Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 13; 135 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 13)

13.016 Lijnbaan Jan van (& Jan v Convent?) Eijsden

Wijk 13 Nummer 016
Lijnbaan
Eigenaar: Jan van (& Jan v Convent?) Eijsden
zaagmolen & woonhuis
Getaxeerd op: ƒ 400
Oude aanslag: ƒ 0
Nieuwe aanslag: ƒ 28-7
Opmerkingen: Geen oude verponding. Nieuwe verponding in twee aparte posten: de molen f 300 en f 20, de woning f 100 en f 8.7. Deze scheiding is later in ander handschrift ingeschreven en men spreekt van de woning van de heer (heer Jan v Convent?).

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).