Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Bron: Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 (Kamer van Koophandel/Chamber of Commerce Dordrecht)
(http://www.nationaalarchief.nl/register_zh; http://gahetna.nl)

Aantekeningen uit:

inventarisnummer 997:

DOSSIER 22958 = Cafe tante Riek, Wijnstraat 148, Pieter Hubertus Bosua, geb. 16-7-1906;
DOSSIER 22959 = SULTAN, Corn. de Wittstraat 132, Ronald Walter Reijnhout, geb. Madioen 24-9-1933;
DOSSIER 22976 (over 1958-1962) = Johannes van der Velde, geb. Dordrecht 28-2-192, Groenmarkt 745, rijwielstalling (voortgezet door Levison, dossier 25766);
DOSSIER 22977 = N.V. levensmiddelenbedrijf Jan van der Bas te Arnhem, filiaal Dordrecht Bagijnhof 18 en Vriesestraat 51;
DOSSIER 22978 = Coop vereen FRUTO u.a., J. Verkerk, Reeweg Oost 7, voorzitter E.C. van Hooven, geb. 17-7-1908, Secr. Gerardus de Haan, geb. 25-5-1920, panningmr. A.J. Kriens, geb. 21-7-1914;

Laatst gewijzigd: maart / augustus / oktober-november 2011