Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 13; 135 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 13)

13.030 Noordendijk Jan van Kapel

Wijk 13 Nummer 030
Noordendijk
Eigenaar: Jan van Kapel
Getaxeerd op: ƒ 38
Oude aanslag: ƒ 2
Nieuwe aanslag: ƒ 3-3
Opmerkingen: Verhuurt voor 6 en 8 (2x) st.p.w. (f 15.12 en f 20.16), waarvan een derde af gaat voor de verponding.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).