Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: veiling kunstenaar Roland Larij (1855-1932) 19-20 september 1933


(door E. van Dooremalen)

Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 396 (veilinghuis Fa. A. Mak)
Inventarisnummer: 255 (veilingen 1933-1935)inleiding

CATALOGUS

CATALOGUS VAN DE SCHILDERIJEN
waarbij de Tentoonstellingswerken, Studies, enz., tezamen ca 800 stuks,
de aquarellen, pastel- crayon- en penteekeningen
van den Meester
ROELAND LARY
Voorts: vele werken van zijn tijdgenooten
en de
Antiquiteiten, Oude Schilderijen, Oude Gravures, Prenten
en Boeken; Stillevenvoorwerpen en Atelierbenoodigheden;
een en ander uitsluitend behoorende tot de nalatenschap van bovengenoemde meester, waarvan de
OPENBARE VERKOOPING
zal plaats hebben, ten verzoeken van den Notaris B. Kuipers,
resideerende te Dordrecht, op
Dinsdag 19 en woensdag 20 september 1933
aanvangende den voormiddags te tien uur in het
Algemeen verkooplokaal, Vischstraat 17, Dordrecht
onder directie van de Fa. A. Mak, Dordrecht, Kunst en Antiekveilingen sinds het begin der voorgaande eeuw
Kijkdagen:
Zatedag 16, Zondag 17 en Maandag 18 September 1933 in de drie veilingzalen van het Alg.
Verkooplokaal a.d. Vischstraat te Dordrecht en in de lokalen Loverstraat 10 aldaar; van voorm. 10 tot nam. 4 uur.

VOLGORDE VAN VERKOOP

DINSDAG 19 SEPTEMBER 1933.
Voormiddags te tien uur:
Van No. 1 tot 128 schilderijen van R. Lary.
Namiddags te twee uur:
Van No. 130 tot 382 schilderijen, aquarellen, teekeningen, boetseer- en etswerk van R. Lary.

WOENSDAG 20 SEPTEMBER 1933.
Voormiddags te tien uur:
Van No. 383 tot 479 werken van tijdgenooten.
Van No. 480 tot 493 oude schilderijen.
Namiddags te twee uur:
Van No. 494 tot 573 oude gravures, prenten en boeken.
Van No. 574 tot 763 antiquiteiten, stillevenvoorwerpen en atelierbenodigheden.

Alle tot deze veiling behoorende goederen zijn uitsluitend afkomstig uit het Atelier Roeland Lary.

De maten zijn in centimeters aangegeven.
Tijdens de vacaties wordt niets afgeleverd.
De Fa. A. Mak belast zich ook met de schatting van opbrengstwaarde en het uitvoeren van orders.

Laatst gewijzigd: april 2019.