Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Maritieme geschiedenis van Dordrecht in de 17e en de 18e eeuw


Dordrecht en zijn schepen / scheepswerven / scheepstimmerlieden in de 17e en 18e eeuw

Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2016)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl

Bij gebruik van gegevens van de website vermeld dan:
"mw. H.W.G. van Blokland-Visser, Papendrecht (website: blokland.dordtenazoeker.nl)"Inleiding

Inleiding

Bij mijn onderzoek in het ,,WATERGERECHT van DORDRECHT,, (Archief 9 en 14 (1657/1802) SAD) heb ik de diverse soorten schepen genoteerd, die werden genoemd bij de koop/verkoop en nieuwbouw (daarin werd soms ook vermeld waar het schip was gebouwd). Ik heb de Mr. Scheepstimmerlieden genoteerd die Zeeschepen bouwden, aangevuld met enkele Mr. Scheepstimmerlieden die binnenvaart schepen bouwden in Dordrecht. Een uitzondering heb ik gemaakt voor de Scheepswerf van SCHOUTEN waar ik uitgebreider op in ga, omdat ik daar al eerder onderzoek naar heb gedaan.
Zie ,,DE SCHEEPSWERF VAN JAN SCHOUTEN IN DE 19e EEUW / (MARITIEME GESCHIEDENIS VAN DORDRECHT IN DE 19e EEUW) op mijn site www.blokland.dordtenazoeker.nl.

Andere gegevens kwamen uit o.a.
- ,,De GESCHIEDENIS VAN DORDRECHT,, door J. van DALEN archivaris te Dordrecht. (een lijst van zee schepen in Dordrecht 17e en 18e eeuw (blz 324 t/m 325/326)
- ,,KWARTAALen TEKEN,, (uitgave / SAD) Artikel over de Scheepsbouw te Dordrecht, door PETER HORSMAN (1977 / blz 13 t/m 18)
- Tentoonstelling ,,SCHEPEN EN WERVEN TE DORDRECHT,, 1963/1964 te Rotterdam, door E.W. PETREJUS.
- ,,BUYTEN DE SLUYSPOORT OP MERWEDEGROND BUYTENDIJKS,, door JANNIE ZONDERVAN-v HECK en DRS. C.J.P. GROL. Jaarboek 2001 v/d Ver. Oud Dordrecht.
- ,,DE DORDTSE JONAS IN OLIE,, door M.E. de GRUYL
- ,,DE LEGENDE VAN DE SNELLE SCHEEPSBOUW IN HOLLAND TIJDENS DE 17e EEUW,, door GERALD de WEERDT Scheepsbouwmeester van de replica v/d WILLEM BARENTSZ. (36 meter) in aanbouw te Harlingen en A.J. HOVING v/h Rijksmuseum te Amsterdam.

H.W.G. van Blokland-Visser.

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, december 2016.