Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 116

DOSSIER 2232
N.V. Maatschappij tot Verkoop van Hulpmeststoffen gevestigd te Dordrecht (giro 17266)

INHOUD
 • A. 16-06-1921 eerste opgaaf
 • B. 16-06-1921 Bijv. Ned. Staatscourant
 • C. 16-08-1923 opheffing filiaal Middelburg
 • D. 24-10-1924 uittr. Directie en commissarissen
 • E. 24-10-1924 nieuwe opgave
 • F. 20-01-1927 uittr. Lid Comm. van toezicht en adreswijzingen
 • G. 17-02-1928 uittr. Leden v.d. Comm. van Beheer
 • H. 17-02-1928 nieuwe directeur en lid v.d. Comm. van toezicht
 • I. 17-02-1928 Procuratiehouder
 • J. 20-09-1928 uittreding directeur
 • K. 06-01-1930 statutenwijziging
 • L. 10-09-1930 uittreding directeur
 • M. 10-09-1930 nieuwe directeur
 • N. 29-04-1931 Procuratiehouder
 • O. 09-01-1935 intr. Procuratie en opheffing bijkantoor Rotterdam
 • P. 21-05-1935 adreswijziging
 • Q. 12-09-1935 statutenwijziging
 • R. 25-10-1939 adreswijziging
 • S. 05-05-1943 adreswijziging
 • T. 10-05-1944 adreswijziging
 • U. 18-07-1945 ontslag directeur
 • V. 18-07-1945 benoeming wnd. Directeur
 • W. 18-07-1945 aanst. Gevolmachtigde bedrijfsleider
 • X. 22-02-1946 benoeming wnd. Directeur tot Directeur
 • Y. 04-10-1936 adreswijziging
 • Z. 31-12-1947 intr. Procuratie W. van Aken
 • AA. 27-02-1948 procuratiehouder
 • AB. 28-09-1948 uittr. Commissaris
 • AC. 28-09-1948 nieuwe Commissaris
 • AD. 11-01-1949 adreswijziging wijziging bedrijf
 • AE. 11-01-1949 kapitaalsopgave
 • AF. 02-01-1956 uittreding directeur
 • AG. 02-01-1956 nieuwe directeur
 • AH. 02-06-1956 uittreding procuratiehouder
 • AI. 02-06-1956 nieuwe procuratiehouder
 • AJ. 24-07-1956 uittreding commissaris
 • AK. 13-03-1957 nieuwe commissaris
 • AL. 20-08-1959 statutenwijziging
 • AO. 18-01-1962 diverse wijzigingen enz.
 • AP. 20-02-1962 bedrijf ingebracht in de Nationale Agrarische Industrie- en Handelmaatschappij "Agrarische Unie" N.V. te Groningen enz. [zie verder dossier 25562]
 • AQ. 18-01-1963 N.V. in Liquidatie getreden
 • AR. 28-06-1963 plan van uitkering
 • AS. 27-10-1965 opgave het einde der vennootschap

E. (24-10-1924)

Naam der Vennootschap: Naamlooze Vennootschap Mij tot Verkoop van Hulpmeststoffen in Nederland en Kolonien [N.V. Maatschappij tot Verkoop van Hulpmeststoffen, in liq. (letter AO)]
Plaats van vestiging der Vennootschap: Dordrecht
Soort van bedrijf dat wordt uitgeoefend : handel in Hulpmeststoffen [verhuur van onroerende goederen (letter AL)]]
Gemeente/straat/huisnummer:Korte Geldersche Kade 2 (later 3)
Dagteekening Nederl. Staatscourant : 14 Juli 1893 No. 163 en 15 Juli 1913 No. 163 [11 aug 1959 No. 153]

Bestuurders en Commissarissen :
Willem van Aken, lid v.d. Commissie van Beheer, Sophiastraat 18/Korte Scheidingsweg 37 (Dordrecht), geb. Dordrecht 8-2-1881.
Wouter Schull de Muinck Keizer, lid v.d. Commissie van Beheer, Kromhout 153/Oranjepark 4 (Dordrecht), geb. Groningen 7-1-1901.
(De bevoegdheid van de Commissie van Beheer is in art. 8 der Statuten omschreven. Voor de uitoefening hunner functie is aan de leden der Commissie van Beheer collectieve procuratie verleend.)
Eesge Folkert Botma, lid v.d. Commissie van Toezicht, Ossemarkt 4/Verlengde Heereweg 167/Ubbo Emmiusingel 5a (Groningen), geb. Metslawier 19-6-1877.
Hendrik Melchers, lid v.d. Commissie van Toezicht, Maliesingel 26 (Utrecht), geb. Amsterdam 6-5-1873.

Maatschappelijk kapitaal : f 50.000 (f 150.000 zie akteletter Q).
Geplaatst Maatschappelijk kapitaal : f 50.000.
Gestort Maatschappelijk kapitaal : f 50.000.

Geleende gelden ? Neen.
Filialen of bijkantoren ? Neen.

(naam aangever: W. van Aken, Sophiastraat 18, lid van de Commissie van Beheer, 23-10-1924)

Laatst gewijzigd: maart 2011