Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 13; 135 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 13)

13.034 Noordendijk Cornelis v d & P. v Oossaanen ..r

Wijk 13 Nummer 034
Noordendijk
Eigenaar: Cornelis v d & P. v Oossaanen ..r
zaagmolen & woonhuis
Getaxeerd op: ƒ 350
Oude aanslag: ƒ 0
Nieuwe aanslag: ƒ 24-3
Opmerkingen: Geen oude verponding. Later worden molen en woning gescheiden: molen f 300 en f 20, woning f 50 en f 4.3.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).