Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: schoorstenen, kachels, fornuizen en (pijpenbakkers)ovens 1809-1811


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: stadsarchief Dordrecht, Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 13 (College van reetrekkers te Dordrecht)
Inventarisnummer: 44 (Lijsten houdende een opgave van de stookplaatsen 1809-1811)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 definitief vernummerd; dit archiefstuk behoord tot toegang 9 onder nummer: 1648;
en behoort vanaf februari 2013 tot toegang 13;Lijsten die in dit archiefstuk voorkomen zijn:

1811 - (reetrekker Ns. van Bergen);
1811 - Schoorstenen (reetrekker J. Plasier);
1811 - Schoorstenen en kachels (reetrekker Hend.k van de Vorm);
1811 - LIJST van Geordonneerde Stookplaatzen door Reetrekkers in 1811;
1811 - LIJST der Schoorsteenen (reetrekker B. de Greef);
1809 - notities per straat;
1809 - Schoorstenen (reetrekker J. Plasier);
1809 - notities (reetrekker van de Vorm);
1809 - Schoorstenen en kachels (reetrekker Hendrik van de Vorm);
1809 - LIJST der Schoorsteenen (reetrekker B. de Greef);
1809 - LIJST van geordonneerde Stookplaatsen door Reetrekkers;
1810 - Schoorstenen (reetrekker J. Plasier);
1810 - Kaggels, Schoorsteenen, fernuijsen geordoneerd door Hend.k van der Vorm
1810 - LIJST der Schoorstenen van de Jaar 1810 van B. de Greef.
1810 - notities per straat;
1810 - LIJST van Geordonneerde Stookplaatsen door Reetrekkers 1810

LIJST van Geordonneerde Stookplaatsen door Reetrekkers 1810

(Maartensgat) Smits, voor 't krankzinnighuis, 1 kachel, v. der Vorm f 1-4-0;
(Hoge Nieuwstraat) Vriesendorp, 1 schoorst., de Greef f 1-16-0.
(Hoge Nieuwstraat) La Coste, 1 schoorst., over de brouwerij, de Greef f 1-16-0.
(Hoge Nieuwstraat) de Societeit de Harmonie, 3 kachels, v.d. Vorm f 3-12-0.
(Nieuwehaven) C. Meuls, 1 schoorst., de Greef f 1-16-0.
(Nieuwehaven) C. Rens, 1 kachel, v.d. Vorm f 1-4-0.
(Wijnstraat) Hanevoort, mr bakker over de Schrijverst., 1 oven, Plaizier f 1-16-0.
(Wijnstraat) Kuijpers, over 't huijs den Onbeschaamde, 1 smits, Plaizier f 1-16-0.
(Tolbrugstraatje Waterzijde) A. Kolkmeijer, 1 oven, Plaizier f 1-16-0.
(Groenmarkt) de Voogel, 3 schoorst., de Greef f 5-8-0;
(Groenmarkt) Wijmans, in de Sleutel, 1 schoorst., Greef f 1-16-0.
(Groenmarkt) Faazen, 5 schoorst., 4 in de Marienbornstraat 1 Rietdijk, Greef f 9-0-0.
(Groenmarkt) Giessen, 1 schoorst., Plaizier f 1-16-0.
(Groenmarkt) Schragers, 5 schoorst., Greef f 9-0-0.
(Groenmarkt) Mejuff. Rees, 1 schoorst. &1 nis, Greef f 3-12-0.
(Prinsestraat) Boonekamp, in den Turk, 1 kachel, Greef f 1-4-0.
(Prinsestraat) P. v. der Horst, 1 schoorst., Greef f 1-16-0.
(Prinsestraat) Wed. Tierens, 1 schoorst., Greef f 1-16-0.
(Prinsestraat) de Wed. de Ruiter, 2 schoorst., Greef f 3-12-0.
(Prinsestraat) P. Balen, 1 schoorst., in 't Steegoversloot, Greef f 1-16-0.
(Prinsestraat) Kuijl, 3 schoorst. 1 kachel, Sluijspoort, v.d. Vorm f 1-16-0.
(Achter Hakkers) Jan Schouten, 1 schoorst., Greef f 1-16-0.
(Hellingen) J. Magrie, 1 schoorst., Greef f 1-16-0.
(Hellingen) Herkman, 1 schoorst., Greef f 1-16-0.
(Vuijlpoort) Thomas, 1 schoorst., Plaisier f 1-16-0.
(Vuijlpoort) Kuijpers, over Crena, 1 schoorst. & 1 kachel, Plaisier f 2-10-0.
(Vuijlpoort) Epenhuijzen, Pelzebrug, 1 fornuis, Greef f 1-16-0.
(Vuijlpoort) De Joncheere, 1 schoorsteen, Greef f 1-16-0.
(Voorstraat) Buiteweg, bij de Vriesestraat, 1 schoorsteen, Plaisier f 1-16-0.
(Voorstraat) Scheij bij Hillenaar, 1 kachel, Plaisier f 1-4-0.
(Voorstraat) de Rot huis van Tijssen, 1 schoorsteen, v.d. Vorm f 1-16-0.
(Voorstraat) J. Pieren, 1 schoorsteen, Vorm f 1-16-0.
(Voorstraat) C. Piera, 2 schoorst., Greef f 3-12-0.
(Voorstraat) Beugeling, over 't Steegoversloot naast Balen, 1 fornuis, Plaisier f 1-16-0.
= f 89-10-0.
(Voorstraat) Juffrouw v. Kleef, 2 schoorst., Greef f 3-12-0.
(op den Boom) v. Brakel, 3 schoorst. & 1 fornuis, Plaisier f 7-4-0.
(Taankaaij) J. Wijnover, 1 kachel, v.d. Vorm f 1-4-0.
(Rietdijk) Plaisier, 1 oven, Plaisier f 1-16-0.
(Rietdijk) Korthals, 1 kachel, v.d. Vorm f 1-4-0.
(Rietdijk) Visser, 1 schoorsteen, Greef f 1-16-0.
(Rietdijk) van Beest, 2 schoorsteen in 't huis op de Voorstraat/Wijnstraat, Greef f 1-16-0.
(Marienbornatraat) [..] 1 smits, Plaisier f 1-16-0.
(Doelstraat) J. Tabernal, 2 schoorst., Greef f 3-12-0.
(Doelstraat) [..] in de Marchal 1 kachel (doodarm), Plaisier f 1-4-0. [doorgestreept]
(Doelstraat) Tinteman in den Doele, 2 schoorstenen, Plaisier f 3-12-0.
(Hermanshuisstraat) Krul, 1 schoorst., Greef f 1-16-0.
(Steegoversloot) J. Luchten, naast burgemeester, 1 kachel, Plaisier f 1-4-0.
(Steegoversloot) Knikman, 1 fornuis, v.d. Vorm f 1-16-0.
(Steegoversloot) Dom. Stronck, 1 kachel, Plaisier f 1-4-0.
(Steegoversloot) B. v.d. Star, 1 schoorst., & 1 ijzere schoorst., v.d. Vorm f 3-0-0.
(Steegoversloot) Dom. Veldman, 3 kachels, v.d. Vorm f 3-12-0.
(Steegoversloot) W. v.d. Koog, buiten de St. Jorispoort, 1 sch., v.d. Vorm f 1-16-0.
(Hofstraat) Straatman, deurwaarder, 1 kachel, v.d. Vorm f 1-4-0.
(Nieuwstraat) Uitenbogaard, 1 schoorst., Greef f 1-16-0.
(Nieuwstraat) Kijzer, 1 schoorst. in 't huis v.d. Quint, Plaisier f 1-16-0.
(Gevolde Graft) Boers de sleper, 1 oven, Kromme Elleboog, v.d. Vorm f 1-16-0.
(Kolfstraat) D. Ouburg, 1 schoorst., de Greef f 1-16-0.
(Vriesestraat) Kols, 1 smits, de Greef f 1-16-0.
(Vriesestraat) Zwang, 1 schoorst., de Greef f 1-16-0.
(Vriesestraat) Bron, 1 schoorst. & oven, de Greef f 3-12-0.
(Vriesestraat) Sluters, meester v. Hordijk, 1 fornuis, Plaisier f 1-16-0.
(Vriesestraat) H.J. Bakker, Lutersche kerk, 1 schoorst., Plaisier f 1-16-0.
(Vriesestraat) Mijboom, 1 schoorsteen, agter den Lutersche kerk, Greef f 1-16-0.
(Moorthoek) Petiet, 1 sch., Greef f 1-16-0.
(Spuijstraat) Wed. de Visser, 1 sch., Greef f 1-16-0.
(Spuijstraat) Broekerhof, oven, Greef f 1-16-0.
(Spuijstraat) J. de Meijer, 1 schoorst in de Kolfstraat, Plaisier f 1-16-0.
(Hallingelaan) v. de Weg, 1 schoorst., Plaisier f 1-16-0.
= f 164-10-0.

voor 't Pesthuijs 1 kachel, v.d. Vorm f 1-4-0.
(voor de stadt) op de Tresorie 1 schoorst., v.d. Vorm f 1-4-0.
(voor de stadt) in de Barak op de Walevest, 2 schoorst. & 2 kachels, Vorm f 6-0-0.
(voor de stadt) in het douane bureau op de Walevest, 1 kachel, Vorm f 1-4-0.
(voor de stadt) in Selom(?) buijte den Rietdijk, 1 kachel, v.d. Vorm f 1-4-0.
6 Bleekerijen f 9-0-0.
= f 184-18-0.
Smits voor 't krankzinnighuis is een schoorst. en is voor kachel genoteerd f 0-12-0.
Wed. Boonen op den Noordendijk 1 Kachel, Greef f 1-4-0.
Klerk op de Vest in zijn 3 huisen in den Mierengang, 3 schoorst., Greef f 5-8-0.
Sels, in de Grootekerksbuurt, 1 oven verandert, Greef f 1-16-0.
Arij Braam, op den Bleek en een 1 schoorst., Plaisier f 1-16-0.
= f 195-14-0.
Af niet betaald 1 kachel in de Marchal f 1-14-0.
= f 194-10-0.
Bij Kuijpers te min gerekent f 0-10-0.
= f 195-0-0.

Laatst gewijzigd: juli 2011.