Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 13; 135 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 13)

13.038 Kruisweg Leendert Kievit

Wijk 13 Nummer 038
Singel* rechterzijde Kruisweg
Eigenaar: Leendert Kievit
Getaxeerd op: ƒ 21
Oude aanslag: ƒ 1-15
Nieuwe aanslag: ƒ 1-15
Opmerkingen: Kruijsweg van den Noordendijk tot St. Jorispoortweg aan de regterzijde, dus de Singel naar St. Jorisweg, rechterzijde.\nVerhuurt voor 8 en 4 st.p.w. (f 20.16 en f 10.8), waarvan af een derde voor de verponding.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).