Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: schoorstenen, kachels, fornuizen en (pijpenbakkers)ovens 1809-1811


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: stadsarchief Dordrecht, Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 13 (College van reetrekkers te Dordrecht)
Inventarisnummer: 44 (Lijsten houdende een opgave van de stookplaatsen 1809-1811)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 definitief vernummerd; dit archiefstuk behoord tot toegang 9 onder nummer: 1648;
en behoort vanaf februari 2013 tot toegang 13;Lijsten die in dit archiefstuk voorkomen zijn:

1811 - (reetrekker Ns. van Bergen);
1811 - Schoorstenen (reetrekker J. Plasier);
1811 - Schoorstenen en kachels (reetrekker Hend.k van de Vorm);
1811 - LIJST van Geordonneerde Stookplaatzen door Reetrekkers in 1811;
1811 - LIJST der Schoorsteenen (reetrekker B. de Greef);
1809 - notities per straat;
1809 - Schoorstenen (reetrekker J. Plasier);
1809 - notities (reetrekker van de Vorm);
1809 - Schoorstenen en kachels (reetrekker Hendrik van de Vorm);
1809 - LIJST der Schoorsteenen (reetrekker B. de Greef);
1809 - LIJST van geordonneerde Stookplaatsen door Reetrekkers;
1810 - Schoorstenen (reetrekker J. Plasier);
1810 - Kaggels, Schoorsteenen, fernuijsen geordoneerd door Hend.k van der Vorm
1810 - LIJST der Schoorstenen van de Jaar 1810 van B. de Greef.
1810 - notities per straat;
1810 - LIJST van Geordonneerde Stookplaatsen door Reetrekkers 1810

LIJST van geordonneerde Stookplaatsen door Reetrekkers in 1809

(Maartensgat) Kuijl, 1 Schoorsteen door van der Vorm f 1-16-0;
(Maartensgat) Jantzon, 3 Schoorsteen door van der Vorm f 5-8-0;
(Binnevest) in huis van Snel, 1 pijpebakkers oven, de Greef f 1-16-0;
(Hogenieuwstraat) Buijs, 1 smits, de Greef f 1-16-0;
(Hogenieuwstraat) Kuijpers, 1 Schoorsteen, de Greef f 1-16-0;
(Hogenieuwstraat) C. van Sprang, 1 Schoorst., de Greef f 1-16-0;
(Nieuwehaven) Sels, 1 kachel, de Greef f 1-4-0;
(Nieuwehaven) Rens, 1 Schoorsteen, Plezier f 1-16-0;
(Nieuwehaven) Rees, 1 Schoorst., Greef f 1-16-0;
(Nieuwehaven) v. Herwaarden, 1 vernuis, Greef f 1-16-0;
(Boerevismarkt) van Bunningen, 1 Schoorst., Plesier f 1-16-0;
(Knolhaven) W. v.d. Maden, de pottevent, 1 Schoorst., Plesier f 1-16-0;
(Knolhaven) van de Wereld, 1 Smits in de Vleesh(ouwer)st(raat), Greef f 1-16-0;
(Knolhaven) Erkelenbout, 1 Schoorstraat, Greef f 1-16-0;
(Varkenmarkt) Meerkerk, 1 Schoorst. Greef f 1-16-0;
(Varkenmarkt) Van der Hof, de kuijper Lakehal, Schoorst., Plesier f 1-16-0;
(Wijnstraat) Brune, 1 pijpebakkers oven van Schets, Greef f 1-16-0;
(Wijnstraat) van Eijck, 1 Schoorst., Greef f 1-16-0;
(Wijnstraat) Papenhuijzen, 1 Schoorst., Greef f 1-16-0;
(Wijnstraat) Juff. v.d. Star, 1 Schoorst., v.d. Vorm f 1-16-0;
(Wijnstraat) N. van Meteren, 1 Schoorst., Engelsche Kerk, v.d. Vorm f 1-16-0;
(Wijnstraat) Giessen, 4 Schoorst., Greef f 7-4-0;
(Wijnstraat) Olivier, Lakmoesmakerij, 1 Schoorst., Greef f 1-16-0;
(Groenmarkt) Burgemeester, 1 ijzere Schoorst. & 1 kachel, v.d. Vorm f 2-8-0;
(Groenmarkt) Visser, 1 Schoorsteen, Greef f 1-16-0;
(Groenmarkt) Vermeer de Wijs, 1 Schoorsteen, (in de Vleeshhouwerstraat), Greef f 1-16-0;
(Groenmarkt) Visser, 1 Schoorsteen, Greef f --- [=doorgestreept]
(Groenmarkt) Koekelis, 1 Oven, v.d. Vorm f 1-16-0;
(Grotekerksbuurt) Monhemius, 1 Schoorst., v.d. Vorm f 1-16-0;
(Grotekerksbuurt) Jaquet, 1 fornuis, v.d. Vorm f 1-16-0;
(Grotekerksbuurt) v. Eijsbergen, 2 Schoorst., Greef f 3-12-0;
(Prinsestraat) Wed. v.d. Elst, 1 nis, Greef f 1-16-0;
(Prinsestraat) Crollius, 1 Schoorsteen, v.d. Vorm f 1-16-0;
(Prinsestraat) Boet, 1 Schoorsteen, in 't Weeshuisstraatje, v.d. Vorm f 1-16-0;
(Prinsestraat) Wed. Schouten, 2 Schoorst., in de Bakstraat, Greef f 3-12-0;
(Hellingen) Dogter Notja, 1 Schoorst., E no. 110, Greef f 1-16-0;
(Hellingen) Rovers, 1 Schoorst., Greef f 1-16-0;
= f 75-12-0.
(Vuijlpoort) de Koning, 1 Schoorst., Greef f 1-16-0;
(Vuijlpoort) Erkelenbout, 1 fournuis, Greef f 1-16-0;
(Vuijlpoort) Janssen, aan de Ruiterstraat, 1 Schoorst., Greef f 1-16-0;
(Vuijlpoort) Loots, over de Pelsebrug,1 Schoorst., v.d. Vorm f 1-16-0;
(Vuijlpoort) de Wed. van der Want, Pelsebrug,1 Schoorst., v.d. Vorm f 1-16-0;
(Voorstraat) Van Geluk, de Cipier, 1 fournuis, v.d. Vorm f 1-16-0;
(Voorstraat) Visser, 1 Schoorsteen, Greef f 1-16-0;
(Voorstraat) Van Gelder, 1 Schoorsteen, Greef f 1-16-0;
(Voorstraat) Davids, bij de Kolfstraat,1 fournuis, Greef f 1-16-0;
(Voorstraat) Emaus, 2 Schoorst., Greef f 3-12-0;
(Voorstraat) Heck de Bruijn, 1 kachel, v.d. Vorm f 1-4-0;
(Voorstraat) Onderwater, in 't Hof, 1 Schoorsteen, v.d. Vorm f 1-16-0;
(Voorstraat) De Roo, Nieuwbrug, 2 Schoorst., Greef f 3-12-0;
(Voorstraat) Milordt, 1 fournuis, Greef f 1-16-0;
(Voorstraat) Roerink, 1 Schoorsteen, Greef f 1-16-0;
(Voorstraat) Van der Mijlen, 1 Schoorsteen, Greef f 1-16-0;
(Voorstraat) Van den Broek, aan de Turfstijger, 1 Schoorsteen, Greef f 1-16-0;
(Voorstraat) Cingels, bij de Marienbornst., 1 fournuis, v.d. Vorm f 1-16-0;
(Voorstraat) Heij, Hermanshuijst.,1 Schoorsteen, Greef f 1-16-0;
(Voorstraat) Van Welie, 1 kachel, v.d. Vorm f 1-4-0;
(Voorstraat) Rijndorp, kaarsmakerij, 1 fournuis, Greef f 1-16-0;
(Voorstraat) Stoop & Rijndorp, 1 kachel, Plesier f 1-4-0;
(Voorstraat) Oosthuijs, over 't Melkpoortje, 2 Schoorst., (bij Lawende ontft), v.d. Vorm f 3-12-0;
(Voorstraat) Rivier, bij den Boom, 1 kachel, v.d. Vorm f 1-4-0;
(Voorstraat) Van Wijck, hoedemaker Melkp(oortje), 1 Schoorst., Plesier f 1-16-0;
(Voorstraat) De Haan, Melkpoortje, 1 Schoorst. & oven, Greef f 3-12-0;
(Rietdijk) Kalfsvleesch, 1 oven, v.d. Vorm f 1-16-0;
(Rietdijk) Kampman, over den Baars, 1 Schoorst., Plesier f 1-16-0;
(Rietdijk) Visser, buiten de Rietdijk, 1 Schoorst., Maribornst(raat), Greef f 1-16-0;
(Boomstraat) Van Son, 1 Schoorst., Greef f 1-16-0;
(Marienbornstraat) C. Stoel aan de brug, 1 Schoorst., in 't Torenst(raatje), v.d. Vorm f 1-16-0;
(Marienbornstraat) Wed. v. der Werff, Noorderpoort, 1 Schoorst., v.d. Vorm f 1-16-0;
(Wijngaardstraat) [..] in de Lammetje, 1 Schoorst., Plesier f 1-16-0.
(Hermanshuijsstraat) Krul, 1 Schoorst., Greef f 1-16-0;
(Steegoversloot) Burgemeester, 1 kachhel, Plesier f 1-4-0.
(Steegoversloot) Mevrouw Boon, 1 Schoorst., Greef f 1-16-0.
(Steegoversloot) Van der Star, 1 Schoorst., v.d. Vorm f 1-16-0.
(Steegoversloot) Van der Koog, 1 Schoorst., Greef f 1-16-0.
= f 148-4-0.
(Augustijnenkamp) Lariviere, 1 pijp fournuis, Plesier f 1-16-0.
(Lindegragt) de Vries, 1 Schoorst., v.d. Vorm f 1-16-0.
(Nieuwstraat) J. Betner, 2 Schoorst., v.d. Vorm f 3-12-0.
(Nieuwstraat) Van der Straten, 1 Schoorst., v.d. Vorm f 1-16-0.
(Nieuwstraat) P. Tinteman in de Keijsers Kroon, 1 Schoorst., v.d. Vorm f 1-16-0.
(Kolfstraat) Kolster, 1 smits, Greef f 1-16-0.
(Tolbrugstraatje) Schonenberg, 1 smits, de Greef f 1-16-0.
(Tolbrugstraatje) Kleton, 1 Schoorsteen, Greef f 1-16-0.
(gevolde Gragt) v. de Weg, 1 Schoorst., v.d. Vorm f 1-16-0.
(Vriesestraat) F. Vermeer, 1 Schoorsteen, Greef f 1-16-0.
(Vriesestraat) v.d. Weijden, 1 Schoorst., Greef f 1-16-0.
(Vriesestraat) Koevoet, 1 Schoorst., Greef f 1-16-0.
(Hoofstraat) van Driel op de hoek, 1 Schoorsteen, Plesier f 1-16-0.
(Kromhout) A. de Groot, 1 Schoorst., v.d. Vorm f 1-16-0.
(Visstraat) Breedveld, 2 Schoorst(enen), in zijn huis in 't Kromhout, Greef f 3-12-0;
(Agterom) Malan, 1 Schoorst(een), Plesier f 1-16-0.
(Breestraat) Lantmeter, 1 Schoorst. & oven, Greef f 3-12-0;
(Breestraat) loodaschbranderij, Greef f 1-16-0.
(Breestraat) Valijn de karbaas, 1 Schoorst., Greef f 1-16-0.
(Spuijstraat) Van Persijn, 1 Schoorst., Greef f 1-16-0.
(Spuijstraat) Mart. Visser, 2 Schoorst., v.d. Vorm f 3-12-0.
(Spuijweg) [..] in 't Hof van Brussel, 1 Schoorst., Plesier f 1-16-0.
(Spuijweg) Arij van Hove, 1 Schoorst., Plesier f 1-16-0.
(Spuijweg) naast Arij van Hove, 1 Schoorst., v.d. Vorm f 1-16-0.
(Vest) Schorteldoek, 2 Schoorst., in 't huis op de Groenmt., Greef f 3-12-0.
= f 198-12-0.
Ses blekerijen f 9-0-0;
= f 207-12-0.
Hendk. Bonen, 1 kachel, Greef f 1-4-0;

Later opgegeeven of bij de Visitatie ondekt.
Mevrouw v. der Star in de Wijnstraat, 1 Schoorst., v.d. Vorm f 1-16-0;
Loodaschbranderij, Greef f 1-16-0;
Naast Arij van Hooven op de Korenmolen, Spuijweg, 1 Schoorst., Vorm f 1-16-0;
Hendk. Boonen, Noordendijck, 1 kachel, Greef f 1-4-0;
= f 6-12-0.
= f 214-4-0.
Van 't vorig jaar in 't Diendershuisje een kachel f 1-4-0;
Tractement f 87-0-0;
Schalk 2 Schoorsteenen f 3-12-0;
= f 306-0-0.
(niet betaald) in 't huis v. Snelle 1 pijpenbakkersoven f 1-16-0;
(niet betaald) Malan in 't Agterom 1 Schoorsteen f 1-16-0;
Aan de Greef voor Olivier, f 3-0-0;
Zegel f 0-6-8
= f 6-18-8
= f 299-1-8.
In 't Blauwhuis een kachel f 1-4-0;
= f 300-5-8.

Laatst gewijzigd: juli 2011.