Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: notulen B & W fabricage (tekeningen 1905-1906)


Bron: Stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1701 (jaar 1905)
Inventarisnummer: 1702 (jaar 1906)
Inventarisnummer: 1703 doos 1 (jaar 1906)
Inventarisnummer: 1703 doos 2 (jaar 1906)
Inventarisnummer: 1704 (jaar 1906)
Inventarisnummer: 1705 (jaar 1906)

Notulen B & W fabricage (SAD 6-1703 doos 1 (1906))

Bron: SA Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1703 doos 1 (jaar 1906)

envelop 1 (vergadering 21-3-1906)
tekst Voorstraat [2C.] brand nacht van 19 Maart, Voorstraat  24 (bewoond door C. Boonzaaijer)
[2A.] brand Voorstraat 64 (12 Maart)
[2B.] brand zolder Voorstraat 60 (firma L. Dooremans en Zn.)
tekst [3A.] Staat houdende opgave van bijzonderheden omtrent den op den 12den Maart 1916 binnen de Gemeente Dordrecht plaats gehad hebbende brand in Voorstraat 62 (Pierre Henri Dooremans)
tekst [6B.] vervallen onderhandsche verhuringen, o.a.:
nr 851 kelder Berckenpoort a/d Nieuwstraat (H 2235) verhuurd aan A. Broos F 32 p/j
briefhoofden [7A.] J en K. Smit, scheepbouwmeester, Kinderdijk en Krimpen a/d Lek
Jan F. Meursing, scheepbouwer, Amsterdam
Jonker en Stans, scheepbouwer, HI Ambacht
tekst Keizershof 1 [8C.] W.J. Breedveld te Dordrecht, vergunning voor het geregeld plaatsen van een handwagen waarvoor in te nemen 2 m2 openbare gemeentegrond voor Keizershof 1
tekst Wijnstraat hoek Schrijversstraat [11A.] [Carel A. Tenenti, Nieuwstraat 21] Architect R.K. School voor lager onderwijs (rooilijn)
briefhoofd [12A.] Js Zimmer en Zonen, Amsterdam
tekst Steegoversloot 26 (kad. G 957) [13A.] mej. G. Sillevis, eigenaresse Steegoversloot 26, afbreken huis nr 28 (kad. G 956) , bouwen nieuwe zijmuur
tekst Leuvebrug 3 [16B.] G.J. van Bemmel [Oudenrijn]. vergunning te verlenen op marktdagen een kleine ruimte van ca. 0,75 m2 afstand van mijn winkelramen te mogen gebruiken
tekst [18A.] bouwaaanvragen 21-3-1906, o.a.
169.138 A. Vleesenbeek, afbreken oude en plaatsen nieuwe kap op pand Hoogenieuwstraat 11
187.156 W.J. de Voogt, inbreken van een lichtkozijn met draairamen in pand Kuipershaven 22
189.158 A. van der Net, maken nieuwe zoldertrap, Marienbornstraat 80
envelop 2 (vergadering 27-3-1906)
briefhoofd [1A.] Huiskens en van Dijk, Vest 2-10 [levering stoompont]
tekst Groothoofdspoort [3A.] 'Oud-Dordrecht', betere beveiliging museum op de Groothoofdspoort
briefhoofd [5A.] Wed. van Kersen en Straatman, Kuipershaven 66 (kade om materialen te plaatsen)
tekst Voorstraat [6A.] Kring E 12 Maart 1906 brand
tekst schietbaan (De Staart) [7A.] oefeningen schietbaan (pontonniers)
tekst Steegoversloot 26 [8A.] (scheidingsmuur)
tekst Riedijksche Veer [9A.] 1 m2 ruimte in pacht aan Riedijksche Veer (A.C. Vogelesang te Papendrecht)
[9D.] H. Verdoorn te Papendrecht, plaatsen handkar aan Riedijksch Veerplein nabij tariefbord)
tekst Voorstraat en Boogjes [14A.] heer Bröker (firma Nieveler), gehuurden grond tusschen Voorstraat en Boogjes [overdekking met glas]
tekst gedempte Belgracht [14C.] inspectiën verhuurde gedeelten der gedempte Belgracht [A. de Klundert, wed C. Bogert, P. Kroon, C.H.C. Sunderman, J.de Jongh, E.H. de Koning, W. de Hoog, A.J.M. Bröker, F. Lvirticus, K. van Dongen, M. Wouters]
envelop 3 (vergadering 3-4-1906)
briefhoofden [1A.] scheeps en werktuigbouw Feijnoord te Rotterdam
[1D.] N.V. Werf De Noord te Alblasserdam
(stoompont)
tekst Grotekerksplein (VEELZICHT) [2A.] D. van de Graaf, Grotekerksplein 2 , verzoek hem te verkopen al het hout staande op de tuin behoorende van het in kooping zijnde pand VEELZICHT f 25.
tekst Lijnbaan [3A.] A. van Hulten, mr metselaar, Groenmarkt 20; perceel bouwgrond 25 x 17 1/2 aan de Lijnbaan
tekening
1:312 1/2
[4A.] Bleekersdijk/Singel; oppervlaktegrond aan/door gemeente af staan [4B.] C. van Andel, bleeker, afbreken pand Singel en aldaar een nieuwe winkelhuis met bovenwoning te bouwen
tekst   [5.] bouwplan Nieuwbrug (F1173)
tekst Voorstraat [6A.] A.C. Zoethout Az te Dordrecht, naast pand Voorstraat geopend een oliebollenbakkerij => hinderlijke overlast
tekst   [7A.] firma D. Vetten, Dordrecht
tekst Sarisgang 14 [11A.] Israel Cohen, tangerijn, Sarisgang 14, vergunning te mogen hebben de Sarisgang bij voorkomende gelegenheid met een handwagen te mogen berijden
tekst   [13A.] firma van Nievelt en Co, levering steenkool voor de veren
envelop 4 (vergadering 11-4-1906)
tekst Markettenweg [1A.] verleende de vergunning tot oprichting der gemeentelijke slachtplaats; inricgting voltooid voor 1-5-1906
tekst achter aan den Zuidendijk 32 [2C.] Adrianus Stam, achter aan den Zuidendijk 32, twee varkens te mogen houden en bemesten
tekst Singel 134-b-h (Latourpad)(kad. D 2804+2810) [4B.] Wed H. van der Hill, verzoek om uitstel voor het uitvoeren der verbeteringen voor de bestaande woningen aan den Singel 134-b-h (Latourpad)
tekst Marienbornstraat 53 en 53 boven [5A.] Adriaan van Altena, bouwkundige (verbeteringen Marienbornstraat 53 en 53 boven)
tekst stoomgemaal De Mijl [7B.] [personeel] betrekking machinist aan stoomgemaal De Mijl (D. v.d. Pauw, machinist, geboren 10-4-1846, machinist sinds 26-4-1876)
tekening 1:500 [8B] Vest-VriesestraatVoorstraat (afstand stoepen Vriesestraat)
tekeningen 1:1000 [9B.] Rijkstraatweg-Brouwersdijk 
[9C.] Glazenstraat; De grenspunten a, b en c zijn door den ondergeteekende in loco door houten palen aangeduid.
[9D.] Singel
[9A.] grenzen gemeente eigendommen
tekst van Bleijenburgstraat 8 [10A.] kring C gealarmeerd brand loodsje (1-4-1906)
tekst [13A.] maandrapport petroleum (22. F.J. Coomans, Heerheymansuisstraat 27, 7 liter)
envelop 5 (vergadering 17-4-1906)
tekst Doelstraat 2 [1A.] voor Doelstraat 2 zijn waren zijnde groente en fruit uitstallen (Anthonie Vermeulen)
tekst Kuipershaven 64 [2A.] [J.v. Straaten en Zoon, Huiden en Vellen] vergunning tot het plaatsen van twee handwagens
tekst Vest 57 [3B.] C. Smaal, verzoek om het trottoir tegen het pakhuis of schuur op Vest 57 een wagen te mogen plaatsen
tekst Berkepoort aan de Nieuwstraat [5A.] verhuring van een kelder onder de Berkepoort aan de Nieuwstraat (A. Broos)
boekwerk [7A.] Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij. Verslag over 1905.
briefhoofd   [10A.] P. Hövig, consulting engineer, Zwijndrecht
tekst Bouwaanvragen 17 april 1906:
170.139 regenten v.d. Koningshof, het maken van portalen, privaten en eene rioleering in panden Marienbornstraat 84 1-10 (Sectie G 1390+2023)
envelop 6 (vergadering 25-4-1906)
tekening 1:50 [1M.] Bomkade 9rood met:
a. gasmotor 7 pk, b. stereotype inrichting, c. goederenlift, d. pakkamer, e. bergplaatsen, f. brandvrije kluis, g. machine v.d. lift, h. vierkante zakkenmachine, schuine zakkenmachine, j. snijmachine, k. stijfselmolens, l. slijpmachine, p. rotatiepersjes, q. letterzetterij, r. aanrijgmachine
[1H.] Firma D. en F. Koldewijn, verzoek om vergunning tot uitbreiding en wijziging harer drukkerij en papierwarenfabriek gedreven door een gasmotor van 7 pk, door het plaatsen en verplaatsen van een paar werktuigen in Bomkade 9rood
tekening 1:100 [2L.] Singel 262 en 264 (kad. D 4390-4391) met:
te maken zagerij, open grond, motorhuisje, open  grond, magazijn, keuken, timmerwinkel (4390), woonhuis (4391)
[2K.] G. Kloppert, oprichten van eene zagerij gedreven door een gasmotor van 8 pk achter den Singel 262 en 264
tekst [3A.] Nieuwe geabonneerden Ned. Bell Tel.Mij.:
tel. 721 Hoogstraten en Hppen, Groenmarkt 74
tel. 722 J. van den Bergh, Adr. v. Bleijenburghstraat 42
tel. 422 Brinkman en Niemijer, Binnen Kalkhaven 41
tel. 437 de wed. H. Gelissen, Boomstraat 18
tel. 727 P. Volker J.Az., Singel 281
Verplaatst:
tel. 158 P. Sillevis, Voorstraat 102
tel. 415 M.H. v.d. Voort, Voorstraat 346
Afgetreden: 
tel. 437 A.A. van Reede Czn., Buiten Walevest 8c
tel. 422 J.H. Suijling, Matena's pad 22
tel. 555 P.M. Dekker, Singel 180
tekst   [4A.] hooge vloed 12 Maart 1906
tekst   [5A.] brand 12 April (Frank Rijsdijk te HI Ambacht, drijvende stoombrandspuit)
tekst Toulonschelaan 30 [9A.] J. Grens, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Kromhout 1B [10A.] B. van Randwijk Jr., vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Boogjes 51 [11A.] W. Daane, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Weeskinderendijk 13 [12B.] P. Bax, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Voorstraat 214 [13A.] Ophorst en Herwaarden, bankiers, verbouwing knatoor
tekst   [14A.] H. van der Sande Hzn., levering slijpsteenen, vuurvaste steenen en steenkolen
tekst   [15C.] Staat behoorende bij de missive van B. en W. van 20-4-1906
tekst Vest [15D.] huurcontract ijkkantoor
[15E] staat van kosten bouw ijkkantoor
tekst Voorstraat 307 [19A.] Voorstraat 307 (politiebewaarplaats), verbeteren pand C.Mijnders
tekst   [20] rapporten branden
tekst Reeweg 4 [theetuin genaamd OLMHOF ] [21A.] te wijzen op den vervuilden toestand van de sloot aan den westelijken kant van den publieken theetuin genaamd OLMHOF aan den Reeweg 4
envelop 7 (vergadering 2+3-5-1906)
tekst Spuihaven nabij de Sint Jorisbrug [1A.] verleende vergunning tot het gebruik eener wateroppervlakte in de Spuihaven nabij de Sint Jorisbrug
tekeningen [2B.] Schetsontwerp voor School 2, gevel Hofstraat  1:100
[2B.] Schetsontwerp voor School 2, gevel Hofstraat  1:100 [met op apart papiertje een andere dakgevel]
[2C.] Schetsontwerp voor School 2, Situatie 1:200
[2A.] ontwerp en nieuw schoolgebouw ter vervanging der tegenwoordige school 2 in het Hof
tekening [3B.] Grootekerksbuurt 31 (kad. F387) tekening dak [3A.] te wijzen op den bouwvalligen toestand van het bovengedeelte van den voorgevel van het pand Grootekerksbuurt 31
[3D.] [Procesverbaal] Dirk Johannes van Goudoever de Jongh, 69 jaar, kuiper, wonende Grootekerksbuurt 31
briefhoofd [5A.] N.V. Werf de Noord, Alblasserdam
tekst [7B.] onderhoud van polderkaden, slooten enz. over 1905
tekst Kuipershaven 44 [8A.] Jacobus van Welsenes, mr timmerman, Stek 9 (pand Kuipershaven 44 twee trappen bijgeplaatst)
tekst   [9A.] Oscar Carré, gebruik gemeentegrond
tekening 1:500 [10B.] Dubbeldamseweg (2275-2276-2277) [10A.] K2275-2276-2277+1763 aan A.M. de Korver, sloot langs den Dubbeldamseweg
tekst   [11D.] dienstregeling paardentram
[boekje] zomerdienst aanvangende 1 Mei 1906
[11E.] groot affiche dienstregeling
tekst   [12A.] oprichting openbaar slachthuis
envelop 8 (vergadering 8-5-1906)
tekst Voorstraat 309 [2A.] aankoop pand Voorstraat 309 (P.C. van Hoften)
tekst Papendrechtsch Veer [3B.] abonnement Papendrechtsch Veer; Pieter van Dalen Hzn te Papendrecht
tekst   [4A.] Firma Th. Thomassen, Nijmegen (levering aan abattoir)
tekst Wolwevershaven 51-53-55 [5A.] gebruik kaden
tekst   [10A.] Iman J. van der Have, Zierikzee (huur Handelskade)
envelop 9 (vergadering 15-5-1906)
tekst Komatiestraat 30 (vroeger Reeweg AA 1h) [3B.] H. van der Sijde en L. Hennekes, verzoek om overschrijving van de vergunning tot het bergen van een vat petroleum in een bewaarplaats
tekst   [4C.] verfwerk lambrizeringen Museum-gebouw
tekst Het Hof (o.a. Bagijnhof poortje) [7A.] bouw eenen nieuwen school voor lager onderwijs en aanwijzing plaats voor het Bagijnhof poortje
tekst   [8A.] gebruik lokalen voor zondagsschool 'Vriend der Kinderen' (dames Pijsel)
tekst Steenstraat 1 [9A.] Cornelis Brüring, toestemming om in het pand Steenstraat 1 een paard te mogen stallen
tekst Boomstraat 2 [10A.] Johanna Sprangers wed Jan Koster, koopvrouw, aan de Boomstraat 2 (plaatsen eenige manden met koopwaren)
tekst Binnenwalevest 22 [11C.] J. Koster, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Noordendijk 33f [12A.] Wed. J.J.H. Sluiters, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit haren winkel
tekst Komatistraat 30 [13A.] L. Hennekes, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst 's-Gravendeelschedijk 22 [14A.] Gezusters van der Pauw, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit hun winkel
tekst Leuvebrug 1 [15A.] brand
tekst Kromme Elleboog 78 [16A.] een zaakje bestaand in het inkoopen van kompen en metalen, verder in te richten tot het bewerken of zoo genaamd soorteren van lompen (Hendrik de Jong, geboren te Gouda 13-3-1875, Marienbornstraat 52)
tekst Voorstraat [17A.] rapport drijvende stoombrandspuit Veerdienst I (brand 12-4-1906 Voorstraat)
tekst Wijnstraat 61 [18A.] oprichting ziekenhuis (R.K.)
tekst Leuvebrug 1 / Korte Geldersche Kade 11 [25C.] Staat houdende opgave van bijzonderheden omtrent den op den 2den Mei 1906 binnen de Gemeente Dordrecht plaats gehad hebbende brand aan de Leuvebrug 1 en in he daaraan belendende pand 11 aan de Korte Geldersche Kade (Betje Bremer / Wilhelm Struif, Betje Bremer / Mij. tot aankoop van hulpmeststoffen te Rotterdam)
tekst Voorstraat 386, 388, 390, 392, 384, 405, 407, 411 en 413 [25A.] Staat houdende opgave van bijzonderheden omtrent den op den 12den April 1906 binnen de Gemeente Dordrecht plaats gehad hebbende brand aan de Voorstraat 386, 388, 390, 392, 384, 405, 407, 411 en 413 [Machiel Spiering, Joannes Marinus Linders, Johanna Maria Rutgers wed A.H. van der Kieboom, Mina Jorissen wed J.H. Lemkes, Leendert Kriens, P.A.G. Brüning, B.J. Paagman, Cornelis Arie Bouman]
tekst haventje Oude Zager [28A.] W. Romijn, sloopen schip van 60 ton
envelop 10 (vergadering 22-5-1906)
tekening 1:100 [1L.] Voorstraat 146 met
a. portaal van de bovenwoning, b. trap v.d. bovenwoning, c. winkelkast, d. winkel, e. woonkamer, f. binnenplaats, g. keuken, h. gang, i. privaat, k. aanrechtbank, l. pomp, m. kast, n. trap naar de zolder, o. kelder, p. bergplaats, 1. heeteluchtoven, r. bakkerij, s. schoorsteen, t. werkbank, u. bedstede, v. zoldertrap, w. werkbank, x. werkplaats, y. bergplaats, z. bergplaats.
[1A.] H.P. Kramer Bz., vergunning tot het wijzigen en uitbreiden zijner bakkerij in Voorstraat 146
tekst Zuidersluis [2A.] uitnemen, herstellen en weder inhangen van de houten deuren der Zuidersluis (f 600)
tekening 1:500 Strijsingel 273 (kad. D. 3511) [3C.] P. Bos, eigenaar van Strijsingel 273 afstaan oppervlakte van grond en water
tekst Jacob Catsstraat [4A.]..  dat op het terrein aan de Jacob Catsstraat gestortte stroo etc door baldadigen in brand gestoken werd...
tekst Willigenbosch [7B.] Albers Creameries Limited, verzoek om vergunning tot het leggen van een buisleiding vanuit de fabriek door het Willigenbosch naar de tegenover liggende terreinen
tekst stoomgemaal De Mijl [8C.] David Pieter van der Pauw, machinist stoomgemaal De Mijl
affiche hinderwet Buiten Walevest (kad. F. 1225) [9E.] ... inrichting tot patronenbergplaats lokaal 11D van het noordwestenlijke steenen bijgebouw der vroeger pontonnierskazerne aan de Buiten Walevest (F. 1225) ...
tekst   [11B.] G. v.d. Brink, Alblasserdam (drie vrouwtjesherten)
tekst Voorstraat 389 [12A.] J. de Waal, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Riedijkstraat 4 [13A.] D. Ellerman, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekening (blauwdruk) [14E.] Station Dordrecht, spooruitbreiding, dwarsprofielen 1:100  
tekst Bloemstraat [16A.] bijdrage verbetering
tekst brug over den Rijksstraatweg [17B.] .. tot wederopzegging vergunning verleend tot het maken eener brug over den Rijksstraatweg ten behoeve eener suikerfabriek op K1366 alsmede tot het plaatse van draaibare ramen in den oostelijken gevel eener te maken uitbreiding aan het hoofdgebouw der fabriek
tekst Singel (Zandweg) E 565b [21A.] in huur genomen van Th. van Hulst, de bakkerij Singel (Zandweg) E 565b (kad. D. 2526), W. van Dalen en Co.
tekst Voorstraat 148 [22B.] C. Noorlander, verzoek om vergunning tot het plaatsen van een karretje op een stoep

Laatst gewijzigd: nov. 2004.