Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: schoorstenen, kachels, fornuizen en (pijpenbakkers)ovens 1809-1811


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: stadsarchief Dordrecht, Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 13 (College van reetrekkers te Dordrecht)
Inventarisnummer: 44 (Lijsten houdende een opgave van de stookplaatsen 1809-1811)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 definitief vernummerd; dit archiefstuk behoord tot toegang 9 onder nummer: 1648;
en behoort vanaf februari 2013 tot toegang 13;Lijsten die in dit archiefstuk voorkomen zijn:

1811 - (reetrekker Ns. van Bergen);
1811 - Schoorstenen (reetrekker J. Plasier);
1811 - Schoorstenen en kachels (reetrekker Hend.k van de Vorm);
1811 - LIJST van Geordonneerde Stookplaatzen door Reetrekkers in 1811;
1811 - LIJST der Schoorsteenen (reetrekker B. de Greef);
1809 - notities per straat;
1809 - Schoorstenen (reetrekker J. Plasier);
1809 - notities (reetrekker van de Vorm);
1809 - Schoorstenen en kachels (reetrekker Hendrik van de Vorm);
1809 - LIJST der Schoorsteenen (reetrekker B. de Greef);
1809 - LIJST van geordonneerde Stookplaatsen door Reetrekkers;
1810 - Schoorstenen (reetrekker J. Plasier);
1810 - Kaggels, Schoorsteenen, fernuijsen geordoneerd door Hend.k van der Vorm
1810 - LIJST der Schoorstenen van de Jaar 1810 van B. de Greef.
1810 - notities per straat;
1810 - LIJST van Geordonneerde Stookplaatsen door Reetrekkers 1810

1810 (Pieter Plasier)

* (Omme / Bij De heer van Waageninge op het Maartensgat)
1 kagel op de kaamer naast borgemeester, Steeversloot;
Kuijpers over Krijna [Crena], 1 Schoorsteen, 1 kagel, aan de Vuijlpoort;
Over de Schreverstraat [Schrijverstraat] bij den baker, 1 hoofve;
De meester van Hordijk in de Vrissestraat, 1 vernuijs, Agterom;
1 Schoorsteen bij Toomas in den bedewinkel, Vuijlpoort;
1 Smes in de Maariebonstraat [Marienbornstraat];
1 Houve bij Plesier op den Riedijk;
1 houve voor in het Tolbrikstraatie [Tolbrugstraatje] buijtekant;
1 smes over het huijs Ombeschaamde [Onbeschaamde] bij Kuijpers;
Het huijs van Van Braakel op den Boon [Boom] 3 Schoorstenen 1 vernuijs;
+
1 Schoorsteen bij Van de Weg bij de Hallingelaan;
1 Schoorsteen bij de Kolkstraat van Goos de Mijijer;
1 Schoorsteen Buijteweg in het Koelesie bij de Vrissestraat;
1 Schoorsteen bij Gissel over de Vleeshouwerstraat;
1 kaggel bij Stronk in het Steeversloot;
1 Schoorsteen in het huijs van De Kwint [Quint] voor de Kijser de IJoot [de jood], Nieuwstraat;
1 kagel boove de Marsal in Doelstraat;
1 kagel bij Scheij de spekslaager, bij Hillenaar;
Tinteman op den Doel, 2 Schoorstene;
Blijven Edele vrient,
Pieter Plasier.

Laatst gewijzigd: juli 2011.