Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: schoorstenen, kachels, fornuizen en (pijpenbakkers)ovens 1809-1811


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: stadsarchief Dordrecht, Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 13 (College van reetrekkers te Dordrecht)
Inventarisnummer: 44 (Lijsten houdende een opgave van de stookplaatsen 1809-1811)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 definitief vernummerd; dit archiefstuk behoord tot toegang 9 onder nummer: 1648;
en behoort vanaf februari 2013 tot toegang 13;Lijsten die in dit archiefstuk voorkomen zijn:

1811 - (reetrekker Ns. van Bergen);
1811 - Schoorstenen (reetrekker J. Plasier);
1811 - Schoorstenen en kachels (reetrekker Hend.k van de Vorm);
1811 - LIJST van Geordonneerde Stookplaatzen door Reetrekkers in 1811;
1811 - LIJST der Schoorsteenen (reetrekker B. de Greef);
1809 - notities per straat;
1809 - Schoorstenen (reetrekker J. Plasier);
1809 - notities (reetrekker van de Vorm);
1809 - Schoorstenen en kachels (reetrekker Hendrik van de Vorm);
1809 - LIJST der Schoorsteenen (reetrekker B. de Greef);
1809 - LIJST van geordonneerde Stookplaatsen door Reetrekkers;
1810 - Schoorstenen (reetrekker J. Plasier);
1810 - Kaggels, Schoorsteenen, fernuijsen geordoneerd door Hend.k van der Vorm
1810 - LIJST der Schoorstenen van de Jaar 1810 van B. de Greef.
1810 - notities per straat;
1810 - LIJST van Geordonneerde Stookplaatsen door Reetrekkers 1810

1809 Schoorsteenen, Kaggels enz

Geordoneert door Hend.k van der Vorm bij de Hr. Heck de Bruijn, Voorstraat, over den Donkere Stijger, 1 kaggel gest.;
Bij de Hr. Ns. van Meeteren, Wijnstraat over de Engelse K(erk), 1 Schoorsteen gem.;
Bij Aart van der Straaten, Nieustraat, 1 Schoorsteen gem.;
Bij Calfsvlees op de Riedijk, 1 oven gem.;
Bij Oosthuijs over 't Melkpoortje 2 Schoorsteenen gem., bij Lawende ontfange;
Boet Lootgieter in de Vuijlpoortsbuurd, huijs Weeshuijsstraatje 1 Schoorst. gem.;
Schakel Grootekerksbuurd 1 fernuijs gem.;
Bij de Hr. Jantzon, Maartensgat, 3 Schoorsteenen gem.;
Martinus Visser, Spuijstraat, 2 Schoorsteenen gem.;
Bij de Hr. Monhemius, Grootekerksbuurd, 1 Schoorsteen gem.;
De Vries, Lindegragt, 1 Schoorst., gem.;
Poulus Tinteman in 't Keijser Kroon, 1 Schoorsteen gem.;
Juff. Wed. van der Werf op de Vest aan de Noorderpoort, 1 Schoorst. gem.;
Bij Loots over de Pelsebrug, 1 Schoorsteen gem.;
Bij Kuijl op 't Maartensgat, 1 Schoorsteen gem.;
Bij J. Betner Nieustraat 2 Schoorsteene gem.;


LIJST der Schoorsteenen van 't Jaar 1809 van B. de Greef.

1 Schoorsteen bij F. Vermeer in de Vriesestraat;
1 Smits bij Buis op de Hoogenieuwstraat;
1 Pijpebakkers oven op de Binnevest in 't huis van Snel;
1 Pijpebakkers oven voor Schets te ontfangen bij Brune in de Wijnstraat;
1 Schoorst. bij Van Son bij de Boomstraat;
1 Schoorst. en oven bij de Haan aan 't Melkpoortje;
1 smits bij Schoonnenberg in het Ollebrugstraatje [Tolbrugstraatje];
1 Schoorst. bij van der Wijden in de Vriesestraat;
1 Schoorst. bij Kuipers op de Hoogenieuwstraat;
1 Schoorst. bij Van der Mijlen aan de Nieuwbrug;
1 Schoorst. bij dogter Notja op de Hellingen L. E No. 110;
2 Schoorst. bij Van Eijsbergen in de Grooteker(k)sbuurt;
1 Schoorst. bij de Koning aan de Vuilpoort;
1 Schoorst. bij Heij op de Voorstraat aan den Herremansh.;
1 Schoorst. bij De Visser op de Voorstraat;
1 Schoorst. bij De Visser op de Groenmarkt;
1 Schoorst. bij Roelink op de Voorstraat;
1 Schoorst. bij Meerkerk op de Verkemarkt;
1 vernuis bij Milort op de Voorstraat;
1 Schoorst. en oven bij Lantmeter in de Breestraat;
1 vernuis bij Davids op de Voorstraat bij de Kolkstraat;
1 smits bij Van de Wereld in de Vleeshouwersstraat;
1 Schoorst. bij Vermeer op de Groenmarkt, in een huis in de Vleeshouwersstraat;
1 Schoorst. bij de Heere Rees op de Nieuwehaven;
1 Nis bij Van der Elst in de Prinsestraat;
2 Schoorst. bij Emaus over de Beurs;
1 Schoorst. bij Koevoet in de Vrie(se)straat;
4 Schoorst. bij Giesen op den hoek van de Wijnburg;
1 Schoorst. bij Van Eijk in de Wijnstraat;
1 Schoorst. bij de Visser in de Stads Herreberg buiten den Riedijk, in een huis in de Marrianbornstraat;
1 Schoorst. bij Van der Koogh in het Steegoversloot tegenover de Lindegragt;
2 Schoorst. bij de Roo over de Nieuwbrug;
1 Schoorst. bij van Gelder op de Voorstraat;
1 vernuis bij van Herrenwaarde op de Nieuwhaven;
1 Schoorst. bij Krul in den Heeremanshuisstraat;
1 vernuis bij Erkelenbout aan de Vuilpoort;
1 Schoorst. bij Kleton in het Ollebrugstraatje [Tolbrugstraatje];
1 Schoorst. bij Erkelenbout op de Nieuwehaven;
1 Schoorst. bij Van den Broek op de Voorstraat naast den Turfstijger;
1 Schoorst. bij Papenhuisen in de Wijnstraat;
1 Schoorst. bij Van Persijn in de Spuistraat;
1 Schoorst. bij in de Lakmoesmakerij in de Wijnstraat;
1 Schoorst. bij Jansen op de Voorstraat op den hoek van den Ruiterstraat;
2 Schoorst. bij Schorteldoek op de Vest in zijn huis op de Groenmarkt;
2 Schoorst. bij Breedvelt in de Visstraat in zijn huis in het Kromhout;
2 Schoorst. bij de Weduwe Schouten in een huis in de Bakstraat;
1 Schoorst. bij Rovers op de Hellingen;
1 Smits bij Kolster in de Kolstraat [Kolfstraat];
1 Kachgel bij Sels op de Nieuwehaven;
1 vernuis bij Rijndorp in de kaarsmakerij;
1 Schoorst. bij Mevrouw Boon in het Steegoversloot;
1 Schoorst. voor de Stad bij de karbaas;
1 Schoorst. bij C. van Sprang op de Hoogenieuwstraat;

Laatst gewijzigd: juli 2011.