Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 13; 135 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 13)

13.114 Kromhout Weduwe van Hendrik van den Rije

Wijk 13 Nummer 114
linkerzijde Kromhout
Eigenaar: Weduwe van Hendrik van den Rije
Getaxeerd op: ƒ 45
Oude aanslag: ƒ 0
Nieuwe aanslag: ƒ 3-15
Opmerkingen: Geen oude verponding. Eigen woning getaxeerd op f 30, verhuurt deel voor 8 st.p.w. (f 22.2), aftrek een derde.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).