Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: schoorstenen, kachels, fornuizen en (pijpenbakkers)ovens 1809-1811


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: stadsarchief Dordrecht, Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 13 (College van reetrekkers te Dordrecht)
Inventarisnummer: 44 (Lijsten houdende een opgave van de stookplaatsen 1809-1811)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 definitief vernummerd; dit archiefstuk behoord tot toegang 9 onder nummer: 1648;
en behoort vanaf februari 2013 tot toegang 13;Lijsten die in dit archiefstuk voorkomen zijn:

1811 - (reetrekker Ns. van Bergen);
1811 - Schoorstenen (reetrekker J. Plasier);
1811 - Schoorstenen en kachels (reetrekker Hend.k van de Vorm);
1811 - LIJST van Geordonneerde Stookplaatzen door Reetrekkers in 1811;
1811 - LIJST der Schoorsteenen (reetrekker B. de Greef);
1809 - notities per straat;
1809 - Schoorstenen (reetrekker J. Plasier);
1809 - notities (reetrekker van de Vorm);
1809 - Schoorstenen en kachels (reetrekker Hendrik van de Vorm);
1809 - LIJST der Schoorsteenen (reetrekker B. de Greef);
1809 - LIJST van geordonneerde Stookplaatsen door Reetrekkers;
1810 - Schoorstenen (reetrekker J. Plasier);
1810 - Kaggels, Schoorsteenen, fernuijsen geordoneerd door Hend.k van der Vorm
1810 - LIJST der Schoorstenen van de Jaar 1810 van B. de Greef.
1810 - notities per straat;
1810 - LIJST van Geordonneerde Stookplaatsen door Reetrekkers 1810

1810 (notities per straat)

Wijnstraat.
Wijmans, Sleutel, 1 Sch., G(reef);
Jansen, Groenm(arkt), 5 Sch., G(reef);
Juff. Rees, 1 nes, 1 schoorst., G(reef);
Voogd, 3 schoorst., G(reef);
Schragers, 5 schoorst., G(reef);
Bakker, Schoorst. en oven, P(lasier);
Kuijpers, 1 smits, P(lasier);
Giesen, 1 sch., P(lasier);
[Bax, kachel, v.d. Vorm]

Taankaaij.
J. Wijnover, 1 kachel, V(orm);

Blauwhuis, 1 kach., V(orm);

Marienbornstraat.
1 smits, P(lasier);

Tolbrugstraatje.
1 oven, P(lasier);

Voorstraat.
J. Schouten, 1 Sch., G(reef);
P. Balen, 1 Sch., G(reef);
Juff. v. Kleef, N(ieuw)brug, 2 sch., G(reef);
Piera, Voorst., 2 sch., G(reef);
de Wed. de Ruiter, Prinsest., 2 sch., G(reef);
J.J. Magne, Hellingen, 1 sch., G(reef);
Wed. Tierens, Prinestr., 1 sch., G(reef);
Epenhuijsen, Pelsebrug, 1 fornuis, G(reef);
Visser, Rietdijk, 1 sch., G(reef);;
v.d. Horst, Princestr., 1 sch., G(reef);
Jonkhere, 1 sch., G(reef);
v. Beest, 2 sch., G(reef);
Turk, 1 kachel, G(reef);
Herkman, 1 Sch., Hellingen, G(reef);
J. Pieren, 1 Sch., V(orm);
de Rot, Tijse, 1 sch., V(orm);
Kuijl, Sluijsp., 3 Sch., 1 kachel, V(orm);
Korthals, Rietdijk, 1 kachel, V(orm);
Kuijpers, 1 Sch., 1 h., P(lasier);
Thomas, 1 Sch., P(lasier);
Plaiser, Rietd(ijk), 1 oven, P(lasier);
v. Brakel, 3 sch. 1 forn., P(lasier);
Buijteweg, Vriesestr., 1 sch., P(lasier);
Scheij, bij Hillenaar, 1 kachel, P(lasier);
naast Baalen, 1 fornuis, Steversloot, P(lasier);

Hallingelaan.
v.d. Weg, 1 sch., P(lasier);

Doelstraat.
J. Tabarnal, 2 sch., G(reef);
Marchal, 1 kachel, P(lasier);
Tinteman, Doele, 2 sch., P(lasier);

Vriesestraat.
Knops, 1 schmidt, G(reef);
Zwang, 1 sch., G(reef);
Bron, 1 sch., 1 oven, G(reef);
Mijboom, 1 sch., G(reef);
de meester v. Hordijk, 1 forn., P(lasier);
Lutersche kerk, 1 sch., P(lasier);

Nieuwstraat.
Uitenbogaard, 1 sch., G(reef);
Kijzer, 1 sch., de Kwint, P(lasier);

Spuijstraat.
Wed. de Visser, 1 sch., G(reef);
Koevoet, 1 oven, G(reef);
J. de Meijer (Kolfstr.), 1 sch., P(lasier);

Hofstraat.
deurwaarder, 1 kachel, V(orm);

Steegoversloot.
B. v.d. Star, 1 sch., 1 ijsere sch., V(orm);
W. v.d. Weg, St. Jorispoort, 1 sch., V(orm);
Knikman, 1 fornuis, V(orm);
D. Veldman, 3 kachels, V(orm);
naast Burgemeester, 1 k., P(lasier);
do. Stronk, 1 k., P(lasier);

Gevolde Gragt.
de Sliper, 1 oven, V(orm);

Nieuwehaven.
Muls, 1 sch., G(reef);
C. Rens, 1 k. V(orm);

Hoge Nieuwstraat.
La Coste, 1 sch., G(reef);
Vriesendorp, 1 sch., G(reef);
Harmonie, 3 kach., V(orm);

Moorthoek.
Petit, 1 sch., G(reef);

Kolkstraat.
Ouburg, 1 sch., G(reef);

Hermanshuisstraat.
Krul, 1 sch., G(reef);

Stadt.
Tresorie, 1 sch. V(orm);
Douanen bureau Walevest 1 k.;
Berck(?) bureau, 2 sch., 2 k., V(orm);
Douane bureau Rietdijk, 1 k., V(orm);
Pesthuis, 1 kachel, V(orm);

[ACHTERKANT: Declaration. Je soussignez fabrikant patentez dans cette ville declare en Conformitez du decret du 9 Juillet 1810 qui .. de la Hollande al la France etre proprietaire de 5 Tonneau de tabac en canolles signet W No. la 5 Les quelles marchandises sont ....de la Cathedrale signez A no. 181 p.c. 10.000 des quelles.... Dordt 13 Aout 1810 Jakob van Wageningen]

Laatst gewijzigd: juli 2011.