Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht en de invloed van de Zuid Nederlandse vluchtelingen uit o.a. Luik/Brabant/Vlaanderen en Wallonie in de periode 1572/1650


Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2017-2022)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl


Bij gebruik van gegevens van de website vermeld dan:
"mw. H.W.G. van Blokland-Visser, Papendrecht (website: blokland-visser.dordtenazoeker.nl)"handelaren A t/m K

OVERZICHT VAN IJZERHANDELAREN/WAPENHANDELAREN/WAPENMAKERS/SMEDEN/TE DORDRECHT 1572/1650


A

WILLEM van AELST uit Luik.
IJzerhandel te Dordrecht.
In 1602 handelt hij samen met JACOB TRIP SR. en ADAM de BEECK
o.a. Vaten Spijkers uit Luik.
(Not. H. Balis /14-2-1602 /te Dordrecht/RAD/Trip)
In 1606/folio 58 (AdH/Verp)
In 1626/folio 58 / woont hij in de Torenstraat bij de Nieuw Kerk/ 4 Pond. (AdH/1000eP)

PIETER AELBERTS
IJzerhandel /Smid te Dordrecht.
In 1626/folio 49/woont hij in de Gravestraat (AdH/1000eP)

GOVERT AELBERTS
IJzerhandel /Smid te Dordrecht.
In 1606/folio 65/woont hij aan de Nieuwe Haven (AdH/Verp)

ABRAHAM AERTS
Wapenhandel/Wapensmid/Zwaardveger te Dordrecht
In 1606 woont hij in Dordrecht.

WILLEM AMBROSIUS uit Aken/Nievelt.
IJzerhandel te Dordrecht /Rotterdam.
Tussen 1592/1604 / verhandelt hij in 4 jaar te Dordrecht,
(80.000 /LB/IJzer /uit de Waagrekeningen te Dordrecht /RAD/Trip
In 1606 /folio 17/woont hij te Dordrecht (AdH/Verp)
In 1620 vertrekt hij voor 3 jaar naar Nantes samen met zijn zwager, JAN JANS de NUYE Koopman in Wijn en Brandewijn te Dordrecht.
In 1626/folio 12/woont hij aan de Nieuwe Haven (AdH/1000eP)

PIETER ANTHONIS ANTHONIS
Wapenhandel /Wapensmid/ Busmaker /Kanonmaker te Dordrecht.
Tr: ca 1600 te Ddr met ? LUYPAERT
1606/folio 91/woont hij in het Huis ,,DE LUYPAERT,, aan de Riedijk (AdH/Verp)
In 1591 krijgt hij opdracht voor het maken van kanonnen, zijn borgen zijn
JASPER le GRANGE Wapenkoopman te Dordrecht en
HERMAN SERVAES HELLINCX Wapenkoopman te Dordrecht.

In 1598 krijgt hij opdracht voor het maken van kanonnen, zijn borgen zijn DAVID JEAN LUYPAERT Wapenkoopman te Dordrecht en HERMAN SERVAES HELLINCX Wapenkoopman te Dordrecht

ADRIAAN ANTHONIS
IJzerhandel /Smid te Dordrecht.
In 1606/folio 243 /woont hij in de Lombardstraat (AdH/Verp)

B

ADAM GOEDERT de BEECK/LA BEECK uit Heinsberg
IJzerhandel te Dordrecht.
In 1602 besteld hij vaten Spijkers uit Luik voor de kooplieden,
JACOB TRIP SR. en WILLEM v AELST te Dordrecht.
(Akte Not. H. Balis 14-2-1602/ te Dordrecht /RAD/Trip)

JAN JANS v/d BUSSE uit Flumal /Luik
Wapenhandel/Wapensmid/ Busmaker/Kanonmaker te Dordrecht.
In 1615 is hij Wapensmid te Dordrecht.
Tr: 1615 te Ddr met ANTONET ADRIAEN THONIS.

AELBERT JANS v/d BUSSE uit Flumal/Luik
Wapenhandel/Wapensmid /Musketmaker te Dordrecht.
In 1606 woont hij bij de Vuylpoort te Dordrecht.
In 1613 is hij lid van het consortium van zelfstandige Wapensmeden te Dordrecht
samen met:
AART MENNENS
BARTHELOMEUS PENRISS
CONRAD DAMAS v/d LINDE
GERRIT HENDRICX
DANIEL le MAIRE
JAN JANS v CAMPEN
(Akte Not. Eelbo/20-12-1613 /te Dordrecht /RAD/(St v oorlog)

HANS BOOR
IJzerhandel/Wapenhandel te Dordrecht
In 1624 woont hij te Dordrecht /Zwager van Louis de Geer.Jr
Tr: 12 met ?
Tr 2e 1639 te Ddr met ELISABETH PIETERS LEYTEN
Kinderen te Dordrecht:
1643 PIETER
1644 LOUIS
1646 ABRAHAM
1648 JACOBUS
1650 CATHARINA
Op 10-3-1618 vraagt hij OCTROOI aan voor de wapenhandel
samen met ELIAS JACOBS TRIP
(Octrooi /uit ,,Octrooien v Nederland/G.Doorman)

JOOST CLAES v/d BOSCH
IJzerhandel/Smid/Speldenmaker te Dordrecht.
Tr: 1586 te Ddr met SANNEKE ?
In 1605 vraagt hij OCTROOI aan voor Papier met een eigen Merk of Embleem om daarin zijn Spelden/Naalden te verpakken.
(Octrooi /uit ,,de Octrooien v Nederland,, / G. Doorman)

PIETER BUYS uit Maastricht.
Buskruitmaker te Dordrecht.
In 1596 woont hij te Dordrecht.

GILLIS BUYS uit Breda
Buskruitmaker te Dordrecht.
In 1601 woont hij te Dordrecht.

ABRAHAM JANS CABILIAU
Wapenhandel /IJzerhandel /Koperhandel te Dordrecht/Zweden
Tr: 30-12-1590 te Ddr met MAIKE ANTHONY v LEEST

In 1600 is hij belast met de handel van Koper uit Zweden.
In 1600 is hij mede stichter van Goteborg in Zweden.
Op 2-11-1617 vraagt hij OCTROOI aan, voor de ontwikkeling van Gietijzeren Gotelingen (Scheepskanonnen)
in Duitsland samen met R. CALDENBERGH.
(Octrooi /uit ,,Octrooien van Nederland/G.Doorman)

C

JAQUES de CAGNIONCLE uit Antwerpen
Wapenhandel/Buskruitmaker /Salpeterhandel/Instrumentmaker te Dordrecht.
Geb: te Antwerpen
Tr: te Ddr met SARA BOUSCHAULT (overl: 1627)
Op 30-3-1618 vraagt hij OCTROOI aan voor 20 jaar voor het bereiden van SALPETER met de wetenschap hebbende van het maken van Quantiteit v SALPETER (hij moet binnen 10/12 weken ter keuring een proef sturen)
(Octrooi /G 168/uit ,,Octrooien van Nederland,,/ G.Doorman)
In 1627 krijgt hij van het Stadsbestuur van Dordrecht het monopolie voor het maken van SALPETER.

JAN JANS v CAMPEN uit Voorst
Wapenhandel /Wapensmid /Busmaker te Dordrecht
Tr: 1620 te Ddr met MARGRIET DROUBACH.
In 1626 woont hij Op den Boom naast CONRAD DAMAS v/d LINDE Wapensmid.

In 1602 heeft hij een contract samen met DANIEL le MAIRE Wapensmid te Dordrecht, voor het leveren van onderdelen voor 75 Musketten per maand voor f 16,- per stuk
Schietproef was bij de levering verplicht /Harnassen en Stormhoeden (St v oorlog)
In 1613 is hij lid van het Consortium v zelfstandige Wapensmeden te Dordrecht.
samen met :
AART MENNENS
BARTHELOMEUS PENRISS
CONRAD DAMAS v/d LINDE
DANIEL le MAIRE
GERRIT HENDRICX
ALBERT JANS v/d BUSSE
(Akte Not. Eelbo /20-12-1613/ te Dordrecht/RAD/(St v oorlog)
Zij hebben een contract voor het maken van 500 Musketten te leveren aan het Magazijn te Delft (St v oorlog)
In 1626/folio 56/ 2 Pond/heeft hij een Smederij aan de Riedijk(AdH/1000eP)
samen met CONRAD DAMAS v/d LINDE Harnasmaker (4 Pond)(AdH/1000e P)

DIRCK CLAES uit Zaltbommel.
IJzerhandel /Maas Schipper te Dordrecht.
Tussen 1592/1604 /verhandelt hij in 6 jaar te Dordrecht,
(176.000/LB/IJzer /uit de Waagrekeningen te Dordrecht /RAD/Trip

JASPER CLAES
IJzerhandel /Smid te Dordrecht.
In 1606/folio 65/woont hij aan de Nieuwe Haven (AdH/Verp)

WALRAVEN CLAES
IJzerhandel /Speldenmaker te Dordrecht.
In 1600 woont hij te Dordrecht.
Op 25-11-1600 vraagt hij OCTROOI voor 10 jaar,
Voor een eigen Merk op Groen Papier, om Spelden/ Naalden in te verpakken
(Octrooi uit/ ,,Octrooien van Nederland,, / G. Doorman.)

FAMILIE DE CARPENTIER /KERPENTIER TE DORDRECHT
ROELANT JANS de CARPENTIER/ KERPENTIER
Koopman te Dordrecht.
Geb: 1546 te Yperen
Tr: 3-8-1575 te Sandwick/Londen met JOSINA JACOBS v HECKE

Kinderen te Sandwick/ Londen/Delft:
1577 JEAN (Sandwick/Londen) tr 1e 1598 met MARIA GERARDS HELLINCX
Tr: 2e /1627 CATHARINA CRAYEN
Tr: 3e /1637 MARIA HERMANS v LIENDEN

1584 JACOB (Delft) (overl: 1623/ Oost Indie) tr 1616 MARIA v WESEL
1585 ISABELLA (Delft) tr OTTO GOVERTS ENGELEN
1591 PIETER (Delft) tr 1614 Ddr MARIA NICOLAAS de WITT
15.. EMERENTIA (Delft) tr 1618 Ddr HERBERT de MEY

In 1575 woont hij te Londen.
In 1584 woont hij te Delft.

JEAN ROELANDS de CARPENTIER (Kerpentier)
IJzerhandel / Wapenhandel en Coperhandel / te Dordrecht.
Geb: 8-6-1577 te Sandwich/Engl
z.v. Roeland de Carpentier en Josina Jacobs v Hecke
tr: 1e 9-4-1598 / Waals te Luik met MARIA GERARDS HELLINCK(HELLINCX)
Geb: 1581 te ? /overl: 1626 te Culemborg.
Tr: 2e op 27-6-1627/ te Culemborg met CATHARINA CRAYEN.
Tr: 3e in 1637 /te Culemborg met MARIA HERMANS v LIENDEN

Kinderen te Aken/Middelburg/Dordrecht:
1599 SERVAES (te Aken)tr te Utrecht met AGATHA HAMER (overl: op Mauritius)
1600 ROELAND (te Middelburg)

Kinderen te Dordrecht:
1601 JOSINA tr 1622 met CORNELIS SAMUELS v/d ESCH
(Doopgetuigen/Waals/ GERARD HELLINCX/ SERVAES HELLINCX )

1603 ROELAND tr 1639 te Recife/Pernambuco Ned Brazilie met
ADRIANA GEERKANT
Opperkoopman in Todo Santos / Kust v COROMANDEL/ FORT GELRIA
Hij bezat een Suikerplantage te Pernambuco.
Hij keerde in 1668 terug naar Amsterdam en kreeg een vergoeding voor de verloren goederen en land in Ned Brazilie.

1605 CATHARINA tr te Ddr 1635 AREND SONNEMANS (HEER V RIJSOORD) (Doopgetuigen /Waals/ GERARD HELLINCX /ADRIAAN JOPPEN)
1606 GERARD
(Doopgetuigen/ Waals: GERARD HELLINCX / ETIENE GERARDS)
1609 JEAN (overl: 1673)
(Doopgetuigen/ Waals/ GERARD HELLINCX / PIETER de CARPENTIER / JOHAN POLYANDER)
1610 JASPER (Doopgetuigen /Waals/ SERVAES HELLINCX /ROELAND de CARPENTIER / JASPER le GRANGE /le GRAND)
1612 MARIA
1614 PIERRE

In 1599 woont hij te Aken
In 1600 woont hij te Middelburg
In 1601 woont hij te Dordrecht
In 1606 / folio 96 / huurt hij een huis aan de Riedijk / Voorstraat (AdH/Verp)
In 1606 koopt hij een huis aan de Riedijk van ARENT HENDRIKS Wapensmid te Dordrecht.
Op 6-1-1610 koopt hij het Huis,, HET ZEEPAERT ,,Wijnstraat 113 van ANTHONIS IN DEN BLONCK Brouwer
In 1620 verbouwd hij het huis met een werkplaats ,voor het maken van GOUD en ZILVERDRAAD
In 1625 verkoopt hij wegens schulden zijn huis aan Ds. JOHANNES BOCCARDUS en vertrekt naar de Vrijstad Culemborg
In 1626 woont hij te Culemborg
In 1640 woont hij in Nederlands Brazilie met zijn gezin.

Hij bezit een Leen v ,,DEN HOOGEN HULLE onder de Leeuwenburgh

Op 7-11- 1615 vraagt hij OCTROOI aan voor 7 jaar om, Samen met zwager SERVAES GERARDS HELLINCX. Coopluyden te Dordrecht
Voor staal bereiding uit Staafijzer geslagen
(Octrooi / G 142 /uit,, Octrooien van Nederland,, / G.Doorman)

Op 15-7-1619 vraagt hij OCTROOI aan voor 9 jaar om.
Samen met zijn zwager SERVAES GERARDS HELLINCX een Werkplaats in te richten in zijn huis ,,Het ZEEPAERD,, om van GOUD EN ZILVER HET FIJNSTE GOUD EN ZILVERDRAAD TE MAKEN VOOR BORDUURWERKEN OP KLEDING.
Er wordt voor dit werk, een Goudsmid uit Augsburg in dienst genomen en een Goud werker uit Engeland.
(Octrooi/ G 179 /blz 147/ uit ,,Octrooien v Nederland,, / G.Doorman )
In 1623 wordt in Londen vervalsing ontdekt bij een zending Goud en Zilverdraad, dat wordt in beslag wordt genomen
(In plaats van Zilverdraad werd er Koperdraad gebruikt met daarop een laagje Zilver of Goud)
Het Octrooi wordt nietig verklaard en moet hij alles verkopen. Door schuldeisers achtervolgd vertrekt hij naar de Vrijstad Culemborg. Later vertrekt naar Nederlands Brazilie /Recife/Pernambuco.

DANIEL COENEN
IJzerhandel/Smid/Loodgieter te Dordrecht.
In 1606/folio 42 /woont hij op het Nieuwe Werck (AdH/Verp)

JAN CORAEL
Wapenhandel /Wapensmid/Zwaardveger/ te Dordrecht.
In 1625 woont hij aan de Riedijk.
In 1634 wordt een akte opgemaakt, er is onenigheid aan de Riedijk tussen
JAN CORAEL/ Zwaardveger en
De wapensmeden:
DENYS DAMAS v/d POEL / Harnasmaker
CONRAD DAMAS v/d LINDE/ Harnasmaker
GILLIS ENGELSEN/ Harnasmaker
(Akte Not. Eelbo / 26-7-1634 /te Dordrecht /RAD (St v oorlog)

JAN PIETERS v/d CRABBE
Wapenhandel /Wapensmid / te Dordrecht.
In 1626 woont hij aan de Riedijk te Dordrecht.

ARIE PIETERS v/d CRABBE
Wapenhandel/Wapensmid / te Dordrecht.
Ontr: 20-3-1661 te Ddr met ANNE ABRAHAMS
Kinderen te Dordrecht
1662 PIETER
1666 ARIEN

JAN v CUYCKHOVEN
IJzerhandel /Zouthandel /Rijn en Maasschipper te Dordrecht.
Geb: te Kuykhoven /Hertogdom Bergen/ Dtsl
Tr: 1605 te Ddr met MARIA ADAMS de VOOGD.
d.v. Adam de Voogd en Maria v Beveren
Kinderen te Dordrecht:
1613 ADAM
1606 /folio 47/woont hij in de Wijnstraat (AdH/Verp)
In 1606 heeft hij Zeeschepen varen naar Frankrijk samen met ELIAS JACOBS TRIP koopman te Dordrecht om, Ruw Zout te halen voor hun Zoutketen (Zoutziederijen)
In 1606 bezit hij Zoutketen te Zwijndrecht.
In 1610 handelt hij in IJzer met SERVAES GERARDS HELLINCX / CORNELIS de RAET en WILLEM v DILSEN.
In 1612 krijgt hij een paspoort v/d Staten Generaal voor handel op de Maas i.v.m oorlog met Duitsland.

WED. JAN van CUYCKHOVEN /MARIA ADAMS de VOOGD.
IJzerhandel/Zouthandel te Dordrecht.
In 1626 /folio 36/ woont zij in de Wijnstraat /12 Pond (AdH/1000eP)

ADAM JANS van CUYCKHOVEN
IJzer handel / Zouthandel /Houthandel te Dordrecht.
Geb: 1613 te Dordrecht /overl 1668 Ddr./ Begr Aug.Kerk. z.v. Jan v Cuyckhoven en Maria de Voogd.
In 1652 is hij in bezit van een Korenmolen aan de Sluisweg
In 1658 is hij in bezit van een Carveelschip gebouwd op de Scheepswerf aan de Noordendijk van GOOSEN SCHALKWIJK v/d AREND Scheepsbouwmeester te Dordrecht

D

DYONYS CHRISTIAANS van DILSEN uit Roermond.
IJzerhandel/Zouthandel /Maasschipper/ te Dordrecht
Geb: 1525 Roermond/overl: 4-5-1588 te Ddr.
z.v Christiaan Servaes van Dilsen
Waals Burger v Roermond.
Tr: 1553/Waals te Roermond met AGNES van SOMEREN
d.v. Hyronymus Nicolaas v Someren en Geertrui Stegemans
Kinderen te Roermond:
1554 JOHAN (Wijnkoper) tr 1e Ddr LYDIA CORNELIS v BEVEREN
Tr: 2e ELISABETH MARTEL
1565 HENDRIK tr. Ddr 8-6-1586 CLARA GIJSBRECHT van BEVEREN
15.. GEERTRUI
15.. CORNELIA tr Ddr WILLEM JACOBS
15.. ELISABETH
1579 WILLEM /tr. 1e 1607 Ddr CATHARINA van HOLWIJCK
Tr: 2e Ddr ELISABETH JOHANS v SOMEREN

In 1569 handelt hij samen met JACOB RIJCKEN te Dordrecht.
Op 23-8- 1578 koopt voor f 103,-een Zoutpan v/d Zoutkeet te Zwijndrecht van HYRONYMUS HYUGENS COOL koopman te Dordrecht .
De koper verbindt zich deze schuld, op het Huis ,,DE ROEDE LEEUW,, staande aan de Havenzijde v/d Lombardbrug naast het huis ,,ST PIETER,,(ORA 734)
Op 4-5-1588 geeft hij een verklaring als Koopman te Roermond, aan MARIJKE CORNELIS wed v PIETER HYRONYMUS COOL Koopman te Rotterdam.

WILLEM DYONYS v DILSEN uit Roermond
IJzerhandel /Zouthandel /Maasschipper/te Dordrecht.
Geb: 1579 Roermond. Z.v.
Tr: 1e 1607 te Ddr met CATHARINA GIJSBRECHTS v HOLWIJCK
Tr: 2e 16.. te Ddr met ELASEBETHS JOHANS van SOMEREN
d.v. Johan v Someren
Kinderen te Dordrecht:
1608 DYONYS
1609 HENDRIK
In 1606 /folio 55/woont hij in de Wijnstraat (AdH/Verp)
Handelaar in o.a./Kolen/Kalk/Kaas/Huiden/Wol
Tussen 1592/1604 /verhandelt hij in 4 jaar te Dordrecht,
(96.000 LB/IJzer / uit de Waagrekeningen te Dordrecht/RAD/Trip)
1602 bezit hij Zoutziederijen in Zwijndrecht samen met ELIAS JACOBS TRIP
In 1605 handelt hij samen met ELIAS JACOBS TRIP met 50 vaten Zout met een binnenvaart schip ,voor transport op de Rijn(Trip)
In 1612 krijgt hij een paspoort v/d Staten Generaal voor handel op de Maas i.v.m. oorlog met Duitsland.
1614 beeindigd hij het contract met ELIAS JACOBS TRIP v/d Zouthandel.

HENDRIK DYONYS v DILSEN uit Roermond
IJzerhandel /Zouthandel/Maasschipper te Dordrecht
Geb: 1565 te Roermond
Tr: 15.. te Ddr met CLARA CORNELIS v BEVEREN
d.v. Cornelis Pieters v Beveren en Maris Gijsbrecht Valck
In 1606/folio 45/ woont hij in het Huis ,,VENLO,, op het Nieuwe werck(AdH/Verp)
In 1626/folio 35/woont hij in de Wijnstraat bij het Groot Hoofd /20 Pond(AdH/1000eP)
Op 26-5-1611 koopt hij samen met WILLEM JOOSTEN v/d LOO een Zoutziederij in Zwijndrecht West van GILLIS REES en HERMAN v/d WOLDE
(Akte Not. Eelbo / 26-5-1611 te Dordrecht /RAD/

E

JAN ELIAS uit Zuid Nederland
IJzerhandel te Dordrecht.
Tussen 1592/1604 /Verhandelt hij in 5 jaar te Dordrecht, 329.000/LB/IJzer/uit de Waagrekeningen te Dordrecht/RAD/

ANTONIUS GILLIS ENGELSEN (ENGELMAN)
Wapenhandel /Wapensmid/Zwaardveger te Dordrecht.
In 1626 woont hij aan de Riedijk
Op 27-9-1626 is hij Gezel Wapenmaker.

GILLIS ENGELSEN (Engelman)
Wapenhandel /Wapensmid /Harnasmaker te Dordrecht.
In 1634 woont hij aan de Riedijk.
In 1634 wordt er een akte op gemaakt, er is onenigheid aan de Riedijk tussen
GILLIS ENGELSEN /ENGELMAN /Harnasmaker
CONRAAD DAMAS v/d LINDE/Harnasmaker
DENYS DAMAS v/d POEL /Harnasmaker
met:
JAN COREAL / Zwaardveger
(Akte Not.Eelbo /26-7-1634 /te Dordrecht /RAD)(St v oorlog)

WED: ENGEL DE BUSMAKER
Wapenhandel/Wapensmid /Busmaker te Dordrecht.
Op 8-1-1689 woont zij aan de Riedijk.

JAN HERMANS v/d ESCH/ESSEN
Wapenhandel /Wapensmid/Ladenmaker/Busmaker te Dordrecht.
In 1605 woont hij aan de Riedijk.
In 1605 krijgt hij een opdracht van DANIEL LAMBION Wapenhandelaar voor het maken van Kanonnen voor de V.O.C.

In 1625 wordt een Akte op gemaakt is er onenigheid aan de Riedijk tussen
HENDRICK SCHOUTEN /Zwaardveger /68 jaar
DENYS DAMAS v/d POEL /Harnasmaker /45 jaar
CONRAD DAMAS v/d LINDE / Harnasmaker /38 jaar
HENDRIK MEERTENS /Horenbeslager /29 jaar
Getuigen zijn:
JAN HERMANS v/d ESCH/ESSEN / Lademaker
SACHARIAS GODEL/ Busmaker
COENRAAD SCHELLEBEECK /Harnasmaker
(Akte Not. Eelbo /29-5-1625 te Dordrecht /RAD/(St v oorlog)

F

FRANCOIS FAUST FRANCOISZ uit Eysden
IJzerhandel/Coperhandel/Maasschipper te Dordrecht.
Ontr : 1e 17-5- 1616 /Waals te Ddr met HEYLKEN GERARDS (wed Francoisv Buyelere)
Tr: 2e /Waals te Ddr met MARIA GILLET
Kinderen te Dordrecht:
1638 MARIE (Doopgetuigen /Waals /ANTONI le GRANGE)

In 1606/ folio 143 /Huurt hij een huis in het Steeg over Sloot (AdH/Verp)
In 1626 /folio32/woont hij op het Nieuwe Werck /6 Pond/(AdH/1000eP)

In 1610 is hij mede eigenaar van het COPERHUIS op het Vlak /Nieuwe Werck
Samen met:
DIRCK JANS HOEUFT
MATTHIJS DANIELS de LAIRESSE
JORIS JANS v HOUBRAECKEN
Waalse kooplieden te Dordrecht
In 1620 is hij groothandelaar in IJzer en heeft een ijzeropslag bij de ijzerwaag te Dordrecht.

In 1624 is hij mede eigenaar van een ,,COPERMOLEN,, gaande op het water in de Stads Veste /West bij de ST. JORISBRUG.
Samen met
DIRCK JANS HOEUFT
MATTHIJS DANIELS de LAIRESSE
GORIS JACOBS
JORIS JANS v HOUBRACKEN
Waalse kooplieden te Dordrecht

MAARTEN FAYEN
IJzerhandel te Dordrecht.
In 1620 heeft hij een IJzeropslag bij de IJzerwaag aan de Wijnstraat.

MICHIEL FELTRUM
IJzerhandel Wijnhandel te Dordrecht.
In 1626/folio 23 /woont hij in de Wijnstraat /16 Pond (AdH/1000e)

G

FAMILIE de GEER de GAILLARMONT TE LUIK/DORDRECHT/AMSTERDAM
Behoorde tot de Kleine Adel te CHINEE de GAILLARMONT
Met een STAMSLOT te GEER

LAMBERT de GEER uit Luik
Geb: 1492 Luik /overl: 1564
z.v. Louis de Geer
Tr: met JEANNE de BELLEFLAMME
Kinderen:
15.. MATHIJS (IJzerhandel te Dordrecht)
1535 LOUIS (IJzerhandel te Dordrecht) tr 1e MARIA DE JALEA
tr 2e JEHENNE de NEILLE BRIALMONT
15.. CATHARINA tr WILHAUME delBROUCKde THIERS de CHINEE
15.. JEHENNE
15.. MARQUERITE tr JOHAN HEINE
15.. LAMBERT
15.. MARIA tr JEAN LAMBION

MATTHIJS LAMBERTS de GEER de GAILLARMONT uit Luik
IJzerhandel/Brouwerij te Dordrecht.
(Oom v Louis de Geer Jr)
Geb: 15.. Luik /overl: na 1606
In 1600 handelt hij in IJzer samen met SALOMON SPECX uit Luik
In 1606 koopt hij na het overlijden van Mattheus Gerrits Trip zijn ,, Brouwerij ,,HET HOEFIJZER,, aan de Riedijk (AdH) (Trip)

LOUIS LAMBERTS de GEER de GAILLARMONT uit Luik
IJzerhandel/Koperhandel/Wapenhandel te Dordrecht.
Geb:1535 Luik /overl:18-10-1602 Ddr (hij overleed plotseling)
(Begraven in de Augustijne Kerk te Dordrecht)
Op het graf 2 Wapens:
YCY GIST HONORABLE LOYS DE GEER BOUGOIS ET MARCHANT
TRESPASSAT 28 D,OCTOBRE A 1602 ET VERTUESE
JEHEN D,ENEILLE SON EPOUSE ,TRESPASSAT
z.v. Lambert Louis de Geer en Jeanne de Belleflamme
Tr: 1e 1563/Waals met MARIA de JALEA (overl: 26-11-1578 Luik)
Tr: 2e 1579/Waals met JEHENNE de NEILLE (Jehen D,Eneille)
Geb: 1557 te Luik /overl: 1641 Ddr. /Begr Aug Kerk
d.v. Henry de Neille en Isabeau Hellincx
In 1606 /folio 39 /woont de wed Louis de Geer Sr. op het Nieuwe Werck(AdH/Verp)
Kinderen te Luik:
Uit 1e huwelijk
1574 MARIA tr 1592 Ddr met ELIAS JACOBS TRIP
Uit 2e huwelijk
1580 JOHANNA
1583 MARGARETA tr 1603 te Ddr met JACOB JACOBS TRIP
1587 LOUIS tr 1612 te Ddr met ADRIANA GERARDS LAURENS

In 1595 vlucht hij met zijn gezin naar Aken.
In 1598 vertrekt hij naar Dordrecht.
Hij introduceerde de Waalse Hoogovens in Dordrecht
Tussen 1598/1602 /Verhandelt hij in 3 jaar te Dordrecht,
(76.000/LB/IJzer /uit de Waagrekeningen rekeningen te Dordrecht /RAD/Trip

LOUIS de GEER JR uit Luik
IJzerhandel /Wapenhandel /Coperhandel te Dordrecht.
Geb: 1587 te Luik /overl:26-6-1652 A'dam
(Begraven in de Augustijnekerk te Ddr.)
Tr: 27-5-1612 /Waals te Ddr met ADRIANA GERARDS LAURENS
Geb: 1591 te Luik /overl: 1634 te A'dam
d.v.Laurens Gerards en Odana Catten de la Fosse
In 1613 vertrekt hij naar Amsterdam.

Kinderen geboren te Amsterdam:
1613 JOHANNA (JENNE) (overl/1681) tr 1646/A'dam / neef HENRI JACOBS TRIP(1607/1666)
1614 LAURENS (overl/1666 ) tr 1640/ A'dam/ MARGARETHE CROMMON(1618/1658)
1616 ODANA (IDA )(overl/1682) tr 1637/KAREL WILLEM BESCHEAREL /Heer v Osterby/Zweden
1617 ELISABETH (overl/1659 ) tr 1643/A'dam THOMAS ANDREAE
1620 MARIA (overl/1703) ongehuwd
1622 LOUIS (overl/1695) tr 1654 /A'dam / JOHANNA PARMENTIER/ Heer van Finspang /Zweden
1624 EMANUEL (overl/1692) Heer van Leufsta /Zweden
1626 SARAH (overl/1667) tr 1647 /A'dam met JOHAN WOLTERS
1627 ADRIANA (overl/1685) tr 1646/A'dam / haar neef ADRIAAN ELIAS TRIP (1620/1684)
1629 SERVAES (overl/1685 ) tr / ESTHER BERNARD /Heer van Gimo Zweden
1630 CHRISTINA (overl/1654) tr 1650/ A'dam/ GERARD CROMMON
1632 JEAN (overl/1696) tr 1674 / SARAH CATHARINA HOVY/ Heer van Godegard /Zweden
1634 BENJAMIN (overl/1657) ongehuwd
(Na de laatste geboorte stierf de moeder in het kraambed)

LOUIS DE GEER JR
Van 1608 tot 1611 woont hij in de Protestante havenstad LA ROCHELLE om daar het handelsvak te leren.
Al gauw had hij handels contacten vanuit Dordrecht met Luik/Venlo/Nijmegen/ Keulen
In 1611 was hij Koopman in IJzer/Koper en Wapens.
In 1614 handelt hij in Wapens met SERVAES GERARDS HELLINCX koopman te Dordrecht.
In 1615 handelt hij in wapens met ELIAS JACOBS TRIP.
In 1615 is hij aktief in Zweden en de handel met de Oostzee en
In 1615 is het startsein voor LOUIS DE GEER samen met zijn zwagers ELIAS JACOBS TRIP en JACOB JACOBS TRIP om een internationale handel in wapens te starten.
Zij bezaten:
Het Kapitaal en de Kennis om te investeren in de Wapenindustrie ,
Zij vergaarde hiermee grote rijkdom.
Hij ontgon de ijzer en Copermijnen in Zweden en bezat al gauw grote delen daarvan, waardoor was hij in staat om op grote schaal wapens te maken.
Hij had het Kapitaal /Kennis /Grondstof/Brandstof/ Mankracht en vervoer
In 1626 was hij directeur van de Zweedse comp van Exploitatie van een ijzermijn.
In 1627 woont hij deels in Zweden.
In 1641 kreeg hij het Zweeds Burgerschap en wordt hij lid van de Zweedse Adel.
Hij woont dan op het kasteel FINSPANG.
Hij bouwde er zijn eigen vloot van schepen op zijn eigen scheepswerven in Zweden
Hij voor zag heel Europa van Wapens
Tijdens de 30 jarige oolog leverde hij alle wapens aan Koning GUSTAAF ADOLF v ZWEDEN o.a. 32 Marine schepen /met zeilen/bemanning en wapentuig (kanonnen)

JAN GERRITS
IJzerhandel /Smid te Dordrecht.
In 1606/folio 91/ woont hij te Dordrecht (AdH/Verp)

SACHARIAS GODEL /GODDEL/GADEEL
Wapenhandel /Wapensmid /Busmaker te Dordrecht.
(neef van COENRAAD SCHELLEBEECK Harnasmaker)
In 1625 woont hij aan de Riedijk.
In 1625 wordt een akte opgemaakt er is onenigheid aan de Riedijk tussen,
HENDRICK SCHOUTEN / Harnasmaker/ 68 jaar
DENYS DAMAS v/d POEL / Harnasmaker /45 jaar
CONRAD DAMAS v/d LINDE / Harnasmaker /38 jaar
HENDRIK MEERTENS / Horenbeslager /29 jaar
getuige zijn
SACHARIAS GODEL /Harnasmaker
JAN HERMANS v/d ESCH/ Ladenmaker
COENRAAD SCHELLEBEECK / Harnasmaker
(Akte Not. Eelbo /29-5-1625 /te Dordrecht /RAD/(St v oorlog)

ELMER SACHARIAS GODEL
Wapenhandel/Wapensmid /Zwaardveger te Dordrecht.
Tr: 16.. te Ddr met MARIKE TEUNIS
Kinderen te Dordrecht:
1621 SACHARIAS
In 1619 woont hij aan de Riedijk naast ABRAHAM DIRCKS en Wed CORNELIS BUYS
In 1626/folio 58 /woont hij in de Torenstraat /7 Pond (AdH/1000eP)
En heeft hij een smederij samen met DIONYS MATHEUS v/d POEL Wapensmid/ Harnasmaker

WILLEM GODEL
Wapenhandel/Wapensmid te Dordrecht.
In 1649 woont hij te Dordrecht.

JACOB GOVERTS uit Nijmegen
IJzerhandel/Smid /Wapenhandel te Dordrecht.
In 1606 koopt hij het Huis,,HET GROTE HERT,, Oostzijde v/h Stadhuis naast HENDRIK de VELDER.
In 1626/folio 4/woont hij in de Voorstraat /24 pond/AdH/1000eP)
Tussen 1592/1604 /Verhandelt hij in 7 jaar te Dordrecht, (1.112.000/LB/IJzer /uit de Waagrekeningen te Dordrecht /RAD/

PIETER GOVERTS
IJzerhandel /Smid /Speldenmaker te Dordrecht.
In 1601 woont hij te Dordrecht
Ontr: 21-1- 1601 te Ddr met MARIEKE ANTHONIS ADRIAANS
In 1605 vraagt hij OCTROOI aan voor Papier met een Merk
of Embleem voor het verpakken van Spelden /Naalden.
(Octrooi /uit /,,Octrooien v Nederland,,/ G.Doorman)

JASPER Le GRANGE /Le GRAND /La GRENGE
IJzerhandel/Wapenhandel te Dordrecht.
Geb: te ?
Tr: ca 1584 met ?
Kinderen te ? :
15.. MARIA tr 1609 te Ddr met SERVAES GERARDS HELLINCX
15.. DANIEL
15.. ANNEKE
15.. ANTOINE
In 1591 staat hij borg voor het maken van Kanonnen bij
PIETER ANTHONIS ANTHONIS Wapensmid/Busmaker aan de Riedijk te Dordrecht samen met, HERMAN SERVAES HELLINCX Wapenhandelaar te Dordrecht

DANIEL JASPER le GRANGE /Le GRAND/la GRENGE
Wapenhandel te Dordrecht.
In 1626/folio 82/ woont hij bij de Nieuwbrug (6 Pond) (AdH/1000eP)

JEAN PIERRE /JAN PIETERS de GRONDT uit Hertogsdom Bergen /Dtsl
IJzerhandel te Dordrecht.
Geb: 1615 in het land van Gulik Hertogdom /Bergen/
Overl: juni 1696 Ddr
Ontr: 7-4-1641 /Waals te Ddr met LIJSBETH CHAME/CHAAM /SAM
Geb 1615 te Tiel /Begr: 10-7-1688 /Begr Aug.Kerk.
d.v. Jacob Jacobs Chame(Sam) en Aaltje Driessen
Kinderen te Dordrecht:
1642 JACOBUS
1648 DIRK
1650 PIETER tr 1670 Ddr CATRINA DAELMAN
16.. CATHARINA
16.. ARNOLDUS
16.. JOHANNES tr. 1687 Ddr MAGDALENA NICOLAAS KOOL
In 1672 bouwt hij een huis in de Gravenstraat.

In 1657 is hij Reder van Fluitschip ,,SINT JACOB,, met geschut
(26-3-1657 (W.G.)
In 1657 is hij Aandeelhouder van het: Fluitschip ,,DE WAESDORP,, 125 last
Gebouwd 1634 te Zeeland
Verkocht door: Reder /Koopman HUYBERT HUGO,, Houthandel te Dordrecht
Mede aandeelhouders:
ADRIAAN JACOBS BLAUW /Schipper van het schip uit Rotterdam.
FRANCOIS SEBASTIAANS v/d GRAAF /Koopman te Dordrecht.
JACOB SEBASTIAANS v/d GRAAF / Koopman te Dordrecht.
JOHAN RIJCKEN/ Koopman te Dordrecht.
HENDRIK SERVAES FRANCKEN / Koopman te Dordrecht.
DR.JOHAN de JONGH / Koopman te Dordrecht.
DIRK v SCHIJVELBERG / Koopman te Dordrecht.
In 1672 bouwt hij een huis aan de Gravenstraat te Dordrecht.

PIERRE JEAN /PIETER JANS de GRONDT
IJzerhandel te Dordrecht.
Geb: 1650 te Ddr /overl: na 1693 te Ddr
z.v. Pierre Jean de Grondt en Lijsbeth Jacobs de Chame/Sam
Ontr: 27-4-1670 /Waals te Ddr met CATRINA DAELMAN
(zij woont in de Houttuinen)
Kinderen te Dordrecht :
16.. ANNA tr 1693 Jan Pieters de Bruijn

In 1663 is vertrekt hij als Bootsgesel voor een reis op het Fluitschip ,,DE WAESDORP,, met Schipper PIETER HUBRECHT PIETERMAN
Het schip is geladen met (Kaas/Gerst/Ballast)
In 1693 staat hij op de lijst Lantaarngeld en is hij IJzerkoper /Voorstraat/Nieuwstraat (AdH)

HENDRIK de GRUYTER uit Zaltbommel
IJzerhandel te Dordrecht.
Tussen 1592/1604 verhandelt hij in 5 jaar te Dordrecht,
197.000/LB/IJzer /uit de Waagrekeningen te Dordrecht/RAD /Trip)

H

FAMILIE HELLINCX
Uit Luik /Maastricht
In 1571 kopen de broers JEAN HELLINCX en SERVAES HELLINCX
,,Het SIBBEHOEF,, (HELLINCXHOF) te Valkenburg.

HERMAN SERVAES HELLINCX uit Maastricht
IJzerhandel/Wapenhandel / te Dordrecht.

In 1591 staat hij als IJzer/Wapenhandelaar Borg, samen met JASPER le GRANGE IJzer /Wapenhandelaar te Dordrecht voor een opdracht voor het maken van Kanonnen door, PIETER ANTHONIS ANTHONIS (Busmaker/Kanonmaker) aan de Riedijk te Dordrecht.
In 1598 staat hij borg samen met DAVID JEAN LUYPAERT Wapenkoopman te Dordrecht voor het maken van Kanonnen bij PIETER ANTHONIS ANTHONIS.

In 1606 staat hij Borg samen met JOHAN CASPERS CONINC Koopman te Dordrecht.
Voor de aankoop van de Brouwerij ,,HET HOEFIJZER,, aan de Riedijk door MATTHEUS LAMBERTS de GEER IJzerkoopman te Dordrecht.
na het overlijden op 1-4-1606 van MATTHEUS GERRITS TRIP IJzerkoopman /eigenaar van de Brouwerij ,,HET HOEFIJZER,, aan de Riedijk te Dordrecht.

GERARD SERVAES HELLINCK uit Luik/ Maastricht
IJzerhandel /Maasschipper te Dordrecht.
Overl: Okt 1617 Ddr.
Tr: 15.. /Waals te Ddr met JOBKEN ADRIAANS v TERESTEYN
Kinderen te?:
15.. MARIA /tr 1602 te Ddr JEAN ROELOFS de CARPENTIER
15.. SERVAES / tr 1609 te Ddr MARIA JASPERS le GRANGE/le GRAND
In 1606/folio 44/woont hij in de Wijnstraat/AdH/Verp)

Tussen 1592/1604 /Verhandelt hij in 8 jaar te Dordrecht,
(695.000/LB/IJzer/uit de Waagrekeningen te Dordrecht /RAD /

SERVAES GERARDS HELLINCK (STEVEN GERARDS) uit Luik/ Maastricht
IJzerhandel/Wapenhandel/ te Dordrecht.
Geb: te ? / Overl: ?
z.v. Gerard Hellincx en Jobken Adriaans van Teresteyn
Otr: 9-10- 1609 / Waals te Ddr met MARIA JASPERS Le GRANGE (le Grand)
(Zij woont in de Wijnstraat)
Kinderen te Dordrecht :
1610 GERARD Doopgetuigen/Waals /JASPER le GRANGE/ JEAN de CARPENTIER
1613 JASPER
1615 JOBKEN
1618 CATELINE
1620 HELENA
1621 CORNELIS Doopgetuigen /Waals /PIETER JASPER LEYTEN
1623 ANNA
1624 DANIEL
In 1606 /folio 45 /woont hij in de Wijnstraat bij de Craen (AdH/Verp)
In 1612 woont hij op het Nieuwe Werck naast BASTIAAN COESTER
In 1625 is hij Ouderling bij de Waalse kerk te Dordrecht.
In 1626 woont hij te Amsterdam.

Tussen 1592/1604/Verhandelt hij in 8 jaar te Dordrecht, (257.000 LB/IJzer /uit de Waagrekeningen te Dordrecht /RAD

In 1600 gaat hij in de Wapen handel te Dordrecht en importeerd grote hoeveelheden kogels uit Luik / Keulen/ Brunswijk.

Tussen 1601/1606 heeft hij langlopende contracten samen met SYVERT MEYNART v DUYNEN Wapen koopman te Rotterdam
Voor grote hoeveelheden kogels uit Sauerland/Danzig/Keulen.

Op 13-3-1601 vraagt hij OCTROOI aan voor 12 jaar samen met SYVERT MEYNART v DUYNEN Groothandelaar in Wapens, Koopman te Rotterdam (1556 /1629 R.dam)
VOOR HET GIETEN VAN KANONNEN (GOTELINGEN) OP DE ENGELSE MANIER SCHIETENDE 10 POND COGELS MET BUSKRUIT.

(Deze kanonnen werden gebruikt op de zeeschepen)
Er moeten 2 monsters voor keuring naar Den Haag gebracht worden.
Zij hadden Mr. GESCHUTGIETERS uit Duitsland gehaald die op de Engelse manier GOTELINGEN konden gieten.
(Octrooi/ G 53/folio 344 /uit,, Octrooien van Nederland,, / G.Doorman )

Op 26-1-1603 besteld hij samen met SYVERT MEYNART v DUYNEN
1200 Granaten kogels en 80.000 kogels uit Keulen met toestemming van de Staten Generaal.

In 1606 schrijft hij zich in bij de VOC voor f 7.500,-

In 1607 is hij als aandeelhouder van de Compagnie ,,GUINESE HANDEL,, en heeft hij een schip gehuurd voor een reis naar West Afrika/ Kaap Verde/en Guinee samen met ELIAS JACOBS TRIP en zijn zwager SERVAES WOUTERS uit Bremen.

In 1609 verkoopt hij zijn aandeel in de VOC voor f 8.000,- aan ELIAS JACOBS TRIP

In 1614 handelt hij in Wapens samen met LOUIS de GEER JR.

In 1614 Geeft hij een opdracht aan DENYS DAMAS v/d POEL Wapensmid te Dordrecht, Voor het maken van wapens voor de COLONEL v/d COMPAGNIE JOHAN ERNST v NASSAU

Op 7-11-1615 vraagt hij OCTROOI aan voor 7 jaar samen met zijn zwager JEAN de CARPENTIER Coopluyden te Dordrecht voor Staal bereiding uit Staafijzer geslagen.
(Octrooi /G 142 /blz 130 /uit ,,Octrooien van Nederland ,,/ G.Doorman)

Op 15-7-1619 vraagt hij OCTROOI aan voor 9 jaar samen met zijn zwager JEAN de CARPENTIER beide cooplieden en burgers te Dordrecht om een WERKPLAATS in te richten in het Huis,,HET ZEEPAART,, van JEAN deCARPENTIER Wijnstraat 113
Om zowel van GOUD als ZILVERDRAAD te maken dat wordt gebruikt voor borduurwerken op kleding.
Zij voerden dit uit naar Engeland.
In 1623 werd bij een zending in Engeland ontdekt dat, het Zilverdraad vervalst was,
Het was koperdraad met een laagje Zilver of een laagje Goud bedekt
Alles werd in beslag genomen en het octrooi werd vernietigd.
(Octrooi /G 179/blz 147 /uit ,,Octrooien van Nederland,, /G.Doorman)

GERRIT HENDRICX
Wapenhandel /Wapensmid /Busmaker/ Musketmaker te Dordrecht.
1595 is hij lid van de Gilde van Busmakers (kanonnen) te Dordrecht.
Na het afleggen van de proef als Busmaker
In 1599 levert hij 5 proefmodellen van Musketten voor f 12,- per stuk aan PRINS MAURITS en 8 Planken naar het GENERALITEITS MAGAZIJN te brengen om proeven te nemen met de Musketten en Roers, waarmee Harnassen werden beproefd.
PRINS MAURITS besluit de Musketten na te maken als Standaard.

GERRIT HENDRICX was in staat 30 Musketten per maand te maken.
Hij had meerdere Loopboorders in dienst (St v oorlog)
In 1613 is hij lid van het Consortium van zelfstandige Wapensmeden / Busmakers te Dordrecht samen met JAN JANS v CAMPEN
BARTHELOMEUS PENRISS
AART MENNENS
DANIEL le MAIRE
CONRAD DAMAS v/d LINDE
JAN ALBERTS v/d BUSSE
(Akte Not. Eelbo /20-12-1613 /te Dordrecht /RAD/St v oorlog)

ARENT HENDRICX
Wapenhandel /Wapensmid/ Ladenmaker / te Dordrecht.
in 1606 /folio 95/woont hij aan de Riedijk(AdH/Verp)
In 1606 verkoopt hij zijn huis aan JEAN de CARPENTIER Koopman te Dordrecht.
1616 woont hij aan de Riedijk.

SANDER HERMANS
Wapenhandel/Wapensmid te Dordrecht.
In 1626/folio 58/ heeft hij een smederij in de Torenstraat/4 Pond(AdH/1000eP)
Samen met ELMER GODEL Wapensmid.

DIRCK/DIEDERICK JANS HOEUFT uit Aken
IJzer/Coper/Wapenhandel te Dordrecht
In 1601 woont hij te Dordrecht.
Geb: 1571 /overl: 9-1-1634 Ddr / Begr Aug Kerk
z.v. Jan Hoeuft (1536 Roermond) en Catharina v Wessem
Ontr: 9-12-1596 /tr: Waals 15-10 1596 te Maaseyk met ANNA LULS/LUTS
Geb: 17-4-1578 te Londen /overl: 7-10-1655 te Ddr /Begr Aug Kerk
d.v. Matheus Aerts Luls (uit Antwerpen) en Johanna v/d Hoven
Kinderen te Aken:
1598 JOANNA
1601 JEAN tr ISABELA DEUTZ
Kinderen te Dordrecht:
1603 SARA
1606 MATHEUS tr 1645 MARIA SWEERTS
1611 DIEDERICK tr 1641 Utrecht Maria de Witt Jacobs
16.. MARIA tr JOHAN de VALLE
16..CATHARINA tr THOMAS GORIS CLETCHER(Goudsmid)A'dam
In 1638 woont de Wed Hoeuft in de Hooge Nieuwstraat op het Nieuwe Werck en bezit een vermogen van f 60.000,-(AdH)

In 1601 heeft hij een Copermolen te Zaltbommel.
In 1609 heeft hij een Copermolen op het Vlak/Nieuwe Werck te Dordrecht.
In 1613 heeft hij een Copermolen bij de Riedijkspoort te Dordrecht,
In 1624 heeft hij een Copermolen bij de St Joris Poort te Dordrecht.

In 1603 is hij lid van een Consortium voor de handel van SALPETER samen met ELIAS JACOBS TRIP voor Dordrecht en DENIS de MAIRE en SION LULS voor Amsterdam
Zij krijgen toestemming van de Staten Generaal voor het transport van 800.000
Salpeter (Hollands Pond) uit Franrijk te transporteren.
SALPETER waar BUSKRUID van werd gemaakt (St v oorlog)
In 1604 legt hij voor f 6.000,- in de VOC
In 1614 handelt hij met Louis de Geer in IJzer en Coper uit Zweden.
In 1623 is hij mede eigenaar van de Copermolen te Apeldoorn samen met de broers LODEWIJK van AELST en ANDRIES van AELST
In 1624 is hij mede eigenaarv/d Copermijnen te Kacha /Zweden

MATHEUS DIRCK HOEUFT
IJzer/Coper/Wapen/ Salpeterhandel te Dordrecht
Geb: 1606 te Dordrecht /overl: 1669 te Den Haag
Tr: 1645 te Doesburg met MARIA SWEERTS
Kinderen
1646 JOHAN
1646 MATHEUS
Hij is Heer v Buttingen
Hij is Burgemeester v Doesburg
In 1630/1646 is hij Wapenhandelaar samen met zijn oom
JEAN HOEUFT Heer van Fontaine le Comte
Bankier te Parijs
In 1645 heeft hij een Copermolen te Arnhem en een Volmolen te Arnhem

J

MARCELIS JACOBS uit Den Bosch
IJzerhandel /Smid /Speldenmaker te Dordrecht.
In 1588 vraagt hij OCTROOI aan voor Papier met een eigen Merk of Embleem er op om zijn Spelden / Naalden in te pakken
(Octrooi uit /,,Octrooien van Nederland,, / G.Doorman)

GORIS JACOBS /GILLIS JACQUES uit Luik
IJzerhandel /Smid /Tingieter /Coperhandel /Lakenhandel te Dordrecht.
Geb: ? /overl: na 1626 Ddr
Tr: 1e 15../ Waals te Ddr met MAYKE LAMBRECHTS v HULSHOUT
Tr: 2e 1621/Waals te Ddr met JANNEKE v WALEN
In 1626 /folio 85/woont hij in de Voorstraat (AdH/1000eP)
Kinderen te Dordrecht:
1598 ANNEKE
1601 GERRITKEN
1609 ABRAHAM
1610 AALKE
Tussen 1592/1604 /Verhandelt hij in 6 jaar te Dordrecht,
(76.000/LB/IJzer/uit de Waagrekeningen te Dordrecht / RAD/Trip)
In 1595 doet hij zaken met ELIAS JACOBS TRIP
In 1601 is hij Smid en Tingieter
In 1606 /folio 85/ is hij Smid en woont hij in de Voorstraat (AdH/Verp)
In 1615 /1626 is hij mede eigenaar van een getijde Volmolen (gaande op het water) ,,DE PANNEHOEF,, bij de Riedijkspoort / Noordendijk (binnendijks) in de Vlijhaven samen met:
DIRK JANS HOEUFT
JORIS JANS van HOUBRAECKEN
JEAN de LOUTRE
Waalse Kooplieden te Dordrecht.
In 1621 is hij Tingieter
In 1624 is hij mede eigenaar van een COPERMOLEN gaande op het water, in de Stads Veste bij ,,DE ST JORISBRUG,,
Samen met :
DIRCK HOEUFT
JORIS JANS v HOUBRAECKEN
MATTHIJS DANIELS de LAIRESSE
FRANCOIS FAUST
Waalse kooplieden te Dordrecht.
In 1626/folio 31 / is hij de eigenaar van een Volmolen op het Water gaande samen met
DIRCK JANS HOEUFT

PAUWEL JANS
IJzerhandel/Smid /Speldenmaker te Dordrecht.
1605 vraagt hij OCTROOI aan voor Papier met een eigen Merk/Embleem om zijn Spelden / Naalden in te verpakken.
(Octrooi uit/,,Octrooien in Nederland,,/ G.Doorman)

CORNELIS JANS uit Breda
IJzerhandel/Smid te Dordrecht.
In 1606 /folio 91 /woont hij buiten de Vuylpoort (AdH/Verp)

PIETER JANS
Tingieter te Dordrecht.
In 1606/folio182 /woont hij bij de Vuylpoort (AdH/Verp)

JOOST JOOSTEN
Tingieter te Dordrecht.
In 1606 /folio182 /woont hij bij de Vuylpoort (AdH/Verp)

K

CASPER v KIEL uit Beverwijck
IJzerhandel/Smid/Speldenmaker te Dordrecht.
Tr: ca 1587 te Ddr met BARBERA PIETERMANS
Kinderen te Dordrecht :
1588 Anna
Op 28-9-1593 vraagt hij OCTROOI aan voor Papier met een eigen Merk of Embleem om zijn Spelden/Naalden te verpakken.
(Octrooi /uit,,Octrooien van Nederland,,/ G. Doorman)

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, augustus 2017, juni+september 2018, maart 2020, december 2020, november 2022.