Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: schoorstenen, kachels, fornuizen en (pijpenbakkers)ovens 1809-1811


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: stadsarchief Dordrecht, Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 13 (College van reetrekkers te Dordrecht)
Inventarisnummer: 44 (Lijsten houdende een opgave van de stookplaatsen 1809-1811)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 definitief vernummerd; dit archiefstuk behoord tot toegang 9 onder nummer: 1648;
en behoort vanaf februari 2013 tot toegang 13;Lijsten die in dit archiefstuk voorkomen zijn:

1811 - (reetrekker Ns. van Bergen);
1811 - Schoorstenen (reetrekker J. Plasier);
1811 - Schoorstenen en kachels (reetrekker Hend.k van de Vorm);
1811 - LIJST van Geordonneerde Stookplaatzen door Reetrekkers in 1811;
1811 - LIJST der Schoorsteenen (reetrekker B. de Greef);
1809 - notities per straat;
1809 - Schoorstenen (reetrekker J. Plasier);
1809 - notities (reetrekker van de Vorm);
1809 - Schoorstenen en kachels (reetrekker Hendrik van de Vorm);
1809 - LIJST der Schoorsteenen (reetrekker B. de Greef);
1809 - LIJST van geordonneerde Stookplaatsen door Reetrekkers;
1810 - Schoorstenen (reetrekker J. Plasier);
1810 - Kaggels, Schoorsteenen, fernuijsen geordoneerd door Hend.k van der Vorm
1810 - LIJST der Schoorstenen van de Jaar 1810 van B. de Greef.
1810 - notities per straat;
1810 - LIJST van Geordonneerde Stookplaatsen door Reetrekkers 1810

Lijst der Schoorstenen van de Jaar 1810 van B. de Greef.

Een Schoorsteen bij Wijmans in de Brouwerij de Sleutel;
Twee Schoorst. bij J. Tabarnal in de Doelstraat;
Een Schoorst. bij J. Schouten buiten de Sluispoort;
Een Schoorst. bij Balen in de Prinsestraat in zijn huis in het Ste(e)goversloot;
Twee Schoorst. bij de Juffrouwen van Kleeft bij de Nieuwbrug;
Vijf Schoorst. bij Faasen op de Groenmarkt, 4 in zijn huisjes in de Marianbornst(raat), 1 in zijn huis op den Riedijk;
Twee Schoorst. bij C. Pira op de Voorstraat;
Twee Schoorst. bij bij de weduwe de Ruiter in de Prinsestraat;
Een Schoorst. bij J. Magrie op de Hellinge;
Een Smids bij Knops, smidt, in de Vriessestraat;
Een Schoorst. bij de Weduwe Tirns in de Prinssest(raat);
Een vernuis bij Epenhuisen op de Voorstraat bij de Pelsebrug;
Een Schoorst. en een Nis bij de Juffrouwen Rees in de Grooterkerksbuurt;
Een Schoorst. bij A. Zwank [Zwang] in de Vriessestraat;
Drie Schoorst. bij de Voogd op de Groenmarkt;
Een Schoorst. bij Mulst op de N.haven [Nieuwehaven];
Een Schoorst. bij de Weduwe de Visser in de Spuistraat;
Een Schoorst. en een oven bij Bron in de Vriesestraat;
Vijf Schoorst. bij Schragers op de Groenmarkt;
+
Een Schoorst. bij de Visser buiten den Riedijk;
Een Schoorst. bij Van der Horst in de Prinsestraat;
Een Schoorst. bij Jonkheer op de Voorstraat;
Twee Schoorst. bij Van Beest in zijn huis op de Voorstraat;
Een oven verandert in de Spuistraat in het huis van Koevoet;
Een Schoorst. verandert bij LaCoster in een huisje over de Brouwerij;
Een Schoorst. bij Vriesendorp op de Hoge N(ieuw)straat;
Een Schoorst. verandert in een huis agter de Lutterse Kerk te ontvange bij Mijboom;
Een Schoorst. bij Petit in de Moorthoek;
Een Schoorst. bij Ouburg in de Kolkstraat;
Een Schoorst. Krul in den Heermanshuisstraat;
Een kachgel in den Turk bij de Vuilpoort;
Een Schoorst. bij J. Herckman op de Hellinge, knegt bij Den Band;

Laatst gewijzigd: juli 2011.