Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht en de invloed van de Zuid Nederlandse vluchtelingen uit o.a. Luik/Brabant/Vlaanderen en Wallonie in de periode 1572/1650


Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2017-2022)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl


Bij gebruik van gegevens van de website vermeld dan:
"mw. H.W.G. van Blokland-Visser, Papendrecht (website: blokland-visser.dordtenazoeker.nl)"4. DE KOMST VAN TEXTIELHANDELAREN UIT WALLONIE/VLAANDEREN/ BRABANT OP DE VLUCHT VOOR DE SPANJAARDEN NAAR DORDRECHT TUSSEN 1572/1650

DE KOMST VAN TEXTIELHANDELAREN UIT WALLONIE/VLAANDEREN/ BRABANT OP DE VLUCHT VOOR DE SPANJAARDEN NAAR DORDRECHT TUSSEN 1572/1650

door Historica/Schrijfster H.W.G. v Blokland-Visser Papendrecht
Mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl/ www.blokland.dordtenazoeker.nl /site H.W.G. van Blokland-Visser("Een miniatuur uit een veertiende-eeuws keurboek toont Ieperse wevers aan de arbeid, waarbij ook kinderen werden tewerkgesteld.")

Dordrecht kreeg vanaf 1572 de Zuid Nederlandse Textielhandelaren binnen haar muren, die op de vlucht waren voor de Spanjaarden.
Zij brachten voor Dordrecht de kennis van de Textiel industrie/kapitaal en handel mee, die zou uitgroeien tot enkele Groothandelaren in Textiel de Families:
DE RUWEL /RUEL
VAN HULSHOUT
DE LOUTRE
HAGENS /v/d HAGEN
TRIP
CRENA
VAN NEURENBERGH

Het grootste motief van de Textielhandelaren om te vluchten naar het veilige en gastvrije Noord Nederland was de vrijheid van religie en Handel.
(in 1622 had Dordrecht 18.270 inwoners waarvan er 1500 afkomstig uit Zuid Nederland, Dr. J.Briels)

DE VAL VAN ANTWERPEN IN 1585


Na een beleg van 2 jaar door de Spanjaarden,gaf Antwerpen zich over.
Antwerpen was de 2e grootste stad na Parijs in Noord Europa en de grootste stad in de Nederlanden.
Van de 82.000 inwoners te Antwerpen vluchtte de helft, de volgende 4 jaar naar de Noordelijk Nederlanden en Duitsland.
Na 1590 vluchtte er nog 7.000 inwoners naar Noord –Nederland.
Het was een rustige uittocht, de Hertog van Parma had de bewoners van Antwerpen 4 jaar de tijd gegeven om terug te keren tot het oude Roomse geloof of vertrekken en alles achterlaten.

(gegevens uit o.a.)
,,De Zuid Nederlandse Immigratie 1572/1630 ,,door Dr. J. Briels.
,,1585 De val van Antwerpen,, door Gustaaf Asaert.("Lakenswevers aan het werk, uit het manuscript Moralia in Job van paus Gregorius de Grote (12de eeuw), afkomstig uit de abij van Citeaux. (Dijon, Bibliothéque Municipale")

OVERZICHT VAN / LAKENHANDELAREN / LAKENBEREIDERS / TWIJNDERS / VERVERS / WOLWEVERS TE DORDRECHT 1585/1650

IN 1585 is er een opleving in de Textielindustrie in Dordrecht, door de toename van de handel in TEXTIEL via de Maas van uit Luik
en het grote aantal vluchtelingen die uit Zuid Nederland naar Dordrecht kwamen.o.a.
LAKENHANDELAREN (DRAPENIERS) zoals de Lakenhandelaren werden genoemd.
TWIJNDERS /in 1589 naar Dordrecht uit o.a. Tilburg en Turnhout.
LAKENBEREIDERS (VOLDERS)/ In 1590 werd een octrooi afgegeven aan lakenbereiders voor de bouw van VOLMOLENS deze moesten vanwege de stank buiten de stadswal worden gebouwd.
WOLWEVERS/ In 1600 was er en grote toename naar Dordrecht, er waren ca 75 Wevers werkzaam in Dordrecht.

In 1811 TEXTIEL INDUSTRIE TE DORDRECHT
1 /VOLMOLEN (met veel werk)
3 /STOFFEN VERVERIJEN.
6/ GARENBLEKERIJEN.
7 /GAREN FABRIEKEN VOOR DE EXPORT.
4 /LINNEN EN KATOEN DRUKKERIJEN.

Hierbij wil ik melden dat dit geen wetenschappelijk onderzoek is.
Ik heb geen onderzoek gedaan in Notariele archieven ,ook heb ik mij niet verdiept in de complexe materie van de Textiel Industrie.
Waar mogelijk heb ik geprobeerd de onderlinge familiebanden in kaart te brengen ,wat op zich een puzzel was door de vele verschrijvingen in het Frans Duits en Nederlands.
Het is een een raamwerk met aanknopingspunten voor verder onderzoek naar de invloed op Dordrecht door de komst van de vele vluchtelingen uit Wallonie Brabant en Vlaanderen die zich tussen 1572/1650 in Dordrecht verstigden.
Mijn uitganspunten waren de vele gegevens over de handel te Dordrecht in de 17e eeuw uit
,,DE TRIPPEN IN DE 17E EEUW,, door Dr. P.W. Klein /1965
Historica/schrijfster H.W.G. v Blokland-Visser (december 2020)


Gegevens:
Wie meer inzicht wilt krijgen hoe er gehandeld werd in Dordrecht in de 17e eeuw
kan veel informatie halen uit het boek
- ,,DE TRIPPEN IN DE 17E EEUW,, door Dr. P.W. Klein./ 1965.
- ,,DRAAIENDE WIEKEN EN STAPPENDE PAARDEN,, ,,overzicht van de molens te Dordrecht,, Door Jannie Zondervan v Heck en Drs Groll (Jaarboek van Ver Oud Dordrecht )
- ,,DE HOLLANDSE TEXTIELNIJVERHEID 1350/1600,, Door Herman Kapitein /1998/ uitg/ Verloren/Hilversum.
- BRONNEN TOT DE GESCHIEDENIS VAN DE LEIDSCHE TEXTIEL NIJVERHEID 1574/1610 Door N.W. Posthumus /uitg /Martinus Nijhof / Den Haag /1912.
- ,,BRONNEN TOT GESCHIEDENIS VAN HET BEDRIJFSLEVEN EN GILDEWEZEN,, Door J.G.v Dillen /Uitg /Martinus Nijhof/Den Haag/1929.
-ZUID NEDERLANDSE KOOPLIEDEN EN DE OPKOMST VAN DE AMSTERDAMSE STAPELMARKT 1578/1630. Door Gelderblom/ uitg: Verloren/Hilversum.
-,,DE OCTROOIEN VOOR UITVINDINGEN IN DE NEDERLANDEN IN de/ 16e/ 17e/ 18e EEUW,, Door G. Doorman / 1940/uitg: Martinus Nijhoff/Den Haag.
- DE GRAVEN VAN DE AUGUSTIJNE KERK TE DORDRECHT door A.Nelemans /1998.
- DE GRAVEN VAN DE NIEUW KERK TE DORDRECHT door A. Nelemans /2006.
- DE GRAVEN VAN DE GROTE KERK TE DORDRECHT door W. Nijman./
- Gegevens van de Doop / Waalse kerk te Dordrecht /R.A.D.
- Doop en Trouwboeken te Dordrecht/ R.A.D.
- 1580 Lijst 50e Penning te Dordrecht.
-1606 Lijst v Verponding te Dordrecht.
- 1626 Lijst 1000e Penning Dordrecht. Bewerkt door,, Andre den Haan,, www.andredenhaan.ismijnpassie.nl
- www.dordtenazoeker.nl


EERSTE VOLMOLEN IN NEDERLAND GEBOUWD TE HAARLEM IN 1527


In 1527 kwam ADRIAEN MAY met een nieuwe vinding voor de bouw van VOLMOLENS uit Antwerpen naar Haarlem en wilde daar een nieuwe ROS/Volmolen bouwen.
Hij vroeg toestemming voor de bouw aan het stadsbestuur ,die zagen hier niets in het zou alleen maar arbeidsplaatsen kosten, want alles werd in die tijd nog met de voeten gedaan.
Adriaen zoekt naar geldschieters in Haarlem en de kooplieden,
FRANS de WITTE en
GREGORIA de AYLALA (SPAANS KOOPMAN)
Leden van het vroedschap van Haarlem zagen wel iets in de nieuwe vinding van
ADRIAEN MAY, maar deze vertrok uit Haarlem met achterlating van zijn nieuwe vinding waarmee
GREGORIA de AYLALA in 1527 een VOLMOLEN liet bouwen in Haarlem.
Andere Volmolens in de 16e eeuw o.a.
In 1535 op de Veluwe.
In 1578 te Groningen.
In 1585 te Leiden.
In 1591 te Rotterdam.
In 1595 te Dordrecht.

DE 9 VOLMOLENS TE DORDRECHT VANAF 1590/18..
Deze werden gebouwd als:
WIND/VOLMOLEN.
GETIJDE/VOL MOLEN.
ROS/VOLMOLEN.

DE LAKENBEREIDERS IN DE VOLMOLENS
WERDEN OOK VOLDER OF VOLMOLENAAR GENOEMD.

1. VOLLEN OF VULLEN SLAAT OP DE BEHANDELING DIE LAKEN EN ANDERE WOLLEN STOFFEN IN DE VOLMOLEN ONDER GING MET ALS DOEL, HET VULLEN OF DICHTMAKEN VAN HET WEEFSEL.
2. DE BEWERKING VAN HET VOLLEN KAN ALLEEN MET WOLLEN STOFFEN.
3. DE VESELS VAN SCHAPENWOL HEBBEN EEN OPPERHUID, DAT UIT SCHUBBETJES BESTAAT DIE, DAKPANS GEWIJS OVER ELKAAR LIGGEN.
4. IN VOCHTIGE TOESTAND EN MET TOEVOEGING VAN BEPAALDE BIJTENDE EN ONTVETTENDE STOFFEN KUNNEN DEZE DEELTJES MIN OF MEER IN ELKAAR KRIMPEN EN VERVILTEN.
5. AL NAAR GELANG MET MEER OF MINDER DRUK TOEGEPAST.
6. DIT VERVILTEN OF VOLLEN WAARBIJ HET DOEK SOMS 25 TOT 50 PROCENTVAN ZIJN OORSPRONKELIJKE GROOTE VERLIEST BEVORDRED DE SOLIDITEIT.
7. DE STOF HAD EEN WARMHOUDEND VERMOGEN EN DE ELASTICITEIT VAN HET WEEFSEL GEEFT DE STOF EEN SOEPEL AANZIEN.

1. VOLLEN VAN GEWEVEN STOFFEN / VERVILTEN VAN HET WEEFSEL VAN WOLHAREN.
2. IN DE VOLMOLEN WERDEN HOUTEN STAMPERS. IN BEWEGING GEBRACHT DOOR EEN WENTELAS.
3. WAARVAN DE NOKKEN /STAMPERS WERDEN OPGETILD, WAARNA DE STAMPERS OP HET WEEFSEL VIELEN.
4. HIER DOOR WERD HET LAKEN GEVOLD.
5. HET WEEFSEL BEVOND ZICH IN VOLKOMMEN. (KOMMEN WAREN VAN EIKENHOUT GEMAAKT )
6. DE VORM VAN DE KOMMEN KWAMEN OVEREEN MET DE STAMPERS.
7. DEZE KOMMEN WAREN GEVULD MET:
- a/ VOLLERAARDE(VETTIGE KLEI)
- b/ REUZEL.
- c/ ANDERE VETTEN.
- d/ WATER.
- e/ GEROTTE URINE.
(De URINE werd verkregen doordat de VOLMOLENAARS tonnen uit deelden, aan grote gezinnen die daarin de urine verzamelden, waarvoor zij een kleine vergoeding kregen)
8. DE STAMPERS KWAMEN NIET TEGELIJK OP HET WEEFSEL TERECHT WAARDOOR HET WEEFSEL GEDRAAID WERD EN TOT EEN DICHTE VILTACHTIGE STOF ONTSTOND.
9. NA HET VOLLEN WERD DE STOF GESTAMPT IN WASKOMMEN MET ZEEP EN SCHOON WATER DEZE WASKOMMEN HADDEN DEZELFDE VORM ALS DE VOLKOMMEN.
10. ALS DE STOF SCHOON WAS WERD HET TE DROGEN GEHANGEN OP REKKEN EN OPGESPANNEN OF RAMEN /(LAKENRAAM GENOEMD).
DEZE STONDEN OOK BUITEN DE MUREN EN WERDEN VERHUURD DOOR DE STAD DORDRECHT O.A. BIJ DE BLEKERSDIJK
11. VANWEGE DE STANK MOESTEN DE VOLMOLENS BUITEN DE STAD WORDEN GEBOUWD. LAKEN WAS EEUWENLANG DE BELANGRIJKSTE STOF VOOR KLEDING.
EIND 17e EEUW NAM DE LAKEN INDUSTRIE AF EN WERDEN DE VOLMOLENS VAAK OMGEBOUWD TOT O.A. HOUTMOLENS /KORENMOLENS/ PAPIERMOLENS.


EIGENAREN VAN DE 9 VOLMOLENS TE DORDRECHT 1595/1680


 • 1. / In 1595 /werd de 1e WIND/VOLMOLEN ,,DE BEER,, gebouwd.
  EEN ACHTKANT GRONDZEILER
  staande t/o Riedijkspoort op het Molenhooft. Door PIETER HAGENS.
  In 1599 / was de molen eigendom v PIETER HAGENS (v/d HAGEN/ VERHAGEN)
  Hij wordt op 4-1-1617/ genoemd in een akte
  (Not. Arch/Notaris Paulus Eelbo te Dordrecht/RAD), met een opdracht vanhet vollen van WOL,voor JAN v/d CORPUT Lakenkoper te Dordrecht.
  In 1617/is / MICHIELS PAUWELS /Volder/eigenaar deze verkeerd in financiele moeilijkheden en kan de molen niet opknappen en verkoopt de molen.
  In 1618/ FERDINAND SABBE (Vlaams lakenkoper) uit Kampenis mede eigenaar van een deel v/d VOLMOLEN,, De Beer,, en knapt de vervallen molen op.
  In 1621 / is PIETER SABBE de (eigenaar).
  In 1629 /zijn de eigenaren,
  Gebr. JOHAN SABBE en JAQUES SABBE 1/9e deel en
  MARIA van MEEUWEN Wed v JOOST de DE WITH. te Dordrecht 1/9e deel
  In 1629 wordt de Molen overgenomen door
  JAN en LAMBERT van HULSHOUT Lakenhandelaren.
  In 1650 is de Molen in bezit van de Lakenhandelaren,
  MATTHIJS v EYCK 1/9e deel.
  PHILIP op de Beeck 1/9e deel.
  HENDRIK GIJSBERTS 1/9e deel.
  In 1651 / is de Molen in bezit van
  PHILIP op de BEECK 1/9e deel.
  In 1655 zijn de eigenaren van de Molen de Lakenhandelaren,
  JAN de BERBERER 1/9e deel.
  THOMAS JANS 1/9e deel.
  In 1669 is de molen in bezit van
  GERRIT CRENA Lakenhandel 1/9e deel.
  In 1680 verkoopt ANNA BESSCHART wed van ISAACK de BERBERER 1/9e deel aan JACOB v/d BRANDELER

 • 2./ 1604 ROS/VOLMOLEN ,, DE SPERWER TE ELFHUISEN,,NABIJ DE SPUIPOORT
  (In polder Oud Dubbeldam, die in 1603 was ingepolderd)
  Eigenaren zijn de Lakenhandelaren te Dordrecht:
  WILLEM GERRITS de RUWEL 1/2/deel
  JEAN de LOUTRE 1/2 deel
  1604 eigenaren zijn de erven WILLEM GERRITS de RUWEL (Verver) te Elfhuizen een volmolen voor het vollen van wollen lakens
  1606 eigenaar is LEONART JANS de RUWEL.
  1611 eigenaar is JAN GERRITS de RUWEL.
  1616 eigenaren zijn BASTIAAN de RUWEL en JAN LAMBRECHTS v HULSHOUT.
  1626 eigenaren zijn JAN de RUWEL Volder/Verver en LAMBERT JANS v HULSHOUT

 • 3./ 1615 GETIJDE /VOLMOLEN ,,DE PANNENHOEF,, BIJ DE NOORDENDIJK BINNENDIJKS BIJ DE VLEYHAVEN.
  Eigenaren zijn de Kooplieden te Dordrecht:
  GORIS JACOBS (IJzerhandelaar) 1/3 deel
  DIEDERICK HOEUFT (operhandelaar) 1/6 deel
  JORIS v HOUBRACKEN (Coperhandelaar) 1/6 deel
  JEAN de LOUTRE (Lakenhandelaar) 1/2 deel

  Op 23-2-1615 kochten zij grond en enkele pecelen land in Erfpacht voor de aanleg van Boezems ten behoeve van het water, wat nodig was voor de te bouwen een VOLMOLEN/KORENMOLEN:
  1/ 10 Morgen Slijk en buiten gorzen van GERRIT MUYS.
  2/ Stuk grond en dijk van de Heer BERCK.
  3/ Stuk grond van ROELOF FRANCKEN.
  4/ Stuk grond van HENRICK CLUTINGEN.

  Het gebruik van de Boezems en de waterstand in de Boezems en de Nieuwe Sluis, gaf de eigenaren van de Volmolen veel ergenis en Processen met de eigenaren van de grond en dijk
  Op 15-1-1618 Verkoopt GORIS JACOBS 1/3 deel aan JEAN de LOUTRE
  In 1620 dienen de eigenarenvan de Volmolen een klacht in bij de Raad van Dordrecht over het dwarszitten van de Ingelanden van de NOORD EN MERWEDE POLDER, zij kunnen hun werk niet goed uitvoeren met de VOLMOLEN en hun verplichtingen niet nakomen aan de Lakenhandelaren.
  In 1620 is er weer een verzoek aan de Raad van Dordrecht voor toestemming om op eigen grond een Wind/Volmolen te mogen bouwen.
  Op 15-9-1621 werd de Volmolen verhuurd door de 3 eigenaren,
  DIRCK HOEUFT / Coperhandel
  JEAN de LOUTRE / Lakenhandel
  JORIS v HOUBRACKEN/ Coperhandel
  Op 15-2-1623 Verkopen,
  JORIS v HOUBRACKEN 1/6 deel en
  DIRCK HOEUFT 1/6 deel aan
  JEAN de LOUTRE Lakenhandel te Dordrecht.

 • 4. /1625 WINDVOLMOLEN BUITEN DE VRIESEPOORT HOEK BLEKERSDIJK.
  Gebouwd door:
  JAN GERRITS de RUWEL ½ deel Lakenhandelaar /Lakenbereider /Verver.
  LAMBERT v HULSHOUT ½ deel Lakenhandelaar/Lakenbereider /Lakenverver.
  In 1629/1642 zijn de eigenaren LAMBERT v HULSHOUT en JAN v HULSHOUT.
  Lakenhandelaren/Lakenbereiders/Lakenververs te Dordrecht
  In 1662 werd de VOLMOLEN afgebroken.

 • 5. /1626 WIND/GETIJDE VOLMOLEN AAN DE WEESKINDERDIJK (JAN LOUTERSMOLEN)
  Gebouwd aan de Maas in het Oude land van Dubbeldam bij de Boesemsluis annex Vliet staande
  Buyten het Willegenbosch.
  Gebouwd door :
  JACOB TRIP Sr Koopman te Dordrecht.
  JEAN de LOUTRE Lakenhandelaar te Dordrecht .
  In 1628/1631 wordt de VOLMOLEN verhuurt.
  In 1631/1644 wordt de VOLMOLEN verkocht aan,
  GILLIS JANS VERHULST /v/d HULCK.
  In 1644 Is de VOLMOLEN afgebrand.
  In 1644 werd een nieuwe WINDVOLMOLEN gebouwd door:
  JACOB TRIP Sr. Koopman te Dordrecht. en
  JOHAN v NEURENBERGH Sr. Koopman te Dordrecht.
  In 1664 werd de VOLMOLEN verkocht aan,
  HENDRICK JACOBS TRIP 1/2 Deel Koopman te Amsterdam en
  JOHAN v NEURENBERGH JR. ½ Deel Koopman te Dordrecht.

  In 1681 kwam de VOLMOLEN via erfenis in bezit van,
  JOHANNA de GEER wed van HENDRICK JACOBS TRIP 1/2 Deel te Amsterdam en
  JOHAN v NEURENBERG Jr ½ Deel Koopman te Dordrecht.

  In 1681 werd de Volmolen verhuurd aan GERRIT CLAES ALBLAS
  In 1681/ 1718 was de Volmolen in bezit van
  JOHANNA v NEURENBERGH en haar echtgenoot,
  DIRCK de NOOY GZ Koopman te Dordrecht.

  In 1718 /1726 in bezit van,
  MARGRIET TRIP enhaar echtgenoot JOHAN v WALRAVEN.

  In 1734/1780 was de Volmolen in bezit van
  ANNA QUILLERIUS wed v HENDRIK TRIP te Amsterdam .

  In 1783 werd de Volmolen verkocht samen met de Steenplaats voor f 7.780,-
  aan de kooplieden:
  LEENDERT FRANKZ v/d SCHOOR Reder/ Koopman te Dordrecht.
  zijn zwager HENDRIK MAURITZ Koopman te Dordrecht (Fa.V./d Schoor & Maurits)

 • 6. /1632 ROS/VOLMOLEN BUITEN DE SPUIPOORT
  In 1626 werd een octrooi afgegeven voor het bouwen van een nieuwe ROS/VOLMOLEN
  Gebouwd met een nieuwe vinding van GERRIT HOUBEN samen met
  LOUIS NICOLAAS SAULMAN (Salman) Koopman te Dordrecht.
  (Beschreven door ISAAC BEECKMAN (Rector v/d Latijnse school te Dordrecht )
  Verkocht aan:
  JEAN JARDE.
  GUILLAUME BASIER.
  PIERE CLICHAM.

 • 7. /In 1644 werd WINDVOLMOLEN ,,HET VARKEN,, AAN DE NOORDENDIJK BIJ DE VLEYHAVEN
  Gebouwd door:
  GILLIS v/d HULCK / VERHULST Lakenhandel te Dordrecht.
  In 1644 krijgt hij toestemming van de Raad van Dordrecht voor de bouw van
  een WIND/VOLMOLEN voor het Vollen van Lakens.
  Hij krijgt f 600,- subsidie om de grond te prepareren op de grond van Familie BEAUMONT.
  Hij krijgt Vrijdom van Wind (geen belasting voor Wind te betalen)
  In 1650 wordt de VOLMOLEN verhuurd aan
  JAN van BERBEREN en THOMAS JANS Lakenhandelaren te Dordrecht. In 1654 wordt de VOLMOLEN voor f 4.000,-verkocht door,
  GEERTRUI LEONARD v/d HATERT weduwe van GILLIS JANS v/d HULCK/VERHULST aan
  MAARTEN GILLIS v/d PIJPEN te Dordrecht. In 1684 wordt de VOLMOLEN verkocht aan,
  WILLEM JACOBS v/d COOGH Molenaar uit Zaandam die er en HOUTMOLEN van maakt
  In 1684 is de Molen in bezit van TEUNTJE HENDRIKS VERNES weduwe v Willem Jacobs v/d Coogh.
  In 1827 werd de Molen afgebroken

 • 8./ WIND VOLMOLEN ,,IN DEN WIJNGAART,, BUITEN DE SLUISPOORT
  In 1680 is de VOLMOLEN in bezit van,
  DE ERVEN WILLEM v HAGENS Jr Lakenbereider /Volder te Dordrecht.
  De Erfgenamen:
  PETRONELLA van HAGEN weduwe van WILLEM v HAGENS.
  CATHARINA WILLEMS van HAGENS
  ARENT WILLEMS v HAGENS getrouwt met MARGARETA VOGELSANCK

 • 9./WIND VOLMOLEN OP DE ZUIDENDIJK /BUITEN DE ST. JORISPOORT.
  In 1680 is de VOLMOLEN in bezit van FRANCOIS FRANCOIZ BOELS
  (Not/Arch 20/778)Akte 1-2-1680/RAD)


1276 DE LAKEN EN WOLHANDEL TE DORDRECHT

In 1276 gaf GRAAF FLORIS de VIJFDE aan de Poorters van Dordrecht de Vrijheid van Tol
voor de LAKEN en WOLHANDEL
De handel in laken en wol was al belangrijk in de vroege middeleeuwen.
In 815 wordt een melding gemaakt van industrie en handel in FRIES LAKEN gemaakt van wol van Friese schapen.
Zij beschikte al over WEEFTOESTELLEN en WEEFSPOELTJES, en maakte al stof voor de mantels met de kleuren WIT/GRAUW/BLAUW en ROOD.
Het GETOUW om te WEVEN was nog primitief de SCHERING zat vast gespannen waarbij de inslag met een NAALD ertussen gevlochten moest worden.
Kort er na werd een WEEFGESTOEL ontwikkeld met PEDALEN MET DE VOETEN.
LAKENS WERDEN VAN UNIFORME LENGTE EN BREEDTE GEWEVEN.

In de 10e eeuw en 11e eeuw liepen er in VLAANDEREN duizenden schapen op de schorren die de WOL leverde, dat van uit Brugge werd geimporteerd naar Dordrecht.
In 10e en 11e eeuw werd er WOL uit Engeland geimporteerd naar Dordrecht.
In 1250 handelde de Dordtenaren met Vlaanderen o.a met Mechelen /Leuven/ Maastricht
In 1383 had Dordrecht zijn eigen LAKENHAL gebouwd als BEURS VOOR DE HANDEL MET DE VLAAMSE KOOPLIEDEN.
In 1420 is de oudste melding van een Lakenhandelaar te Dordrecht,
ADRIAEN GODEFROY BEAUMONT (1399/1467) wordt genoemd, als hij 3 WANTSTALLEN huurt van de stad Dordrecht voor (een plaats de op de Markt /of in de Lakenhal en is hij eigenaar van een erf aan de HAVENPOORTZIJDE.
In 1464 wordt de SINT PONTIAANS GILDE VAN DE LAKENHANDELAREN TE DORDRECHT GENOEMD.
ADRIAEN GODEFROY BEAUMONT WAS HIER LID VAN.
In 1645 werd er een NIEUWE LAKENHAL gebouwd bij de Vismarkt.

1505 HANDEL IN WOL MET ENGELAND
De Engelse kooplieden verenigden zich in een kartel onder Koning HENDRIK VII voor de uitvoer van alle wollen stoffen naar Calais en de N
In 1585 was Antwerpen de belangrijkse stad in de WOLhandel in de Nederlanden na de verovering van de Spanjaarden ging de hand naar steden in de noordelijke nederlanden o.a. Dordrecht
In 1610 was er handel met ENGELAND in WOL en TEXTIEL en Engelse export naar Dordrecht van RUWE WOL.
In 1610 exporteerde de GEBR. HEDDES, RUWE WOL en GRAUW LAKEN uit ESSEX naar JACOB TRIP SR. te Dordrecht.
(Not/arch op 10-11 1610 /akte Notaris Paulus Eelbo te Dordrecht /RAD)

In 1623 was er een ENGELSE GEMEENTE TE DORDRECHT. (gegevens /Archief 10/ RAD)

In 1623 waren er WOLHANDELAREN uit Engeland te Dordrecht.
In 1635 hadden zij een EIGEN KAPEL IN MARIENBORNKLOOSTER met Diaken GEORGE WATERS.
1638 /1683 was de Predikant ROBERT PAGET.

In 1655 KOMT HET ENGELS COURT UIT ROTTERDAM NAAR DORDRECHT.
In 1660 handelde SAMUEL JACOBS TRIP samen met zijn zwager JOHAN v NEURENBERG JR.
MET IMPORT VAN LAKEN UIT Engeland.
In 1668 /1675 was er een SCHOTS COURT VAN LAKENHANDELAREN TE DORDRECHT,
met een ENGELS COURT KERK in de Wijnkopers kapel.


GILDEN/BROEDERSCHAPPEN TE DORDRECHT.

(Archief /16 RAD )

Gilden hadden vaak hun eigen huis waar in werd vergaderd.
Waar de administratie en de boekhouding werd bewaard.
De Gilde broeders mochten tijdens de morgen spraak (bijeenkomst) hun visie geven geven over onderwerpen binnen het Gilde die belangrijk waren b.v.
De MEESTERPROEF.
Het INTREDEGELD.
Verscherping van de KEUREN.
De CONCURENTIE buiten de stad.
De regels werden vastgesteld door het Stadsbestuur, bij conflicten tussen de Gilden trad de Magistraat op als scheidsrechter.
GILDE VAN DE DROOGSCHEERDERS TE DORDRECHT 1566
in 1566 kwamen veel LAKENKOOPERS in aanvaring met de DROOGSCHEERDERS
De DEKENS (de bestuurders van het Gilde) van de DROOGSCHEERDERS werden verzocht, de leden van het LAKENKOOPERS Gilde te weigeren.

 • SINT PONTIAANS GILDE VAN DE LAKENHANDEL TE DORDRECHT 1464
  Werd al in 1464 genoemd, Leden van dit Gilde waren,
  LAKENHANDELAARS.
  SYDELAKENHANDELAARS.
  Mr. LAKENBEREIDERS(VOLDERS)
  In 1464 was Lakenhandelaar ADRIAEN GODEFROY BEAUMONT te Dordrecht lid van deze Gilde

 • GILDE VAN DE TWIJNDERS TE DORDRECHT.
  In 1632 hadden de Twijnders hun eigen Gilde.

 • GILDE VAN DE WOLWEVERS.
  In 1589 legde het Gilde van de Wolwevers een lijst aan van de Meesterproef van de Wolwevers en de kosten voor het afleggen van de Meesterproef van de Meesters die in een andere stad zijn vak als Wever had uit geoefend.
  Veel Meesters uit Leiden waren lid in Dordrecht van het Gilde.
  (uit Gesch v Dordrecht /blz 200, door Eric Palm)

 • GILDE VAN DE LAKENVERVERS TE DORDRECHT.
  Zij hadden een eigen GILDEHUIS AAN DE SPUIWEG.
  In de Grote Kerk hadden zij hun eigen ST. STEVENS KAPEL MET GRAFSTEEN in het Zuid Transept.
  In 1769 had het Gilde van de Lakenververs de ST ANNA.S KAPEL in de Grote Kerk.
  (Gegevens onderzoek in de Grote Kerk door Dhr.W. Nijman te Dordrecht)DE LAKENINDUSTRIE BESTOND UIT VERSCHILLENDE HANDWERKSLIEDEN

DE DRAPIER die de WOL inkocht en deze aan verschillende werkslieden voor verdere bewerking uitgaf.
WASSERS/
PLOTERS/
KAMMERS/
WOLWASSERS/MENGERS/PLUISTERS/KAARDERS
SPINNERS / SPINSTERS/PAPPERS/SPOELERS/
SCHEERDERS /
WEVERS/
NOPPERS/
WIEDERS/
VOLLERS /
VERVERS /
SYDELAKEWERKERS /

LAKENHANDELAREN TE DORDRECHT WOONDE IN 1606

In de VISSTRAAT.
In de STEENSTRAAT.
In de MAARTENSHOF.
In het NIEUWE WERCK.
In de GEVULDE GRACHT.
In de GROTE KERKSBUURT.
In de WEESHUISSTRAAT.
Aan de RIEDIJK.
In de TORENSTRAAT.
Bij de VUYLPOORT.

IN 1626 WOONDE ZIJ VOORNAMELIJK,

In de VOORSTRAAT.
In de WIJNSTRAAT.
In het NIEUWE WERCK.
In de GROTE KERKSBUURT.
Aan de NIEUWE HAVEN.
In de VRIESE STRAAT.
In de STEENSTRAAT.
In de HOUTTUINEN.

SYDELAKENHANDEL TE DORDRECHT 1580 / SYDEWERKER / SYDELAKENHANDELAAR TE DORDRECHT

SYDELAKEN behoorde tot de dure stoffen en werd gebruikt voor Luxe kleding.
ZIJDE, werd gemaakt van de Zijde Rups uit de Moerbeiboom ,van de cocon van de Rups, werden van de draden, ZIJDE GAREN gemaakt,dat werd gebruikt voor LUXE KLEDING
Het gebruik van SYDELAKEN nam toe, door de handel van de VOC in ZIJDE.
In 1634 had de V.O. C. een nederzetting in BENGALEN, aan de benedenloop van de GANGES Noord/ Oost INDIA .
De ZIJDE werd ingekocht bij de boeren rondom KASIMBAZAR.

LIJST VAN SYDELAKEN HANDELAREN TE DORDRECHT 1580/1626
 • 1580 wordt ANTHONIS DEN ELLINCK GENOEMD ALS SYDECRAMER hij woont in de Wijngaerd bij de Wijnkoperskapel.
 • 1606/ folio136 / GILLIS JANS v/d HULK (VERHULST) Sydewerker /Volder /Weeshuisstraat.
 • 1606/ HENDRIK BOSCH /Sydelakenhandel.
 • 1606/ EWOUT AERTS /Sydelakenhandel /Gevulde Gracht.
 • 1606/ JEAN de LOUTRE / Sydelakenhandel / Maartenshof.
 • 1612/ HENDRIK CHRISTIAAN HOEFSLAGER /Sydelakenhandel.
 • 1621/ MAARTEN v BALEN/ Sydelakenhandel /Nieuwe haven
 • 1626/ folio 118 / ARJAN FRANCOIS /Sydelakenhandel /Vismarkt.
 • 1626/ folio 114 / JACOB FRANCOIS /Sydelakenhandel.
 • 1626 / Wed v Marten v Balen HESTER WILLEMS PRIDON/Sydehandel.
 • 1626/ folio106 /HENDRIK DIRKS v HAGENS /Sydelakenhandel.
 • 1626 / JACOB ISAAC de MEYER /Sydelakenhandel.
 • 1626/ folio 88/ JACQUES TERWE/Sydelakenhandel /Voorstraat.

LAKENRAMEN TE DORDRECHT vanaf 1420

LAKENRAMEN/DRAPIERS RAAMTEN TE DORDRECHT 1420In 1420 werd voor het eerst LAKENRAMEN genoemdte Dordrecht, er werden er drie verhuurd door de stad Dordrecht aan de,
Lakenhandelaar ADRIAEN GODEFROY BEAUMONT te Dordrecht.
Deze Lakenramen stonden buiten de muren van de stad o.a. bij de BLECKERSDIJK.
DE LAKENRAMEN werden gebruikt voor het opspannen van het LAKEN na het Vollen van Wol om dit te drogen in verschillende maten o.a.
CARSAYEN dat waren grote brede stukken laken die mochten drogen op twee Lakenramen.
Er werd regelmatig gecontroleerd of de LAKENRAMEN niet ombehoorlijk waren neer gezet.

1583 DRAPIERS UIT LEIDEN DIE LAKENBEREIDERS/VOLDERS HAALDEN UIT DORDRECHT.

Op 8-9-1583/ (uit het Gerechtsboek van Leiden), staat dat Drapiers in Leiden Lakenbereiders uit Dordrecht, haalden die gevlucht waren uit Vlaanderen.
Zij moesten een Meesterproef en Copieen overleggen van de Ordonnantie van hun Ambacht.
Op 20-6-1585 /(uit het Gerechtsboek van Leiden),staat dat,
VRIJ. LAECKENBEREIDER PIETER v ZOMER te Leiden wil aannemen,
LAECKBEREYDERS/ GESELLEN ten hoogste 6 GESELLEN/ om op zijn WINKEL en VOLMOLEN te werken. Uit Dordrecht / die uit Antwerpen zijn gevlucht en die 2 jaar opleiding hebben gehad en Poorter zijn in Leiden

WOLWEVERS TE DORDRECHT 1600/1644

In 1600 stonder er 75 wevers ingeschreven te Dordrecht.
in 1644 nam de vraag naar WEVERS toe en werden Wevers te Leiden gevraagd door de Stad Dordrecht, onder aantrekkelijke voorwaarden zich in Dordrecht te vestigen.
In 1644 in de maanden mei/ juni/ juli en/ augustus kwamen enige DRAPIERS (Lakenhandelaren) en WOLWEVERS met vrouw en kinderen naar Dordrecht.
Zij kregen Enige Erven gegunt aan KADE bij de NIEUWE HAVEN BIJ HET WEST INDISCH HUIS,
Waar enige HUIZEN voor hun werden gemaakt.
Voor elk WEEFGETOUW dat zij in hun huis hadden, kregen zij f 1.000,-
Zij mochten een KRAAM houden voor hun huis, waar voor zij geen PLAATSGELD betaalde.
Zij kregen enkele jaren WACHTVRIJ om deel te nemen aanhet Wachthouden voor de bescherming van de stad ,,DE KADE KREEG DE NAAM WOLWEVERSHAVEN,,

LIJST VAN WANTSTALLEN VERHUURT DOOR DE STAD DORDRECHT 1420/1594/1650 AAN LAKENKOOPLIEDEN.


STAANPLAATSEN OP DE MARKT OF IN DE LAKENHAL / VOOR DE VERKOOP VAN LAECKENSE STOFFEN
In 1420 worden er al Wantstallen genoemd in Dordrecht als de Lakenhandelaar ADRIAEN DE GODEFROY BEAUMONT, 3 WANTSTALLEN huurt van de stad Dordrecht.

 • 1420 .. ADRIAEN GODEFROY BEAUMONT.
 • 14-1-1594 LAMBRECHT v HULSHOUT.
 • 24-1-1594 WILLEM GERRITS de RUWEL.
 • 6-1-1603 ARENT SIMONS WALEN.
 • 30-7-1604 JACOB MOLENSCHOT.
 • 3-7-1608 JAN THEUNIS in den BLOCK.
 • 1610 JAN HENDRICKS v SLINGELAND.
 • 6-12-1610 ABRAHAM REYNIERS .
 • 16-12-1616 JAN de BRUYN.
 • 6-3-1618 HERMAN TIELMANS v BRACHT.
 • 1-8-1618 ARENT JANS.
 • 9-10-1619 ARYEN HENDRIKS ROMEIJN .
 • 8-9-1620 CORNELEIS BELLAERT.
 • 6-1-1621 ADRIAAN BEAUMONT.
 • 7-5-1621 PIETER v DEUREN.
 • 11-8-1622 LOUIS MOLENSCHOT.
 • 13-5-1623 JAN ADRIAANS LEVERING.
 • 4-1-1625 LAMBERT v HULSHOUT.
 • 25-7-1625 GIJSBRECHT V REES.
 • 12-7-1629 GERARD ROELANDS.
 • 12-7-1629 CORNELIS DIRCKS v ZEVENTER.
 • 10-1-1631 ARENT v/d HAGENS.
 • 1631 JAN v HULSHOUT.
 • 1632 JAN JANS BERBEREN.
 • 1637 JAN RUYTENBURGH.
 • 1637 JACOB NERINGH.
 • 1637 ADRIAEN v WIJNGAARDEN.
 • 1637 JAN GREGOOR.
 • 18-5-1637 GILLIS v HELMONT.
 • 14-1-1638 JAN de BRUYN.
 • 12-6-1638 HERMAN v EYCK.
 • 14-8-1638 JAN DIRCKS v ELBURG.
 • 14-9-1639 THOMAS KERKHOFF.
 • 10-9-1639 LODEWIJK v/d HAGEN.
 • 6-1-1641 FRANS THIJS DICKEN..
 • 29-4-1642 JAN HARDY.
 • 18-1-1643 LODEWIJK LAMBRECHTS v HULSHOUT..
 • 1-10-1643 ADAM v THIELT.
 • 1643 ARENT PRAEM.
 • 4-10-1644 ADRIAEN v DORSTEN.
 • 11-7-1644 JAN v DEUREN.
 • 4-10-1644 ADRIAEN COENEN.
 • 19-9-1646 THIELMAN HERMANS v BRACHT.
 • 11-1-1647 DIONYS v KESSEL.
 • 13-1-1648 ADROAEN v DORSTEN.
 • 18-1-1648 HENDRIK BOSCH ./BOS.
 • 7-10-1649 PAUWEL v HELMOND.
 • 4-1-1650 ARENT v/d HAGENS JR.
 • 18-1-1650 JAN ROGEL.
 • 13-6-1650 JAN JANS BOLLENBEECK.
 • 16-11-1650 JACOB v HOOGSTRATEN.

[1652] Ontfangh van de verheergewaerden van wantstallen
- [01] Pieter van Deuren t'i.e wantstal bij hem bevrijt den vii Meij 1621, memorie
- [02] Jan de Bruijn t'ii.e wantstal bij hem bevrijt den xiiii Januarij 1634, Mem.ie
- [03] Jan Dircxzsz van Elburch t'iii.e bij hem bevrijt den xiiii Junij 1638, Mem.ie
- [04] Thomas Kerckhoff t'iiii bij hem bevrijt den xiiii Julij 1639, Mem.ie
- [05] Willem Geerits t'v.e bij hem bevrijt xxiiii Januarij 1594, Mem.ie
- [06] Arijen Hendricxsz Romeijn bij hem bevrijt den ix October 1619, Mem.ie
- [07] Jan Rogel t'vii.e bij hem bevrijt den xviii Januarij 1650, Mem.ie
- [08] Herman Thielmans t'viii Wantstal bij hem bevrijt den vi Maert 1618, memorie
- [09] Jan van Deuren t'ix. wantstal bij hem bevrijt den xi Julij 1644, memorie
- [10] Arent Sijmons Walen t'x.e bij hem bevrijt den x januarij 1603, Mem.ie
- [11] Frans Thijs Dicken t'xi.e bij hem bevrijt den vi Januarij 1641, Mem.ie
- [12] Arent Jans t'xii bij hem bevrijt den 1 Augustij 1618, Mem.ie
- [13] Lambert Hulsthout den jonge t'xiii.e bij hem bevrijt iiii Januarij 1625, Mem.ie
- [14] Dionisius van Kesel t'xiiii bij hem bevrijt xi januarij 1647, Mem.ie
- [15] Adriaen van Wijngaerden t'xv. Wantstal bij hem bevrijt ao. 1637, Mem.ie (dit Stal is opten iii meij 1652 verheergew.t
op Donatus Verdoes en(de) heeft betaelt voor xv Jaren, i L.
)
- [16] Jan de Bruijn t'xvi bij hem bevrijt den xvi december 1616, Mem.ie
- [17] Jan Harij t'xvii bij hem bevrijt den 29 april 1642, Mem.ie
- [18] Lodewijck van(der) Hagen xviii bij hem bevrijt den x Septemer 1639, Mem.ie
- [19] Adriaen van Dorsten t'xix wantstal bij hem bevrijt den xiii Januarij 1648, Memorie;
- [20] Lambrecht Hulsthout t'xx wantstal bij hem bevrijt xiiii Januarij 1594, Memorie;
- [21] Hendrick Bosch t'xxi bij hem bevrijt den xiii Januarij 1648, Mem.ie
- [22] Jacob van Hoochstraten t'xxii bij hem bevrijt den xvi november 1650, Mem.ie
- [23] Leendert van Orten t'xxiii bij hem bevrijt ao. 1637, Mem.ie
- [24] Herman van(de) Eijck t'xxiiii bij hem bevrijt den xii Junij 1638, Mem.ie
- [25] Jacob Molenschot t'xxv bij hem bevrijt den xxx Julij 1604, Mem.ie
- [26] Lodewijck Lamberts t'xxvi bij hem bevrijt den xiii Januarij 1643, Mem.ie
- [27] Jacob Neeringh t'xxvii bij hem bevrijt ao. 1637, Mem.ie
- [28] Adriaen van Beaumont t'xxviii bij hem bevrijt vi Januarij 1621, Mem.ie
- [29] Corn. Belliaert t'xxix bij hem bevrijt viii September 1620, Mem.ie
- [30] Adam van Thiel t'xxx.e Wantstal bij hem bevrijt den 1 october 1643, Memorie
- [31] Willem Bosch t'xxxi Wantstal bij hem bevrijt 26 januarij 1652, Memorie
- [32] Arent van(der) Hagen den jonge t'xxxii bij hem bevrijt den iiii Jan.rij 1650, Mem.ie
- [33] Jan Adriaens Leveringh t'xxxiii bij hem bevrijt den xiii Meij 1623, Mem.ie;
- [34] Arent Praem t'xxxiiii bij hem bevrijt ao. 1643, Mem.ie;
- [35] Jan Hulsthout t'xxxv bijhem bevrijt ao. 1631, Mem.ie;
- [36] Adriaen Coenen t'xxxvi bij hem bevrijt den iiii October 1644, Mem.ie;
- [37] Jan Theunis Block t'xxxvii bij hem bevrijt den iii Julij 1608, Mem.ie;
- [38] Thielman Hermans t'xxxviii bij hem bevrijt xix September 1646, Mem.ie;
- [39] Jan Jans Bollenbeeck t'xxxix bij hem bevrijt xiii Junij 1650, memorie (dit Stal is opten vi September 1652 verheergewaert
bij Nicolaes Staphorstius en(de) voor twee Jaren betaelt, v St.
);
- [40] Pauwels van Helmont t'xl wantstal bij hem bevrijt den vii October 1649, Memorie;
- [41] Corn. Dircxs Zeventer t'xli bij hem bevrijt den xii Julij 1629, Mem.ie;
- [42] Geerit Roelants t'xlii bij hem bevrijt xvii Julij 1629, Mem.ie;
- [43] Jan Hend.r van Slingelant t'xliii bij hem bevrijt ao. 1610, Mem.ie;
- [44] Louijs Molenschot t'xliiii bij hem bevrijt xi Augustij 1622, Mem.ie;
- [45] Gillis van Helmont t'xlv bij hem bevrijt den xviii Meij 1637, Mem.ie;
- [46] Adriaen Coenen t'xlvi bij hem vrijt den iiii October 1644, Mem.ie;
- [47] Jan Gregoor t'xlvii bij hem bevrijt ao. 1637, Mem.ie;
- [48] Arent van(der) Hagen t'xlviii Wantstal bij hem bevrijt den x Januarij 1631, Mem.ie;
- [49] Gijsbrecht Rees t'xlix Wantstal bij hem bevrijt den 25 deember 1625, memorie;
- [50] Abraham Reijniers t'l wantstal bij hem bevrijt xvi december 1610, Mem.ie;
- [51] Jan Ruijtenburch t'li bij hem bevrijt ao. 1636, Mem.ie;
- [52] Jan Jans van Bebberen t'lii Wantstal bij hem bevrijt ao 1632, memorie;
(Uit: Dordrecht: rekening ontvangsten/uitgaven van het Groot Comptoir 1652 - NB. transcriptie op dordtenazoeker.nl
(hulpbronnen); zie hier ook de naamlijsten van de jaren 1655, 1656, 1658, 1670, 1690, 1702, 1710 en 1720)LAKENVERVERS/ TE DORDRECHT 1572/1811

De Lakenververs hadden een eigen Gilde in Dordrecht.
Het Gildehuis stond aan de Spuistraat.
In de Grote Kerk hadden zij hun eigen grafsteen en de ST. STEVENS KAPEL in het Zuid transept
In 1769 was de ST. ANNA. KAPEL in de Grote Kerk in bezit van het Gilde van de LAKENVERVERS
(gegevens onderzoek /graven /opgespoord in de Grote Kerk door Dhr. W. Nijman)
In 1811 waren er twee VERFFABRIEKEN te Dordrecht, makers van SAKSISCH BLAUW en andere kleurstoffen die ook vaak werden gebruikt in de Glasindustrie met afzet naar Binnenland /Zuid Nederland en de Duitse Staten (uit het overzicht Industrie te Dordrecht in1811 )

Het LAKENVERVEN gebeurde in HOUTEN VERFKUIPEN of in COPEREN VERFKETELS.

In 1616 Kocht JANNEKE de COSSENAER vrouw van HANS v/d CORPUT Verver te Amsterdam, een Coperen VERFKETEL bij PIERRE MUISAIT Coperslager te Amsterdam voor f 1.374 /75 stuivers contant.
Italiaanse kooplui verkochten SPECERIJEN en ALUIN voor de Verfstoffen die nodig waren, voor het verven van Laken
ALUIN werd gebruikt om de kleur te laten hechten aan de Lakense Stoffen.
De Mr. BLAUWVERVER stond in de hoog aanzien onder de Lakenververs
De Blauwververij van Mr. BLAUWVERVER GIJSBERT MELCHER te Amsterdam
ca 1640 Verversgracht.
Op zaterdagmiddag werden de LAKENSE DOEKEN in de HOUTEN KUIPEN gedaan dat gevuld was met URINE.
Op maandag werden de lakense doeken er weer uit gehaald en op grote houten stellages LAKENRAMEN gelegd om te drogen.
(een verslag uit het boek ,,HET BLAUW VAN REMBRANDT. door JORG KASTNER)

BLAUWVERVEN WERD GEDAAN IN HOUTEN KUIPEN OF COPEREN KETELS GEVULD, MET WATER.

MEDE BALLEN
HULPSTOFFEN VOOR DE GISTING DIE DE BLAUWE STOF WERKBAAR MAAKTEN.
DAARNA GING DE WOL IN HET VERFBAD DAT NAUWELIJKS VERHIT HOEFDE TE WORDEN
HET HAD EEN GELIG DOORSCHIJNENDE KLEUR.
ALS DE WOL UIT DE KUIP WERD GEHAALD WERD DE WOL BLAUW, DOOR DE WERKING VAN DE LUCHT.
NA IEDER VOLGEND VERFBAD WERD DE WOL DONKERDER VAN KLEUR.
DE MEDE BALLEN WERDEN GEBRUIKT VOOR HET BLAUW VERVEN.
DE MEDE IS EEN WATERPLANT, NA HET PLUKKEN VAN DE BLADEREN MOESTEN DEZE EERST VERROTTEN EN WERD HET BLAUW PIGMENT GEVORMD.

DE MAGISCHE KLEUR BLAUW
Het was de kleur van de Duivel.
Blauw werd in verband gebracht met bijgeloof het bracht ongeluk of een spoedige dood.
Het was de kleur van de duisternis, Blauw verven werd in verband gebracht met tovernarij.

INDIGO BLAUW voor deze kleur werden de bladeren gebruikt van de INDIGOPLANT,, die groeit in Tropische gebieden o.a. in INDIA om de stoffen de INDIGO Blauwe kleur te geven.

SCHARLAKEN ROOD gebruikt bij fijn wollen stof werd gemaakt van de lijfjes van het karmozijn kevertje (1225 naam uit Diksmuiden)

SAFFRAAN was de duurste specerij ter wereld,het werd gemaakt van bloemen die maar twee weken bloeien.
Voor 1 kilo Saffraan waren ca 70.000 /100.000 bloemen nodig zij kwamen uit
IRAN/SPANJE/FRANKRIJK /MAROKKO.

TEXTIELVERVERS TE DORDRECHT. 1594

De Ververs hadden een eigen Gilde, leden waren
LAKENVERVERS.
LINNENVERVERS.
SYDE VERVERS.
BLAUWVERVERS.
In de jaren zestig werd er in Dordrecht een Archeologisch onderzoek gedaan in ELFHUISEN en werden er overblijfselen aan getroffen van een LAKENVERVERIJ de eigenaren waren in 1594 WILLEM GERRITS de RUWEL Volder en Verver.
JEAN de LOUTRE Sydelakenhandel.

OVERZICHT VERVERS TE DORDRECHT 1594

 • 1594 /WILLEM GERRITS de RUWEL Volder /verver eigenaar VOLMOLEN ,,DE SPERWER,, EN LAKENVERVERIJ te ELFHUISEN.
 • 1594 /JEAN de LOUTRE /Sydelakenhandel mede eigenaar LAKENVERVERIJ te Elfhuisen.
 • 1604 /AnkeWILLEMS STOOP /wed. van WILLEM GERRITS de RUWEL Lakenverfster en eigenares Lakenververij te Elfhuisen Zij was in bezit van 2 Verfketels en 8 Haardsteden.
 • 1604/ GERRIT WILLEMS de RUWEL eigenaar / Lakenververij en de /Volmolen ,,De Sperwer,, te Elfhuisen
 • 1605/ LEONARD JANS de RUWEL eigenaar van de/ Lakenververij en de/ Volmolen ,,De Sperwer,,te Elfhuisen samen met JEAN de LOUTRE.
 • 1606 / JAQUES /JACOB LOUIS / Twijnder/ Verver Voorstraat.
 • 1611 / JAN GERRITS de RUWEL en JEAN de LOUTRE.
 • 1616 / ABRAHAM DAVIDS CODEUS / LINNEN VERVER /op het Nieuwe werkt bij zijn vader.
 • 1616 / MICHIEL FAES uit Antwerpen /BLAUW VERVER Lakense stoffen.
 • 1632 / FRANCOIS STAESZ V HOOGSTRATEN Twijnder /Lakenverver /Nieuwe Werck
 • 1626 / HANSVER HAGEN /Verver /Voorstraat.
 • 1626 / JAQUES JACOB LOUIS Verver /Twijnder woont bij de Spuipoort.
 • 1626 / LAMBRECHT v HULSHOUT te Elfhuisen Verver/Volder.
 • 1626 JAN JOHANNES Lakenverver/ woont in de Voorstraat.
 • 1664 /JOHAN v NEURENBERGH/ eigenaar Lakenververij te Elfhuisen
 • 1683 JACOB FRANCOIS v HOOGSTRATEN Twijnder /Verver /Nieuwe werk.
 • 1685 JOHAN v NEURENBERGH eigenaar Lakenververij te Elfhuisen.
 • 1710 PIETER VERNIMMEN JR Twijnder /Verver VERVERIJ /BLAUWSEL FABRIEK
 • 1771 FAMILIE VERNIMMEN eigenaar BLAUWSEL FABRIEK OP DE HOEK VAN DE DOLSTRAAT.

TWIJNDERIJ EN TWIJNDERS /TWIJNHANDELAREN TE DORDRECHT 1572/1811

De Twijnders hadden hun eigen Gilde in Dordrecht.
DE TWIJNMOLEN is een met de hand aangedreven werktuig waarbij twee of meer DRADEN /GAREN of ZIJDE in een worden gedraaid.
TWIJNEN genoemd /ook DRILLEN genoemd, daar door ontstaat er een dikker en sterker GAREN voor de Textiel Industrie.
TWIJNDER IS EEN PERSOON DIE GEHEKELDE VEZELS TOT DRADEN MAAKT.
ROND ZIJN HEUPEN HEEFT HIJ EENGROTE BUNDEL VEZELS DIE HIJ TOT EEN DRAAD MAAKT
De WOL DIE TOT DIKKERE OF DUNNERE DRAAD WERD GESPONNEN, KONDEN GETWIJND WORDEN d.w.z. 2 of 3 DRADEN IN ELKAAR GEDRAAID, WERD EEN DIKKERE DRAAD EN EEN STERKER GAREN VORMT.
De TWIJNDER WERKTE IN EEN GEBOUW ZONDER WIEKEN EEN MOLEN GENOEMD.
In 1602 was er en toename van TWIJNDERS in Dordrecht, vooral rond de RIEDIJK
In 1626 woonde de TWINDERS vooral in de VOORSTRAAT en de WIJNSTRAAT
Andere lokaties :
- KOLFSTRAAT
- SPUIPOORT
- VEST
- STEENSTRAAT
- NIEUWE WERCK
- IN DE KLEINE WIJNGAART
- BAGIJNHOF
- NIEUWSTRAAT
- LINDEGRACHT
- HOUTTUINEN
- GROENMARKT
In 1811 waren er ca 16 TWIJNMOLENS in Dordrecht.

LEDEN VAN HET GILDE VAN TWIJNDERS TE DORDRECHT V/A 1632

De Twijnders hadden hun eigen Gilde in Dordrecht.
met eigen Twijn merken (Archief 16 /RAD)

In 1632.
FRANCOIS STAES VAN HOOGSTRATEN Twijnder /Lakenverver.
In 1683
JACOB FRANCOIS VAN HOOGSTRATEN Twijnder/Lakenverver.
ANTHONY de SONDT Twijnder.
PIETER VERNIMMEN /VAN NIMMEN/Twijnder/Verver.

LEDEN VAN HET TWIJNDERS GILDE TE DORDRECHT V/A 17O3
- 1703 /PIETER VERNIMMEN (1672/1758)
- 1721/ ADRIAAN COOYMANS
- 1726/ HENDRIK KOOYMANS
- 1727 PIETER VERNIMMEN JR(1718/1781)
- 1728 Jan HARDUS GERARDS (1688)
- 1728 JOHANNES OP DE CAMP Twijnder
- 1729 FREDERIK DE SONT/GRONDT
- 1731 HENDRIK ATTENHOVEN
- 1751 JOHAN JANS V NEURENBERG
- 1742 CONFRERIE v TWIJNDERIJEN /TWIJNHANDELAREN /KATOENHANDEL te DORDRECHT V/A 1742
- 1746 PIETER VERNIMMEN.
- 1750 JOHAN v NEURENBERGH.
- 1776 PIETER VERNIMMEN JR.
- 1776 DAVID HORDIJK.
- 1781 LEENDER v/d SCHOORFRANKZ (1760)
- 1783 MATTHIJS v/d SCHOOR FRANKZ (1764)


(Uit RAD archief 15 Gilden te Dordrecht. Dit zijn de handelsmerken van de familie Vernimmen.
"Dit merck ingegeuen door Mons.r Pieter Vernimme op den 23 Maert 1716".
)

OVERZICHT VAN TWIJNDERS TE DORDRECHT v/a 1583

 • 1583 / JAN de WEVERE.
 • 1585 / REMEENS de WEVERE.
 • 1595 / REMEENS de WEVERE
 • 1600 / CATHARINA de WEVERE.
 • 1606 /folio/187/JAQUES LOUIS /Twijnder/Verver /Voorstraat
 • 1606/folio/96 /JAN PHILIP /Riedijk
 • 1606 /folio/215 PIETER JACOBS / Riedijk.
 • 1606 /FRANS JANS /Riedijk.
 • 1606 /folio /96 JAN PHILIPS /Riedijk.
 • 1606 /ADRIAAN de SAYER.
 • 1606 /folio/154/ABRAM AERTS / Nieuwstraat (AdH/Verp).
 • 1606 /folio/165/ ABRAM CORNELIS/ Kolffstraat (AdH/Verp)
 • 1606 /folio/144/JACOB THOMAS COTERMANS Steenstraat (AdH/Verp)
 • 1606 /folio /95 /JAN GERRITS / Steen straat (AdH/Verp).
 • 1612 /MARTIN JORISSEN VERHAGHEN.
 • 1612 /ANTHONIS ANTHONIS DEN ELLINCK ,,IN DEN WIJNGAERT,,
 • 1626 /HUGO BASTIAEN de MEER /Huis ST NICOLAAS /Voorstraat.
 • 1626/folio/99 /WED. AERT JACOBS /Voorstraat .)AdH/Verp)
 • 1626 /folio /52/WILLEM v CEELEN/Voorstraat.(AdH/Verp)
 • 1626 /folio /79 /ANTHONY PIERRE de SONDT /Voorstraat. (AdH/Verp)
 • 1626/folio /19/ JAN JACOBS COTERMANS /Wijnstraat. (AdH/Verp)
 • 1626/folio /96 /JAN PHILIPS/ Riedijk. (AdH/Verp)
 • 1626/folio/215 /PIETER JACOBS /Vest.(AdH/Verp)
 • 1626 /folio/96/ JAN GERRITS / Steenstraat. (AdH/Verp)
 • 1626 /JAQUES LOUIS /Spuipoort /Twijnder/Verver.
 • 1626/folio /17/PIETER DIRCKS CODEUS /CODDE/ Twijnder /Lakenhandel.
 • 1626 /Twijnmolen /Groenmarkt /gebruikt als klas lokaal.
 • 1632/FRANCOIS STAES v HOOGSTRATEN /,,HUIS DE CROON,, /NIEUWE WERCK Twijnder/Verver
 • 1640 /WILLEM AERTS /Voorstraat/Wijnbrug.
 • 1645 /HUYBRECHT v MEURS /Twijnderij /(met 700 meter Bleeckbaan)
 • 1645 /HENDRIK VRIJMOET.
 • 1654 ANTHONY PIERRE DE SONDT Voorstraat 168
 • 1654/ HENDRICK de SAYER HUIS ST. NICOLAAS Voorstraat.
 • 1657/ BARTHELOMEUS LEENDERT V STEYN.
 • 1657 /JAN JACOBS Mr. Twijnder in de Twijnderij van de SONDT.
 • 1659 /JAN JANS HUDDE.
 • 1669 /WOUTER DAELMAN koopt/ huurt KLANDERMOLEN in de Heer Matthijsstraat wordt/ Twijnderij.
 • 1680 /AMBROSIUS WIGGERS .
 • 1680 /FRANCOIS BOELS Twijnderij IN DE KLEINE WIJNGAART/ bij de Tolbrug.
 • 1680 /GEORGE JORIS WILTENS.
 • 1683 /JACOB FRANCOIS v HOOGSTRATEN /huis DE CROON /Nieuwe Werck / Twijnder/Verver lid v/h Gilde.
 • 1683 / ANTHONY de SONDT/ lid v/h Gilde.
 • 1683 / PIETER VERNIMMEN /van NIMMEN / lid v/h Gilde.
 • 1688/ ANTHONIS RENS/ Voorstraat/ t/o de MUNT.
 • 1690 / OTTO KLOOT Bagijnhof/ lid v/h Gilde .
 • 1692 / JAN KLOOT/ Nieuwstraat.
 • 1695 / JOHANNES v DOOREN /Linde gracht.
 • 1703 / PIETER VERNIMMEN.
 • 1708 /JOHAN GEORGE WILTENS.
 • 1721 / ADRIAAN COOYMANS.
 • 1726 / HENDRIK COOYMANS .
 • 1727 / PIETER VERNIMMEN JR.
 • 1728 / JAN HARDUS GERARDS.
 • 1728 /JOHANNES op de CAMP.
 • 1729 / FREDERIK de SONDT.
 • 1731 / HENDRIK ATTENHOVEN.
 • 1746 / PIETER VERNIMMEN .
 • 1750 / JOHANNES v NEURENBERGH.
 • 1751 / JOHN JANS v NEURENBERGH….
 • 1776 / DAVID HORDIJK TWIJNHANDELAAR /LID CONFRERIE v TWIJNDERIJEN.
 • 1781 / LEENDERT FRANKZ v/d SCHOOR.
 • 1782 / JAN GERARDS HARDUS.
 • 1783 / MATTHIJS FRANKZ v/d SCHOOR.

IN 1811 WAREN TE DORDRECHT:
- 6 GARENBLEKERIJEN .
- 7 GAREN FABRIEKEN.

blekerij De Halve Maan;
blekerij De Hoop;
blekerij De Lelie;
blekerij De Schieters;
blekerij De Verlore Zoon;

blekerij De Zwaan;
blekerij De Zon;
blekerij 't Wit Lam;
blekerij Zelde Rust;

(Uit: Dordrecht: namen van winkels en pakhuizen 1873 (Dordracum Illustratum) - NB. transcriptie op dordtenazoeker.nl)LAKEN KOPERS /LAKENBEREIDERS (VOLDERS) /EIGENAREN VOLMOLENS /LAKENVERVERS/TWIJNDERS

Gegevens o.a. www.andredenhaan.uwstamboomonline.nl (AdH)
Lijst 1580 /50e/ Penning/
Lijst 1606 /Verponding.
Lijst 1626 /1000e/Penning.


A
 • CORNELIS ADRIAANS.
  Lakenhandel /Lakenbereider(volder) te Dordrecht.
  In 1606 /folio 202 / Woont hij buiten de Vuylpoort (AdH/Verp)
  In 1626 /folio 5 / Woont hij buiten de Vuylpoort /heeft een Volmolen/15 pond (AdH/1000e/ P)

 • FRANS ADRIAANS.
  Zijdelakenkoper te Dordrecht.
  1626/ folio 114 /20 pond (AdH/1000e /P)

 • JACOB FRANSZ ADRIAANS .
  Zijdelakenkoper te Dordrecht.
  In 1626 / folio 114 /woont hij bij zijn vader Frans Adriaans /4 Pond (AdH/1000e/P)

 • MAERTEN ADRIAANS.
  Lakenhandel /Lakenbereider(volder) te Dordrecht.
  In 1626 /folio 56 /Woont hij in Voorstraat / 6 Pond(AdH/1000e/ P)

 • ABRAHAM AERTS.
  Twijnder te Dordrecht
  In 1606 /folio 154 / woont hij in de Nieuwstraat(AdH/Verp)

 • EWOUT AERTS.
  Zijdelakenkoper te Dordrecht.
  1606 /folio 207/ woont hij op de Gevulde Gracht(AdH/Verp)

 • WILLEM AERTS.
  Twijnder te Dordrecht.
  In 1640 /folio 712/ woont hij in de Voorstraat/Wijnstraat (AdH)

 • HENDRIK v ATTENHOVEN..
  Twijnder te Dordrecht..
  In 1732 lid van het Gilde van Twijnders

B
 • MAARTEN van BALEN.
  Zijdelakenkoper te Dordrecht.
  Overl: v 1626 te Ddr.
  Tr: 1594 te Ddr/Doopsgezind met HESTER WILLEMS PRIDON.
  In 1621 woont hij aan de Nieuwe Haven.
  Kinderen te Dordrecht :
  1595 ELISABETH tr Jan v Hulshout (Lakenhandel)
  1597 MAIKEaike tr 1620 Lambrecht v Hulshout (Lakenhandel)
  1599 JANNEKE
  1604 WILLEM
  1607 JASPER
  1611 HESTER
  1616 WILLEMINA
  WED. M v BALEN (HESTER WILLEMS PRIDON)
  Zijdelakenhandel te Dordrecht.
  In 1626 /folio 28/ woont zij a/d Nieuwe Haven/50 Pond(AdH/1000e/P)

 • CORNELIS JACOBS de BACK
  Lakenhandel /Brouwer te Dordrecht.
  Overl: maart 1627/ begr Aug Kerk te Ddr.
  Tr: te Ddr/ met EVERWIJNTJE FRANCKEN/FRANCOIS.
  In 1596 is hij lid v/d Raad te Dordrecht.
  In 1603 is hij Schepen / Thesaurier van Dordrecht.

 • DAVID DIRKS BARNASY.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Overl: 1627/ begr /Aug.Kerk te Ddr.
  In 1627 woont hij in het Huis ,,DE KEYZER,,

 • GUILLAUME BAZIER.
  Lakenhandel /Lakenbereider(Volder) te Dordrecht.
  Op 2-6- 1636 koopt hij de Ros/Volmolen buiten de SPUIPOORT van
  LOUIS NICOLAAS SAULMON(Salmon) Lakenkoper te Utrecht samen met
  JEAN JARDE Lakenhandel te Dordrecht.
  PIERRE CLINCHAMT Lakenhandel te Dordrecht.

 • ADRIAEN GODEFROYZ v BEAUMONT
  Lakenhandel /Kleermaker te Dordrecht.
  Geb: 1399 te Ddr /overl:19-4-1467 te Ddr.
  z.v. Godefroy Goverts v Beaumont en Maria v Sterrenborg.
  Tr: /te Ddr met ELISABETH PIETERS SCHAERT.
  In 1420 huurt hij van de stad Dordrecht 3 WANTSTALLEN Standplaatsen op de Markt of in de Lakenhal voor de verkoop van Laeckense stoffen.
  In 1420 is hij lid Van de ,,SINT PONTIAANS GILDE,, van Lakenkopers en Wantsnijders te Dordrecht.
  In 1420 is hij eigenaar van een erf aan de Havenpoort zijde (Google/Stamreeks)

 • ADRIAEN v BEAUMONT
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Op 6-1-1643 huurt hij van de stad Dordrecht een WANTSTAL /
  Staanplaats op de Markt of In de Lakenhal voor verkoop v Lakense stoffen.

 • LOUIS DEL BECQUE uit Doornick.
  Lakenhandel te Antwerpen/Dordrecht /Amsterdam.
  in 1587 woont hij te Dordrecht.
  In 1587 handelt hij met ISAAC le MAIRE GAILLART.

 • CORNELIS BELLAERT uit Breda.
  Lakenhandel /Brouwer te Dordrecht.
  Geb: te Breda’
  Tr: /1e 1594 te Ddr /met NEELKEN CORNELIS v/d CORPUT.
  (Uit Lage Zwaluwe)
  Tr: /2e te Ddr /met BARBARA JANS BRAMAKER.
  (overl: 2-6-1621) (43j/Begr Gr kerk Ddr.
  d.v. Jan Bramaker Lakenkoper te Dordrecht.
  In 1580 bouwt hij de Brouwerij ,,DE BEL,, te Dordrecht.
  In 1626 / folio 98 / woont hij in de Voorstraat /18 pond (AdH/1000e/P)
  Op 1620 huurt hij van de stad Dordrecht eenWANTSTAL/
  Staanplaats op de Markt of In De Lakenhal voor de verkoop van lakense stoffen.

 • JAN JANS v BERBEREN / BERBER.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  In 1650 huurt hij de Wind/Volmolen ,,HET VARKEN,,aan de Noordendijk /Vleyhaven
  samen met,
  THOMAS JANS Lakenhandelaar van,
  GILLIS JANS v/d HULCK/VERHULST.
  In 1632 huurt hij van de stad Dordrecht eenWANTSTAL/
  Staanplaats op de Markt of in de Lakenhal voor de verkoop v Lakense stiffen.
  In 1655 is hij eigenaar 1/9e deel v/d de Volmolen ,,De Beer,,

 • ISAAC v BERBEREN/BERBER.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Overl: voor 1680.
  Tr: met ANNA BESSCHAERT
  In 1680 verkoop de weduwe 1/9e deel van Volmolen ,,DE BEER,,
  aan JACOB v/d BRANDELER.

 • ADRIAAN WILLEMS IN DEN BLOCK.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Begr: GR Kerk /zzb/nr 34 (met zijn kinderen)

 • ANTHONIS IN DEN BLOCK.
  Lakenhandel /Brouwerij te Dordrecht.
  In 1610 heeft hij een Brouwerij in,, HET ZEEPAERT,, Wijnstraat 113
  Op 6-1-1610 verkoopt hij zijn Brouwerij aan,
  JAN ROELANDS de CARPENTIER en
  SERVAES GERARDS HELLINCK kooplieden te Dordrecht.

 • JAN ANTHONIS (TEUNIS) IN DEN BLOCK.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Tr: /1606 te Ddr met STIJNKE PIETER CHRISTIAANS
  Kinderen te Dordrecht:
  1609 BARBER
  1611 PIETER tr Metje ? (overl/ 1673)
  16.. MARGARITA (overl 1681/ Aug/Kerk)
  In 1618 woont hij in het Huis ,,IN DEN BLOCK,,
  Op 3-7-1608 huurt hij van de stad Dordrecht een WANTSTAL,
  Staanplaats OP DE MARKT/OF IN DE LAKENHAL voor de verkoop van lakense stoffen.

 • WILLEM ADRIAANS IN DEN BLOCK.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Tr: /1e 1608 /te Ddr met MAAIKE ANTHONIS SERAETS.
  Tr: /2e /te Ddr met MARIE MICHIELS.
  In 1626 /folio 26/woont hij in de Wijnstraat (AdH/1000e/P)

 • WILLEM BOUQUET.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  In 1606 /folio 21 woont hij in de Wijnstraat /26 Pond/(AdH/ 1000e /P)

 • FRANCOIS FRANCOISZ BOELS (Boelens)
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Geb: te Ddr/ overl: 1680.
  z.v. Francois Boels Drukker te Dordrecht en Sara Bouman.
  In 1680 bezit hij een Volmolen bij de ,,ZUIDENDIJK,, buiten de ST JORISPOORT.
  In 1680 bezit hij een Volmolen ,,IN DE WIJNGAARD.. buiten de SLUISPOORT.
  In 1680 bezit hij een Twijnderij ,,DE KLEINE WIJNGAARD,, bij de TOLBRUG.
  (Not Arch 20/778./ 1-2-1680 /(testament)Not Arch /20/195(RAD)

 • JAN JANS van BOLLENBEECK.
  Lakenhandelaar te Dordrecht.
  Tr: /ca 1617 /te Ddr met ANNEKE JANS CONIJNCK.
  Kinderen te Dordrecht:
  1618 AAGJE
  1624 MARIA
  Op 13-6-1650 huurt hij van de stad Dordrecht een WANTSTAL/
  Staanplaats /OPDE MARKT /OF IN DE LAKENHAL voor de verkoop van Lakense stoffen

 • GILLIS v/d BOSCH/BOS.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Overl: 1641 Ddr.
  Tr: /te Ddr met ANNA NOLLET.
  In 1606 /folio 70 /Huurt hij een huis van HANS v LIESFELT. (AdH/Verp)
  In 1626/folio 44/12 Pond (AdH/1000e/P)
  In 1641 krijgt hij een octrooi voor 15 jaar voor een KALANDERMOLEN.
  In 1641 heeft hij een Kalandermolen in De Heer Mathijsstraat.
  Op 8-10-1642 verkoopt zijn zoon ABRAHAM v/d BOSCH
  voor zijn moeder ANNA NOLLET.
  DE ,,KALANDERMOLEN,, MET HUIS EN ERF MET DE MOLEN MET HETE PERSEN
  EN GEREEDSCHAPPEN aan,
  CORNELIS WILLEMS van BREEVOORT Lakenhandel te Dordrecht.

 • WED. HANS BOSCH/BOS.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  In 1626 /folio 96 / woont zij in de Torenstraat /3 Pond(AdH/1000e/P)

 • HENDRIK BOSCH /BOS uit Antwerpen.
  Sydelakenhandel te Dordrecht.
  Ontr: /25-7- 1610 te Ddr met JUDITH JANS BRAYMAKER (ca 1584 Londen)
  In 1626 /folio /100 /10 pond (AdH/1000e/P)
  Op 13-1-1648 huurt hij van de stad Dordrecht een WANTSTAL
  /Staanplaats op de Markt of in de Lakenhal voor de verkoop v Lakense stoffen.

 • WILLEM BOSCH /BOS DEN BOCK /DE BLOK?
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Tr: /1e /1608 te Ddr met MAAIKE ANTHONIS .
  Tr: /2e /1616 te Ddr met MARIE MICHIELS (uit Middelharnis)
  In 1626 /folio 26 /woont hij in de Wijnstraat (AdH/1000e/ P)
  Op 26-1-1652 huurt hij van de stad Dordrecht een WANTSTAL/
  /Staanplaats op de Markt of In de Lakenhal voor de verkoop v Lakense stoffen.

 • WOUTER PIETERS BOUQUET uit Geertruidenberg.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Geb: 1594 /overl: 13-6-1667 Ddr.
  Tr: /1-7-1618 te Ddr met MARGRIET JACQUES LEVESQUE.
  (Geb: 1577/overl: 15-3-1666 te Ddr /Begr: Gr Kerk te Ddr.
  Schepen en Thesaurier van Dordrecht.

 • HUYBERT v BRACHT.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Geb: 1594 te Ddr /overl: 1666 /Begr: Gr kerk te Ddr / 72 jaar)

 • HERMAN THIELMANS v BRACHT uit Vlaanderen.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Geb: 1584 te /Overl: 12-9-1644 / Begr: Gr kerk te Ddr.
  Tr: /te Ddr met MARIA BARTHELOMEUS.
  Geb: 1584 (overl: 3-9-1666 / Begr: Gr Kerk te Ddr
  Kinderen te Dordrecht:
  16.. MARIA tr 1656 Johan Erkelens
  1625 THIELMAN tr Anna Chardinel
  16.. ANNEKE
  16.. BARTHELOMEUS
  In 1626/folio 61 /woont hij in de Voorstraat /4 Pond(AdH/1000e/P)
  Op 6-3-1618 huurt hij van de stad Dordrecht een WANTSTAL/
  Staanplaats op de Markt of In de Lakenhal voor de verkoop v lakense stoffen.

 • THIELMAN HERMANS v BRACHT.
  Lakenhandel te Dordrecht Geb: 1625 Ddr /overl: 7-10-1664.
  Tr: 15-10- 1645 tr Ddr met ANNA CHARDINEL
  Kinderen te Dordrecht:
  1649 HERMAN
  1653 MARIA
  1658 SEVERIJN
  1660 ELISABETH
  Op 19-9-1846 huurt hij van de stad Dordrecht een WANTSTAL/
  Staanplaats op de Markt of in de Lakenhal voor de verkoop v lakense stoffen

 • HERMAN THIELMANS v BRACHT
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Geb: 1649 te ?
  z.v.ThielmanHERMANS v BRACHT EN Anna Chardinel
  In 1680 wordt hij genoemd als Lakenkoopman
  In de akte van het testament van WILLEM LODEWIJKS v HAGEN
  NA/ 20/192 blz 189/191/ RAD

 • JAN v BRAYMAKER uit Brussel.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Geb: te ? /Overl: 2-1-1619 te Ddr /Begr /Gr /kerk te Ddr.
  Tr: ? met ELISABETH ORLEY
  In 1584 woont hij in Londen.
  1606/folio 102 /woont hij te Dordrecht (AdH)
  In 1606 koopt hij voor f 3.136 een huis in de Voorstraat.
  Kinderen te Dordrecht:
  1588 BARBARA overl: 2-6-1621 Te Ddr (43j)/ Begr /Gr Kerk/ Ddr.
  1601 MAAIKE tr Arend Symons v Walen.
  16.. LIJSBETH tr 25-7-1610 met Lambrecht v Hulshout.
  16.. JUDITH tr Hendrick Bos/Bosch.
  16.. ANNA tr 1626 met Jacob Toebast.

 • MICHIEL v BREDA.
  Lakenhandel te Dordrecht
  Overl: nov 16.. te Dordrecht.

 • CORNELIS WILLEMS v BREEVOORT
  Lakenhandel te Dordrecht
  Overl: 1654 te Ddr.
  In 1642 koopt hij de ,,KALANDERMOLEN,, in de Heer Matthijsstraat
  Met het huis en erf ,de molen met hete persen en gereedschappen van de erven Gillis v/d Bosch.
  In 1646 bouwt hij met octrooi een grote ,,KALANDERMOLEN,, langs de Lindegracht (waar nu de Bavinckschool staat)
  In 1657 verkopen de erven het aan ? in 1669 wordt het verhuurd aan WOUTER DAELMAN Twijnder te Dordrecht,deze maakt ere en TWIJNDERSMOLEN van

 • ANTHONIS MELCHIOR v/d BROUCKE uit Luik.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Tr: /1587 met JANNEKE v/d CORPUT uit Heusden.
  Kinderen te Dordrecht:
  1588 ADRIAANTJE
  15.. HENDRICK tr 1608 Micheline Jans
  15.. MELCHIOR tr 16.. Anneke Wilants (overl 1632)
  15.. MATTHEUS tr 1616 Catharina Huybrechts Cruydenier
  15.. MAAIKE tr 1626 Pieter Dirks Codeus

 • ADRIAAN MELCHIOR v/d BROUCK uit Luik.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  In 1607 is hij Lakenhandelaar te Dordrecht (Trip)

 • JAN de BRUYN /JEAN LE BRUN.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Op 16-12-1616 huurt hij van de stad Dordrecht een WANTSTAL /
  een staanplaats op de Markt of in de Lakenhal voor de verkoop van lakense stoffen.
  Op 19-1-1634 huurt hij van de stad Dordrecht een WANTSTAL/
  /Staanplaats OP DE Markt/OF IN DE LAKENHAL voor de verkoop v Lakense Stoffen.

 • LAMBRECHT BUYS.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  1606/folio 61 /woont hij in de Torenstraat /3 Pond (AdH/1000e/P)
  /3 pond (AdH/1000e/P)

 • PIETER BUYS.
  Lakenhandel te Dordrecht
  Overl: 12-2-1650/ Begr: Aug /KerkDdr.

C

 • JAN JONASZ CABELIAU.
  Lakenhandel te Leiden.
  Getrouwd mat Anna v/d Brugge
  Op 20-5-1587 krijgt hij toestemming in Leiden om 150 PONDEN GRIJZE WOL naar,
  Dordrecht te verzenden.

 • JACQUES (JACOB) CAGNIONCLE uit Antwerpen.
  Lakenhandel/Wapen en Salpeterhandel te Dordrecht.
  1618 woont hij te Dordrecht.
  Op 13-4-1630 krijgt een OCTROOI van 9 jaar voor een vinding voor een ROSMOLEN dat ook gebruikt kan worden voor een VOLMOLEN /PAPIEMOLEN/COPERMOLEN.
  G/309 /,,Uitvindingen in Nedereland in de 16e 17e 18e eeuw,, door G. Doorman.

 • WILLEM v CEELEN.
  Lakenhandel/Twijnder te Dordrecht.
  In 1626 /folio 52 /woont hij in de Voorstraat /20 pond(AdH /1000e/P)

 • JORIS CANDLER uit Engeland.
  Lakenkoopman te Dordrecht.
  In 1642 woont hij te Dordrecht.

 • PIERRE CLINCHAMT.
  Lakenhandel/Lakenbereider (Volder) te Dordrecht.
  Op 2-6-1636 koopt hij de R0S/VOLMOLEN buiten de SPUIPOORT van,
  LOUIS NICOLAAS SAULMON(SALMON) Lakenkoper te Utrecht samen met
  JEAN JARDE Lakenhandel te Dordrecht. en
  GUILLAUME BAZIER Lakenhandel te Dordrecht.

 • JACOB HENDRIKS v/d CORPUT uit Zuid Nederland.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Geb: 1-3-1574/overl: 4-10-1659 Ddr.
  z.v. Hendrik v/d Corput (1536/1601) en Adriana v Bracht (Bregt)1546 -1584
  In 1605 woont hij te Dordrecht.
  Tr: 1613 te Ddr met JUDITH RUYSCH BERCK (overl: 1604)
  In 1606/folio 44/ woont hij in de Wijnstraat(AdH/Verp)
  In 1626 /folio 23/ woont hij in de Wijnstraat /24 Pond (AdH/1000e/P)
  Hij is Schepen van Dordrecht in 1627/1628/1633/1636.
  OP 11-4-1617 wordt een akte opgemaakt bij /Notaris Paulus Eelbo te Dordrecht om
  WOL TE PLETTEN in de VOLMOLEN van PIETER HAGENS te Dordrecht.

 • CORNELIS CLAES
  Lakenhandel/ Lakenbereider(Volder) te Dordrecht.
  In 1606 /folio 81 /woont hij in de Wijnstraat(AdH/Verp)

 • PIETER DIRKS CODEUS /Codde(coenraed) uit Delft.
  Lakenhandel /Twijnder te Dordrecht
  Overl: 16../ Begr /Aug kerk.
  Tr: /25-3-1618 met/ MAAIKE MATHEUS v/d BROUCKE (overl v 1649)
  Tr: 2e / 1649 met HENDRICA van den VEEN.
  Kinderen te Dordrecht:
  1620 DIRCK.
  1624 JANEKE
  1627 MARIA tr met Hendrik v Steenbergen.
  1630 TEUNIS
  1633 MATHEUS (apotheker) tr 1669 Maria v Eyssel
  1626/folio 17/woont hij in de Wijnstraat/ 4.pond (AdH/1000e/P)
  Op 8-11-1649 sluit hij een contract af met zijn/ 2e vrouw de huwelijks voorwaarde)
  Op 9-11-1649 magtigt hij Willem Aller.

 • DIRCK DIRCKZ COEYMANS.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  In 1606/ folio.223 /woont hij in de Vest (AdH/Verp)

 • ADRIAAN COOYMANS.
  Twijnder te Dordrecht.
  In 1721 lid van het Twijndersgilde.

 • HENDRIK COOYMANS.
  Twijnder te Dordrecht.
  In 1726 lid van het Gilde van Twijnders.

 • ADRIAAN ADRIAANS COENEN (COENRAEDS)
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Tr: /23-6-1650 te Ddr met MARIA PIETERS de SONDT
  d.v. Anthonie de Sont en Adriana Derryck
  Kinderen: te Dordrecht:
  1651 JACOB
  1653 ANTHONIS
  1656 ADRIAAN
  In 1626 /folio 75 /woont hij in de Wijnstraat(AdH/Verp)
  Op 4-10-1644 huurt hij van de stad Dordrecht een WANTSTAL /
  Staanplaats op de MARKT/ OF IN DE LAKENHAL voor verkoop v lakense stoffen.

 • JAN CORNELIS.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  In 1606 /folio 79 / woont hij in de Wijnstraat (AdH/Verp)

 • ABRAHAM CORNELIS.
  Lakenhandel /Twijnder te Dordrecht.
  In 1606 /folio 165/ woont hij in de Kolffstraat (AdH/Verp)

 • THOMAS JACOBS COTERMANS
  Lakenhandel/Twijnder te Dordrecht.
  Tr: /26-9-1604 te Ddr met MARIA TIJSEN
  Kinderen te Dordrecht:
  1605 MARIA
  1607 JUDITH
  1613 CORNELIA tr 1638 Willem Leendert Voogt
  1616 JACOB
  In 1626 /folio 114/ woont hij in de Steenstraat /8 Pond (AdH/1000e/P)

 • JAN JACOBS COTERMANS.
  Lakenhandel /Twijnder te Dordrecht.
  In 1626/folio19 /woont hij in de Wijnstraat /30 pond(AdH/1000e/P)

 • SERVAES LAURENS de la COURT uit Aken.
  Lakenhandel/Lakenbereider /Volder te Dordrecht.
  Tr: /1621/Waals te Ddr met BARBE de HASQUE uit Luik.
  d.v. Lambert de Hasque en Catherine de Thiers.

 • GERRIT CRENA
  Lakenhandel/ Lakenbereider (Volder) te Dordrecht.
  Tr: /ca 1646/ Waals te Ddr met MARIE JEAN.
  In 1669 is hij mede eigenaar eigenaar v/d WIND/VOLMOLEN ,,DE BEER ,, 1/9e Deel
  Op het Molenhoofd bij de Riedijkspoort.
  Kinderen te Dordrecht:
  1647 DAVID tr Clementia Bouman
  1649 SARA
  1650 HENRIJ
  1658 CATHERINA

 • DAVID GERRITS CRENA.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Geb: 1647 te Ddr.
  Tr:/ 1679 te Ddr met CLEMENTIA BOUMAN
  Kinderen te Dordrecht:
  1680 SAMUEL tr 1705 Anna Noteman

 • SAMUEL DAVIDS CRENA
  Lakenhandel/Zouthandel/Houthandel te Dordrecht
  Geb: 9-6-1680 te Ddr /Overl: 3-11-1712 te Ddr.
  Ontr: /22-3-1705 te Ddr met ANNA NOTEMAN (1683/1749)
  d.v. Johan Noteman en Geertruy de Meyer
  Kinderen te Dordrecht:
  1706 DAVID tr Adriana v Buren
  1709 GEERTRUI
  1710 PHILIPPINA tr 1738 David de Jongh Clae

 • DAVID SAMUELS CRENA .
  Lakenhandel /Zout en Houthandel /Reder te Dordrecht
  Geb: 8-10-1706 /Overl:1769 te Ddr
  Ontr: 8-12-1731 met ADRIANA v BUREN (1706)
  Kinderen te Dordrecht:
  1735 ANNA tr Jacob v Doeveren
  1740 SAMUEL tr 1772 Geertrui v Poelien Arnolds
  1745 HESTER tr 1767 Arnold v Poelien Arnolds
  In 1734 is hij lid v/h Gilde van lakenhandelaren te Dordrecht
  In 1763 is hij lid van Het Groot Koopmans Gilde

 • JAN PIETERS v CRUYSKERCKEN.
  Lakenkoper te Dordrecht.
  In 1606 / folio 61 /woont hij in de Wijnstraat (AdH/Verp)

 • JAN v CRUYSKERCKEN.
  Lakenkoper te Dordrecht.
  In 1606/folio 9/woont hij bij de Tolbrug (AdH/Verp)
  In 1610 heeft hij een huis aan de Groenmarkt.
  In 1626 /folio 102 / woont hij in de Voorstraat(AdH/1000e/P)

D

 • WOUTER DAELMAN /DEYLSMAN
  Lakenhandel/Twijnder/ de Dordrecht
  OnTr: /11-4-1640 te Ddr /met MACHTELTJE JANS v HOUTEN.
  Kinderen te Dordrecht :
  16.. GEERTRUI
  1646 CORNELIA
  1647 JOHAN
  1650 ABRAHAM
  In 1669 huurt hij de KALANDERMOLEN uit de Heer Matthijsstraat,
  uit de erven van WILLEM CORNELIS v BREEVOORT.

 • ABRAHAM DAVIDS.
  Laken Verver te Dordrecht.
  z. v. David en Magdalena Gisbert uit Zwijndrecht.
  Op 26-7-1616 woont hij op het Nieuwe werk en werkt hij bij zijn vader.

 • PIETER ROELOFS v DEUREN.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Overl: 1633/ Begr/ Aug/Kerk.
  Tr: /7-5-1621Waals te Ddr met MARIA SNAECK FRANCOIS.
  Kinderen te Dordrecht :
  1623 CORNELIA
  1625 PIETER
  16.. MARGRIET tr 1644 te Ddr met Francois Hallinck.
  16.. CATHALINA tr 1650 te Ddr met Arent Hagen jr.
  Op 7-5-1621 huurt hij van de stad Dordrecht een WANTSTAL /
  Staanplaats OP DE MARKT /IN DE LAKENHAL voor de verkoop van Laeckense stoffen.

 • ROELOF van DEUREN.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Overl: 26 2-1640/Begr/ Aug/Kerk
  Tr:/ in 1619 te Ddr met ELISABETH v WISSERT(overl: 6-11-1633)
  Kinderen te Dordrecht:
  1619 DIRCK

 • JAN BARTHELOMEUS van DEUREN.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Overl: 20-5- 1656 : te Ddr /Begr/ Aug/Kerk.
  Tr: /? /met MARIKE CORNELIS
  Kinderen te Dordrecht:
  1626 Lijsbeth
  Op 11-7-1644 huurt hij van de stad Dordrecht een WANTSTAL/
  Staanplaats OP DE MARKT /IN DE LAKENHAL voor de verkoop van lakense stoffen.

 • FRANS THIJS DICKEN.
  Lakenhandel te Dordrecht
  Op 6-1-1641 huurt hij van de stad Dordrecht een WANTSTAL /
  Staanplaats OP DE MARKT/IN DE LAKENHAL voor de verkoop van Laeckense stoffen.

 • DIRCK DIRCKS.
  Lakenhandel /Twijnder te Dordrecht.
  In 1606/ folio 164/ woont bij de Visstraat(AdH/Verp)

 • JOHANNES v DOOREN.
  Lakenhandel /Twijnder te Dordrecht.
  Geb. ? /overl:26-9-1695 Ddr /Begr Nieuw kerk.
  Tr: /3-5-1693 te Ddr met CATHARINA MEESTERS.
  In 1695 woont hij in de Lindegracht.

 • ADRIAEN V DORSTEN.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  1626/folio3/woont hij Grote Kerksbuurt /27 pond(AdH /1000e/P)
  Op 13-1-1648 huurt hij van de stad Dordrecht een WANTSTAL /
  Staanplaats OP DE MARKT/IN DE LAKENHAL voor de verkoop van lakense stoffen.

E

 • JAN DIRCK v ELBURG.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Op 14-8-1638 huurt hij van de stad Dordrecht een WANTSTAL/
  Staanplaats OP DE MARKT /IN DE LAKENHALmarkt/ voor de verkoop van Laeckense stoffen.

 • ANTHONIS ANTHONIS(Thonis) den ELLINCK/ELINCK.
  Sijdecramer/ Volder/Twijnder/ Wijnhandel/te Dordrecht. (Vendrich)
  Geb: ca 1525/overl: 1599 Ddr.
  Tr: /? met MARIJKE JANS.
  In 1580 /folio 14 /woont hij in de Wijngaard /bij de Wijnkopers kapel Wijnstraat(AdH/50eP)

 • JACOB ANTHONIS den ELLINCK/ELINCK.
  Lakenhandel /Wijnkoper/ Papierhandel te Dordrecht.
  Overl: mrt 1591 /Begr /Aug kerk Ddr.
  In 1580/folio 19 /woont hij in den Wijngaard(AdH/ 50eP)
  Hij handelt met Engeland en Zeeland.

 • ANTHONIS den ELLINCK/ELINCK.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  1602 koopt hij voor f 900 aan aandelen van de V. O. C. kamer van Amsterdam.
  In 1606/folio44 /(AdH)
  1610 Schepen te Dordrecht.
  6-1-1610 eigenaar van de Rosmolen beneden de Wal e Dordrecht.

 • JOHANNES CORNELIS EVERTS
  lakenhandel te Dordrecht
  In 1649 woont hij te Dordrecht
  Op 26-4-1649 wordt hij in een Akte genoemd (Archief/Rotterdam)
  Ontheffing van borgtocht gesteld door
  GERARD de RUWEL Lakenhandelaar te Dordrecht.

 • HENDRICK v EYCK
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Tr: 15.. met ?
  Kinderen te Dordrecht:
  15.. Cleyske tr 1591 Franc Jacobs v Casteren.
  15.. Jacob tr Sara Reyniers v Wel / tr 2e Clara Jacobs

 • ACOB HENDRIKS v EYCK
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Overl: 13-9-1650/ Begr /Aug kerk
  Tr: /1e te Ddr met SARA REYNIERS v WEL
  Tr: /2e te met CLARA JACOBS (overl: 25-2-1648/ Begr /Aug kerk
  Kinderen te Dordrecht:
  1605 Monica
  1606 Hendrik tr 1645 Cornelis v Aleburgh
  1608 Catelina tr 1650 Willem v/d Roer
  1625 Mattheus tr 1646 Cathlijntje Wijntjes
  16.. JAN tr 1644 /Lijsbeth de Coster
  1626 MARIA tr 1657 Mattheus v Nispen
  1628 ELISABETH
  In 1626 /folio 129 / woont hij in de Voorstraat/6 Pond(AdH/1000e/P)

 • CLARA JACOBS / WED. JACOB v EYCK
  Lakenhandel te Dordrecht.
  In 1626 /folio 116 /woont zij in de Voorstraat /12 Pond (AdH/1000e/P)

 • HERMAN v EYCK
  Lakenhandel te Dordrecht
  Op 12-6-1638 huurt hij van de stad Dordrecht een WANTSTAL /
  Staanplaats OP DE MARKT /IN DE LAKENHAL voor de verkoop van laeckense stoffen

 • MATTHIAS JACOBS v EYCK
  Lakenhandel /Lakenbereider /Volder te Dordrecht.
  Overl: 5-5-1663/ Begr Aug /Kerk.
  Tr: /1646 te Ddr met CATHARINA WIJNTJES
  Kinderen te Dordrecht:
  1647 ELISABETH
  In 1650 is hij in bezit 1/9e deel v/d Wind/Volmolen ,,DE BEER,, op het Molenhoofd bij de Riedijkspoort.

F

 • MICHIEL FAES uit Antwerpen.
  Blauwverver van Lakense stoffen te Dordrecht.
  In 1606 woont hij te Dordrecht.

 • MATTHIJS de la FOSSE uit Brugge.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  In 1597 woont hij te Dordrecht/ later naar Amsterdam.

 • ARJAN FRANCOIS.
  Sydelakenkoper te Dordrecht.
  In 1626/folio 118 / woont hij op de Vismarkt /5 pond (AdH/1000e/P)

 • JACOB FRANCOIS
  Sydelakenkoper te Dordrecht.
  In 1626 /folio 114 /20 pond (AdH/1000e/P

G

 • JAN GERRITS
  Lakenhandel /Twijnder te Dordrecht.
  In 1606 /folio/95 /woont hij in de Steenstraat (AdH/Verp)
  In 1626 /folio96 /woont hij in de Steenstraat(AdH/1000e/P)

 • SIMON v GHESEL/ GESEL van Antwerpen.
  Lakenhandel te Dordrecht
  Overl:1619 te Ddr.
  In 1606 /folio 61/ woont hij in de Wijnstraat (AdH/Verp)
  In 1609 is hij lid v/d Oud Raad te Dordrecht.

 • CORNELIS SIMONS v GHESEL /GESEL van Antwerpen.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Geb: 1580
  Tr: /Ddr met MARIKE ANTHONIS(wed van Wouter Bastiaan uit de Hoge Nieuwstraat )
  Wordt genoemd in een akte van overeenkomst met Lakenhandelaren te Dordrecht.
  (Not/ Archief 20/180/178/RAD)
  DANIEL de LAIRESSE.
  HUIBERT de LAIRESSE.
  JOHAN de JONGHE.
  JAN v HALTEREN.

 • PIETER GOOSENSE.
  Garenbleker (GAERNBLYCKER) te Dordrecht.
  In 1653 woont hij buiten Dordrecht.
  Op 17-3-1653 (RA/Rotterdam) is hij schuldig is voor f 400,- aan GUILAM BITLO)

 • JAN GREGOOR /JOHN GEORGE /GREGORIE uit Engeland.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  In 1637 huurt hij van de stad Dordrecht een WANTSTAL/
  Staanplaats OP DE MARKT /OF IN DE LAKEN HAL voor de verkoop van Laeckense Stoffen.

H

 • HENDRIK DIRKS v HAGENS.
  Sydelakenkoper te Dordrecht.
  Tr: /1601 te Ddr met MARIKE JANS PRINS.
  Tr:/ 2e/1612 te Ddr met GEERTRUI EVERWIJN.
  Kinderen 1e Huwelijk te Dordrecht:
  1602 DIGIER
  1605 MELS / tr 1627 Machteld Govers Scheerders
  1608 OTTO
  1610 AERT/ARENT/Aernout/ tr 1634 Maaike Hallinck
  1613 DIGNE
  16.. JAN
  Kinderen uit 2e Huwelijk te Dordrecht:
  1615 /HERMAN tr 1639 Ida Nicolaas
  In 1626/folio 106 / woont hij te Dordrecht (AdH/1000e/P)

 • ARENT HENDRIX v HAGENS.
  Lakenhandel /Volder te Dordrecht.
  Geb: 1610 te Ddr. /Overl: 1647 /Begr/ Aug Kerk.
  z.v. Hendrick Dircks v Hagens en Marike Jans Prins.
  Tr: /1634 te Ddr met MAAIKE HALLINCK.
  Kinderen te Dordrecht:
  16.. PETRONELLA tr 1675 Willem Lodewijk v Hagens.
  In 1626/folio132/ woont hij in de Voorstraat /3 Pond (AdH /1000e/P)
  In 1626 is hij Volder bij een VOLMOLEN.

 • PIETER v HAGENS /(v/d HAGEN)
  Lakenbereider/Volder te Dordrecht.
  Geb: 1549 te Antwerpen
  Van 1567 tot1576 woont hij te Londen.
  Tr: /1572 te Londen met MAYKE SCHOERWIJCKSEN.
  In 1599 / is hij de eerste eigenaar van een VOLMOLEN te Dordrecht.
  Op 10-11-1610 krijgt hij van ELIAS JACOBS TRIP te Dordrecht de opdracht voor het VOLLEN v WOL
  voor JAN v/d CORPUT/ Lakenhandel te Dordrecht (Akte 10-11-1610 /Not/ Paulus Eelbo te Dordrecht)

 • ARENT JANS v HAGENS./vd Hagen.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Op 1-8-1618 huurt hij van de stad Dordrecht een WANTSTAL/
  Staanplaats OP DE MARKT /OF IN DE LAKEN HAL voor de verkoop van Lakense Stoffen.

 • HANS v HAGENS.
  Lakenhandel/Lakenverver te Dordrecht.
  In 1626 /folio/165/ woont hij in de voorstraat /1 Pond(AdH/1000e/P)

 • ARENT PIETERS v HAGENS SR.
  Lakenbereider /Volder te Dordrecht.
  Geb:1577/ overl: 16/5/1653Ddr /Begr: Gr Kerk.
  Tr: /ca 1600 te Ddr met MARIA VEECKEN
  (Geb: 1577 /overl: 20-4-1651Ddr /Begr: Gr Kerk)
  Kinderen te Dordrecht:
  1602 GERARD /tr 1635 Lijsbeth Hendricks
  1607 LODEWIJK /tr 1642 Cornelia v Wijngaarden
  1614 ARENT
  In 1606 /folio 112 /is hij Lakenbereider (AdH/Verp)
  In 1626 /folio 112/woont hij bij de Vismarkt /2 Pond (AdH/1000e/P)
  In 1626 /folio 132 / heeft hij een VOLMOLEN buiten de SLUISPOORT(AdH/1000e/P)
  Op 10-3-1631 huurt hij bij de stad Dordrecht een WANTSTAL/
  Staanplaats OP DE MARKT/OF IN DE LAKENHAL voor de verkoop van lakense stoffen.

 • LODEWIJK ARENTS v/d HAGENS.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Geb: 1-8-1607 te Ddr.
  z.v. Arent Pieters v Hagens en Maria Veecken
  Tr: /1642 te Ddr met CORNELIA WILLEMS v WIJNGAARDEN.
  Kinderen te Dordrecht:
  164. AARTJE
  16.. MARIA
  1650 WILLEM/ tr 1675 met Petronella Arents v Hagens
  16.. PIETERNELLA
  Op 10-9-1639 huurt hij van de stad Dordrecht een WANTSTAL/
  Staanplaats OP DE MARKT /OF IN DE LAKENHAL voor de verkoop van Laeckense Stoffen

 • ARENT v/d HAGENS JR.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Geb: 1614 te Ddr
  z.v. Arent Pieters v Hagens en Maria Veecken
  Zijn vader stuurt hem naar Leiden om het vak van Lakenbereider te leren
  Na zijn leertijd legt hij zijn Meesterproef af en wordt lid v/h Gilde te Dordrecht.
  Op 4-1-1650 huurt hij van de stad Dordrecht een WANTSTAL/
  Staanplaats OP DE MARKT /OF IN DE LAKENHAL voor de verkoop van Lakense stoffen.
  Hij wordt genoemd in het testament van,
  WILLEM LODEWIJKS HAGENS Lakenhandelaar te Dordrecht
  (Not Archief NA 20/192 blz 189/191/RAD)

 • WILLEM LODEWIJKS v HAGENS
  Lakenhandel /Volder te Dordrecht.
  Geb: 1650 te Ddr z.v. Lodewijk arents v Hagens em Cornelia Willems v Wijngaarden
  Tr: /1675 te Ddr met PETRONELLA ARENTS v HAGENS
  Kinderen te Dordrecht:
  16.. WILLEM
  1675 CORNELIA
  1678 CATHARINA
  1681 JOHANNES/ tr Margaretha Vogelsanck
  1684 ARENT
  TESTAMENT Notarieel Archief 20/192/189/191
  De ERVEN WEDUWE PETRONELLA ARENTS V HAGEN
  KINDEREN:
  1/JOHANNES TR MARGARETHA VOGELSANCK
  2/CORNELIA
  3/CATHARINA
  4/ARENT

  BEZITTINGEN
  - 1 /VOLMOLEN BUITEN DE SPUIPOORT
  - 2 /ASIJNPLAATS BUITEN DE SPUIPOORT/ GELDELOZE PAD
  - 3 /HUIS ,,HET BLAUWE LAKEN,,
  - 4 /OVERDEKT OPSLAG
  - 5 /LAKENSTAL/ STAANPLAATS OP DE MARKT.
  - 6 /WEEFGETOUW.
  - 7 /OUD LAKENRAAM
  - 8 /LAKENHANDELAREN GENOEMD IN HET TESTAMENT:
  ARENT v HAGENS
  WILLEM v HAGENS
  LAURENS TERWEN
  AMBROSIUS WIGGERS.
  ABRAHAM MAERSHAL.
  HERMAN TIELMANS van BRACHT.

 • BOUDEWIJN HALLINCK uit Belle (Zuid Ned)
  In 1587 is hij lakenbereider te Leiden.
  In 1587 pacht hij de stads VOLMOLEN te Leiden met gereedschap.

 • CORNELIS PIETERS HALLINCK /HALLINGH)
  Lakenhandel/Laken bereider/Volder/Droogscheerder/ te Dordrecht.
  Tr: /1625 te Ddr met CLAERKEN CORNELIS.
  In 1606 /folio 151 / woont hij in de Hoge Nieuwstraat /Nieuwe Werck(AdH/Verp)

 • FRANCOIS HALLINCK
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Tr: /1643 te Ddr met MARGRIET ROELOFS v DEUREN
  Kinderen te Dordrecht:
  1645 MARIA

 • JAN JANS van HALTEREN SR.
  Lakenhandel /Lakenbereider/Volder te Dordrecht.
  Tr: /1584 te Ddr met ANNA LAMBRECHTS v HULSHOUT
  Kinderen te Dordrecht :
  1585 TANNEKE
  1586 SARA
  1588 JAN (Johannes)/ tr Sara Laurens Clements.

 • JAN JANS v HALTEREN JR.
  Lakenhandel / Lakenbereider/Volder te Dordrecht.
  Tr: /9-8-1615 te Ddr met SARA LAURENS CLEMENTS
  Kinderen te Dordrecht :
  1617 Lijsbeth tr AdriaanHendrick v/d Reijl
  1619 Laurens
  1620 Jacob
  1621 Anneke tr 1643 Jan de Haan
  1625 Sara
  1630 Jan tr 1664 met Maria v/d Wiel
  In 16.. heeft hij een overeenkomst Overeenkomst met
  Lakenhandelaren te Dordrecht.
  DANIEL de LAIRESSE.
  HUIBERT de LAIRESSE.
  JOHAN de JONGHE.
  CORNELIS v GHESEL.
  (Akte Notarieel Archief /20/180/178 /RAD)

 • JAN GERARDS HARDUS.
  Twijnder te Dordrecht.
  In 1688/1728 lid van het Gilde van Twijnders.

 • JAN HARDY /HARLIJT
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Op 29-4-1642 huurt hij van de stad Dordrecht een WANTSTAL /
  Staanplaats OP DE MARKT /OF IN DE LAKENHAL voor de verkoop van Laeckense stoffen.

 • DIRCK HARDER
  Lakenbereider /Volder te Dordrecht
  In 1646 heeft hij lakenramen bij de Hofpoort te Rotterdam

 • LEONARD SYBERT v/d HATERT.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Geb: 15../overl: 1614 te Ddr
  In 1614 is hij lid v/d V O C voor Dordrecht te Amsterdam.
  Tr: /15.. met ANTHONIA ROEROM.
  Kinderen te Dordrecht:
  15.. MARRIGJE/ tr Corbelis Jacobs Roerom.

 • DANIEL HEERMANS.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  In 1606 /folio 190 /woont hij in de Voorstraat(AdH/Verp)
  Hij koopt voor f 3.000,- een Huis van ADRIAAN JANS SAYEN
  bij de Pelserbrug
  Kinderen te Dordrecht:
  16.. PETRONELLA/ tr 1630 Lambert de Hasque
  z.v. Lambert de Hasque en Catharina de Thiers

 • GILLIS v HELMOND/HELMONT.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Tr: /3-5-1637 te Ddr met ELISABETH GORIS.
  Kinderen te Dordrecht :
  1638 MARIE
  1639 GILLIS
  1642 JOHANNES
  1645 CORNELIS
  In 1637 handelt hijin Laken met Engeland.
  Op 18-5-1637 huurt hij van de stad Dordrecht een WANTSTAL/
  Staanplaats OP DE MARKT/OF IN DE LAKENHAL voor de verkoop van laeckense stoffen.
  Op 1-7 1642 wordt een akte opgemaakt te Rotterdam (Archief R.dam) dat
  GILLIS v HELMOND te Dordrecht samen met o.a.
  WILLIAM LEE /Engels Laken koopman opdracht geeft aan,
  JORIS CHANDLER /Engels Lakenkoopman.
  Een aantal Obligaties Contant en Textiel overdraagt aan
  ELIAS MANDEVIL Lakenkoopman te Londen.
  In 1670 bouwt hij een Oliemolen ,,DE HAAN,, te Dordrecht.

 • PAUWEL van HELMOND /HELMONT.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Tr: /11-4-1649 te Ddr met MARIA v WESEL
  Kinderen te Dordrecht :
  1650 NICOLAAS
  1651 GOVERT
  1665 GOVERT
  Op 7-10-1649 huurt hij van de stad Dordrecht een WANTSTAL /
  Staanplaats OP DE MARKT/OF IN DE LAKENHAL voor de verkoop van Lakense stoffen

 • ADRIAAN HENDRIC X v HELMOND /HELMONT.
  lakenhandel te Dordrecht
  In 1606 /folio203/woont hij in de Voorstraat (AdH/Verp)
  in 1626 /folio4/woont hij in de Grote Kerksbuurt /6 pond(AdH/1000e/P)
  In 1638 heeft hij een graf in de Augustijne Kerk

 • DAVID HORDIJK.
  Twijnder te Dodrecht.
  In 1776 is hij lid van het CONFRERIE van Twijnderijen Twijnhandelaren en
  Katoen handelaren te Dordrecht.

 • FRANCOIS STAES VAN HOOGSTRATEN
  Lakenhandel/ Twijnder/Lakenverver te Dordrecht.
  Geb: 1611 te Ddr /overl/1645 te Ddr.
  z.v. Staes Jacobs v Hoogstraten en Peternella Adriaans
  Tr:/1632 te Ddr met JACOMINA VISSER uit Haarlem.
  Op 13-1-1632 woont hij in het huis ,,IN DEN CROON,, aan de Nieuwe Haven.
  In 1632 is hij lid van het Twijnders Gilde.

 • JACOB FRANCOIS VAN HOOGSTRATEN
  Lakenhandel /Twijnder /Lakenverver te Dordrecht.
  Geb: 1633/ te Ddr .
  Tr:/1670 met ANNEKE BERGLOON.
  Op 16-11-1650 huurt hij van de stad Dordrecht een WANTSTAL/
  Staanplaats OP DE MARKT/OF IN DE LAKENHAL voor de verkoop van Lakense Stoffen.
  In 1683 woont hij in het huis ,,IN DEN CROON,, aan de Nieuwe Haven.
  In 1683 is hij lid van het Twijnders Gilde
  In 1683 heeft hij een eigen Twijndersmerk.

 • GERRIT HOUBEN uit Eysden.
  Lakenhandel /Coper/IJzerhandel te Dordrecht.
  Tr: /1615 te Ddr met MARGRIET HANS VERAACK.
  Kinderen te Dordrecht :
  1619 GERRIT
  1621 JOHANNES/Jan
  1627 MAYKE
  1628 ADRIANUS
  1633 HUYBRECHT
  In 1620 woont hij op het Nieuwe Werck.
  Op 18- 3- 1626 krijgt hij OCTROOI voor 15 jaar v/d Staten van Holland samen met de Coperhandelaren,
  ANDRIES /MEURS /MOMBERS te Amsterdam.
  EVERT CORNELIS TE Brielle.
  Voor inventie van de KORENMOLEN ook te gebruiken VOLMOLEN/PAPIERMOLEN en
  Toestemming voor het bouwen van een ROS/VOLMOLEN buiten de Spuipoort met het nieuwe systeem samen met,
  LOUIS NICOLAAS SAULMON /Salmon. Lakenhandelaar te Dordrecht.
  In 1626 /folio 32/ woont hij in de Wijnstraat /2 Pond(AdH/1000e/P)
  In 1632 Bouwt hij met zijn nieuwe uitvinding de NIEUWE ROS/VOLMOLEN
  Buiten de SPUIPOORT.
  OCTROOI/G 60/ blz 166 ,,Uitvindingen in Nederland in de 16e 17e 18e eeuw, door G Doorman.
  Beschreven door ISAAC BEECKMAN Rector v/d Latijnse school te Dordrecht.

 • HENDRIK CHRISTIAANS HOEFSLAGER uit Amsterdam.
  Sydelakenkoper te Dordrecht.
  Geb:1580 te Amsterdam/ overl: 1625.
  In 1614 woont hij in de Anthony Breestraat te Amsterdam.
  Tr: /11-2-1612 te Amsterdam met ANNA GOOSENS v VEERSEN uit Venlo (overl: 1633 Ddr)
  Kinderen te Amsterdam:
  1614 EMERENTIA tr 25-11-1631 te Ddr met
  LOUIS JACOBS TRIP (1604 Ddr/1684/A.dam) Koopman te Dordrecht/Amsterdam.

 • JORIS v HOUBRACKEN uit Aken.
  Lakenhandel / IJzerhandel/Coperhandel te Dordrecht.
  Geb: te Aken /overl: 1628 te Ddr.
  Tr:/ met DIEDERICKA WILLEMS HOEUFT
  In 1606/folio 88 (AdH/Verp)
  In 1626/folio 26 (AdH/1000e /P)
  In 1615 is hij mede eigenaar van de Volmolen,,DE PANNENHOEF,,
  Gaande op het water bij de RIEDIJK samen met de kooplieden,
  JEAN de LOUTRE en GORIS JACOBS
  In 1624 is hij mede eigenaar van de Volmolen buiten de St JORISPOORT.

 • JAN JANS HUDDE
  Twijnder te Dordrecht.
  Op 2-10-1659 vraagt hij OCTROOI aan voor 15jaar voor een Brandspuit met
  3 verschillende grootte
  OCTROOI/ G 458/folio uit (,,De Octrooien der Nederlanden in de 16e 17e 18e eeuw,,
  Door /G.Doorman.

 • LAMBERT(LAMBRECHT) v HULSTHOUT SR. uit Antwerpen.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Geb: 1530 te Antwerpen.
  Tr:/1561 met ?
  Kinderen geboren te Antwerpen:
  1563 LAMBRECHT/ tr 1596 te Ddr met Elisabeth Bramaker
  15.. ANNA /tr 1584 Hans v Halteren (Lakenhandelaar)
  15.. MAIKE /tr 1602 Goris Jacobs (Laken/Ijzerhandel)
  In 1606 /folio6 /woont hij in de Grote Kerksbuurt (AdH/Verp)

 • LAMBERT (LAMBRECHT) v HULSHOUT JR. uit Antwerpen.
  Lakenbereider /Volder te Dordrecht.
  Geb: 1563 Antwerpen/overl: 27-5/1655 Ddr /Begr: Gr Kerk
  Tr: /1596 te Ddr met ELISABETH JANS BRAMAKERS.
  Kinderen te Dordrecht:
  1597 LAMBRECHT/ tr 1618 Marike Maartens v Balen.
  1598 JAN/ tr 1622 Elisabeth Maartens v Balen.
  1599 PIETER
  1601 MAIKE
  1605 ADRIAAN
  Op 14-1-1594 huurt hij van de stad Dordrecht een WANTSTAL/
  Staanplaats OP DE MARKT /OF IN DE LAKENHAL voor de verkoop van Lakense Stoffen
  In 1606/folio 6 in/?
  In 1626/folio 6 woont hij aan de Nieuwe Haven /70 pond(AdH/1000e/P)

 • LAMBRECHT v HULSHOUT JR.
  Lakenhandel/Volder te Dordrecht.
  Geb: 1596 te Ddr/overl: v 1655
  Ontr: /1e 11-11-1618 te Ddr met MARIKE MAARTENS v BALEN
  d.v. Maarten v Balen en Hester Willems v Predons
  Ontr: /2e 13-3-1622 te Ddr met HELENA JANS VERAACK.
  Kinderen 1e huwelijk te Dordrecht :
  1621 MAARTEN
  KINDEREN UIT 2E HUWELIJK:
  1624 JOHANNES /JAN
  1627 PIETER
  1629 LAMBERT

  Op 4-1-1625 huurt hij van d stad Dordrecht een WANTSTAL/
  Staanplaats OP DE MARKT /OF IN DE LAKENHAL voor de verkoop van Lakense Stoffen.
  In 1625 is hij mede eigenaar van,
  1/3e deel v/d
  WIND/VOLMOLEN buiten de VRIESEPOORT/Blekersdijk.
  VOLMOLEN ..DE BEER,, bij de Riedijk.
  VOLMOLEN ,,De SPERWER,, Elfhuisen bij de Spuipoort.
  samen met,
  JAN GERRITS de RUWEL Lakenbereider Volder/Verver/ te Dordrecht.
  In 1626/folio 79/woont HELENA JANS VERAACK wed v Lambrecht v Hulshout Jr,
  aan de Nieuwe Haven /27 Pond (AdH/1000e/ P)

 • LODEWIJK LAMBRECHTS v HULSHOUT.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Op 18-1-1643 huurt hij van de stad Dordrecht een WANTSTAL/
  Staanplaats OP DE MARKT/OF IN DE LAKENHAL voor de verkoop van Laeckense Stoffen.

 • JOHAN/JAN LAMBRECHTS v HULSHOUT.
  Lakenhandel/Volder /Burgemeester te Dordrecht.
  Geb: 1597 te Ddr./Overl:1-8-1676 /Begr /Gr Kerk.
  z. v. Lambrecht v Hulshout en Elisabeth Bramakers
  Tr: /1622 te Ddr met ELISABETH MAARTENS v BALEN
  d. v. Maarten van Balen en Elisabeth Willems Predons
  Kinderen te Dordrecht:
  630 HESTER
  1631 JACOMIJNTJE
  In 1625/1662 is hij mede eigenaar 1/3e deel v/d
  WIND/VOLMOLEN buiten de VRIESEPOORT
  samen me
  LAMBRECHT v HULSHOUT Sr Lakenhandel
  JAN GERRITS de RUWEL Lakenhandel
  In 1626/folio 125 / is hij Volder /Verver/ te Elfhuisen /3 pond(AdH/1000e/ P)
  In 1626/1652 is hij mede eigenaar
  v/d ROS/VOLMOLEN ,,DE SPERWER,, te Elfhuisen nabij de SPUIPOORT.
  samen met,
  LAMBRECHT v HULSHOUT Sr Lakenhandel
  JAN GERRITS de RUWEL Lakenhandel
  In 1629/1642 is hij mede eigenaar
  v/d WIND/VOLMOLEN ,,DE BEER,, op het Molenhooft bij de Riedijkspoort
  In 1631 huurt hij van de stad Dordrecht een WANTSTAL/
  Staanplaats OP DE MARKT /OF IN DE LAKENHAL voor de verkoop van Laeckense Stoffen.
  In 1650 is hij Lakenkoopman en lid v/d Raad v Acht te Dordrecht.

 • GILLIS JANS v/d HULCK /VERHULST
  Zijde werker Lakenbereider/Volder/Houthandel te Dordrecht.
  Geb: 1574 te ?/Overl: 17-8- 1648 /74 jaar /Begr/ Gr Kerk Ddr.
  z.v. Jan Gielissen /HULCK/Houtkoper overl 16-10-1612 begr Gr Kerk Ddr.
  Ontr:/26-7-1625 te Ddr met GEERTRUI LEONARDS v/d HATERT.
  d.v. Leonard Siberts v/d Hatert en Anthonia Roerom.
  (Overl: 9-9-1669 /Begr: Gr Kerk Ddr)
  Kinderen te Dordrecht:
  1626 GEERTRUI/ tr 1659 Gerard Servaes Genefaes Francken.
  1628 ADRIANA /tr 59 Hendrick Servaes /Genefaes Francken.
  1629 CATHARINA
  1631 MARGRIET tr 1650 Francois v/d Graaf
  1635 GILLIS
  16.. LEONARD ongeh/overl 27-1679 /Begr: Gr Kerk Ddr
  16.. JOHANNES ongeh/in 1676 Burgemeester v Dordrecht.
  In 1606 /folio 136 / woont hij in de Weeshuistraat (AdH/Verp
  In 1631/1644 huurt de
  WIND/GETIJDE/VOLMOLEN aan de WEESKINDERDIJK van
  JEAN de LOUTRE Lakenkoopman te Dordrecht.
  Op 6-12-1644 krijgt hij toestemming voor stichting en de bouw van een,
  WIND/VOLMOLEN te gebruiken om Lakens te Vollen
  (Hij hoeft geen Windbelasting te betalen aan de stad Dordrecht)
  In 1645 bouwt hij de WIND/VOLMOLEN ,,HET VARKEN ,,aan de Noordendijk/Vleyhaven.
  In 1650 verhuurd hij de Volmolen aan,
  JAN v BERBERER en THOMAS JANS Lakenhandelaren,
  In 1654 verkoopt zijn weduwe GEERTRUI LEONARDS v/d HATERT
  De VOLMOLEN voor f 4.000 aan,
  MAARTEN GILLIS v/d PIJPEN die,
  In 1684 de VOLMOLEN verkoopt aan WILLEM JACOBS v/d COOGH Molenaar uit Zaandam
  In 1827 werd de Volmolen gesloopt.

 • CORNELIS HUYBRECHTS
  Lakenhandel te Dordrecht.
  In 1623 Burger v Dordrecht.

J

 • PAUWEL JACOBS.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Overl: 1618 te Dordrecht.
  In 1606 /folio 79 / woont hij het ,,HUIS DEN BLOCK,, in de Wijnstraat(AdH/Verp)
  In 1606 huurt hij een stuk land Zuid West buiten de St Jorispoort.
  Hij huurt van de stad Dordrecht een WANTSTAL /
  Staanplaats OP DE MARKT /OF IN DE LAKENHAL voor de verkoop v Laeckense Stoffen.

 • GORIS JACOBS /GERARD JAQUES.
  Lakenhandel /IJzerhandel /Smid/Tingieter te Dordrecht.
  Tr: /1e 1602 te Ddr met MAAIKE LAMBERTS v HULSHOUT.
  (geb: 1580 te Antwerpen/ overl v 1621 te Ddr)
  Tr: /2e 1621 te Ddr met JANNEKE v WALEN.
  In 1606/folio 185 / is hij smid en woont in de Voorstraat (AdH/Verp)
  In 1615 is hij mede eigenaar 1/3e Deel van de GETIJDE /VOLMOLEN
  ,,DE PANNEHOEF,, bij de Riedijk samen met,
  JEAN de LOUTRE Lakenhandelaar te Dordrecht.
  DICK HOEUFT Koperhandelaar te Dordrecht.
  JORIS v HOUBRAECKEN Koperhandelaar te Dordrecht.
  Op 15-1-1618 Verkoopt hij zijn 1/3e Deel in de VOLMOLEN aan,
  JEAN de LOUTRE Lakenhandelaar te Dordrecht.
  In 1626/folio 31 en 32 (AdH/1000e/P)

 • JAN JACOBS.
  Twijnder te Dordrecht.
  In 1657 wordt hij genoemd in het Testament van ANTHONY de SONDT als
  Twijnder op de Twijnderij van ANTHONY de SONDT.

 • WED: AERT JACOBS.
  Twijnder te Dordrecht.
  In 1626/folio 99/ woont zij op de Voorstraat /7 pond (AdH/1000e/P)

 • PIETER JACOBS.
  Twijnder te Dordrecht.
  In 1606 /folio 215/(AdH/Verp)

 • FRANS JANS.
  Twijnder te Dordrecht.
  In 1606/folio 95 /woont hij aan de Riedijk (AdH/Verp)

 • JORIS JANS.
  Twijnder te Dordrecht Woont ?

 • THOMAS JANS.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  In 1650 huurt hij de WIND/VOLMOLEN ,,HET VARKEN,,
  de NOORDENDIJK/VLEYHAVEN van,
  GILLIS JANS v/d HULCK/VERHULST
  samen met JANv BERBEREN Lakenhandelaar te Dordrecht.

 • JEAN JARDE uit Vlaanderen.
  Lakenhandel /Lakenbereider /Volder te Dordrecht.
  In 1626 is hij burger te Dordrecht.
  Tr: 1e ?
  Tr:2e ADRIANA COP
  Op 31-7-1642 bevestigd zij haar Huwelijkse voorwaarden en benoemd haar zuster
  MARIA COP tot voogd
  In 1693 woont Wed: JEAN JARDE in het huis naast WILLEM V BEVERWIJCK te Dordrecht
  (genoemd Lantaarngeld te Ddr)
  Op 21-2-1636 is de kooproverdracht en
  koopt hij de ROS/VOLMOLEN buiten de ,,SPUIPOORT,,
  Samen met de Lakenhandelaren te Dordrecht:
  GUILLAUM BAZIER
  PIERRE CLINCHAMT van
  LOUIS NICOLAAS SAULMON(Salmon)/ Lakenkoper te Utrecht.

 • JAN JOHANNES
  LAKENVERVER te Dordrecht.
  In 1626 /folio/ woont hij aan de Voorstraat /1 Pond /AdH/1000e/P)

 • JOHAN de JONGHE.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Hij heeft een Overeenkomst met Lakenhandelaren te Dordrecht:
  DANIEL de LAIRESSE
  HUIBERT de LAIRESSE
  JAN v HALTEREN
  CORNELIS v GHESEL.
  (Not/ Arc 20/180/178 /RAD)

K

 • DIONYSUS van KESSEL
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Op 11-1-1647 huurt hij van de stad Dordrecht een WANTSTAL/
  Staanplaats OP DE MARKT /OF IN DE LAKENHAL voor de verkoop van Laeckense Stoffen.

 • THOMAS KERCKHOF
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Op 19-7-1639 huurt hij van de stad Dordrecht een WANTSTAL/
  Staanplaats OP DE MARKT /OF IN DE LAKENHAL voor de verkoop van Laeckense Stoffen.

 • OTTO KLOOT
  Twijnder te Dordrecht
  overl 14-12-1690/begr Nieuw kerk
  in 1690 woont hij aan het Begijnhof

  L

 • HUIBERT de LAIRESSE.
  Lakenhandel te Dordrecht
  Hij heeft een Overeenkomst met de Lakenhandelaren te Dordrecht
  Not /Arch/20/180/178/ROB/RAD)

 • DANIEL de LAIRESSE.
  Lakenhandel te Dordrecht
  Geb: 1612 te Ddr z.v. Matthijs de Lairesse
  Overeenkomst met lakenhandelaren te Dordrecht
  (Not Arch 20/180/178 /RAD)

 • PIETER LAURENS SR. uit Antwerpen.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Geb: 1585 te Antwerpen.

 • PIETER LAURENS JR.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  In 1625 woont hij te Dordrecht.

 • AMBROSIUS LAURENS uit Antwerpen.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Geb: 1592 te Antwerpen.

 • AERT de LAET uit Antwerpen.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Tr: ?
  Kinderen te Antwerpen:
  15..DENIJS
  15.. HANS

 • DENIJS AERTS de LAET uit Antwerpen.
  Lakenhandel te Dordrecht.

 • HANS AERTS de LAET. uit Antwerpen.
  Lakenhandel te Dordrecht.

 • JOHAN HANSZ DE LAET.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Geb: 1612 te Leiden.

 • WILLIAM LEE uit Engeland.
  Engels koopman in Textiel te Dordrecht.
  In 1642 woont hij te Dordrecht
  Op 1-7-1642 draagt hij een aantal Obligaties Contant en Textiel waren over aan
  ELIAS MANDEVILLE te Londen in opdracht van
  GILLIS v HELMOND Lakenhandelaar te Dordrecht.

 • JACQUES La VECQUE /LEVECQUE.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  In 1606/folio 77 (AdH/Verp)
  In 1605 koopt hij een graf in de Augustijne Kerk te Ddr.

 • WALTERUS La VECQUE/LEVECQUE.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  In 1626/folio 54 /7 Pond (AdH/1000e/P)

 • JACQUES LOUIS
  Twijnder/ Verver te Dordrecht.
  In 1606 /folio 187 /woont hij in de Voorstraat (AdH/Verp)
  In 1626/folio 118/woont hij bij de spuipoort /3 Pond(AdH/1000e/P)

 • JEAN/JAN de LOUTRE /de LOUTER/LOUTEREN.
  Lakenhandel /Zijdelakenhandel te Dordrecht.
  Tr: /1e 20-8- 1595/Waals te Ddr /met ACHTKEN BALTHASAR. Tr: /2e 1603 te Ddr met /CORNELIA DIRKS CLOOTWIJCK.
  Kinderen te Dordrecht 1e huwelijk:
  1597 JEAN
  1599 MAIKEN
  1601 BALTHASAR
  Kinderen te Dordrecht 2e huwelijk:
  1606 CORNELIS
  1610 DIRCK
  1611 CORNELIA /tr 1633 met Isaack v Cruyslanden
  1617 JANNEKE/ tr 1636 met Jacob Aerts Bane

  In 1606 /folio 20 /woont hij in het Maartenshof(AdH)
  In 1618 bouwt hij het Huis ,,DE PAUW,, aan de Voorstraat (nr 259)
  In 1626/folio 31 en 32(AdH/1000eP)
  In 1626 /folio 89/bezit hij een Wind/Volmolen / 10 pond (AdH/1000eP),,DE PANNENHOEF,,
  In 1604 is hij mede eigenaar ½ deel v/d Ros/Volmolen ,,DE SPERWER,, te Elfhuisen
  /buiten de de SPUIPOORT samen met,
  WILLEM GERRITS de RUWEL Lakenhandelaar/Volder te Dordrecht.
  In 1613 koopt hij grond voor de bouw van een Getijde/Volmolen ,,DE PANNEHOEF,,
  aan de Noordendijk bij de Vleyhaven
  samen met
  GORIS JACOBS 1/3e deel IJzerhandelaar
  JORIS v HOUBRAECKEN 1/6e deel Koperhandelaar
  DIRCK HOEUFT1/6e deel Koperhandelaar
  In 1618 koopt hij 1/3e deel van Goris Jacobs
  In 1631 verkocht /verhuurt aan
  GILLIS JANS VERHULST v/d HULCK Lakenhandelaar
  In 1628 bouwt hij een Wind/Volmolen a/d WEESKINDERDIJK
  samen met
  JACOB TRIP Sr
  In 1644 is de Volmolen afgebrand en weer herbouwd door
  JACOB TRIP Sr koopman te Dordrecht en
  JOHAN van NEURENBERGH Jr Koopman te Dordrecht.


("Het hoekhuis Voorstraat 259 te Dordrecht ('De Pauw') vóór en na de restauratie." Het huis werd gebouwd door Jean de Loutre, zijdehandelaar te Dordrecht.)


M

 • ABRAHAM MAERSCHAL.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  In 1680 wordt hij genoemd in een akte te Dordrecht als Lakenhandelaar.

 • HUGO BASTIAAN van DE MEER.
  Twijnder te Dordrecht.
  In 1626 koopt hij het ,,HUIS NICOLAAS,, op hoek van de Voorstraat bij de Nieuwbrug van de Weduwe PIETER BRONCHERT.
  In 1652 verkoopt hij het huis aan,
  HENDRIK SAYER /Twijnder hoek Voorstraat 173 /Nieuw brug in 1657 verkocht aan?
  (uit ,,Huizen in Nederland en Zuid Holland/ uitgave v/d Ver Hendrick de Keyser)

 • JAN MEULS.
  Lakenhandel /Laken bereider/Volder te Dordrecht.
  in 1646 huurt hij van de stad Dordrecht een WANTSTAL/
  Staanplaats OP DE MARKT /OF IN DE LAKENHAL voor de verkoop van Laekense Stoffen.

 • HUYBRECHT v MEURS.
  Twijnder te Dordrecht.
  In 1645 krijgt hij f 49.50 betaald voor het draaien en opmaken en verwerken van Garen.

 • JACOB ISAAC de MEYER.
  Sydelakenhandel /te Dordrecht.
  Tr: 29-7-1618 /Waals te Ddr met AELTKEN CORNELIS
  In 1626 /folio 99 /woont hij in de Voorstraat /4 pond (AdH/1000e/P)
  Kinderen te Dordrecht:
  1622 MARIA
  1625 GUILLAUME
  1627 ANNEKE

 • JACOB MOLENSCHOT.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Op 30-7-1604 huurt hij van de stad Dordrecht een WANTSTAL/
  /Staanplaats OP DE MARKT /OF IN DE LAKENHAL voor de verkoop van Lakense Stoffen.

 • LOUIS MOLENSCHOT
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Op 11-8-1622 huurt hij van de stad Dordrecht een WANTSTAL /
  Staanplaats OP DE MARKT /OF IN DE LAKENHAL voor de handel in Laeckense Stoffen.

N

 • JACOB NERINGH.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  In 1637 huurt hij van de stad Dordrecht een WANTSTAL/
  Staanplaats OP DE MARKT/OF IN DE LAKENHAL voor de verkoop van Laeckense Stoffen

 • JOHAN WILLEMS(Guillaume van NEURENBERGH/Nurenbergh/Norenbergh.
  Lakenhandel /Steenhandel/Zouthandel te Dordrecht.
  Geb: 1613 Ddr/Overl: 1684 Ddr.
  z.v. Guillaume van Neurenbergh UIT AKEN en Maria Willemot
  Tr: /21/23/1634/ Waals te Ddr ELISABETH JACOBS TRIP.
  d.v Jacob Elias Trip en Maragaretha de Geer.
  In 1635 woont hij naast het huis ,,DE ROODE STEEN,, op het NIEUWE WERCK
  Kinderen te Dordrecht:
  1640 JOHAN/ tr 1674 Adriana met Pieters de Sondt.
  1641 MARIA/ tr Anthony Pieters de Sondt.
  1642 JACOB/ tr Margriet v/d Honaert Pieters.
  1652 JOHANNA / tr 1683 Dirck de Nooy.
  16.. LOUIS /ongeh
  16.. MARGRIET/ ongeh
  In 1641 is hij lid van het Gilde van Steenhouwers te Dordrecht.
  Hij exporteerde Laken naar Engeland samen met met zijn zwager
  SAMUEL JACOBS TRIP Lakenkoopman te Dordrecht
  In 1644 herbouwt hij de afgebrande WIND/VOLMOLEN aan de WEESKINDERDIJK aan de Maas in het Oude Land van Dubbeldambij de Boesem samen, met zijn schoonvader JACOB ELIAS TRIP
  Op 4-12-1664 koopt hij met zijn zwager HENDRIK JACOBS TRIP van zijn schoonvader JACOB ELIAS TRIP de OUDE WIND/VOLMOLEN ,,DE SPERWER,, en de STEENPLAATS met huis en toebehoren in het OUDE LAND VAN DUBBELDAM.
  ,,De GROND BEHOORDE TOE AAN HET WEESHUIS TE DORDRECHT.

 • JOHAN v NEURENBERGH JR.
  Lakenhandel /Steenhandelte Dordrecht.
  Geb: 1640 Ddr/Overl: 1684 Ddr.
  z.v. Johan v Neurenbergh Sr. en Elisabeth Jacobs Trip
  Tr: /1674 /Waals te Ddr met ADRIANA PIETERS de SONDT.
  Bouwt een Huis aan de Nieuwe Haven op het Nieuwe wreck.
  In 1664 koopt hij ½ deel van de WIND/VOLMOLEN aan de WEESKINDERDIJK aan de Maas in het Oude Land van Dubbeldam
  Samenmet zijn oom,
  HENDRICK JACOBS TRIP koopman te Amsterdam van
  JACOB TRIP Sr Koopman te Dordrecht

  NALATENSCHAP 29-12-1685
  1/ BAKSTEENEN /STEENPLAATS/ MOLENS IN DE VOLGERLANDEN SANDELINGEN /HENDRIK IDO AMBACHT
  2/ Twee Pakhuizen aan de ENGELBURGERKADE.
  3/ Een VERVERIJ aan de WOLWEVERSHAVEN.
  4/ 1/2 Wind/volmolen en steenplaats te Dubbeldam met Paarden en Schuit
  5/ De helft van de WIND/VOLMOLEN en JOHANNA wed v HENDRIK JACOBS TRIP (waarde f 8.000,-
  6/ Een Huis aan de Nieuwe Haven (waarde f 9.200,-)
  7/ Huis ,,WIELBURGH /WIELDRECHT,, met land en PLANTAGE aande Zuidendijk waarde f 24.600,-
  8/ WIND/VOLMOLEN aan de WEESKINDERDIJ.

 • JOHAN JANS v NEURENBERGH.
  Twijnder te Dordrecht.
  in 1750 is hij lid van het Gilde van de Twijnders en van het Confrerie van
  Twijnderijen/Twijnhandelaren/Katoenhandelaren te Dordrecht

 • DIRCK GERARDS de NOOY
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Geb: ca 1645/overl: 1719 te Ddr.
  Tr: 1683/Waals/ te Ddr met JOHANNA JOHANS v NEURENBERGH.
  In 1685 /1719 is hij eigenaar van de getijde en WIND/VOLMOLEN aan de WEESKINDERDIJK.
  Deze heeft hij geerfd van zijn zijn schoonvader JOHAN v NEURENBERGH.

O

 • PHILIP OP de BEECK.
  Lakenhandel /Wijnhandel/ Rijnse Wijn/te Dordrecht.
  Tr: /te Ddr met GEERTRUI v DAHLEN
  In 1642/1650 is hij eigenaar ½ deel v/d WIND/VOLMOLENind/,,DE BEER,,
  Op het Molenhoofd bij de Riedijkspoort.

 • JOHANNES OP DE CAMP.
  Twijnder te Dordrecht
  in 1728 is hij lid van het Gilde van Twijnders te Dordrecht.

 • LEENDERT ORTEN.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  in 1637 huurt hij van de stad Dordrecht een WANTSTAL /
  Staanplaats OP DE MARKT /OF IN DE LAKENHAL voor de verkoop van Lakense Stoffen.

P

 • CLAES PAUWELS.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Tr:/ te Ddr met MACHTELD ARIENS.
  In 1626 /folio 79 / woont hij bij de Nieuwbrug /24 pond(AdH/1000e/P)

 • BARTHELOMEUS PHILIPS.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  In 1606 /folio 203/ woont hij in de Voorstraat(AdH/Verp)

 • JAN PHILIPS.
  Twijnder te Dordrecht.
  In 1606/folio 96 /woont hij aan de Riedijk (AdH/Verp)

 • MICHIEL PAUWELS.
  Lakenhandel/Lakenbereider/Volder te Dordrecht.
  In 1618 komt hij in financiele moeilijkheden en verkoopt zijn deel in de
  WIND/VOLMOLEN ,,DE BEER,, Op het molenHoofd bij de Riedijkspoort aan
  FERDINAND SABBE Lakenhandelaar uit Kampen.

 • CLAES PIETERS.
  Lakenhandel /Lakenbereider/Volder te Dordrecht.
  Hij heeft Lakenramen te Rotterdam /, t Hofje

 • ARENT PRAEM.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  In 1643 huurt hij van de stad Dordrecht een WANTSTAL /
  Staanplaats OP DE MARKT /OF IN DE LAKENHAL voor de verkoop van Lakense Stoffen.

R

 • GIJSBRECHT van REES
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Op 25-7-1625 huurt hij van de stad Dordrecht een WANTSTAL/
  Staanplaats OP DE MARKT /OF IN DE LAKENHAL voor de verkoop van Laeckense stoffen.

 • ANTHONIS RENS.
  Twijnder te Dordrecht.
  Ontr:/ 1-8-1688 te Ddr met EMERENTIA v/d MAST.
  In 1688 woont hij aan de Voorstraat tr/o De Munt.

 • GERARD ROELANDS.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Op 12-7-1629 huurt hij van de stad Dordrecht een WANTSTAL/
  Staanplaats OP DE MARKT /OF IN DE LAKENHAL voor de verkoop van Laeckense Stoffen.

 • CORNELIS JACOBS ROEROM.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Tr: /te Ddr/ met MARIGJE SYBERTS v/d HATERT.
  Kinderen te Dordrecht:
  15.. SYBERT/ tr Geertrui Willems v Liefeld
  15.. ADRIAAN

 • SYBERT CORNELIS ROEROM.
  Lakenhandel te Dordrecht .
  Tr:/1e 1590 te Ddr /met MARIA SERAETS.
  d.v. Nicolaas Seraet en Magaret de Block.
  Tr:/ 2e te Ddr/ met Geertruid Willems v Liefeld.
  Kinderen te Dordrecht:
  15.. MARIGJE /tr 1630 Jacob Sam Chame.
  (in 1595uit Tiel)z.v. Sam en Lijsbeth Jacobs.
  15.. ANTHONIA /tr Leonard v/d Hatert.
  1626/folio 27/ woont hij in de Wijnstraat /10 Pond (AdH/1000e/ p)

 • ADRIAAN CORNELIS ROEROM.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Geb: 15.. te Ddr/Overl:?
  z.v. Cornelis Jacobs Roerom en Maria Syberts v/d Hatert.
  Tr: /15.. met ?
  in 1626/ woont hij aan de Nieuwe Haven.
  1596/1600 lid v/d Raad te Dordrecht.

 • JAN ROGEL.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Op 18-1-1650 huurt hij van de stad Dordrecht een WANTSTAL /
  Staanplaats OP DE MARKT/OF IN DE LAKENHAL voor de verkoop van Lakense stiffen.

 • ARIJEN HENDRIKS ROMEIJN.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Geb: te ? /Begr: Okt 1613 /Nieuw Kerk.
  Tr: /1615 te Ddr /met MARIKE CORNELIS
  Kinderen te Dordrecht:
  1618 CORNELIS
  1619 STIJNKEN
  1621 MAIKE
  1623 SARA
  Op 9-10-1619 huurt hij van de stad Dordrecht een WANTSTAL/
  Staanplaats OP DE MARKT/OF IN DE LAKENHAL voor de verkoop van Laeckense Stoffen.

 • ABRAHAM REYNIERS.
  Lakenhandel te Dordrecht .
  Op 6-12-1610 huurt hij van de stad Dordrecht een WANTSTAL /
  Staanplaats OP DE MARKT /OF IN DE LAKENHAL voor de verkoop van Lakense Stoff

 • WILLEM GERRITS de RUWEL/RUWELLE/RUWE/RUVEL /RUEL uit Antwerpen (Dordrecht en Leiden)
  Lakenhandel /Lakenbereider /Volder /Verver te Dordrecht.
  Geb: 15.. te ?/overl: voor 1604 te Ddr
  Tr: /15..te Ddr met ANKE WILLEMS STOOP
  Op 24-1-1594 huurt hij van de stad Dordrecht een Wantstal/ Staanplaats OP DE MARKT /OF IN DE LAKENHAL voorde verkoop van Lakense Stoffen.
  In 1604 is hij eigenaar v/d Ros/Volmolen ,,DE SPERWER,,te Elfhuisen in het oude land vanDubbeldam nabij de SPUIPOORT voor het Vollen van Wollen Lakens samen met
  JEAN de LOUTRE Lakenhandelaar te Dordrecht
  in 1594 is hij eigenaar van ververijen in Elfhuisen nabij de Spuipoort.

  IN 1604 is ANKE WILLEMS STOOP Wed van WILLEM GERRITS RUEL eigenares van een
  VERVERIJ IN Elhuizen met 8 haardsteden en 2 coperen VERFKETELS
  (Bij een archeologisch onderzoek te Elfhuisen ontdekt)

 • LEONARD/(Leendert) JANS de RUWEL/RUWELLE /RUWE/ RUVEL /RUEL
  Lakenhandel /Lakenbereider /Volder/ Verver te Dordrecht.
  In 1605 eigenaar v/d ROS/VOLMOLEN ,,De SPERWER,, te Elfhuisen en VERVERIJ
  samen met,
  JEAN de LOUTRE Lakenhandelaar te Dordrecht.
  In 1606 /folio 235 /is hij eigenaar / ROS/VOLMOLEN ,,DE SPERWER,,
  te Elfhuizen nabij de SPUIPOORT(AdH/Verp)
  samen metJEAN de LOUTRE lakenhandelaar te Dordrecht.

 • BASTIAAN de RUWEL /RUWELLE/RUWE/RUVEL /RUEL
  Lakenhandel /Lakenbereider/Volder te Dordrecht.
  Tr: 1590 te Ddrmet MARIJKE GERARDS.
  In 1616 is hij eigenaar v/d Ros /Volmolen,,DE SPERWER,, Elfhuisen
  nabij de SPUIPOORT
  Samen met,
  JEAN de LOUTRE Lakenhandelaar te Dordrecht.
  Kinderen te Dordrecht :
  1595 MICHIEL /tr 1627 te Ddr/ met Aechtke Cornelis.
  15.. JAN(JOHAN)/ tr 1615 te Ddr/met Pieternella Jaspers Mathena.
  15.. PIETER

 • JAN (Johan)BASTIAANS de RUWEL/ RUWELLE /RUWE/ RUVEL/RUEL uit Antwerpen
  Lakenhandel /Lakenbereider/Volder te Dordrecht.
  Tr: 8-2-1615 te Ddr met PIETERNELLA JASPERS MATHENA
  Hij woont in de Vriesestraat in het Huis ,,DE GROENE HOED,,
  Kinderen te Dordrecht:
  16.. BASTIAANKEN.

 • MICHIEL BASTIAANS DE RUWEL
  Lakenhandel /Lakenbereider te Dordrecht.
  Geb:1595.
  z.v.. Bastiaan de Ruwel en Marijke Gerards
  Tr:/ 1627 te Ddr/ met AECHTKE CORNELIS.
  Kinderen te Dordrecht:
  1628 AECTKEN
  1631 CORNELIS /
  1634 BASTIAAN

 • JAN(Johan) GERRITS de RUWEL /RUWELLE/RUWE/RUVEL /RUEL
  Lakenhandel /Lakenbereider /Volder/Verver te Dordrecht.
  Geb: 15..
  z.v. Gerrit jans de Ruwel
  Tr: ?
  Kinderen te Dordrecht:
  1611 GERRIT /tr 1648 t Ddr met Adriana Everts
  1618 MAGDALENA /1648 te Ddr met Willem Everts
  1623 WILLEM
  1627 ANKE
  In 1611 is hij Voller van Wollen Laken en eigenaar v/d ROS/VOLMOLEN ,,DE SPERWER,,
  en VERVERIJ te Elfhuisen nabij de Spuipoort.
  Samen met,
  JEAN de LOUTRE Lakenhandelaar te Dordrecht
  In 1625 is hij eigenaar v/d WIND/VOLMOLEN buiten de VRIESEPOORT (gesloopt in 1662)
  Samen met, de Lakenhandelaren te Dordrecht:
  LAMBERT v HULSHOUT Sr.
  JAN LAMBERTS(Lambrecht) van HULSHOUT
  1626 / folio 125/ 3 Pond/ (AdH/1000e/P)
  In 1626 is hij eigenaar v/d ROS/VOLMOLEN ,,DE SPERWER,, te Elfhuisen bij de Spuipoort
  Samen met, de Lakenhandelaren:
  LAMBERT v HULSHOUT.
  JAN LAMBERTS v HULSHOUT.

 • GERRIT JANS (Gerard/Hans)de RUWEL /RUWELLE /RUWE/RUVEL /RUEL
  Lakenhandel /Lakenbereider/Volder te Dordrecht.
  Geb:1611 te Ddr
  Ontr:/23-2-1648 te Ddr met ADRIANA EVERTS
  Kinderen te Dordrecht:
  1649 MARIA
  1651 JAN / tr met Magdalena Pieters
  Hij woont in het Huis ,,IERLAND,, Vriesestraat
  In 1648 is hij eigenaar v/d WIND/VOLMOLEN buiten de VRIESEPOORT
  samen met,
  JOHANNES v MELANEN Notaris te Dordrecht.

 • JAN GERRITS de RUWEL/RUWELLE/RUWE/ RUVEL
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Geb: 1651 te Ddr
  Ontr:/ 20-7-1681 te Ddr met MAGDALENA PIETERS
  Kinderen te Dordrecht:
  1684 GERRIT
  1686 PIETER

 • JAN v RUYTENBURG.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  In 1637 huurt hij van de stad Dordrecht een WANTSTAL/
  Staanplaats OP DE MARKT /OF IN DE LAKENHAL voor de verkoop van Laeckenst Stoffen

S

 • FERDINAND SALE (Sabbe) uit Brugge / Kampen
  Gevlucht uit Brugge naar Kampen waar te veel Lakenhandelaren waren en
  daarna naar Dordrecht verhuisd.
  Lakenhandel /Lakenbereider/Volder te Dordrecht.
  In 1618 koopt hij een deel v/d WIND/VOLMOLENWind/,,DE BEER,,
  op het Molenhoofd bij Riedijkspoort van
  MICHIEL PAUWELS /Volder

 • PIETER SALE (Sabbe)uit Kampen.
  Lakenhandel /Laken bereider/Volder te Dordrecht.
  Van 1621 /1629 is hij mede eigenaar v/d WIND/VOLMOLEN ,,DE BEER,,
  op het Molenhoofd bij de Riedijkspoort.

 • JAN SALE (Sabbe) en JACQUES (Sabbe) uit Kampen.
  Lakenhandel /Lakenbereiders/Volders te Dordrecht
  In 1629 zijn zij mede eigenaren v/d WIND/VOLMOLEN ,, DE BEER,,
  op het molenhoofd bij de Riedijkspoort.

 • LOUIS NICOLAAS SAULMON(Salmon) uit Aken.
  Lakenhandel /Lakenbereider/Volder te Dordrecht /Utrecht.
  Geb:1587 Aken /Begr: 1658 Utrecht.
  z.v. Nicolaas Saulmon uit Valancienne en Louise Malapaart.
  (zijn vader kwam uit Valencienne)
  Tr:/ 1613 /Waals te R.dam met ANNA TACK uit Frankfurt.
  In 1617 is hij burger te Breda.
  In 1623 is hij burger te Dordrecht.
  Kinderen te Dordrecht:
  1624 CHARLES
  1626 CORNELIA
  1627 CORSTIANA
  1629 LOUIS
  16.. MARIA /tr 1652 Reyholt Roth
  1626/ folio ? / woonthij in de Gr Kerksbuurt/20 Pond(AdH/1000e/P)
  in 1626 krijgt te Dordrecht OCTROOI voor het bouwenvan een nieuwe ROS/VOLMOLEN
  samen met,
  GERARD HOUBEN (vernieuwing van gebruik Molens)
  In 1632 is de VOLMOLEN gebouwd bij de SPUIPOORT
  in 1633 komt Beekman ? de nieuwe VOLMOLEN bekijken
  in 1636 is hij koopman en woont bij de SPUIPOORT
  In 1636 woont hij te Utrecht.
  Op 21-2-1636 is de overdracht wordt de VOLMOLEN verkocht aan,
  JEAN JARDE samen met GUILLAUME BAZIER en PIERRE CLINCHAMT.
  Op 7-5-1650 krijgt hij een OCTROOI van 15 jaar van de STATEN v HOLLAND voor het bouwen van een VOLMOLEN
  Kinderen te Dordrecht:
  1624 Charles
  1626 Cornelia
  1627 Corstiana
  1629 Lowijs

 • HENDRIK de SAYER.
  Twijnder te Dordrecht.
  In 1652 koopt hij het ,,HUIS ST NICOLAAS,, van HUGO BASTIAANS de MEER Twijnder
  woont hij in het HUIS NICOLAAS (Huizen v Hendrick de Keyser)
  Hoek voorstraat173/Nieuw brug
  (uit Huizen in Nederland en Zuid Holland uitgave van Ver Hendrick de Keyser)

 • DIRCK CLAES v SEVENTER /Sevender.
  Lakenhandel /Laeckencoper te Dordrecht.
  In 1601 woont hij te Dordrecht.
  Geb: 1549 te Ddr /Begr:15-2- 1628/ Gr kerk
  Tr: /19-9-1593 te Ddr met GEERTKE CORNELIS.
  Kinderen te Dordrecht:
  1598 JUDITH
  1601 CORNELIS
  1604 MARIKE

 • CORNELIS DIRCKS v SEVENTER /Sevender
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Geb: 1601 te Ddr /overl: 11-11-1679 te Ddr.
  Op 12-7-1629 huurt hij van de stad Dordrecht een WANTSTAL/
  Staanplaats OP DE MARKT/OF IN DE LAKENHAL voor de verkoop van Lakense Stoffen.

 • THOMAS CORNELIS van SCHILPEROORT.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  In 1659 huurt hij van de stad Dordrecht een WANTSTAL /
  Staanplaats OP DE MARKT /OF IN DE LAKENHAL voor de verkoop van Lakense Stoffen.

 • JAN HENDRICKS v SLINGELAND.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Overl: 1626 te Ddr /Begr:/ Gr kerk.
  Tr: /1e 25-11-1607 te Ddr / met ADRIANA MELCHIOR v/d BROUCK.
  In 1610 huurt hij van de stad Dordrecht een WANTSTAL /
  Staanplaats OP DE MARKT/OF IN DE LAKENHAL voor de verkoop van Lakense Stoffen.
  In 1626/folio 2 / woont hij in de Grote Kerksbuurt /2 Pond(AdH/1000e/P)

 • JOHAN v SOMEREN uit Antwerpen.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Geb: 1558 te Antwerpen.
  In 1588 woont hij te Dordrecht.
  Tr: /met ELISABETH MARTEL
  Kinderen te Dordrecht:
  16.. ELISABETH/ tr met Willem Dyonys v Dilsen.

 • PIERRE /Pieter de SONDT. Uit Sandbergen Hertogdom Bergen Duitsland.
  Twijnder/Wijnhandelaar te Dordrecht
  Geb: 15.. te Sandbergen in het Hertogdom ,,Bergen,, Duitsland.
  Tr: //?
  Kinderen te Dordrecht:
  1590 /ELISABETH/ tr 1617 te Ddr met Lodewijck Verbeeck.
  15.. /ANTHONY

 • ANTHONY PIETERS (PIERRE) de SONDT
  Twijnhandelaar/Wijnhandelaar te Dordrecht.
  Geb: te Sandbergen in het hertogdom ,,Bergen,,Duitsland/ Overl: voor mei 1657
  Ontr: /21-3-1619 /Waals te Ddr met ARIENKE DIRCKS.
  Kinderen te Dordrecht:
  1621 ANNA
  1622 PIETER/ tr 1653 Ddr met Margriet Jacobs Trip
  1623 DIRCK /tr 1655 Ddr met Maria Johans v Neurenbergh
  1626 CORNELIA
  1628 SARA
  16.. ELISABETH
  In 1626 /folio 79/(AdH/1000e/P)
  In 1645 bouwt hij een huis op de Voorstraat nr.168
  In 1645 is hij lid v/d Raad v Dordrecht
  In 1656 is hij lid v/h Groot Koopmans Gilde
  In 1656 is hij lid v/d Confrerie v Wijnhandelaren

  MEI 1657/ DEEL TESTAMENT ANTHONY PIETERS de SONDT
  De TWIJNDERIJ.
  Mr. Twijnder van de Twijnderij is JAN JACOBS
  Enkele namen genoemd in het Testament.
  ADRIAEN v DAELMAN Twijnder te Ddr
  JACOMINA de SONDT
  JUFFROUW DINA BISSCHOP

  WINKELGOEDEREN o.a.
  LIJNWAET.
  FIJN LIJNWAET.
  GAREN OF TWIJNEN.
  Er waren veel verzendingen naar BRUGGE o.a. voor het KANTKLOSSEN

 • PIERRE ANTHONY de SONDT.
  Twijnder /Wijnhandelaar te Dordrecht.
  Geb: 1622 te Ddr /overl: ?
  Z.v. Anthony de Sondt en Arienke Dircks
  Ontr:/ 24-8-1653 /tr Waals te Ddr /met MARGRIET JACOBS TRIP.
  (d.v. Jacob Trip en Margriet Louis de Geer)

 • ANTHONY de SONDT.
  Twijnder te Dordrecht.
  In 1683 is hij lid van het Gilde van Twijnders te Dordrecht

 • FREDERIK de SONT.
  Twijnder te Dordrecht in 1729 is hij lid van het Gilde van Twijnders

 • BARTHELOMEUS LEENDERTS STEYN.
  Twijnder de Dordrecht
  In mei 1657 wordt hij genoemd in het testament van ANTHONY PIETERS de SONT

 • ARNOLDUS JANS STRATENUS / v STRATEN.
  Twijnder/Lakenhandel/ te Dordrecht
  Geb: 1644 te Ddr /overl: 5-5-1687 te Ddr
  z.v. Jan v Straten /Stratenus en Jannigje Aerts.
  Ontr:/1-7-1666 te Ddr /met CATHARINA v/d END
  (woont op het Marktveld)
  Kinderen te Dordrecht:
  1671 JOHANNES
  1673 CORNELIS/tr 1698 met Machteld v Gelder.
  1676 ADRIAAN / tr met Metta v Gelder.
  1678 JOHANNA In 1666 woont hij bij de Beurs.

 • CORNELIS ARNOLDUSZ STRATENUS.
  Twijnder/Lakenhandel te Dordrecht.
  Geb: 1673 te Ddr
  Tr: 21-9-1698 te Ddr met MACHTELD de GELDER.
  Woont bij de Vuylpoort
  Kinderen te Dordrecht:
  1699 CATHARINA/tr 1732 met Johannes v Asperen
  1701 ADAM / over:l758.

T

 • JACQUES TERWE.
  Lakenhandel /Sydekramer te Dordrecht.
  Tr: /16.. te Ddr /met JANNA CORNELIA
  1626 /folio 88 / woont hij aan de Voorstraat /5 pond (AdH/1000e/P)
  Kinderen te Dordrecht:
  1620 Cornelis/ tr 1644 met Segerina Verbeeck.
  1630 Hendrik /tr 1658 met Margriet Adriaans v/d Wijngaart.

 • CORNELIS JACQUES TERWE.
  Lakenhandel /Olie / Graan/Zouthandel/ te Dordrecht.
  Geb: 1620 te Ddr/Overl: 1693 te Ddr.
  z.v. Jacques Terwe en Janna Cornelis.
  Tr: /25-9-1644 /met SEGERINA LODEWIJKS VERBEECK.
  (Geb: 1619 te Utrecht d.v. Lodewijkck Verbeeck en Elisabeth de Sondt)
  Kinderen te Dordrecht:
  1645 LODEWIJK/ tr 1676 met Levina Terwe.

 • FRANCOIS TERWE.
  Lakenhandel /Laken bereider/Volder te Dordrecht.
  In 12-5-1646 heeft hij een contract van 2 jaar als Leerling Lakenbereider,om het vak te leren als Lakenbereider/Volder op de VOLMOLEN van LODEWIJK van TACK Volder, te Rotterdam .

 • LAURENS TERWE
  Lakenhandel te Dordrecht.
  In 1680 wordt hij genoemd in een Akte te als Lakenkoopman.

 • ADAM v THIELT.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Op 1-10- 1643 huurt hij van de stad Dordrecht een WANTSTAL/
  Staan plaats OP DE MARKT /OF IN DE LAKENHAL voor de verkoop van Laeckense Stoffen

 • JACOB TRIP SR
  Lakenhandel/Zouthandel /IJzerhandel/ Wapenhandel te Dordrecht.
  Woont in 1603 te Dordrecht.
  Geb: 1576 te Zaltbommel /overl: 1661 te Ddr.
  z.v. Jacob Hermans Trip en Aletta Elias de Cock
  Tr: 1603 /Waals met MARGARETHA de GEER.
  (Geb:1583 te Luik d.v. Louis de Geer
  Kinderen te Dordrecht:
  1604 LOUIS.
  16.. JACOB /tr met Johanna Godin.
  1607 HENDRIK /HENRI/ tr 1634 met Cecilia Godin/ tr 2e Johanna de Geer.
  1613 ELIAS
  1618 MARGRIET/ tr 1653 met Pieter de Sondt.
  16.. SAMUEL/ tr 14-1-1652 met Maria Bocardus.
  1626 SUZANNE
  16.. MARIA / tr met Jacob Reepmaker.
  16.. ELISABETH / tr 21-7-1634 met Johan v Neurenbergh.

  In 1628 bouwt hij een GETIJDE/WIND/VOLMOLEN bij ,,WEESKINDERDIJK,,
  aan de Maas in het Oud Land van Dubbeldam bij de Boezemsluis annex Vliet
  samen met,
  JEAN de LOUTRE Lakenhandelaar te Dordrecht.
  In 1664 verkoopt hij de GETIJDE /WIND/VOLMOLEN aan de WEESKINDERDIJK
  aan, zijn zoon en schoonzoon:
  HENDRICK JACOBS TRIP
  JOHAN v NEURENBERGH Jr.

 • HENDRIK JACOBS TRIP
  Lakenhandel /Zouthandel te Dordrecht/Amsterdam.
  Geb: 16 te Ddr/Overl:1697/ te A.dam.
  z.v. Jacob Trip Sr. en Margaretha de Geer.
  Tr:/ 1e 16 /Waals te met CECILIA GODIN.
  Tr: /2e 16 /Waals te Amsterdam met JOHANNA de GEER.
  (1626 A.dam /1691 A.dam)

 • SAMUEL JACOBS TRIP
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Geb: te Ddr/Overl: 1667
  z v Jacob Elias Trip en Mararethe de Geer
  Tr: /14-1-1652 /Waals te /Ddr met MARIA BOCARDUS.
  Op 7-5-1655 wordt hij aangesteld als
  PROEFMEESTER VAN DE LAECKENBEREIDERS TE Dordrecht
  (Akte /Not.Muys v Holy te Dordrecht/ RAD)
  In 1659 is hij Schepen te Dordrecht.
  In 1668 is hij lid v/d Oudraad te Dordrecht.
  Hij volgt samen met zijn zwager JOHAN v NEURENBERGH JR.zijn vader JACOB TRIP SR. op, die samen met JOHAN v NEURENBERGH SR. betrokken waren bij de Lakenindustrie in Dordrecht.
  In 1664 wordt de samenwerking Verenigt in een
  COMPAGNIE OM LAECKEN TE DOEN MAECKEN.
  (Akte/97/162 / 1664 /Not J. Schoormans te Dordrecht/ RAD)
  In 1662 heeft de Compagnie een vordering van f 8.300 van geleverd Laken aan Hollandse kooplieden in Bordeaux.
  In 1662 exporteert SAMUEL TRIP samen met de familie v NEURENBERGH uit Dordrecht
  LAKEN/IJZER naar ENGELAND.
  1662 Akte van export naar Zweden en Engeland.
  (Akte/ 18-1-1662 /Not A. Beschop/ te Dordrecht/RAD)
  In 1667 Handelde SAMUEL JACOBS TRIP in Laken ook voor eigen REKENING MET ENGELAND
  Een bevrachting van een schip naar Londen.
  (Akte/ Not. H. Smits /te Dordrecht /RAD)
  In 1668 na het overlijden van SAMUEL TRIP eindigt MARIA BOCARDUS weduwe vanSAMUEL JACOBS TRIP
  de LAKENHANDEL en verhuurde haar huis en PAKHUIS te Dordrecht.

V

 • SYMON JANS in de VELDE uit Antwerpen.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  In 1606 /folio 211 / (AdH/Verp)

 • JAN SYMONS in de VELDE.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  In 1626 /folio 82 /woont hij in de Voorstraat (AdH/1000e/P)

 • BALTEN/BALTHASAR VERDONCK uit Antwerpen.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Geb:1557 te Antwerpen/Overl: 7-10-1646 te R.dam.
  Tr: /1e 15.. te Ddr met MARIA ADRIAANS.
  Tr:/ 2e met CLARA v HUYNEN.
  Tr:/3e met NEELTJE HAAKBEEN.
  In is hij Schepen 1568/69 te Dordrecht.
  Hij woont in het Huis ,,DE LUYPAERT in de Houttuinen te Dordrecht.
  In 1640 woont hij te Rotterdam
  In 1640 koopt hij van JAN HERMENS TYSSINK STADSLAKENMEESTER van Rottedamde helft van de Lakenramen buitenhet Hofpoortje te Rotterdam.

 • MICHIEL VERDONCK uit Dendermonde.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Geb: 1587 te Dendermonde.

 • DONATIUS VERDOES.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Op 3-5-1652 neemt hij te Dordrecht de WANTSTAL /
  Staanplaats over OP DE MARKT/OF IN DE LAKENHAL
  van ADRIAAN v WIJNGAARDEN.

 • JAN VERNIMMEN /van NIMMEN.
  Twijnder/ Blauwsel fabrikant te Dordrecht.
  Tr:/ 1671 te Ddr/met ANNA PIETERS SCHIFF(1625 te Ddr)
  d.v. Pieter Schiff Uit Aken
  Kinderen te Dordrecht:
  1673 MAXIMILIAAN
  1677 PIETER./ tr Helena Neringh.
  1679 MARIA
  1682 HESTER
  In 1672 /1683 is hij lid van het Gilde van Twijnders te Dordrecht
  In 1683 heeft hij een Twijnderij
  In 1683 heeft hij een eigen Twijnders/KATOEN MERK (archief 16/RAD)
  In 1672/ 1683 is hij lid van het Gilde van Twijnders te Dordrecht.

 • GERRIT VERVOORST (Van VORST)
  Lakenhandel te Dordrecht.
  1606/folio 46/ woont hij in de Wijnstraat (AdH/Verp)
  Kinderen te Dordrecht:
  1595 Christina
  1597 ?
  1604 Christiaan

 • PIETER ANTHONIS VINCK.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  In 1606/folio 96 /woont hij in de Voorstraat (AdH/Verp)
  In 1626/folio 69 /woont hij in de Voorstraat/ 15 Pond(AdH/1000e/P)
  Hij koopt een graf in de Augustijne Kerk samen met,
  CORNELIS de RAET Koopman te Dordrecht.

 • THOMAS VINCK
  Lakenhandel te Dordrecht.
  In 1626 /folio 68/ woont hij in de Voorstraat (AdH/1000e/P)

 • HENDRICK JANS VRIJMOET.
  Lakenhandel/Twijnder/ koopman in Garen te Dordrecht.
  Tr:/ 1653 te Ddr met CATELIJNTJE CODEUS (Coxcius/Coris)
  In 15-11-1645 is schuldig f 4.950 aan HUYBRECHT MEURS
  Garentwijnder te Dordrecht.
  f 4.250 voor gekochte garen.
  f 700 Bleecloon.
  f 2.929 voor het leveren van garen aan HENDRIK JANS VRIJMOET.
  Opgemaakt ten huize van
  HARMEN ADRIAANS MONFOORT HERBERGIER VAN DE ,,SPAANCE BARCK,, te Rotterdam.
  Op 16-11-1645 sluit HENDRICK JANS VRIJMOET een Overeenkomst voor,
  het Draaien/ Opmaken/ Verwerken v Garens met HUYBRECHT MEURS /Twijnder te Rotterdam.
  In 1645 is hij eigenaar van een Twijnderij met een BLEEKBAAN van 700 meter.

W

 • DANIEL v/d WAELEN.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Tr:/ in 1577 te Ddr met JENNEKE GERAERTS.
  Kinderen te Dordrecht:
  15.. CLARA
  15.. ADRIAEN
  15.. GERRIT

 • SYMON ARENDS v/d WAELEN.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Tr:/ ? ca 1580
  Kinderen te Dordrecht:
  1581 MARIKEN.
  15.. AREND /tr Maike Jans Braymaker.

 • AREND SYMONS v/d WALEN.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Tr:/ 16.. te Ddr met MAAIKE JANS BRAYMAKERS.
  Kinderen te Dordrecht:
  1604 JOHAN/Jan
  Op 6-1-1603 huurt hij van de stad Dordrecht een WANTSTAL /
  Staanplaats OP DE MARKT /OF IN DE LAKENHAL voor verkoop Lakense Stoffen
  1626 /folio 21 /woont hij in de Wijnstraat /6 pond (AdH/1000e/P)
  Lid v/d Oudraad.
  In 1636 is hij lid v/d Raad te Dordrecht.
  In 1657 Schepen v Dordrecht.

 • JOHAN ARENTS v/d WAELEN.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Geb: 1604 te Ddr/Overl: 1641 te Ddr.

 • PIETER v/d WAELEN.
  Lakenhandel te Dordrecht
  In 1606/folio 200/ woont hij buiten de /Vuylpoort(AdH/Verp)
  HIJ heeft een graf in de Augustijne Kerk te Dordrecht.

 • REMEENS de WEVERE/de WEVER.
  Twijnder te Dordrecht.
  Geb: ? /overl: 1601 te Ddr.
  Tr: /? Kinderen te Dordrecht:
  15.. JASPER / tr ca 1600 met Marike Thijs
  15.. CATHARINA /tr 1596 te Ddr met Godschalk Cornelis Wor
  Op 15-5-1585 vraagt hij OCTROOI aan voor 10 jaar te gebruiken
  GROEN PAKPAPIER met het MERK VAN EEN ENGEL DAAROP om daar spelden en GAREN TE STEKEN Op 13-6-1595 wordt het octrooi met 6 jaar verlengt
  (uit ..Octrooien der Nederlanden in de 16e 17e 18e eeuw /door G.Doorman)

 • CATHARINA DE WEVERE
  Twijnster te Dordrecht
  Geb: 15..te Ddr /overl: ?
  Tr:/22-12-1596 te Ddr met GODSCHALK CORNELIS WOR
  Kinderen te dordrecht: 1597 GODSCHALK
  Op 25-5-1600 vraagt CATHARINA DE WEVERE /Wed van Godschalk Cornelis Wor
  OCTROOI aan MET TOESTEMMINF VAN HAAR VADER
  OM CONTINU OCTROOI VAN HAAR VADER om hetzelfde groene pakpapier met daarom de ENGEL te gebruiken om
  daarin te mogen binden FIJN CLOOSTER OF MECHELS GAREN
  Op 21-5-1601 vraagt zij OCTROOIO aan om de TWIJNDERIJ van haar overleden vader voort te zetten (uit ,,de Octrooien der Nederlanden in de 16e 17e 18e eeuw,, door G.Doorman)

 • AMBROSIUS WIGGERS.
  Lakenhandel /Twijnder te Dordrecht.
  In 1680 wordt hij genoemd in een Akte als Lakenkoopman.

 • JOHANNES GEORGE WILTENS.
  Lakenhandel/Twijnder te Dordrecht.
  Geb: te Ddr/z.v. George Joris Wiltens
  Tr:/ 1708 te Ddr /met MARGARITA SMITS.
  In 1708 is hij lid van het Gilde van Twijnders

 • JOOST NICOLAES de WITTE.
  Lakenhandel te Dordrecht
  Geb: 15..te Dordrecht.
  z.v. Nicolaas Willems de Witte en Michelle Joost van Loon
  Tr:/ 12-11-1617 /te Ddr met MARIA JOHANS v MEEUWEN
  d.v. Johan van Meeuwen en Alida v Beveren.
  Kinderen te Dordrecht:
  1618 ALITHEA

 • ADRIAAN de WITTE /WITH.
  Lakenhandel te Dordrecht.
  Tr?
  Kinderen te Dordrecht:
  1589 ALITHEA tr 1611 Elias Jacobs Trip
  15.. CORNELIA tr Alewijn Pieters

 • ADRIAEN van WIJNGAARDEN
  Lakenhandel te Dordrecht
  in 1637 huurt hij van de stad Dordrecht een WANTSTAL /
  staanplaats op de MARKT /LAKENHAL voor de verkoop van lakense stoffen in 1652 verhuurt aan Donatus Verdoes

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, augustus 2017, juni+september 2018, maart 2020, december 2020, november 2022.