Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 13; 135 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 13)

generaal borderel

Generaal Borderel op het Geheel Quohier der Verpondingen op de Huijzen en andere Gebouwen in de Stadt Dordrecht
(folio 21) 1st. Quartier 302 Huijzen, Bedragende f 2922,16 3 Gebouwen behorende de stadt, en waarvan geen profijt werd getoogen
(folio 40) 2de Quartier 246 Huijzen f 3036,4 6 Gebouwen van de Stadt f 158,6
(folio 70) 3de Quartier 325 Huijzen f 3974,6 5 Gebouwen van de Stadt f 2,15
(folio 99) 4de Quartier 364 Huijzen f 2054,13 2 Gebouwen van de stadt, en waarvan geen profijt werd getoogen
(folio 126) 5de Quartier 340 Huijzen f 1755 19 Gebouwen zijnde Fondatie
(folio 148) 6de Quartier 293 Huijzen f 2353,14 6 Gebouwen zo van de stadt, waar van geen profijt werd getogen, als Fondatie
(folio 169) 7de Quartier 276 Huijzen f 1746,4 4 Gebouwen van de stadt f 159,6
(folio 296) 8de Quartier 350 Huijzen f 1482,13 1. de Luijtersche Kerk
2. gebouwen, zijnde Fondatie
(folio 321) 9de Quartier 318 Huijzen f 1789,17 6 Gebouwen, Fondatie.
De Vischmarkt f 39,5
(folio 338) 10de Quartier 280 Huijzen f 1852,8 4 Gebouwen van de stad, waar van geen profijt getogen wordt
1 Mennoniet vergader Plaats
(folio 361) 11de Quartier 366 Huijzen f 2795,5
= 3525 f 26.142.13
3 Gebouwen van de Stadt zonder profijt
1 Een Run Molen f 20
(folio 387) Buijten Quartier van der Stadt
12de Quartier
270 Huijzen f 1025,4 3 Gebouwen van de Stadt f 1
9 Moolens f 316,13
14 Linnen en garen bleijken f 467,18
(folio 405) Buijten Quartier van der Stadt
13de Quartier
116 Huijzen f 457,16 3 Gebouwen van de Stadt gevonde geen Profijt
8 Moolens f 162
6 Linnen en garen bleijken f 170,17
= 429 huijzen, gebouwen en Molens f 2601,8
van de andere zijde komt de stadt, binnen de Vesten
lootsen van Lijnbaan zijn op hun plaats in 't Quohier gebragt
= 3525 huijzen of gebouwen = f 26142,13
= 3954 huijzen gebouwen en Molens f 28744,1
= aff het geen op de vorige Borderellen, teveel was uijtgetrocken 2:15 = f 28741:6

Het Geheel Beloop der Verpondingen over alle de Huijzen, Gebouwen en Moolens binnen de Stadt Dordrecht en deszelfs
Buijten quartier, genoomen teegen den Twaalfden penning over de huijzen en Gebouwen en teegens den vijftienden penning over
de Windmoolens van allerleij Soorten, is de somma van achtentwintig duijzendt 1744 pond:
uijtwijzens de hier booven geenimereerde Quohieren waar aan deze is annex.
Aldus gendaan gehoort, gereekendt ende geslooten bij ons ondergeschreevene Commissarissen tot het Generaal Rdres der verpondinge op de Huijzen en andere Gebouwen, ende Bij ons de Geadjungeerde Commissarissen der Stadt Dordrecht, Bij de Heeren Staaten van Holland en ...

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).