Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Maritieme geschiedenis van Dordrecht in de 17e en de 18e eeuw


Dordrecht en zijn schepen / scheepswerven / scheepstimmerlieden in de 17e en 18e eeuw

Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2016)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl

Bij gebruik van gegevens van de website vermeld dan:
"mw. H.W.G. van Blokland-Visser, Papendrecht (website: blokland.dordtenazoeker.nl)"Scheepswerf van de familie Schouten te Dordrecht in de 17e en 18e eeuw

SCHEEPSWERF VAN DE FAMILIE SCHOUTEN TE DORDRECHT IN DE 17e EN 18e EEUW

1. JAN SCHOUTEN DIRKZ (1621/1687 Ddr)
z.v. Dirk (Schouten) Janz / Mr. Scheepstimmerman.
Met een Scheepswerf in het Wilgenbosch te Dordrecht.
Hij ondertrouwt op 9-5-1649 te Dordrecht met
BELIGJE SIMONS KREMER(april1625 Ddr)
d.v Simon Ariaens Kremer en Emmet Jans.
Hij volgt zijn vader op als Scheepstimmerman op de werf in het Wilgenbosch.
In 1656, na het graven van de Kalkhaven legt hij een tweede scheepwerf aan aan
de Dwarskaai aan de Kalkhaven.
Hij wordt opgevolgd door zijn zoon,

2. SIMON SCHOUTEN JANZ (1656/1726 Ddr)
Mr. Scheepstimmerman(Zeilmaker en Mastenmaker)
Hij ondertrouwt op 19-11 1690 te Dordrecht met
AGNETA van TIEL(1670/1740 Ddr) d.v. Engel v Tiel.
Hij wordt opgevolgd door zijn zoon,

3. JAN SCHOUTEN SIMONZ (1691/1769 Ddr)
Mr. Scheepstimmerman.(Mastenmaker en Houthandelaar)
Woont buiten de Sluispoort.
Hij ondertrouwt op 19-11-1690 te Dordrecht met
PIETERNELLA CALIS (overl 1750 Ddr)
d.v. Jan Calis Jacobs en Geertrui Pieters.
Hij wordt opgevolgd door zijn enige zoon,

4. JAN SCHOUTEN JANZ (1729/1791 Ddr)
Mr. Scheepstimmerman (Mastenmaker en Houthandelaar)
Hij ondertrouwt op 19-10-1751 te Dordrecht met
EVA BOET (1723/1805 Ddr)
d.v. Herman Boet en Josina v/d Plank.
Hij wordt opgevolgd door zijn enige zoon,

- (akte) den 28e Julij 1791 is geexhibeert zekere Acte gepasseert voor den Notaris Bartholomeus van der Star, en zekere getuigegn binnen dese Stad residerende in dato den 8e Julij 1791 waar bij blijkt dat
Eva Boet, weduwe Jan Schouten aan haren zoon Jan Schouten heeft aanbedeeld voor zijne legitieme Portie
(1) de Werff genaamt de Oranjeboom gelegen aan den afgang van de Hellingen eve buiten de Sluispoort, op dezer Stadsgrond, met de huizinge, Lootzen, en Sleephelling, Item het huisje staande agter dezelve Loots of werf te same voor f 2000
(2) Nog de Timmerwerf staande ende gelegen aan het Eijnde van de Kalkhaven, aan de zuid oostzijde op Stadsgrond, met het Comptoir en al wat daar in aart en nagelvast is voor f 2400
(3) Item Een Loots, geapproprieert tot een mastenmakerij, met de houtberging agter dezelve, gelegen in de Twintig Huisjes eve buiten op deze Stadsgrond, belent 't huis van Aaltje van den Berg aan de eene, en Stads Slop aan de andere zijde, voor f 600
= als mede de geheele werff f 5000
Loots en Stoof gekogt van de Heer Pieter Koeijmans voor f 4.600
= f 9.600
Legitime Portie bed. f 7.000
= dus te veel f 2.600
waar van den XL penn: bed. f 65
ende 10 verh. f 6,10
[www.dordtenazoeker.nl]


5. JAN SCHOUTEN JANZ (1754/1808 Ddr)
Mr. Scheepstimmerman (Mastenmaker en Houthandelaar)
Hij ondertrouwt op 5-6-1784 te Dordrecht met zijn nicht
MARIA BOET (1760/1836 Ddr)
d.v. Arnoldus Boet en Celia Konings.
In 1784 is hij mondig geworden en mede vennoot van zijn vader en
Eigenaar van:
De Scheepswerf a/d Kalkhaven
De Houtzaagmolen ,,DE NIEUWE EENDRACHT,, aan de Lage Bakstraat
Samen met JAN NIERHOF Nicolaasz (1758 Ddr) Koopman te Dordrecht.
De Houtzaagmolen ,,DE ZWARTE AREND ,, aan het Kromhout
Samen met JAN NIERHOF Nicolaasz (1758 Ddr) Koopman te Dordrecht.

Het Fluitschip ,,DE JONGE IDA,,
(126voet lang / 27 voet, 4 duim wijt/ 10 voet hol)
Op 30-6-1767 gekocht (w.g.)
Voor f 3.600,- van,
Reder: JAN ARNOLDS NOTEMAN (1721 Ddr /1773 A.dam)
Koopman te Amsterdam.
Hij wordt opgevolgd door zijn enige zoon,

6. JAN SCHOUTEN JANZ (1786/1853 Ddr)
Mr. Scheepstimmerman (Mastenmaker en Houthandelaar)
Hij ondertrouwt op 27-5-1810 te Dordrecht met
ANNA CRANS (1786/1847 Ddr)
d.v. Dirks Crans en Maria 't Hooft

In 1802 is hij Reder van Tweemast Hoekerschip ,,DE JASON,,
(101 voet lang/ 26 voet /2 duim wijt/13 voet hol)
Op 10-9-1802 (w.g.) verkocht voor: f 12.000,- aan,
Reder: QUILACY du PLESSIS Koopman te Calais.

In 1805 is hij Reder van Eenmast Hoekerschip ,,DE JAN EN HENDRIK,,
Op 4-6-1805 (w.g.) verkocht voor: f 20.000 aan,
Reders: v/d WALL & CO Kooplieden te Emden.

SCHEPEN GEBOUWD OP DE SCHEEPSWERF VAN SCHOUTEN TE DORDRECHT GENOTEERD OP EEN TEKENPLANK IN MUSEUM VAN GIJN 1700/1800
(De tekenplank is in bezit van Museum van Gijn te Dordrecht)

Periode 1700 tot 1745:
4 HOEKERSCHEPEN
1 FREGATSCHIP
1 VISPINK
1 KATSCHIP

Periode 1745 tot 1800 :
2 VISPINKEN
10 HOEKERSCHEPEN (ca 57 tot 120 voet)
6 KOFSCHEPEN (ca 85 tot 112 voet)
2 KATSCHEPEN (ca 126 tot 128 voet)
2 FLUITSCHEPEN (ca 145 tot 146 voet)

ENKELE SCHEPEN GEBOUWD OP DE SCHEEPSWERF VAN SCHOUTEN TE DORDRECHT 1679 TOT 1810

Er zullen ongetwijfeld meer schepen zijn gebouwd op de Scheepswerf v Schouten
Ik heb mijn gegevens uitsluitend gehaald uit:
- Archief 9 en 14 / Het Watergerecht te Dordrecht /SAD. Afkorting (w.g.)
- Geschiedenis v Dordrecht door J.v Dalen /SAD. Afkorting (J.v Dalen)
- Tekenplank in Museum Simon v Gijn te Dordrecht. Afkorting (S.v.G)


NR. 1. / 1679 Fluitschip ,,DE NEURENBERGH,,
(120 voet lang /26 voet wijt /11 ½ voet hol)
Gebouwd voor:
Reder JOHAN v NEURENBERGH Gz (1613/1687 Ddr) tr Elisbeth Trip Jacobs
Koopman in o.a. /Laken/Zout /Natuursteen /IJzer /Walvisvaart.
Mede aandeelhouders o.a.de Kooplieden
JOHAN v NEURENBERGH Johanz (1640 /1689Ddr)tr Adriana de Sont Pieters
JACOB v NEURENBERGH Johanz (1642 Ddr)tr Margriet v/d Honaert Pieters
JOHAN v/d LINDEN Adolfz (1630/Lintorf/1695 Ddr) tr Catharina Ruitenberg
JONAS de JONGH Pieters (1650 Den Briel/1709 Ddr)tr Johanna de Sont Pieters
DIRK de NOOY Gerardz (1646/1719 Ddr) tr Johanna v Neurenbergh Johansdr
Door:
Mr. Scheepstimmerman JAN DIRKS SCHOUTEN (1621/1687 Ddr)a/d Kalkhaven.

NR. 2. / 22-3-1708 Een ,,NIEUWE VISSCHUIT,, (w.g.)
Nog te betalen f 335,- door:
Schipper: ARENT JANS MUYEN uit Sommelsdijk / gebouwd door,
Mr.Scheepstimmerman SIMON JANS SCHOUTEN(1656/1726 Ddr)
Scheepswerf a/d Kalkhaven.

NR. 3. / 23-6-1722 Een ,,POONSCHUIT,,(w.g.)
(ca 45 voet lang)
Nog te betalen f 550,- door:
Schipper: PIETER CONKE uit Tholen /gebouwd door,
Mr. Scheepstimmerman SIMON JANS SCHOUTEN (1656/1726 Ddr)
Scheepswerf a/d Kalkhaven.

NR. 4. / 2-5-1724 Een ,,NIEUW WEYDTSCHIP,,(Samoereusschip)(w.g.)
(ca 65 tot 100 voet lang)
Gebouwd voor:
Schipper JAN de BROEKER varend op Middelburg /door,
Mr. Scheepstimmerman SIMON JANS SCHOUTEN(1656/1726 Ddr)
Scheepswerf/d Kalkhaven.

NR. 5. / 1732 Eenmast Hoekerschip ,,DE HENDRINA,,(w.g.)
(67 voet lang) (ca 37 last )
Gebouwd voor:
Reder: JOHANNES BALTHUS Hendrikz (1699/1748 Ddr)
Koopman /Suikerraffinadeur te Dordrecht / door,
AGNETA van TIEL Engelsdr (1670/1740 Ddr) Wed /v
Mr. Scheepstimmerman SIMON JANS SCHOUTEN in compagnie met haar zoon
Mr. Scheepstimmerman JAN SIMONS SCHOUTEN (1691/1760 Ddr)
Scheepswerf a/d Kalkhaven.
Schipper: SIMON CLAES SWARTVELT.

Nr. 6. 1734 Eenmast Hoekerschip ,,DE ANNA ENGELINA,,(w.g.)
(72 voet lang /19 voet wijt)
Gebouwd voor:
JOHANNES BALTHUS Hendrikz (1699/1748 Ddr)
Koopman /Suikerraffinadeur te Dordrecht / door,
AGNETA van TIEL Engelsdr (1670/1740 Ddr) Wed / v
Mr. Scheepstimmerman SIMON JANS SCHOUTEN in compagnie met haar zoon
Mr. Scheepstimmerman JAN SIMONS SCHOUTEN (1690/1760 Ddr)
Scheepswerf a/d Kalkhaven.

NR. 7. 1737 Een ,,VISHOEKER,,(w.g.)
Gebouwd voor:
Schipper WILLEM BOEGTS / door:
AGNETA v TIEL Engelsdr (1670/1740 Ddr) Wed /v
Mr. Scheepstimmerman SIMON JANS SCHOUTEN in compagnie met haar zoon
Mr Scheepstimmerman JAN SIMONS SCHOUTEN (1690/1760 Ddr)
Scheepswerf a/d Kalkhaven.

NR.8. / 1737 Snauwschip ,,DE ANNA GALLEY,,(w.g.)
(81 voet lang)
Gebouwd voor:
Reder: GILLIS REES Mattheusz (1686/1760 Ddr)
Koopman Hout/Zout/Stokvis/Traan te Dordrecht / door:
AGNETA v TIEL Engelsdr (1670/1740 Ddr) wed/v
Mr. Scheepstimmerman SIMON JANS SCHOUTEN in compagnie met haar zoon
Mr. Scheepstimmerman JAN SIMONS SCHOUTEN (1690/1760 Ddr)
Scheepswerf a/d Kalkhaven.

NR. 9. / 15-7-1737 Weytschip (Samoereusschip) ,,DE JONGE JACOB,,(w.g.)
(ca 65 tot 100 voet lang)
Gekocht voor f 1.000,- door:
Schipper: ANTHONY HOOGERWERF te Dordrecht
Gebouwd door:
AGNETA v TIEL Engelsdr (1670/1740 Ddr) Wed /v
Mr. Scheepstimmerman SIMON JANS SCHOUTEN in compagnie met haar zoon
Mr. Scheepstimmerman JAN SIMONS SCHOUTEN (1691/1760 Ddr)
Scheepswerf a/d Kalkhaven.

NR 10. / 1745 Een ,,KATSCHIP,, (S.v G.)
(126 voet lang)
Gebouwd /door:
Scheepswerf a/d Kalkhaven.

NR. 11 / 1747 Tweemast Hoekerschip,,DE DRIE GEBROEDERS,, (w.g.)
(100 voet lang)
Gebouwd voor:
Reder: JOHANNES BALTHUS Hendriks (1699/1748 Ddr) en
Reder: ABRAHAM SELIS Hendrikz (1707 Ddr)
Kooplieden /Suikerraffinadeurs te Dordrecht /door:
Mr. Scheepstimmerman JAN SIMONS SCHOUTEN(1691/1760 Ddr)
Scheepswerf a/d Kalkhaven.

NR. 12. / 19-12-1749 Gaffelschip ,,DE JONGE ANTHONY,,(w.g.)
Verkocht voor f 1.800,- /door:
Mr. Scheepstimmerman JAN SIMONS SCHOUTEN (1690/1760 Ddr) aan:
Schipper: WOUTER SCHAAP te Dordrecht.

NR. 13. / 1749 Een HOEKERSCHIP,, (S. v G.)
(79 voet lang)
Gebouwd /door:
Mr. Scheepstimmerman JAN SIMONS SCHOUTEN (1691/1760 Ddr)
Scheepswerf a/d Kalkhaven.

NR. 14. / 18-2-1750 Beurtschip ,,DE SALM,,(w.g.)
Verkocht: voor f 2.500,- / door:
Mr. Scheepstimmerman JAN SIMONS SCHOUTEN (1691/1760 Ddr)
Scheepswerf a/d Kalkhaven /aan:
Schipper: TEUNIS v/d SALM te Schiedam.

NR 15. / 12-3-1753 Een nieuw Ferryschip ,,DE JONGE CORNELIA,,(w.g.)
Verkocht: voor f 1.700,- / door:
Mr. Scheepstimmerman JAN SIMONS SCHOUTEN (1691/1760 Ddr)
Scheepswerf a/d Kalkhaven /aan:
Schipper: ENGEL BOON te Dordrecht / Beurtschipper op Brussel.

Nr. 16. / 1753 Een ,,HOEKERSCHIP,,(S.v G.)
(73 voet lang)
Gebouwd door:
Mr. Scheepstimmerman JAN SIMONS SCHOUTEN (1691/1760 Ddr)
Scheepswerf a/d Kalkhaven.

NR. 17. / 1754 Een ,,HOEKERSCHIP,,(S.v G.)
(78 voet lang)
Gebouwd /door:
Mr. Scheepstimmerman JAN SIMONS SCHOUTEN (1691/1760 Ddr)
Scheepswerf a/d Kalkhaven.

NR. 18. / 16-5-1755 Kofschip ,,DE CORNELIA ADRIANA,,(w.g.)
(95 voet lang)
Verkocht: voor f 1.000,- / door:
Mr Scheepstimmerman Jan Symons Schouten (1691/1760 Ddr) aan:
Schipper PAULUS de BIE uit Vlissingen.
Scheepswerf a/d Kalkhaven.

NR. 19. / 1757 Kofschip ,,DE MARGARETA EN NICOLAAS,,(w.g.)
(95 voet lang)
Gebouwd / voor:
Reder: MARTINUS BACKUS Christiaanz (1703/1781 Ddr)
Koopman te Dordrecht /Zouthandel (Zoutziederij te Zwijndrecht) /door:
Mr Scheepstimmerman JAN SIMONS SCHOUTEN (1691/1760)
Scheepswerf a/d Kalkhaven /met
Schipper : GERRIT WIEBES uit Stavoren (zeebrief: 5-10-1757)

NR. 20. / 1758/1759 Driemast Galjootschip,,DE JAN JACOB,,(w.g.)
(95 voet lang /24 voet wijt /12 ½ voet hol)
Gebouwd /voor:
Rederes /Koopvrouw:ANNA MARGARETA de HAAN(1690 Ddr//1762 Nijmegen)
(wed.v Carel Hardus Koopman te Dordrecht /Zouthandel(Zoutziederij te Zwijndrecht) en
Reder: JAN MELCHIOR DAM Janz (1722/1781 Ddr)
Koopman te Dordrecht / Zouthandel (zoutziederij te Zwijndrecht / door:
Mr Scheepstimmerman JAN SIMONS SCHOUTEN(1691/1760 Ddr)
Scheepswerf a/d Kalkhaven.
Schipper : SYBRAND HYLKES uit Warns(zeebrief 24-8-1759)

NR. 21. / 1760 Driemast Galjootschip ,,DE JOHANNA MARIA,,(w.g.)
(ca 95 voet lang)
Gebouwd /voor:
Reder: Mr JOHAN v NEURENBERGH koopman te Dordrecht en
Andere aandeelhouders door:
Mr Scheepstimmerman JAN SIMONS SCHOUTEN (1691/1760 Ddr)
Scheepswerf a/d Kalkhaven.

NR. 22. /1760 Fregatschip ,,DE DREISCHOR,, (S v G)
Gebouwd voor:
Reder: ANDRIES HESHUISEN (1721/1776)
Heer v Dreischor Pensionaris v/d stad Zierikzee /door:
Mr Scheepstimmerman JAN SIMONS SCHOUTEN (1691/1760)
Scheepswerf a/d Kalkhaven.

NR. 23. / 3-9-1761 Vishoeker ,,DE ONVERWACHTTE HOOP,,(w.g.)
(ca 72 tot 120 voet lang)
Verkocht /door:
De Erven van Mr Scheepstimmerman JAN SIMONS SCHOUTEN(1691/1760 Ddr)
JAN JANS SCHOUTEN JR.(1729/1791 Ddr) Mr. Scheepstimmerman.
GEERTRUI SCHOUTEN (1717 Ddr) tr Ddr 1738 Jacob de Jong.
ANGENETA SCHOUTEN(1719 Ddr) tr 1756 Ddr Jacob v/d Kaa / aan:
Schipper: CLEMENT de JONG te Tholen.

NR. 24. / 1761 Hoekerschip ,,DE LAURENS EN MARIA,, (J. v Dalen)
(90 voet lang)
Gebouwd voor:
Reder: LAURENS HEYNEN Petrusz (1730/1788 Ddr)
Koopman/Garenblekerij te Dordrecht / door:
Mr Scheepstimmerman JAN JANS SCHOUTEN (1729/1791 Ddr)
Scheepswerf a/d Kalkhaven.

NR. 25. / 1763 Een ,,HOEKERSCHIP,,(S.v G.)
(86 voet lang)
Gebouwd/ door:
Mr. Scheepstimmerman JAN JANS SCHOUTEN (1729/1791 Ddr)
Scheepwerf a/d Kalkhaven.

NR. 26. / 1764 Gaffelschip ,, DE DRIE GEZUSTERS,,
(72 voet lang / 20 voet Wijt / 7 ½ voet,11 duim hol)
Gebouwd / voor:
Reder: MATTHEUS REES Gillisz (1724/1777 Ddr)
Koopman in Hout/Zout / Stokvis en Traan te Dordrecht / door:
Mr Scheepstimmerman JAN JANS SCHOUTEN (1729/1791 Ddr)

NR. 27. / 1767 Fluitschip ,, DE GOEDVINDING,, (w.g.)
(ca 100 tot 150 voet lang )
Gebouwd / voor:
Reder: HENDRIK VRIESENDORP Hendrikz (1715-1788Ddr)
Koopman /Houthandel te Dordrecht / en
Reder: NICOLAAS KOOL Geleynz (1717/1793 Ddr)
Koopman/Houthandel te Dordrecht /door:
Mr. Scheepstimmerman JAN JANS SCHOUTEN (1729/1791)
Scheepswerf a/d Kalkhaven.

NR. 28. / 23-5-1767 Pinkschip ,,DE MARY ELEANOR,,(w.g.)
(91, 3/4e voet lang / 25 voet wijt /12 voet hol)
Verkocht: voor f 1.200,-
(Schip gedeeltelijk opgetimmerd)
Gebouwd door:
Mr Scheepstimmerman JAN JANS SCHOUTEN (1729/1791 Ddr)
Scheepswerf a/d Kalkhaven en
Mr. Scheepstimmerman GERRIT OLIVIER te Dordrecht.

Nr. 29. / 19-6-1767 Een ,,DAMSCHUIT,, (w.g.)
(ca 66 voet lang)
Gebouwd en verkocht/ door,
Mr. Scheeptimmerman JAN JANS SCHOUTEN (1729/1791 Ddr)
Scheepswerf a/d Kalkhaven.

NR. 30. /1-3-1768 Fluitschip ,,DE WAAKZAAMHEID,, (w.g.)
(149 voet lang / 34 voet wijt /14 voet hol)
Gebouwd voor f 20.500,- (met Bijlbrief) voor:
Reder JACOB v HOOGSTRATEN Gerritz (1736 Ddr /1813 Den Haag)
Voor zijn Fa. Gerrit v Hoogstraten & zn te Dordrecht.
Koopman/Touwslagerij a/d Vest /Hout/handel te Dordrecht door:
Mr. Scheepstimmerman JAN JANS SCHOUTEN (1729/1791 Ddr)
Scheepswerf a/d Kalkhaven.
In 1768 (w.g.)
Verkocht aan:
Reder: JOHANNES BONEN Hendrikz (1731/1780 Ddr)
Koopman/Houthandel te Dordrecht en
Reder:NICOLAAS NIERHOFF Johanz (1733/na 1783 Ddr)
Koopman/Houthandel te Dordrecht/met
Schipper: SYBRAND HYLKES uit Warns /Frsl
.
NR. 31. / 1771 Galjootschip ,, DE ONDERNEMING,,(S. v G.)
(108 voet lang)
(Scheepstekening v/h schip in Museum v Gijn te Dordrecht)
Gebouwd /door:
Mr. Scheepstimmerman JAN JANS SCHOUTEN (1729/1791 Ddr)
Scheepswerf a/d Kalkhaven.

NR. 32. / 3-5-1771 Een ,,BOEIERSCHIP,,(w.g.)
Gebouwd en verkocht door:
Mr. Scheepstimmerman JAN JANS SCHOUTEN (1729/1791 Ddr)
Scheepswerf a/d Kalkhaven.

NR. 33. / 1773 Fregatschip ,, DE BATAVIA,, (J. v Dalen)
(97 voet lang)
Gebouwd / voor:
Reder:JACOB STAATS v HOOGSTRATEN Gerritz (1736 Ddr /1813 Den Haag)
Voor zijn Fa. Gerrit v Hoogstraten & zn te Dordrecht.
Koopman /Touwslagerij a/d Vest/ Houthandel te Dordrecht /door:
Mr. Scheepstimmerman JAN JANS SCHOUTEN (1729/1791 Ddr)
Scheepswerf a/d Kalkhaven.
Schipper: TJEBBE RINKES uit Warns.
(Zeebrief te Dordrecht 12-12-1774)

NR. 34. / 15-1-1773 Een ,,POONSCHIP met PAVILJOEN (w.g.)
(45 voet lang)
Gebouwd en verkocht voor f 1.100,- aan:
Schipper CORNELIS STEELGEN van Cooltgensplaat /door,
Mr. Scheepstimmerman JAN JANS SCHOUTEN (1729/1791 Ddr)
Scheepswerf a/d Kalkhaven.

NR. 35. / 1777 Pinkschip ,,DE DONGENBURG,, (w.g.)
(120 voet lang) (ca 160 last)
Scheepsmodel v/h Schip in Museum v Gijn te Dordrecht.
Scheepstekeningen van het Schip in het Maritiem Museum te Rotterdam.
Gebouwd / voor:
Reder:JACOB v DONGEN Jacobz (1740/1792 Ddr)
Koopman/ Olie/Graan/Tras (olie/trasmolen a/d Kalkhaven) te Dordrecht /door:
Mr. Scheepstimmerman JAN JANS SCHOUTEN (1729/1791 Ddr) met,
Schipper: PIETER COOGIE
Op 8-2-1794 (w.g.) verkocht door ADRIANA de HAAN wed. v Jacob v Dongen
Voor f 14.000,- aan:
Reder: FRANK v/d/ SCHOOR Leendertz (1730/1804 Ddr)
Koopman te Dordrecht.
Schipper: LEENDERT BIJKERK uit Zwijndrecht.

NR. 36. / 6-5-1782 Pinkschip ,,DE JUFFROUW JOHANNA,,(w.g.)
(136 ½ voet lang/ 30 voet ,7 ½ duim wijt/15 voet hol) (ca 678 ton)
Het Schip voer 4 reizen voor de V.O.C. naar Batavia.
In 1778 gebouwd voor:
Reder:PIETER VERNIMMEN Pz (1718/1781 Ddr)
Koopman/Twijnderij/Blauwselfabriek te Dordrecht /door:
Mr. Scheepstimmerman JAN JANS SCHOUTEN (1729/1791 Ddr)
Scheepswerf a/d Kalkhaven.
1e V.O.C. reis in 1782 met Kapitein SIMON KOOTER uit Huysduinen/Den Helder.

NR. 37. / 6-5-1782 Fluitschip ,,DE VREDE EN VRIJHEID,,(w.g.)
(145 voet lang/34 voet wijt/16 voet hol) (898 ton)
Het Schip voer 5 reizen voor de V.O.C. naar Batavia.
Het Schip werd in 1782 ,,DE BERLIN,, genoemd en voer onder neutrale Pruissische vlag i.v.m 4e Engelse oorlog.
Het Schip werd in 1784 ,,DE DORDRECHT,, genoemd.
Het Schip werd in 1804 ,,DE ASIA,, genoemd.
(Archief 294 /nrs. 77 t/m 80 / nr. 95 / 1779/1804 Rederij Vriesendorp te Dordrecht (SAD)
In 1779/1781 gebouwd voor:
Reder: JACOB VRIESENDORP Hendrikz(1748/1808 Ddr) & cs
Koopman /Houthandel te Dordrecht /door:
Mr. Scheepstimmerman JAN JANS SCHOUTEN (1729/1791 Ddr)
Scheepswerf a/d Kalkhaven.
1e V.O.C. reis in 1782 met Kapitein ARIE v/d GIESSE.

NR. 38. / 1783 Driemast Hoekerschip ,,DE VROUW CATHARINA,, (w.g.)
(112 voet lang )
In 1781/1782 gebouwd voor:
Reder: JACOB STAATS v HOOGSTRATEN Gerritz (1736 Ddr/1813 Den Haag)
Voor zijn Fa. Gerrit v Hoogstraten & zn te Dordrecht.
Koopman/Touwslagerij a/d Vest/Houthandel te Dordrecht/ door:
Mr. Scheeptimmerman JAN JANS SCHOUTEN (1729/1791 Ddr)
Scheepswerf a/d Kalkhaven.
1e Schipper: IDTS PIETERS uit Molkwerum
(zeebrief te Dordrecht 23-10-1783)

NR. 39. / 4-12-1783 Driemast Galjootschip ,,DE PRINS WILLEM DE VIJFDE (w.g.) (J. v Dalen)
(97 voet lang / 23 ½ voet wijt / 12 ½ voet hol)
In ca 1776 gebouwd voor:
Reder: COENRAAD JOSSELET Hendrikz (1710/1783 Ddr)/
Koopman te Dordrecht / door:
Mr. Scheepstimmerman JAN JANS SCHOUTEN (1729/1791 Ddr)
Scheepswerf a/d Kalkhaven.
Verkocht voor f 9.100 door:
MARIA JOSSELET voor de erven van haar broer Coenraad Josselet
Reder /koopman te Dordrecht aan:
Reder: JACOB STAATS van HOOGSTRATEN Gerritz (1736/1813 Den Haag)
Voor zijn Fa. Gerrit v Hoogstraten & zn te Dordrecht.
Koopman /Touwslagerij a/d Vest /Houthandel te Dordrecht.

NR. 40. / 1785 Pinkschip ,,DE GEERTRUIDA EN PETRONELLA,, (1090 ton)
(146 voet lang) (1090 ton)
Het Schip maakte 3 reizen voor de V.O.C. naar Batavia
Gebouwd voor:
Reder: FRANK v/d SCHOOR Leendertz (1730 /1804 Ddr)
Koopman/o.a. Houthandel te Dordrecht/ door:
Mr Scheepstimmerman JAN JANS SCHOUTEN (1729/1791 Ddr) en
Mr. Scheepstimmerman JAN JANZ SCHOUTEN JR.(1759/1808 Ddr)
Scheepswerf a/d Kalkhaven.
1e V.O.C. reis IN 1787 met Kapitein: JAN GERRITS SCHOLTEN.

NR. 41. / 19-2-1785 Een ,,POONSCHIP,, (w.g.)
(40 voet lang/ 16 ¾ voet wijt)
Met Bijlbrief /nog te betalen f 1.400,-
Gebouwd voor:
Schipper: PIETER den HOLLANDER te Goes
Mr. Scheepstimmerman JAN JANS SCHOUTEN (1729/1791 Ddr) en
Mr. ScheepstimmermanJAN JANS SCHOUTEN JR. (1759/1808 Ddr)
Scheepswerf a/d Kalkhaven.

NR. 42. / 2-10-1786 Een ,,WEYDTSCHIP(Samoerreusschip) (w.g.)
(70 voet lang/ 19 voet wijt )
Met Bijlbrief /nog te betalen f 2.500,- door,
Schipper ,,PIETER v DOESBURG vaart tussen Nijmegen en Amsterdam
Gebouwd door,
Mr. Scheepstimmerman JAN JANS SCHOUTEN (1729/1791 Ddr ) en
Mr. Scheepstimmerman JAN JANS SCHOUTEN JR. (1759/1808 Ddr)
Scheepswerf a/d Kalkhaven.

NR. 43. / 2-10-1786 Een ,,BEURTSCHIP MET PAVILJOEN,, (w.g.)
(63 voet lang/18voet wijt/ 6 voet,8duim hol)
Met bijlbrief /gebouwd voor f 3.000,- voor:
Rederes: GEERTRUI v BRAKEL wed. v Arnoldus v Meeteren te Dordrecht.
Zij heeft een Beurtvaart tussen Nijmegen en Rotterdam / door:
Mr Scheepstimmerman JAN JANS SCHOUTEN (1729/1791 Ddr) en
Mr Scheepstimmerman JAN JANS SCHOUTEN JR. (1759/1808 Ddr)
Scheepswerf a/d Kalkhaven.

NR. 44. / 1787 Kofschip ,,DE ZEEVAART,II,, (J.v Dalen)
(109 voet lang/25 voet wijt/14 ½ voet hol )
Gebouwd voor:
Reder:JACOB STAATS v HOOGSTRATEN Gerritz (1736 Ddr/1813 Den Haag)
Voor zijn Fa. Gerrit v Hoogstraten & zn te Dordrecht.
Koopman /Touwslagerij a/d Vest /Houthandel te Dordrecht door
Mr.Scheepstimmerman JAN JANS SCHOUTEN (1729/1791Ddr) en
Mr. Scheepstimmerman JAN JANS SCHOUTEN JR. (1759/1808 Ddr)
Scheepswerf a/d |Kalkhaven.
1e Schipper: CORNELIS v DALEN
(Zeebrief te Dordrecht 30-3-1787)

NR. 45. / 7-9-1787 Een ,,POONSCHIP,,(w.g.)
(40 ½ voet lang /16 ½ voet wijt )
Met Bijlbrief /gebouwd voor:
Schipper ABRAHAM GRIEP,, uit Kruiningen het Land v Goes.
Mr. Scheepstimmerman JAN JANS SCHOUTEN 1729/1791 en
Mr. Scheepstimmerman JAN JANS SCHOUTEN JR. (1759/1808 Ddr)
Scheepswerf a/d Kalkhaven.

NR. 46. / 1788 Fluitschip ,,DE HOOP,, (w.g.)
(113 ½ voet lang /28 voet,8 ½ voet wijt ) (220 last)
Het Schip werd gebruikt voor de Walvisvaart
Gebouwd voor:
Reder: FRANK v/d SCHOOR Leendertz (1730/1804 Ddr)
Koopman/Houthandel te Dordrecht/ door,
Mr. Scheepstimmerman JAN JANS SCHOUTEN (1729/1791 Ddr) en
Mr Scheepstimmerman JAN JANS SCHOUTEN JR.(1759/1808 Ddr)
Scheepswerf a/d Kalkhaven.

NR. 47 / 1790 Fregatschip ,,DE GOEDE HOOP,, (S.v G.)
(142 voet lang) (162 last)
Gebouwd door:
Mr. Scheepstimmerman JAN JANS SCHOUTEN (1729/1791 Ddr) en
Mr. Scheepstimmerman JAN JANS SCHOUTEN JR. (1759/1808 Ddr)
Scheepswerf a/d Kalkhaven.

NR. 48. / 8-11-1790 Kofschip ,, DE VROUW ANTONETTE (w.g.)
(101 voet lang)
Gebouwd voor:
JACOB STAATS v HOOGSTRATEN Gz (1736 Ddr/1813 Den Haag)
Voor zijn Fa. Gerrit v Hoogstraten & zn te Dordrecht.
Koopman/Touwslagerij a/d Vest /Houthandel te Dordrecht /door:
Mr. Scheepstimmerman JAN JANS SCHOUTEN (1729/1791 Ddr) en
Mr. Scheepstimmerman JAN JANS SCHOUTEN JR. (1759/1808 Ddr)
Scheepswerf a/d Kalkhaven.
1e Schipper: PIET JACOBS SCHOT van Ameland.
(Zeebrief te Dordrecht 8-11-1790)

NR. 49. / 1792 Pinkschip ,,DE WILLEMSTAD EN BOETSELAAR (w.g.) (S. v G)
(150 voet lang)
Het Schip voer in 1795 een 1e reis voor de V.O.C. naar Batavia /maar werd Op de heenreis op 8-8-1795 bij een tussenstop te Kaapstad gekaapt door de Engelsen i.v.m 5e Engelse oorlog.
Gebouwd voor:
Reder: FRANK v/d SCHOOR Leendertz (1730/1804 Ddr)
Koopman/Houthandel te Dordrecht / door:
Mr. Scheepstimmrman JAN JANS SCHOUTEN (1759/1808 Ddr)
Scheepswerf a/d Kalkhaven.
1e V.O.C. reis in 1795 met Kapitein SIMON KOOTER uit Huijsduinen/Den Helder.

NR. 50. / 1793 Fregatschip ,,DE ERFPRINS WILLEM DE VIJFDE,,
Gebouwd voor:
Reder: JACOB VRIESENDORP Hendrikz (1748/1808 Ddr)
Koopman /Handelshuis te Dordrecht/ door:
Mr. Scheepstimmerman JAN JANS SCHOUTEN (1759/1808 Ddr)
Scheepswerf a/d Kalkhaven.

NR. 51. / 1794 Kofschip ,,HENDRIK EN LEENDERT,, (S.v G.)
(98 voet lang)
Gebouwd voor ?? /door:
Mr. Scheepstimmerman JAN JANS SCHOUTEN (1759/1808 Ddr)
Scheepswerf a/d Kalkhaven.

NR. 52. / 1794 Fluitschip ,,DE HARMONIE,, (w.g.)
(131 voet lang / 31 ½ voet wijt / 14 ½ voet hol) (ca 175 last)
Op 29-6-1794 te watergelaten in Dordrecht.
Gebouwd voor:
Reder: SAMUEL CRENA Danielz (1740/1807 Alphen a/d Rijn) Heer van Nuland
Koopman/ Zout en Houthandel te Dordrecht en
Reder: ARNOLD van POELIEN JR(1743/1803 Alphen a/d Rijn)
Koopman te Dordrecht /door:
Mr. Scheepstimmerman JAN JANS SCHOUTEN (1759/1808 Ddr)
Scheepswerf a/d Kalkhaven.
1e Schipper: JACOB JANS SCHOT van Ameland

NR. 53. / 1795 Fregatschip ,,DE GOEDE VERWACHTING,,(w.g.) (S. v. G.)
(135 voet lang)
Gebouwd voor:
Reder: HENDRIK LITH de JEUDE Janz (1756 Ddr)
Koopman Stokvis Traan en Zouthandel te Dordrecht /door:
Mr. Scheepstimmerman JAN JANS SCHOUTEN (1759/1808 Ddr)
Scheepswerf a/d Kalkhaven.

NR. 54. / 1803 Kofschip ,,DE NEPTUNIS,, (S.v G.)
(105 voet lang)

NR. 55. / 1804 Galjootschip,, DE CLARA,,
(115 voet lang)

NR. 56. / 22-1-1810 Een ,,KOFSCHIP,, 150 roggelast (lijst zeeschepen 1810)
Nieuw van stapel gelopen.
Zonder tuig en rondhout.
MARIA BOET Arnoldusdr weduwe van
Mr Scheepstimmerman JAN JANS SCHOUTEN (1759-1808)

NR. 57 / 1810 ,,DRIE STATIE SLOEPEN,,
Gebouwd door:
MARIA BOET Arnoldusdr weduwe van
Mr. Scheepstimmerman JAN JANS SCHOUTEN (1759/1808 Ddr)

NR. 58. / 1811 Een nieuw Paviljoenschip ,,DE DRIJF FONTIJN ,,
Gebouwd voor, f 1600,- / met Bijlbrief voor:
Schipper: ARIE BLOM uit Herwijnen door:
Mr. Scheepstimmerman JAN JANS SCHOUTEN (1808/1852 Ddr) Kalkhaven E. 514

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, december 2016.