Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: schoorstenen, kachels, fornuizen en (pijpenbakkers)ovens 1809-1811


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: stadsarchief Dordrecht, Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 13 (College van reetrekkers te Dordrecht)
Inventarisnummer: 44 (Lijsten houdende een opgave van de stookplaatsen 1809-1811)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 definitief vernummerd; dit archiefstuk behoord tot toegang 9 onder nummer: 1648;
en behoort vanaf februari 2013 tot toegang 13;Lijsten die in dit archiefstuk voorkomen zijn:

1811 - (reetrekker Ns. van Bergen);
1811 - Schoorstenen (reetrekker J. Plasier);
1811 - Schoorstenen en kachels (reetrekker Hend.k van de Vorm);
1811 - LIJST van Geordonneerde Stookplaatzen door Reetrekkers in 1811;
1811 - LIJST der Schoorsteenen (reetrekker B. de Greef);
1809 - notities per straat;
1809 - Schoorstenen (reetrekker J. Plasier);
1809 - notities (reetrekker van de Vorm);
1809 - Schoorstenen en kachels (reetrekker Hendrik van de Vorm);
1809 - LIJST der Schoorsteenen (reetrekker B. de Greef);
1809 - LIJST van geordonneerde Stookplaatsen door Reetrekkers;
1810 - Schoorstenen (reetrekker J. Plasier);
1810 - Kaggels, Schoorsteenen, fernuijsen geordoneerd door Hend.k van der Vorm
1810 - LIJST der Schoorstenen van de Jaar 1810 van B. de Greef.
1810 - notities per straat;
1810 - LIJST van Geordonneerde Stookplaatsen door Reetrekkers 1810

1809 (notities per straat)

Wijnstraat.
Brunen, 1 pijp, G(reef);
v. Eijsbergen, 2 Schoor, G(reef);
vd Jr.(?), Groenmt., 1 Schoor, G(reef);
Vermeer, 1 Schoor, G(reef);
Giessen, 4 Schoor, G(reef);
v. Eijck, 1 Schoor, G(reef);
Papenhuijzen, 1 Schoor, G(reef);
Lokmeijer, 1 Schoor, G(reef);
N. v. Meteren, 1 Schoor, V(orm);
Jaquet, 1 fornuis, V(orm);
Monhemius, 1 sch., V(orm);
Burgemeester, 2 Sch., V(orm);
Erkeles, 1 Oven, V(orm);

Voorstraat.
de Haan, Melkp(oortje), 1 Sch(oorsteen), G(reef);
v.d. Mijlen, 1 Sch., G(reef);
Koning, Vuijlp(oort), 1 Sch., G(reef);
Heij, Voorst. Herm.huistr., 1 Sch., G(reef);
Visser, Voorst., 1 Sch., G(reef);
Roerink, 1 Sch., G(reef);
Milord, 1 vernuis, G(reef);
Davids, 1 Sch., G(reef);
Emaus, 2 Schoorst., G(reef);;
Visser, buit. Riedijk, 1 Sch., G(reef);
de Roo, 2 Sch., G(reef);
Gelder, 1 Sch., G(reef);
Erkelen, buit(en) Vuijlp(oort), 1 vorn(uis), G(reef);
v. den Broek, 1 schoorst., G(reef);
Janssen, 1 Sch., G(reef);
Rijndorp, 1 vornuis, G(reef);
Hek de Bruijn, 1 kach., V(orm);
Kalfsvleesch, Riedijk, oven, V(orm);
Oosthuijs, Melkp., 2 Schoorst., V(orm);
Loots, Pelsebrug, 1 Schoorst., V(orm);
Cingels, Maroborst., 1 fornuis, V(orm);
Rivier, bij de Boom, 1 kaggel, V(orm);
van Geluk, Cipier, 1 fornuis, V(orm);
Onderwater, Hoff, 1 Schoorst., V(orm);
hoedem(?), Melkp., 1 Schoorst., P(lasier);
J. Kamp, Visst., 1 Schoorst., P(lasier);
Rijndorp, 1 kaggel, P(lasier);
Welie, Hermanshuis., 1 kaggel, V(orm);
wed. v.d. Wierlert(?), Pelsebrugh, 1 Schoorst., V(orm);

Steegoversloot.
v. der Koog, 1 Schoorst., G(reef);
Mev. Boon, 1 Schoorst., G(reef);
v.d. Star, 1 Schoorst., G(reef);
Borgemeester, 1 kaggel, P(lasier);

Augustijnekamp.
Larivieren, 1 vernuijs, P(lasier);

Vriesestraat.
F. Vermeer, 1 Sch(oorsteen), G(reef);
v.d. Weijde, 1 Sch(oorsteen), G(reef);
Koevoet, 1 Sch(oorsteen), G(reef);

Stoofstraat.
op de hoek, 1 Schoorst., P(lasier);

Boomstraat.
van Son, 1 Sch(oorsteen), G(reef);

Varkem(arkt).
Meerkerken, 1 Sch(oorsteen), G(reef);;
Kuiper Lak..(?), 1 Sch(oorsteen), P(lasier);

Nieuwe Haven.
v.d. Wereld, 1 smits G(reef);
Rens, 1 Sch(oorsteen), G(reef);
v. Herwaarden, 1 vernuis, G(reef);
Erkelenbout, 1 Schoorst., G(reef);
Sels, 1 kachel, G(reef);
Pottevent, Knolh(aven), 1 Sch(oorsteen), P(lasier);
Rens, 1 Sch(oorsteen), P(lasier);
v. Bunningen, 1 Sch(oorsteen), P(lasier);

Hogenieuwstraat.
Buis, 1 smits, G(reef);
Kuijpers, 1 Sch(oorsteen), G(reef);
C. v. Sprang, 1 Sch(oorsteen), G(reef);

Binnevest.
Snel, 1 pijpp., G(reef);

Tolbrugstraatje.
Schouenberg, 1 smits, G(reef);
Kleton, 1 Sch(oorsteen), G(reef);

Gevolde gragt.
v.d. Weg, 1 Sch(oorsteen), V(orm);

Breestraat.
Lantmeter, 1 Sch(oorsteen), G(reef);
karbaas, 1 Sch(oorsteen), G(reef);

Hellingen.
dogter Notja, 1 Sch(oorsteen), G(reef);
Rovers, 1 Sch(oorsteen), G(reef);

Prinsestraat.
v.d. Elst, 1 Sch(oorsteen), G(reef);
wed. Schouten, 2 Sch(oorsteen), G(reef);
Boet, 1 Sch(oorsteen), V(orm);
Crollius, 1 Sch(oorsteen), V(orm);

Laatst gewijzigd: juli 2011.