Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Bron: Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 (Kamer van Koophandel/Chamber of Commerce Dordrecht)
(http://www.nationaalarchief.nl/register_zh; http://gahetna.nl)

Aantekeningen uit:

inventarisnummer 55

DOSSIER 1095 (over 1921-1928) = Albers Creameries Ltd (Londen), Wilgenbosch filiaal Dordrecht, Distelweg (Amsterdam);
DOSSIER 1097 (over 1921-1931) = Hendrik Plaisier, Vriesestraat 16, gasfitter
DOSSIER 1100 (over 1921-1926) = Jacob Hartman, geb. 13-12-1869, Gravenstraat 4, tabak en sigaren(overgedaan aan mej. C.M. Willemse);
DOSSIER 1104 = Cornelis Oerlemans, Voorstraat 301, tussen 1912-1918 van Joh.C. de Haan;
DOSSIER 1105 = Olie en Technische Handelsmij v/h Wed. H.A. Gelissen, Boomstraat 9/11, Henri Michel Gelissen, Michel Marie Gelissen, Louis Hendrik Gelissen (Wolwevershaven 11, commissaris), notaris P.A.M. le Mair 20-10-1920;
DOSSIER 1106 (over 1921-1938) = Francois Schellenbach, geb. 1-9-1869, Riedijk 26;
DOSSIER 1107 = Hendrik Carel van Unnik, geb. 9-7-1862, Prinsentraat 47.Voorstraat 191;
DOSSIER 1108 (over 1921-1932) = Hermanus Kramer, geb. 18-8-1894, Groothoofd 2 (firma D. Kramer Brons);
DOSSIER 1109 (over 1921-1926) = Michiel van Ooijen, geb. 26-10-1860, Riedijk 48, bierhandel;
DOSSIER 1111 = Wed. Dirkje Brouwer-Scharloo, Andries Theodorus Brouwer, Geldeloozepad 17 (overgedaan aan A. van Wijk);
DOSSIER 1112 = Gerrardus Hendrikus van Well, geb. Waalwijk 7-5-1873, Steegoversloot 31;

Laatst gewijzigd: maart / augustus / oktober-november 2011