Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht en de invloed van de Zuid Nederlandse vluchtelingen uit o.a. Luik/Brabant/Vlaanderen en Wallonie in de periode 1572/1650


Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2017-2022)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl


Bij gebruik van gegevens van de website vermeld dan:
"mw. H.W.G. van Blokland-Visser, Papendrecht (website: blokland-visser.dordtenazoeker.nl)"handelaren L t/m Z

EIGENAREN VAN EEN PAPIERMOLEN TE DORDRECHT EN ELDERS
IN DE 16e EN 17e EEUW.


L

WILLEM AERTS van LIESVELT
Koopman te Dordrecht Wijnkoper /mede eigenaar Papiermolen
Geb: 1555/ Overl: voor 1606 te Ddr /Nw Kerk.
z.v. Hendrick v Liesvelt boekhandelaar te Dordrecht.
Tr: / 1e ca1581 te Ddr / met ELISABETH JANS BERCK/ Kelfkens uit Nijmegen.
Tr: / 2e ca 1604 te Ddr/ met JENNIGJE OEM
IN 1603/1606 is hij Schepen van Dordrecht.
In 1594/95 is hij lid v/d raad van Dordrecht.
In 1596 koopt hij voor f 1.460 een deel v/d PAPIERMOLEN
,,DE ROODE STEEN,, te Dordrecht.
Kinderen te Dordrecht:
1587 / ADRIANKE.
1594 / ARENT.
1596 / ELISABETH/ tr 1627 Francois op de Camp.
15.. /ESTHER/ tr 1618 Ewout Schu.
16.. /GEERTRUI /tr 16.. Sybert Roerom.
(wedn v Maria Nicolaas TSERAETS)

JEAN LUPAERT Jr /LUPART/LUPAERTS (met familie te Leiden)
Koren/Mouthandelaar/ Mede Eigenaar PAPIERMOLEN
gevlucht uit Antwerpen.
In 1577 woont hij te Dordrecht in het ,,HUIS LUYPAERD,, aan de RIEDIJK
Overl: 1589 Ddr/Begr/Nw kerk /Ddr.
z.v. Jean Lupaert sr. Begr /Nw Kerk/ Ddr.
Tr:/ ca 1574 /met FRANCINA BEECKEMAN uit Dendermonde.
Kinderen te Dordrecht:
1575/ DAVID /tr 1600 Clara Gerrits Haen uit Haarlem.
IN/ 1577 is hij eigenaar van Mout/ Standaardmolen op het Nieuwe Werck (in 1629 afgebeeld door de schilder ADAM WILLAERTS de molen stond er nog tot 1663)
Op/ 26-9-1577 krijgt hij toestemming van de RAAD van DORDRECHT om,
op eigen kosten een Ros/ Moutmolen te bouwen op het bolwerk beneden op het vlak op het Nieuwe Werck samen met
ADRIAAN JANS BRANTS ½ deel eigenaar Mout en Koren handelaar te Dordrecht.

Op 25-4-1586/ krijgt hij OCTROOI van de RAAD van STATEN
voor/ 15 jaar voor de bouw van een PAPIERMOLEN en HET MAKEN VAN GRAUW PAPIER SAMEN MET,
JEAN FRANCOIS v AELST uit Antwerpen Papiermaker en Boekdrukker
OP/10 februari 1587 stapt hij uit de overeenkomst met
JEAN FRANCOIS van AELST en behoud hij zijn octrooi.
Sept/1588 verbouwd hij de Ros/Moutmolen tot Papiermolen.
,,DE ROODE STEEN,, beneden aan de Wal op het Vlak op het Nieuwe Werck samen met, ADRIAAN JANS BRANDTS ½ deel eigenaar
Voor/ 2-5-1589 verkoopt hij de helft van zijn octrooi voor een groot bedrag aan
ROTTERDAM/GORKUM/SCHOONHOVEN/
NA/ 2-5 1589 neem zijn vrouw FRANCINA BEECKEMAN de helft van het octrooi over zij woont bij de VUYLPOORTte Dordrecht.
In/ 1588 koopt hij een graf in de/ Nieuw Kerk/Ddr
In /1588 woont hij in het,,,, HUIS,, LUYPAERD,, aan de RIEDIJK.te Dordrecht.

M

JACOB CORSTIAAN MANNEZEE
Apotheker /Thesaurier te Brielle.
Geb/ te Brielle.
z.v. Corstiaan Jacobs Mannezee/ Burgemeester te Brielle.
IN/ 1579 is hij Apotheker te Brielle woont in een ,,HUIS,, aan de Nobelstraat.
IN/ 1595is hij burger te Dordrecht / Apotheker te Dordrecht.
IN/1595 is hij eigenaar van een PAPIERMOLEN te Brielle.
Tr/ 1595 met MARTGEN JOOSTEN.
Kinderen te Dordrecht :
1600/ CHRISTIAEN.
1602 /JOOSTKEN.
1607 /ABRAHAM.
OP /19-10- 1594 koopt hij de inboedel van de PAPIERMOLEN te Zwijndrecht van CORNELIS ADRIAANS v/d MOLEN/en FRANCK v MUYLWIJCK
OP/ 10-1-1595 kreeg hij toestemming voor de bouw van een
GETIJDE PAPIERMOLEN te Brielle.

CORNELIS ARIENS v/d MOLEN
Koopman te Dordrecht /Zouthandel /Mede Eigenaar PAPIERMOLEN TE ZWIJNDRECHT.
GEB:? / overl/1610.
IN/1577 koopt hij een Zoutkeet(Zoutziederij) te Zwijndrecht OOST van, GRAYMAY
VANAF 1586 t/m 1590 is hij Thesaurier van Ryparatieen van de Stad Dordrecht. HIJ is Schepen te Dordrecht/ 1574/1578/1582
In/1586 bouwt en financiert hij samen met,
JEAN FRANCOIS van AELST.
de EERSTE PAPIERMOLEN IN DE NOORDELIJKE NEDERLANDEN.
EEN GETIJDE PAPIERMOLEN IN ZWIJNDRECHT WEST./SCHOBBELANDSAMBACHT / (MET HET OCTROOI UIT 25-4-1586)
HIJ betaalt de onkosten van de bouw van de PAPIERMOLEN
IN/1588 is hij ½ deel eigenaar v/d Papiermolen te Zwijndrecht.
Op/ 3-8-1589 maakt hij een overeenkomst voor 5 jaar tussen de PAPIERMAKERS te Dordrecht en Alkmaar.

FRANCK WILLEMS van MUYLWIJCK.
Koopman te Dordrecht /Mede eigenaar van de
PAPIERMOLEN TE ZWIJNDRECHT.
Geb: 1560 /overl 16-7-1603/ begr Aug /kerk Ddr.
Zoon van WILLEM WILLEMZ v MUYLWIJCK.
(LID VAN DE ROTTERDAMS RAAD.)
Tr: /1581 te Ddr met/HELENA JACOBS COOL.
d.v. Jacob Adriaans Cool en Petronella Pierre de Wit
inderen te Dordrecht:
1587/ JACOMINA tr/ Leonard Cornelis Katz.
IN /1590 koopt hij ½ deel van de PAPIERMOLEN te ZWIJNDRECHT van
JEAN FRANCOIS v AELST
P /3-8-1589 is hij mede eigenaar van de
GETIJDE PAPIERMOLEN te HENDRIK IDO AMBACHT
samen met,
1/FRANCINA BEECKEMAN / Wed van JEAN LUPAERT.
2/NICOLAES TSERAETS Koopman te Dordrecht.
3/JACOB ANTHONIS DEN ELINCK Koopman te Dordrecht.
In 1599 stichtte hij de FRANCKEN STRAAT /BLEYENHOEK te Dordrecht.

O

JENNIGJE OEM weduwe van WILLEM V LIESVELT
mede eigenares van PAPIERMOLEN ,,DE ROODE STEEN,, te Dordrecht.
IN/ 1606 /FOLIO/56 wordt zij genoemd (AdH/Verp) en
neemt zij na het overlijden van haar man het OCTROOI
over voor de bouw van PAPIERMOLENS EN HET MAKEN VAN GRAUW PAPIER
IN/1613 verkoopt zij een deel van de PAPIERMOLEN ,,DE ROODE STEEN,, aan
SIMON CORNELIS van GHESEL Laken Koopman te Dordrecht.

P

JAN v/d PLANCKE JACQUES PAPIERHANDELAAR te Dordrecht.
Geb: ca 1588
Tr /1613 met CORNELIA van HEUSDEN uit Leiden.

JACQUES v PLANCKE JANS
PAPIERHANDELAAR te Dordrecht.
Overl: 1589 /begr/ Nieuw Kerk te Ddr.
JACQUES JANS v PLANCKE
Papier handelaar te Dordrecht.
Overl1589 /Begr/ Nieuw kerk Ddr
tr 1579 met ?

JAN V/D PLANCKE Jacquesz
papier handelaar te Dordrecht.
tr 1613 met Cornelia van Heusden uit leiden

HERMAN v/d PUT
Papier handelaar te Dordrecht.
overl: 1597 begr /Nw Kerk

CORNELIS ZEGERS DU PRE
Koopman te Dordrecht /Eigenaar Papiermolen/Papierhandel te Dordrecht.
Geb: 1702 z.v. ZEGER JANS du PRE en CORNELIA TIMMER.
IN / 1744 is hij eigenaar van WINDPAPIERMOLEN ,,NOORD HOLLAND,,
aan de RIEDIJK te Dordrecht.
Hij verkoopt voor f 900,- de PAPIERMOLEN aa
MICHIEL van HOUWELINGEN.te Dordrecht.

HERMAN v/d PUT PAPIERHANDELAAR te Dordrecht.
Overl: 1597/ Begr/ Nw Kerk/ te Ddr.

R

GODELIEVE/ de RAMEHANDEL IN PAPIER TE DORDRECHT IN 1612
1e/ WED v JEAN FRANCOIS van AELST
2e /Wed v PIETER JACOBS v/d POEL
Mede eigenares van PAPIERMOLEN TE ARNHEM
Overl: 1645 te Arnhem d.v.?
Tr: /1e in 1576 te Antwerpen met JEAN FRANCOIS v AELST Papiermaker/Drukker uit Antwerpen.
Kinderen te Antwerpen:
1577/ ANDRIES
1579 /LODEWIJK
1581/ FRANCOIS
15../TRUIGJEN
15../LIEFKEN
15.. /LIJNKEN
IN 1591 NA HET OVERLIJDEN VAN HAAR 1E MAN,
JEAN FRANCOIS van AELST
neemt Zij het (OCTROOI OVER VAN 25-4-1586) VOOR HET MAKEN VAN PAPIERMOLENS EN HET MAKEN VAN PAPIER.
(IN HET RESOLUTIEBOEK/ BLZ 58/VAN DE STATEN VAN HOLLAND)
IN 16-11-1591 KREEG ZIJ TOESTEMMING VAN DE RAAD VAN ARNHEM
OM DE PAPIERMOLEN AF TE BOUWEN BIJ HET BOLWERK/RIJNPOORT
WAAR DE SINT JANS BEECK LOOPT

ANDRIES v ROON /de ROYKoopman/Wijnhandel te Dordrecht/ Mede Eigenaar Papiermolen
tr 1587 te Ddr met ELISABETH ADRIAANS de GRONDT.
Kinderen te Dordrecht:
1589 JOHANNES.
1591 MAYKE.
1593 ADRIAAN.
1595 JACOMIJNTJE.
1597 JAN.
In 1595 koopt hij voor f 3.250,-
De Ros/Papiermolen,, DE ROODE STEEN,,
beneden aan de wal op het Vlak op het Nieuwe Werck van de kooplieden te Dordrecht,
NICOLAAS JANS CRUYDENIER en
ANTHONIS ANTHONIS DEN ELINCK
Op/ 8-11-1595 verkoopt hij,
zijn deel van de Papiermolen aan
JAQUES en FRANCOIS van CASTEREN Kooplieden te Dordrecht.

T

NICOLAES JACOBS / TSERAETS
THEMERTS uit Brussel )
PAPIERHANDEL/WIJNHANDEL/HOUTHANDEL /INDIGOHANDEL te Dordrecht. /Mede Eigenaar van PAPIERMOLENS
Geb:/ 1554 te Brussel /overl /1623 te Ddr.
Op 13-4-1585 is hij burger te Dordrecht /34 JAAR
Tr:/ 1596 te Ddr/ met MARGARETA JACOBS BLOCK (overl/ 1606)
Kinderen te Dordrecht:
1590 MARICKEN tr Sybert Roerom.
1600 CORNELIS.
Tr : /2e te Ddr met AELTEN ROELANTS OLIVIERS v/d VELDE.
IN/ 1606/ folio44/ woont hij in de Wijnstraat t/o de Gravenstraat.
naast Jacob Trip.
Op /2-5-1589 koopt hij het OCTROOIRECHT voor de bouw van een PAPIERMOLEN van FRANCINA BEECKEMAN /wed van JEAN LUPAERT te Dordrecht.

IN/ 1589 bouwt hij de GETIJDE /PAPIERMOLEN te HENDRIK IDO AMBACHT
samen met,
FRANCK WILLEMS v MUYLWIJK.
JACOB ANTHONIS Den ELINCK.
FRANCINA BEECKEMAN / wed van Jean Lupaert
IN/ 1590 betaald hij f.159,- Pond aan CORNELIS ADRIAANS v/d MOLEN Thesaurier van reparatieen te Dordrecht voor het,
LENEN VAN EEN RAD VAN STAATSWEGEN om dit gebruiken voor zijn PAPIERMOLEN IN HENDRIK IDO AMBACHT.
(gemaakt door Timmerman HENDRIK GILLIS te Dordrecht.)

IN/ 1594 werd het OCTROOI voor 3 jaar verlengt voor de bouw van PAPIERMOLENS samen met,
JASPER van TROYEN Papiermaker uit Vlaanderen Boekdrukker te Dordrecht.
IN/1594 werd de PAPIERMOLEN te HENDRIK IDO AMBACHT opgeheven.
OP/ 10-2 1596 / vraagt
NICOLAES JACOBS TSERAETS aan de
DE RAAD VAN ARNHEM om TOESTEMMING EEN PAPIERMOLEN TE TIMMEREN
BIJ HET BOLWERK TE ARNHEM BIJ DE RIJNPOORT WAAR DE SINT JANS BEECK LOOPT.
DIT WERD GEWEIGERT OMDAT DE FAMILIE v AELST UIT DORDRECHT,
HET ALLEEN RECHT HAD OM PAPIERMOLENS TE BOUWEN IN ARNHEM.

OP/ 27-12-1595/ VRAAGT NICOLAES JACOBS TSERAETS het VROEDSCHAP te Schiedam toestemming voor de bouw van een WATERMOLEN samen met,
CORNELIS CLAES JAGER/ te Schiedam.en
HEYNDRICK PIETERS STERRENURG/ te Schiedam.

OP/17 FEBRUARI 1596/ krijgen zij het consent om
HET ERF VAN DE VLAARDINGER POORT TE KOPEN VOOR F1.200,- OM DAAR EEN WATERMOLEN TE BOUWEN, OM TE MALEN,KOREN /OLIE/ HENNIP/PAPIER.
NICOLAES JACOBS TSERAETS betaald f 600,- 1/2 samen met,
1/JACOB ANTONIS ELINCK/ Koopman te Dordrecht en.
2/JASPER van TROYEN PAPIERMAKER/ BOEKDRUKKER te Dordrecht.

OP/ 19-3-1598/ krijgen zij het OCTROOI voor 10 jaar voor het verbouwen van de WATERMOLEN TOT PAPIERMOLEN.

OP /18-5-1613/ WERD DE PAPIERMOLEN VERKOCHT VOOR F 8.300,- CAROLUS AAN, JAN WILLEMS van HAARLEM uit Schiedam.
ANNITKEN ARENTS dr WEDUWE van PIETER v/d BURCH uit Schiedam.
IN MEI 1614 DOOR VERKOCHT,
OM VAN DE PAPIERMOLEN EEN COPERMOLEN TE MAKEN
AAN
1/JAN CLOCK COPERHANDELAAR te A'DAM en
2/BARTHELOMEUS de MUNTER COPERHANDELAAR te A'DAM
3/WEYMAN MAARTENS COPERHANDELAAR te ROTTERDAM

OP/3-2- 1612/ HEEFT NICOLAES JACOBS TSERAETS EEN PAPIERHANDEL EN EEN CONTRACT VOOR 2 JAAR VOOR DE EXPORT VAN GRAUWPAPIER NAAR ENGELAND VANUIT DORDRECHT SAMEN MET
GERRIT JANS VERSTAPPEN TE ROZENDAAL en
DAVID DE CARPENTIER.
HIJ HANDELDE OOK MET,
ANTWERPEN/LONDEN /LAND v GULIK/ELBERFELD.

IN/1623 /STERFHUIS VAN KOOPMAN NICOLAES JACOBS,TSERAETS te Dordrecht
HIJ bezit 27 morgen land te Cromstrije

T

JASPER GORIS v TROOYENuit Antwerpen.
Koopman DRUKKER / BOEK EN PAPIERHANDEL TE Dordrecht /eigenaar van de PAPIERMOLEN te Schiedam.
Geb: te Mechelen /overl 1628 te Ddr.
In 1577 is hij Mr. Boekdrukker en lid van het Lucas Gilde te Antwerpen
Hij stamt uit een familie van PAPIERMAKERS uit de Franse stad TROYEN
Tr:/1e ca /1584 met ? te Antwerpen.
Kinderen te Antwerpen:
1585 JASPER
Tr/ 2e op 30-7-1600 te Delft met MARGRIETA MAERTEN HAGENS.
Tr/ 3e 16.. met ELISABETH CUYPERS uit Gent.

IN/ 1588 is hij Boek Drukker te Dordrecht/ en woont hij in de Nieuwstraat in ,,MIJNSHEREN HERBERG,, te Dordrecht.

IN/ 1594 en 1596 is hij mede eigenaar van de GETIJDE PAPIERMOLENS
te HENDRIK IDO AMBACHT en te SCHIEDAM.

IN 1596/woont hij in de Wijnstraat HUIS ,,DE VERGULDE GRIFFIOEN,,

IN/1596 bouwt hij de GETIJDE PAPIERMOLEN TE SCHIEDAM samen met,
NICOLAES JACOBS TSERAETS en
ANTHONIS JACOBS DEN ELINCK

IN/ 1606/folio 43/is hij boekdrukker en woont in de Wijnstraat (AdH/Verp)

In/ 1626/folio 24 woont hij in de Wijnstraat /12 pond(AdH/1000e P)

V

GERARD/GERRIT JANS VERSTAPPEN uit Antwerpen.
PAPIERMAKER/PAPIERHANDEL TE DORDRECHT /OP DE VELUWE/ ROZENDAAL
IN/ 1590 PAPIERMAKER te TIEL samen met
JEAN FRANCOIS van AELST
IN 1590 koopt hij zijn VILTEN VOOR ZIJN PAPIERMOLEN
bij MICHIEL MEYNARTS.
IN/1590/ BEZIT HIJ EEN EIGEN PAPIERMERK.
Tr/ in 1580 met CATHELINA v/d VELDE
KINDEREN :
CATHALINA/ tr /1608 met WILLEM OBBEKINCK.

OP/14-1-1591/KRIJGT HIJ/ het BURGERSCHAP van Tiel
IN/1591/ bouwt/ hij de PAPIERMOLEN ,,PANNEMOLEN,,
AAN DE GROTE VIJVER TE/ Rosendaal bij de Rosendaals Vijver.

IN/ 1592 /was het een COPERMOLEN die werd verkocht door
de WEDUWE BOEYMER weduwe van FREDERIK RAADSHEER van
HET HOF van van GELDER en HOLLAND.
Aan de uit Tiel gekomen,
PAPIERMAKER GERARD VAN DER STAPPEN, DIE MET FINANCIELE HULP VAN DE DORDTSE DIRCK ROCHUSSEN van WESEL de COPERMOLEN tot een PAPIERMOLEN OM LIET BOUWEN.
IN 1593/ bouwt hij een WATERMOLEN.
IN 1597/ verbouwd hij de ERKELENS MOLEN TE VELP VAN DE HET KAPITTEL VAN SINT MARIE.
HIJ HEEFT EEN COMPAGNIE IN HANDEL VAN PAPIER MET
FRANS JEAN v AELST en
JONAS CABELIAU.
Daarna te Deventer in de Korte Bisschopstraat.

IN/ 1597 / pacht hij de ONDERSTE OLIE MOLEN ,,JERUSALEM,, te VELP van
WILLEM CLAES en verbouwd de OLIE MOLEN tot PAPIERMOLEN, die

IN /1603 /in ERFPACHT WERD OVER GEDRAGEN aan
JAN CABELIAU te DORDRECHT.

IN 1612 wordt de molen verkocht aan DIRCK JANS HOEUFT Coperhandelaar te Dordrecht

GERRIT/Geraert JANS VERSCHUER /V/D SCHUER uit Dirksmuide
Koopman te Dordrechtpapierhandel BOEKDRUKKE mede eigenaar papiermolen
TR 1578 te Ddr met MARGRIETE BRUYNSEEL
Kinderen te Dordrecht
15.. JAN johan tr 1619 dr met MArIEKE Gerrits
in 1590 Mede Eigenaar Papiermolen te Tiel
in 1590 samen met JAN FRANCOIS VAN AELST
1593 TOESTEMMING 1E OCTROOI papiermolen te Roosendaal johan v/d schuyr / RoosendaaL/

STEPHANIA CORNELIS v/d VOORT (WED van Adriaan Jans Brandt)
In 1589mede eigenares1/2 van de Papiermolen t Zwijndrecht
Tr/1e ca1577 met
ADRIAAN BRANDTS JANZ (overl: voor 2-5/1589 Ddr)
Kinderen te Dordrecht:
1578 ANNEKEN
1581 STEFANKE
1585 LIJNKEN
1588 LINTKEN
Zij Tr 2e/26-11-1589 te Rotterdam Met JACQUES V/D STEEN papiermaker uit Vlaanderen uitgevers te Gent

W
DIRCK /HENDRICK ROCHUSSEN van WESEL
HEER V ROOZENDAAL

Mede eigenaar van Papiermolens/ Houtkoper /Wijnkoper te Dordrecht.
1605/ Burger te Dordrecht.
In 1605/ betaalde hij de verbouwing van een Copermolen TE ROOZENDAAL tot PAPIERMOLEN door GERARD VERSTAPPEN.

IN/ 1608 is hij mede eigenaar van de PAPIERMOLEN ,,REYNOORD,, te ARNHEM
BUITEN DE POORT AAN DE SINT JANS BEEK.

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, augustus 2017, juni+september 2018, maart 2020, december 2020, november 2022.