Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 13; 135 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 13)

13.001 Buiten het Sluisje stad sluiswachter

Wijk 13 Nummer 001
Noordendijk* Buiten het Sluisje
Eigenaar: stad sluiswachter
Getaxeerd op: ƒ 0
Ongesplitst
Oude aanslag: ƒ 0
Nieuwe aanslag: ƒ 0
Opmerkingen: Dertiende of laatste wijk, anders het tweede buijten quartier op de grond van de Merwede, behoorende tot de stad Het sluisje is de Noordersluis, begin van de Noordendijk. Bewoond door sluiswachter Hendrik Korthals. Geen verponding.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).