Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: notulen B & W fabricage (tekeningen 1905-1906)


Bron: Stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1701 (jaar 1905)
Inventarisnummer: 1702 (jaar 1906)
Inventarisnummer: 1703 doos 1 (jaar 1906)
Inventarisnummer: 1703 doos 2 (jaar 1906)
Inventarisnummer: 1704 (jaar 1906)
Inventarisnummer: 1705 (jaar 1906)

Notulen B & W fabricage (SAD 6-1701 (1905))

Bron: Stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1701 (jaar 1905)

envelop 1 (vergadering 15-11-1905)
tekst Steegoversloot 28 (kad. G956) [1B.] Steegoversloot 28 op den hoek van de Doelstraat  F 2250
tekst 's-Gravendeelschedijk [2A.] brand Handelsterrein 28 October j.l.
tekst (Nicolaasmaes)Singel 134A-H [4A.] woningwet inspectie
tekst Kromme Elleboog 25 [5A.]J.C. Hinte, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst [8A.] nieuwe geabonneerden Ned. Bell Tel. Mij, o.a.:
tel. 684 Mr. S. v. Gijn, Nieuwe Haven 39
tel. 695 koetshuis W.H. van Bilderbeek, H. Nieuwstraat 63
tel. 694 H. van Randwijk en Co, Gravenstraat 39
Verplaatst:
tel. 416 mevr. de wed. de Kat 't Hooft, van Groenedijk 10 naar Wijnstraat 93
tekst o.a. Belgracht
briefhoofden, o.a.:
M. Linders, manufacturen, Voorstraat 388
E.H. de Koning, steenhouwerij, grafzerken
L. de Hoog en Zn, afd. metalen, Boogjes 29
[9A.] verhuring gedempte grachten
tekst [11B.] W. van Twist, stalhouder, bereid om ten allen tijde ten behove van den dienst der brandweer in de Gemeente Dordrecht, beschikbaar te houden te stellen voor het vervoeren van de stoombrandspuit twee paarden en voor den kolenwagen een paard.
[11C. D. Kooijman Dzn., firma W. van Ballegooijen, stalhouder, bereid om ten allen tijde ten behoeve van den dienst der brandweer in de Gemeente Dordrecht, beschikbaar te houden te stellen voor het vervoeren van den reservepomp en den reddingsladder twee paarden
tekst Sluisweg

briefhoofden:
[15A.] K. Marang, Knolhaven 36
[15C.] D. Wisboom Verstegen, notaris
[15B.] A. van Son, eigenaar Sluisweg 19 (kad. D 1790)
- D 1735, Sluisweg 15 Marinus de Weerdt
- D 1790, Sluisweg 19 Arie van Son
- D 1259, Sluisweg 21 Pieter Pluymert
- D 1260, Sluisweg 23 Pieter Pluymert
tekst [18A.] maandrapport petroleum 1-31 Okt. 1905
[2de sectie, 20. F.J. Coomans, Heerheymnasuisstraat 27, o liter]
envelop 2 (vergadering 21-11-1905)
tekst Mart. Steynstraat hoek z.g. Eigenhaard [3A.] pand ongen[ummerd] staande aan de Mart. Steynstraat hoek z.g. Eigenhaard, bewoont door wed. Wulsbouck(?) (eigendom N.C. Bibo)
tekst   [4A.] [Ned. Bell Tel. Mij.] A. Bos Azn, regeling telephoonsaansluiting
tekst Hoekstraat 15 [5A.] E. Brand, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit haren winkel
tekst het Hof (Bagijnepoortje) [6H.] benoeming commisie plaatsing Bagijnepoortje (H. Nijland, W.H. v. Bilderbeek, P.J. Bos, J.J. de Muijnzen(?) en A.J. Lebret)
tekst Wijnstraat 51 [7A.] H. van Randwijk, afwijzende beschikking uitbreiding [hinderwet]
tekst Kromhout - Bagijnhof  [8A.] M.J.C. van Eijck, opzichter bouwpolitie, Kromhout 5 naar A. v.d. Meulen Bagijnhof 18  [telephoonaansluiting]
tekeningen 1:1000 [11B.] Peilingen opgenomen 8 mei 1905 Buiten Kalkhaven
[11C.] Peilingen 30+31 Mei 1905  Handelskade
tekening 1:125 [12D.] Prinsestraat hoek Slikveld 24, met
Sluisweg, Buiten Kalkhaven, Zuidersluisbrug
[12A.] J.P. Gerestijn, bewoner Prinsestraat hoek Slikveld 24 (verkoop pand aan gemeente)
tekst   [14A.] circus Cortij Althoff (Pierre Althoff) [gemeentegrond voor circus]
tekst + boekje La Lamorra / Pantomime à grand spectacle / Prise de la vie Italienne de ce temps / en 5 actes et 9 tableaux / Arrangee et mise en scene par le directeur Jules Durandsen
Carte Postale: houten circus (Lille)
brochure: Cirque Hollandais
[14C.] Jules Durandsen, dir. eigenaar van Cirque Hollandais, wonende De Steeg (Geld.)
[gemeentegrond voor circus]
tekst 's-Gravendeelschedijk [16A.] Iman J. van der Have, Zierikzee en Dordrecht (afgebrande loodsen in hout opbouwen)
  Grootekerkstoren [17A.] J. Haak te Utrecht, minuutwijzer voor de tijd aanwijzing op den Grootekerkstoren
tekst Bagijnhof [25A.] stichting Post-en Telegraafgebouw te Dordrecht 
envelop 3 (vergadering 28-11-1905)
briefhoofd [1A.] Th. Witt, Aachen (slachthuis)
tekst terrein nabij den molen Kijk over de Dijk [2A.] brandspuithuis van Kring G staande buiten de rooilijn op het terrein nabij den molen Kijk over de Dijk, verplaatsen naar Lijnbaan (waterzijde)
tekst Bagijnhof [4A.] G. Notten te 's-Gravenhage en J.H. Heijmerink te Nijmegen, aannemers Post-en Telegraafgebouw te Dordrecht 
tekst Geldeloozepad 113 [7A.] Joh. Werner, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Varkenmarkt 19 [8A.] R. Mulder, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekening (blauwdruk) [9B.] hoogdrukwaterleiding, Biesbosch of Wantij  (telephoonlijn)
tekening 1:100 [10B.] Zuidersluisbrug, Slikveld, Prinsenstraat [10A.] E576-577-578 van J.P. Gerestijn en cons.
tekening 1:250 [11B.] Steegoversloot, Doelstraat, Weeshuisplein (voorgestelde rooilijn)
tekst Damiatebrug [17A.] brugwachter C. van Os, aan de Damiatebrug
tekst Voorstraat 376 [18A.] C. van Twist Wzn., vleeschhouwer, vergunning tot het aanbrengen van een vleeschrek
tekst Mart. Steynstraat [19B.] C.H. de Vries, houdende verzoek om vrijstelling tot het plaatsen van de dakkozijn voor 5 te bouwen panden aan de Mart. Steynstraat
tekst Steenstraat 8 [20B.] D.J. Stunk, verzoek tot het plaatsen van zijne waren op het trottoir
tekst [23A.] bouwaandragen, o.a.:
767-548 Wed. J.H. Rieft, het verplaatsen van het privaat en maken slaapplaats en kasten a/d Wijnstraat 40
envelop 4 (vergadering 5-12-1905)
tekening 1:100 [1M.] 's-Gravendeelschedijk 55 (kad. L. 1452) [1D.] N.V. Dordrechtsche Asphaltfabriek v/h firma Roodenburg en Co, om vergunning tot uitbreden der Asphaltfabriek door het bijplaatsen van een smeltketel
tekening 1:100 [2C.] Geldeloozepad 51 met:
a. terrein, b. petroleumbergplaats in de open lucht, c. afdak, d. pakhuis voor metselmaterialen, e. pakhuis voor metselmaterialen, f. terrein, g. loods voor zand en kalk
[2H.] J. van Wel, verzoek om vergunning tot oprichting van eene bewaarplaats in de open lucht van 8 vaten petroleun achter het pand
tekst Kasperspad 76 [3A.] wed. C. van der Wiel, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit haren winkel
briefhoofd [5A.] bouwgrondmij Spuiweg, Spuiweg 8
briefhoofd [6A.] A. Mak, Vischstraat 17
tekeningen [7B.] 1:312 1/2 C1429, Singel, St. Jorisweg (te dempen / te maken sloot in rood en blauw)
[7C.] 1:200 tuin van Vereniging Kunstmin, Singel, St. Jorisweg
[7A.] Vereniging Kunstmin [briefhoofd]
briefhoofd [9A.] Firma T.H. Thomasse, Nijmegen  
tekst [10C.] Circus Althoff
briefhoofd [11A.] Hotel Magdeburger Hof, Magdeburg (cirque Hollandais)
tekst 's-Gravendeelschedijk [13B.] Staat houdende opgave van bijzonderhden omtrent den in den nacht van 25/26 October 1905 binnen de Gemeente Dordrecht plaats gehad hebbende brand in drie in elkander loopende loodsen, staande op de Handelskade
tekst pakhuis Taankade 1 [14B.] verhuring wed Sprenger de Rover
briefhoofd [15A.] Notte en Heijmerink Bilderdijkstraat 156, Den Haag
tekst [16B.] W.F. Klaare, dir. der American Petroleum Company te Rotterdam, verzoek om de verordening deze Gemeente betreffende de wijze van verkoop, bewaring en vervoer van petroleum zoodanig te wijzigen, dat het bestaan van het in voorraad hebben van eene hoeveelheid als door hem in Aug. j.l. aangevraagd en waarop afwijzend beschikt
envelop 5 (vergadering 12-12-1905)
tekening (blauwdruk) 1:100 [1L.] Korten Parallelweg (kad. D 411) [1H.] J.F. Smit, dir. der Lithograpfische Metaalwarenfabriek, oprichten van eene Metaalwarenfabriek gedreven door een gasmotor van 30 pk en waarin geplaatst zal worden een stoomketel van 10 m2 verwarmend oppervlak
tekst binnenhof aan de Hellingen [2A.] G. Sluis, bezwaar verbetering woning gelegen in een binnenhof aan de Hellingen
tekst Geldeloozepad 111c [4A.] wed. K. Blom, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 19 liter van uit haren winkel
tekst Twintighuizen 20 [5A.] wed. J. Boshoven, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit haren winkel
tekst Prinsenstraat [8A.] J.P. Gerestyn (33 jaar het pand gewoond)
tekst Nieuwstraat 18 [10B.] H. de Kriek, verzoek om op de stoep voor Nieuwstraat 18 groenten en fruit te mogen uitstallen
envelop 6 (vergadering 19-12-1905)
tekening 1:150 [2C.] Marienbornstraat over het Koningshof (Veststraat, Vranckenstraat) woningwet
tekst Dubbeldamscheweg 100 [4A.] wed J. Los, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit haren winkel
tekening [5B.] 's-Gravendeelschedijk, Papegatshaven etc. ;  kaartje van een gedeelte der Rivier Oude Maas
tekening 1:50 [6M.] Waterbeekstraat 18 (kad. D 3137; eigenaar Elias Lambertus Waterbeek, bleeker) met:
a. toegang tot de bovenwoning, b. werkplaats, c. werkbanken, d. draaibank, e. moffel, f privaat, g. aambeeld, h. veldsmids met rookvanger, i. soldeertafel, k. open plaats, l. schoorsteen
[6A.] Ruth Cornelis Woerdenbag, vergunning tot het oprichten van een smederij in Waterbeekstraat 18
tekening [12B.] Algemene Begraafplaats; grafmonument 2,05 m hoog, diep o, 50, breed 1 meter [12A.]. D.P.J.Kromsigt, pred. Ned. Herv. Gemeente te Rotterdam, eigenaar grafruimte Veld A rij K nr 22 begraven zijn vader Ds. Kromsigt.
tekst [16A.] Nieuwgeabonneerden Ned. Bell. Tel. Mij. o.a.:
tel. 694 J.G.J. v./den Dorpel, N. Haven 17
tel. 697 A. Pieters Jr., Groenmarkt 4
tel. 435 v. Wageninge en Co, Houttuinen 22
envelop 7 (vergadering 27-12-1905)
tekst Tolbrugstraat L.Z. 23 [1A.] G. Vergeer, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 19 liter van uit zijnen winkel
tekst Kromme Elleboog 79 [2A.] M. Coenraads, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 19 liter van uit zijnen winkel
tekening [4B.] Algemene Begraafplaats; grafzerk aan het hoofdeinde 0,58 m. [4A.] A.J. Lebret, wonende te Dordrecht Voorstraat, graf van wijlen zijnen vader J.H. Lebret op Veld C rij C nr 13
tekst Boomstraat 4+6 [5C.] wed. Koster en C. van Kuijk, vergunning tot uitstallen van groenten
tekst Geldeloozepad 117 [6B.] J. Korteweg, om zijne broodkar enkele keeren per week te mogen plaatsen op het trottoir
tekst Heerheymansuisstraat 106 [7B.] J.G. Koning, klacht over een oven in het pand grenzende aan Heerheymansuisstraat 106 (van Francina van der Teen, echtgenoote adressant)
tekst Veerhuis te Papendrecht [11A.] W. Steiner, stoken kachel in stalgebouw bij Veerhuis te Papendrecht
tekening 1:1250 [13C.] Marienbornstraat G404, G 397 etc. woningwet
tekst [17A.] Maandrapport petroleum [F.J. Coomans, Heerheymansuisstraat 27, 13 liter]

Laatst gewijzigd: nov. 2004.