Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 13; 135 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 13)

13.089 Mandenaers paadje Schalk van der & V d Broek Wijde

Wijk 13 Nummer 089
Matenas pad* Mandenaers paadje
Eigenaar: Schalk van der & V d Broek Wijde
2 huizen
Getaxeerd op: ƒ 36
Oude aanslag: ƒ 0-8
Nieuwe aanslag: ƒ 3
Opmerkingen: Er is op dit perceel later een huisje bijgeschreven, zodat hier feitelijk twee verschillende eigenaars vermeld worden:\n89a zelf bewoond door SvdW, huurwaarde f 26, verp. f 2.3 en 89b erven van mw. v d Broek, een huisje verhuurd voor f 10 (na aftrek van een derde) met een verponding van f 0.17.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).