.
- Cornelis de Jong (Krankz. Gest.).
- (26-8-1898) de menagerie bestaat uit 28 leeuwen, 4 tijgers, 6 luipaarden, 1 nijlpaard, 1 olifant, 1 zebra, apen, lama's en andere dieren. (in 14 groote wagens); tuin van KUNSTMIN.
- (25-8-1898) Adriaan van Sorgen, 24, huisschilder
Leendert Broer, 29, arbeider
- Ongeluk N. te Veldhuis, timmerman, timmerwinkel G.J. te Veldhuis.
- (3-9-1898) Hendrik van Raamt, geb. 31-7-1874.
- (Veenhuizen 3-9-1898) Jacobus Hendricus van ASTEN.
- (7-9-1898 Instituut van Dongen, Houttuinen 2, Dordrecht) portret H.M. de Koningin.
- Jan van CHASTELET, steenhouwer; 4-jairge zoontje Barend (Krankz. Gest.).
- S. Boet, Kromhout 152
- Theodora Elisabeth van Duren wed Dirk de Jong, 61, geb. Gouda; met haar tjalkschip 'de Vrouw Theodora' in de Nieuwehaven.
- (Krankz. Oegstgeest) Fop de Haan.
- (Nederlanderschap) Justus de Vrij.
- (Nederlanderschap) Pieter Gerardus Krafft, geb. 25-6-1872 (verblijf Belgie).
- (24-9-1898) Pieter de LIJSTER, winkelknecht, geb. Dordrecht 4-2-1869 te Dordrecht.
- Firma Mooi en Schram de Jong, Vrieseplein 4.
- Petrus Antonius BLOM, Nieuwkerkstraat 7, vroeger Pontonnier.
- Johannes Wilhelmus Spaan, geb. 17-8-1872.
- (4-10-1898) Naar aanleiding der klacht voorkomende in het
Inspecteursrapport van gisteren betreffende den zwartbonten hond van den metselaar Cornelis MOLENDIJK woonachtig aan den Singel N. 139rood, heeft de Heer Ellerman, gemeente-veearts, uitgenoodogd, het te onderzoeken, mij heden gerapporteerd dat de hond niet kwaadaardig mag worden genoemd, doch hij het raadzaam acht om verdere klachten te voorkomen, dat het dier voortaan ,
voortdurend, van een muilkorf wordt voorzien. Aangezien er reeds den 26e April jl over diezelfde hond een der gelijke klacht bij mij is ingekomen en MOLENDIJK geen voldoende zorg voor het dier schijn te dragen ... etc.
- ('s-Gravenhage 4-10-1898, Nederlanderschap) Johannes Petrus JOOSTEN, geb. 24-2-1868.
- Maria BOOT, geb. Zevenbergen 2-5-1874 (getr. Johann Hermann Seijnders, geb. Goch 24-6-1871)

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005.