Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: schoorstenen, kachels, fornuizen en (pijpenbakkers)ovens 1809-1811


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: stadsarchief Dordrecht, Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 13 (College van reetrekkers te Dordrecht)
Inventarisnummer: 44 (Lijsten houdende een opgave van de stookplaatsen 1809-1811)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 definitief vernummerd; dit archiefstuk behoord tot toegang 9 onder nummer: 1648;
en behoort vanaf februari 2013 tot toegang 13;Lijsten die in dit archiefstuk voorkomen zijn:

1811 - (reetrekker Ns. van Bergen);
1811 - Schoorstenen (reetrekker J. Plasier);
1811 - Schoorstenen en kachels (reetrekker Hend.k van de Vorm);
1811 - LIJST van Geordonneerde Stookplaatzen door Reetrekkers in 1811;
1811 - LIJST der Schoorsteenen (reetrekker B. de Greef);
1809 - notities per straat;
1809 - Schoorstenen (reetrekker J. Plasier);
1809 - notities (reetrekker van de Vorm);
1809 - Schoorstenen en kachels (reetrekker Hendrik van de Vorm);
1809 - LIJST der Schoorsteenen (reetrekker B. de Greef);
1809 - LIJST van geordonneerde Stookplaatsen door Reetrekkers;
1810 - Schoorstenen (reetrekker J. Plasier);
1810 - Kaggels, Schoorsteenen, fernuijsen geordoneerd door Hend.k van der Vorm
1810 - LIJST der Schoorstenen van de Jaar 1810 van B. de Greef.
1810 - notities per straat;
1810 - LIJST van Geordonneerde Stookplaatsen door Reetrekkers 1810

LIJST der Schoorsteenen van B. de Greef voor 't Jaar 1811

Een kachgel voor Braane op de Hellingen het geld heeft de heer van Wageninge ontfangen;
Een kachgel bij Kuik op 't Bagijnhof;
Een vernuis bij de Mug in de Nieuwstraat;
Een vernuis bij Kooijmans op de Voorstraat;
Een Schoorsteen op 't Bagijnhof bij Morang;
Twee Schoorsteenen bij LaCoste in een huis in de Gravestraat;
Een Schoorsteen en vernuis bij W. de Jongh op de LeuveBrug;
Twee Schoorsteenen op de Spuiweg voor Nodelik op de Hellingen;
Een Schoorst. en vernuis bij van Wijngaarde op de Voorst(raat) bij den Turfstijger;
Een Schoorst. bij Juff. ImerCeel op de Voorstraat;
Een Schoorst. bij Bisschop op de Taankai;
Een Schoorst. in de Kleine Spuistraat voor Boet in de Vriesestraat;
Twee Schoorst. bij Jufr. Kake in de Hofstraat;
Een Schoorst. bij ReCourt op de Taankai;
Drie Schoorst. bij Jongh op de Voorstraat;
Een Schoorst. en vernuis bij de Juff. Rees in de Grootekerks(buurt);
Twee schoorst. en vernuis bij Verhoeve op de Voorstraat;
Een Schoorst. en vernuis in den Blaauwvoet;
Een kachgel bij Zwank in de Vrie(se)straat;
Een Schoorst. bij Juffr. Vriesendorp;
Een Schoorst. bij Verhoeve Glasemaker, Voorstraat;
Een Schoorst. bij Verribent [Feirabend] op de Hoogt;
Een Smids bij J. van Milt in de Vrie(se)straat;
Een Schoorst. bij een behanger in de Spuistraat;
Een kachgel bij Bougier in het Hof;
Een kachgel bij Juffr. Horge op de Voorstraat;
Een kachgel bij Crans in 't Steegoversloot;
Een Schoorst. bij van Driel op den hoek van de Stoofstraat;
Een ketel bij Zwerus in de Branderij;
Twee kachgels bij Hordijk op de Voorstraat;
Een Schoorst. bij Juffr. Keldermans op de Voorstraat;
Een Schoorst. in een huis van Juffr. Verhoeve in de Grotekerk(sbuurt);
Een Schoorst. bij Baks op de Have;
Een kachgels bij Rens en van de Wal,Raffinaderij;
Een Schoorst. en vernuis in het huis van Smase in de Grotekerksbuurt;
Een Schoorst. bij Rosendaal op de Voorst(raat) bij de Boomst(raat);
Een Schoorst. bij Overbeek aan de Vismark;
Een Schoorst. bij Overbeek aan de Pelsestraat;
Een Schoorst. en een eest bij Hoogwinkel in de grutterij;
Een Schoorst. bij van Wingerde op den Boom;

Laatst gewijzigd: juli 2011.