Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht en de invloed van de Zuid Nederlandse vluchtelingen uit o.a. Luik/Brabant/Vlaanderen en Wallonie in de periode 1572/1650


Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2017-2022)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl


Bij gebruik van gegevens van de website vermeld dan:
"mw. H.W.G. van Blokland-Visser, Papendrecht (website: blokland-visser.dordtenazoeker.nl)"handelaren A t/m K

EIGENAREN VAN EEN PAPIERMOLEN TE DORDRECHT EN ELDERS
IN DE 16e EN 17e EEUW.A

FAMILIE van AELST uit Antwerpen Handelaren in Papier/Boeken/ Drukkerij en Coper
te Dordrecht/ Arnhem/Apeldoorn/Amsterdam /Rotterdam.


JEAN(HANS) FRANCOIS van AELST
Koopman /Papierhandel /Boekdrukker uit Antwerpen /Eigenaar van Papiermolens
Geb: ca 1551 te Antwerpen /overl 1592 te Arnhem)
z.v. FRANCOIS v AELST (Goudsmid) en KATARYNA de COLOY
In 1582 als koopman genoemd in het Schepen Register te Antwerpen.
In 1586 stond hij als BURGER te Dordrecht in geschreven.
Tr:/ 13-6-1575 te Antwerpen met GODELIEVE/GODELIVA /INGENRAEM /de LA RAME
Overl : 1645 te Arnhem.
Zij Hertrouwt/ in 1598 te Arnhem met PIETER JACOBS v/d POEL Papiermaker.

Kinderen geboren te Antwerpen:
/ 1577 ANDRIES /overl 1637 te Apeldoorn/
tr /1e /NEELTJEN Jans/
tr /2e /LIJNTJE JANS uit Antwerpen.

/ 1579 LODEWIJK
tr/ 1e /CATHARINA BISSCHOP te A. dam.
tr/ 2e 1624 /GEERTRUI ELBERS te A.dam.

/ 1581 FRANCOIS
tr/ JUDITH MEURS (wed Hulshorst)
15../ TRUITGEN
15../ LIEFKEN.
15.. /LIJNKE/
tr 1605/ WILLEM JASPERS MEURS.

JEAN FRANCOIS van AELST
1/Op 25-4-1586 krijgt hij OCTROOI / van 5 jaar van de Raad van Staten voor het aanleggen van een PAPIERMOLEN.
samen met JEAN LUPAERT Jr. koopman te Dordrecht.
Met licentie voor 5 jaar om GRAUWPAPIER te maken
(JEAN LUPAERT Jr. ziet af van de bouw van de Papiermolen.)

2/IN 1586 bouwt hij een Wind/getijde Papiermolen te Schobbelandsambacht te Zwijndrecht AAN DE MAAS Samen met,
CORNELIS ADRIAANS v/d MOLEN Koopman en Thesaurier te Dordrecht.

3/In 1590 bouwt hij in TIEL een Schip/ Papiermolen op de Waal Samen met
GERRIT JANS VERSTAPPEN uit Antwerpen /Papierhandelaar te Dordrecht.
4/ Op /16-11-1591 krijgt hij OCTROOI van 10 jaar voor de bouw van een BEEK/Papiermolen in Arnhem buiten DE RIJNPOORT bij DE SINT JANS BEECK NA ZIJN DOOD in 1592 kijgt zijn vrouw met het octrooi van haar man toestemming om de PAPIERMOLEN te ARNHEM af Te bouwen.

1609/EXPORT VAN GRAUW PAPIER NAAR ENGELAND VIA DORDRECHT
1610/1640 door HANDELS COMPAGNIE V AELST en FAMILIE CABELIAU te DORDRECHT/ROTTERDAM.
EXPORT VAN 9000 RIEM GRAUW PAPIER IN SAMEN MET
NICOLAAS TSERAETS /KOOPMAN te DORDRECHT
JAN CABELIAU/ KOOPMAN te DORDRECHT.
EN JONAS CABELIAU/ KOOPMAN te ROTTERDAM.

IN 1629 BEZITTEN DE GEBR LODEWIJK EN FRANCOIS v AELST
PAPIERMOLENS EN COPERMOLENS AAN DE GRIFT TE APELDOORN SAMEN MET
MATTHIJS DIRCKS HOEUFT KOOPMAN IN COPER TE DORDRECHT.
IN 1630 FUSIE IS ER EEN TUSSEN DE PAPIERHANDELAREN/ v AELST en v/d POEL, ZIJ ZIJN IN BEZIT ZIJN VAN PAPIERMOLENS TE
ROSENDAAL/ HULSBERGEN/RENKUM/APELDOORN MET EEN GROOT AANTAL KUIPEN VOOR HET MAKEN VAN GRAUW PAPIER VOOR DE ENGELSE MARKT
VIA DORDRECHT EN ROTTERDAM.

ANDRIES JANS VAN AELST
DE GROOTSTE HANDELAAR IN PAPIER OP DE VELUWE.
GEB: 1577 TE Antwerpen.
IN 1606 BURGER TE ZUTHPEN.
IN 1513 WOONT HIJ OP DE MARKT TE ZUTHPEN.
Tr/ 1e met NEELTJE JANS v ANTWERPEN.
Tr:/ 2e LIJNTJE JANS v ANTWERPEN.
Kinderen te Zutphen:
16.. CATHARINA.
16.. JUDITH /tr WILLEM JANS MUNNICKHUYSEN.
16.. CLAESKE /tr 1648 met STEVEN JANS POTGIETER /Coperhandelaar te WIESEL/VELUWE in bezit van een 5 BAKS
PAPIERMOLEN.
16.. HESTER /tr DANIEL MAREZ.
16.. ISAAC /tr GEANET HOFFMAYER.
In 1613 woont hij op de MARKT EN HEEFT EEN BOEKHANDEL te Zuthphen
In 1616 woonT hij in de HOFSTRAAT TE ZUTHPEN IN DE BOEKHANDEL ,,
,,IN DEN BESLAGEN BIJBEL,,
In 1613 verbouwt hij samen met zijn broer LODEWIJK DE VOLMOLEN
,,DE HULSBERGER,, TOT PAPIERMOLEN.
IN 1613 PACHT HIJ SAMEN MET ZIJN BROER LODEWIJK.
De PAPIER/COPERMOLENS papier/copermolens van JAN GERRITSEN VERSTAPPEN.
OP/ 11-2-1618 KOOPT HIJ DE PAPIER EN COPERMOLENS VAN JAN GERRITS VERSTAPPEN en MATTHIJS van SERICK.
IN/ okt 1621 heeft hij een contract met de Engelse koopman THOMAS CAVE voor het leveren van jaarlijks 21 RIEM GRAUW PAPIER.
IN/ 1630 verkoopt hij de Drukkerij aan CHRISTOFFEL LOMEYER.
IN /1630 Heeft hij contracten voor de handel in papier met
PAULUS AERTS van RAVENSTEIN TE LEIDEN.
JACQUES de CARPENTIER TE AMSTERDAM.

LODEWIJK JANS v AELST papier en Coperhandel te Apeldoorn.
Geb: 1579 te Antwerpen.
/ tr 1e Catharina Bisschop uit Amsterdam.
/tr .2e 1624 met GEERTRUI ELBERS uit Amsterdam.
In /1613 verbouwd hij de VOLMOLEN,, DE HULSBERGER ,, tot Papiermolen samen met zijn broer ANDRIES v AELST.
IN/1613 woont hij te Apeldoornen Amsterdam.
IN /1623 bezit hij samen met zijn broer ANDRIES
2 PAPIERMOLENS IN ROZENDAAL EN HULSBERGEN.
IN 1624 heeft hij een contract voor een levering in GRAUW PAPIER
samen met,
PAUWEL JANS SANTDONCK PAPIERKOOPMAN te Rotterdam en
JONAS CABELIAUW PAPIER KOOPMAN te Rotterdam.

FRANCOIS JEANS v AELST
Papier en Coperhandel te Apeldoorn.
Geb: 1581 te Antwerpen.
/Tr30-5-1619 /met JUDITH MEURS (wed v Hulshorst )
IN 1614 is hij Mr PAPIERMAKER.
IN 1630 VERKOOPT HIJ voor F 9.315, SAMEN MET ZIJN HALFBROER
PIETER v/d POEL,
DE COPER/PAPIERMOLENS EN DE COPERHANDEL aan
JAN JANS CABELIAU PAPIER EN COPER HANDELAAR TE Dordrecht.


B

FRANCINA BEECKEMAN WED v JEAN LUPAERT
Koopvrouw te Dordrecht /Mede eigenares van de
PAPIERMOLEN ,,DE ROODE STEEN,, TE DORDRECHT.
Geb: te Dendermonde.
In 1589 tot 1594 is zij eigenaresse van de MOUT EN KORENMOLEN OP HET BOLWERK OP HET VLAK BIJ DE VEER STEIGER OP HET NIEUWE WERCK GEBOUWD IN 1577 DOOR JEAN LUPAERT
(IN 1626 GESCHILDERD DOOR ADAM WILLAERTS)
Op/ 2-5-1589 neemt zij na het overlijden van haar man neemt het OCTROOI over, en bouwt zij de getijde ,,PAPIERMOLEN te ,,HENDRIK IDO AMBACHT,,
samen met KOOPLIEDEN UIT DORDRECHT,
NICOLAAS TSERAETS.
JACOB ANTHONIS DEN ELINCK.
Op/ 24-1-1593 verkoopt zij de helft van haar Papiermolen ,,DE ROODE STEEN,, te Dordrecht aan NICOLAES JANS CRUYDENIER KOOPMAN TE DORDRECHT.
OP/ 21-8 1593 verkoopt zij de andere helft aan
ANTHONIS ANTHONIS DEN ELINCK KOOPMAN TE DORDRECHT.
(In 1596 werd haar octrooi verlengd)
In 1591 WAS zij eigenares van Drie Herbergen in Dordrecht
,,DE LANTS CROON,,
,,DE TOELAST,, in de Wijnstraat en
,,DE DRIE NOBELEN,, (gekocht voor JAN CAREL haar schoonzoon)

PIETER VAN BOSSENHOVEN /BOSSENHOFF VAN MAASEYCK
PAPIER HANDELAAR TE DORDRECHT.
GEB c.a. 1520 te Maaseick.
MUNTMEESTER VAN DORDRECHT.
Tr/ 1e ? te Dordrecht met ADRIANA v STOCKBROEK.
Tr/ 2e IN 1588 te Dordrecht met MARGRITA JANS.
(getuige ? HAMACKERS)
Kinderen te Dordrecht :
MAARTEN.
PETER.
ADRIANA.
JOHAN.
In /1602 heeft hij een geschil met JOHAN van STEENBERGEN eigenaar van de in 1593 gebouwde PAPIERMOLEN TE MUNNIKHUIZEN OP DE GRIFT TE APELDOORN.
OVER HET PACHTEN VAN DE PAPIERMOLEN DOOR
HANS ALLEMANS SAMEN MET
JAN EVERTS CLOPPENBURGH
BOEKVERKOPER en STADSDRUKKER TE DEVENTER.

ADRIAAN BRANDTS JANSZ
Koopman te Dordrecht /Mede eigenaar van de Papiermolen te DORDRECHT
Geb: te Ddr/Overl:voor 26-11 1589 te Ddr/ begr Aug /kerk
Tr: 15.. te Ddr met STEPHANIA CORNELIS v/d VOORT
(In 1589 neemt zij na het overlijden van haar man zijn octrooi over voor de bouw van papiermolens.
Kinderen te Dordrecht:
1578 ANNEKE.
1581 STEFANIJNKEN.
1586 LIJNKEN.
1588 ..?
In 1588 wordt hij veroordeeld door de KAMER JUDICEEL TE DORDRECHT,
voor het gebruik van een in Dordrecht gemaakt RAD VOOR DE PAPIERMOLEN r te DORDRECHT moet hij f. 12 Rijnse gulden betalen.
In 1577 /1588 is hij mede eigenaar 1/2e deel samen met JEAN LUPAERT van de STANDAARD MOUT MOLEN OP HET BOLWERK OP HET NIEUWE WERK standaard Mout molen op het bolwerk op het vlak
(In 1626 afgebeeld door de schilder ADAM WILLAERTS)
1588 bouwt hij de ROS /PAPIERMOLEN,,DE ROODE STEEN,,
op het nieuwe Werck ½ Deel samen ,
met JEAN LUPAERT ½Deel (ARCHIEF 16 CONFRERIE)

JAN JACOBS DU BOIS DE BOUS uit Antwerpen.
In 1586 bouwde hij DE EERSTE WINDPAPIERMOLEN IN DE NOORDELIJK NEDERLANDEN TE ALKMAAR.
HIJ IS PAPIERMAKER
In 1586 is hij burger te Almaar.
HIJ WOONT IN DE COORENSTRAAT.
Tr:/ 1e ? met GEYERTGEN LUBBERTS.
Kinderen te Alkmaar:
ca 1586 JACOB tr 1606 met BERBER ?
Tr:/ 2e In juni te Harlingen als weduwnaar met EBELL WAELINGS te Harlingen (overl1646)
Op/ 21-4-1586 vraagt hij OCTROOI AAN VOOR DE BOUW VAN PAPIERMOLENS SAMEN MET JAN HEYNS HENDRICKS

Op/ 17-6-1586 KRIJGT HIJ ZIJN OCTROOI VAN DE STATEN VAN HOLLAND ONDERTEKEND DOOR DE GRAAF VAN LEICESTER GOUVERNEUR DER NEDERLANDEN VOOR DE BOUW VAN PAPIERMOLENS INGESCHREV IN HET ,,WITTE REGISTER MET DE RODE ROOS,,
(INV 12 /ARCHIEF REKENKAMER DOMEINEN HOLLANDEN.)
In 1586 werd de eerste wind papiermolen gebouwd te Alkmaar door
door timmerman PIETER JANS CUYPER.


C

JANS JANS CABELIAU/CABELJAUW uit Gent
Papier/coper ijzerhandel mede eigenaar van Papiemolens papierhandel te Dordrecht
Geb: 1565 te Gent /overl: 1622 te Ddr/ begr Aug kerk/ Ddr.
z.v. Jan Francois Cabeliau en Anna v/d Brugge.
Tr: /1586 /waals te Ddr met Anneke v Cemmelen uit Vlaanderen.
In/ 1588 woont hij in het huis OUD KEULEN te Dordrecht.
IN 1594/1600 WOONT HIJ TE ARNHEM ,,IN HET HUIS PARADIJS,, aan de COSTERSTEEG.
In 1595 Is HIJ MEDE EIGENAAR VAN DE PAPIERMOLEN TE DOESBURG SAMEN MET JAN CABELIAU te ARNHEM.
IN /1603 is hij eigenaar van de PAPIERMOLEN ,,JERUZALEM,,
OP/ 3-12-1612 LIGT HIJ ZIEKELIJK TE BED in DORDRECHT EN MAAKT HIJ ZIJN TESTAMENT, ZIJN BROER JONAS JANS CABELIAUW WORDT VOOGD OVER ZIJN KINDEREN EN ERFT HIJ DE PAPIERMOLEN TE VELP MET 5 KUIPEN.
Kinderen te Dordrecht:
1590/ JAN.
1595/ CATHARINA / tr Jan Gevers te Rdam
1599 /SUSANNA.
1601 /TOBIAS.
1603 /SAMUEL.
1605/ FRANCOIS.
/1595 pacht hij de PAPIERMOLEN TE DOESBURG VAN HANS ALLEMANS
IN/1603 hij Pacht de PAPIERMOLEN / ,,JERUZALEM,, te Velp van
FRANCOIS JEANZ van AELST (later omgebouwd tot COPERMOLEN) na afbraak van de Copermolen werd op de fundering een BOERDERIJ GEBOUWD MET DE NAAM CABELIAU
(GENOEMD NAAR JAN CABELIAU TE DORDRECHT)
1612/1619 pacht hij de PAPIERMOLEN te ROZENDAAL van
GERRIT JANS VERSTAPPEN PAPIERKOOPMAN UIT DORDRECHT.
OP/3-2 1612 heeft hij een contract voor 2 jaar voor de export van GRAUWPAPIER naar Engeland vanuit Dordrecht samen met
DAVID de CARPENTIER PAPIER HANDELAAR TE DORDRECHT.
NICOLAES SERRAETS PAPIER HANDELAAR TE DORDRECHT. en
FRANCOIS JEANZ van AELST PAPIERHANDELAAR TE ARNHEM.
In/ 1614 is hij eigenaar van
2 PAPIERMOLENS TE VELP EN HEELSUM.
Op /23-2-1615 koopt hij voor f 9.315,-de
PAPIERMOLEN /COPERMOLEN ,, JERUZALEM TE VELP MET, COPER/CALMOES/COPERDRAAD/MEUBELS/EN SMELTHUIZEN VAN
FRANCOIS JEANZ VAN AELST EN PIETER v/d POEL PAPIER HANDELAAR

JONAS JANS CABELIAU/CABELIAUW uit Gent.
Papier/ Lompenhandel lakenhandel te Dordrecht /Rotterdam/
mede eigenaar van PAPIERMOLENS.
Geb: 1567 te Gent /overl: 1632 R.dam.
z.v. Jan Cabeliauw /Cabeljau en Anna v/d Brugge.
Tr: /1599 te/ R.dam /met SUSANNA STEVENS QUIKELBERGEN uit Frankfurt.
d.v. Steven Quikelbergen (Zijde werker) en Jenke Aldegond Maelbrancke uit Brugge.
(In1632 na het overlijden van haar man neemt zij het bedrijf van haar man over)
Kinderen te Rotterdam:
1601 SUSANNA.
1602 SAMUEL.
1604 DANIEL.
1605 ABRAHAM.
16.. HESTER .
1616 JONAS.
IN /1603 heeft JONAS CABELIAU EEN PAPIERHANDEL IN COMP/ MET
FRANCOIS JEANZ van AELST EN
GERRIT JANS VERSTAPPEN.
IN 1614 verkocht VOOR Fl. 3.250,- aan
FRANCOIS JEANZ van AELST

IN/1612/heeft JONAS CABELIAU een GROOTHANDEL in GRAUWPAPIER TE ROTTERDAM.
Op/ 3-11-1616/ tekent hij een contract in de PAPIERHANDEL samen met
PIETER DANYS VERHOEVEN (zwager)
JONAS CABELIAUW te Nijmegen (neef)
JAN v/d BRUGGE Londen (neef)
ABRAHAM JANS de LOUTERE (uit Dordrecht)
In 1622 erft JONAS van zijn broer JAN CABELIAU DE PAPIER/COPERMOLEN de ,,JERUSALEM,, te Velp.
In /1629 wordt de PAPIERMOLEN te ROZENDAAL verkocht aan,
DIRCK JANS HOEUFT/ HEER VAN ROZENDAAL, Coperhandelaar te Dordrecht.
Op/ 20-7-1630 heeft hij een compagnie in het verhandelen in GRAUWPAPIER met JENS BUTLER te LONDEN.

FAMILIE CARPENTIER vlucht in 1567 naar Londen woont daarna te Dordrecht en handelt in IJzer en heeft een graf in de Grote kerk te Dordrecht.

DAVID de CARPENTIER HANDELT in PAPIER te Londen.
In/ 1612 is hij vervanger van JAN CABELIAU voor de EXPORT van GRAUWPAPIER via Dordrecht naar Engeland samen met,
NICOLAAS TSERAETS te Dordrecht en
FRANCOIS JEANZ van AELST te Arnhem .
FAMILIE CARPENTIER HEEFT een GROOTHANDEL IN PAPIER TE ROTTERDAM.

JAN GERRITS van CASTEREN/CASTRO /CASTEROU
Wijnhandelaar te 's-Hertogenbosch.
Tr: /15.. met WENDELINA JACOBS SPIJCKERS.
In/ 1580 woont hij in de Wijnstraat te Dordrecht.
Kinderen te 's-Hertogenbosch:
15.. JACOB.
15.. FRANCOIS.

JACOB JANS VAN CASTEREN/CASTRO/CASTEROU
Koopman te Dordrecht /Mede eigenaar van PAPIERMOLENS
Geb: 15.. Den Bosch/overl 1635/te Ddr
Tr:/ 1596 te Ddr/ met ELISABETH ?
Kinderen te Dordrecht:
1597/ CORNELIS /tr1619 Emerentia Willems v Beveren
1600 /JACOMINA
1601 JACOB /tr 1625 met Catharina v/d Meulen
Op/ 8-11-1595 koopt hij de PAPIERMOLEN ,,DE ROODE STEEN,, van
ANDRIES de ROY /VAN ROON Wijn handelaar te Dordrecht samen met zijn broer FRANCOIS v CASTEREN
OP / 29-6-1596 verkopen zij de PAPIERMOLEN voor f. 1.460,- aan
WILLEM v LIESFELT
In/ 1596 bouwt hij een GETIJDE PAPIERMOLEN te OUD BEIJERLAND
(met het gereedschap uit de Papiermolen te Zwijndrecht) samen met zijn broer FRANCOIS JANS v CASTEREN.
1616 /verkoopt hij samen met zijn broer de PAPIERMOLEN te OUD BEIJERLAND aan de STATEN V HOLLAND.
In 1626/folio 22/ woont de Wed JACOB van CASTEREN /
in de Wijnstraat /80 pond AdH/1000eP)

FRANCOIS JANS v CASTEREN CASTRO/CASTEROU
Koopman Wijnhandel te Dordrecht /Mede eigenaar van eenPAPIERMOLEN
Geb: 15.. Den Bosch/overl: v. 1626 te Ddr
z.v. Jan gerrits v Casperen en Wendelina Jacobs Spycker
Tr: /1598.. te Ddr / met CLEYSKE HENDRICKS VAN EYCK
Kinderen te Dordrecht:
1599 HENDRIC.
OP/8-11-1595 koopt hij de PAPIERMOLEN ,,DE ROODE STEEN,, te Dordrecht samen met zijn broer JACOB JANS v CASTEREN.
In/1596 bouwt hij een Papiermolen te OUD BEIJERLAND
met gereedschap uit de papiermolen te Zwijndrecht samen met zijn broer, JACOB JANS v CASTEREN
In/ 1606 /folio/woont hij /56 (AdH/Verp)te Dordrecht.
In/ 1616 verkoopt hij samen met zijn broer de Papiermolen te Oud BEIJERLAND
aan de STATEN VAN HOLLAND.
In / 1619 koopt hij voor f 4.000,- Huis BEVERENBURG te Dordrecht van,
PIETER JASPERS BEECK Heer van CROMSTRIJEN.

NICOLAAS JANS CRUYDENIER.
Koopman te Dordrecht/ Mede Eigenaar PAPIERMOLEN ,,DE ROODE STEEN,, te Dordrecht.
z.v. JAN CORNELIS CRUYDENIER en NEELTJE JANS.
Op/ 21-8-1593 ½ part koopt hij ½ part van de PAPIERMOLEN samen met,
ANTHONIE ANTHONIUS den ELINCK ½part van STEPHANIA v/d VOORT weduwe van ADRIAAN JANS BRANDTS
IN 1603 IS HIJ AANDEELHOUDER v/d VOC / KAMER v AMSTERDAM,
voor f 5.400,-
OP /18-1-1595 verkoopt hij samen met ANTHONIS ANTHONIS den ELINCK zijn Deel voor f 3.250 v/d PAPIERMOLEN ,,DE ROODE STEEN,,
op het Nieuwe Werck aan met het erf ernaast, met lompen opslag
ANDRIES de ROY/ van ROON Wijnhandelaar te Dordrecht.
1580/1581 lid van de RAAD van Dordrecht.
1593 /1606 Schepen van Dordrecht.
1613/1614 burgemeester van Dordrecht.

JAN HENDRICXS CRUYDENIER
IN/1604 KOOPT HIJ DE WINDPAPIERMOLEN TE MIDDELBURG.
(GEBOUWD IN 1595 te Middelburg buiten de SEEGERSPOORTS,)van
GREGORY GILLIS/ IJzerkoopman te Dordrecht.

E

JACOB ANTHONIS DEN ELINCK

Lakenhandel/Wijnhandel te Dordrecht /Mede eigenaar van PAPIERMOLENS
Overl: maart 1591 /begr/Aug/kerk Ddr.
In/ 1580 /folio 19 /woont hij in den Wijngaerd (AdH/50e P)
In /1580 handelt hij met Engeland
OP/ 2-5- 1589 is hij mede eigenaar van de
PAPIERMOLEN te ZWIJDRECHT samen met,
FRANCK WILLEMS van MUYLWIJCK.
CORNELIS ADRIAANS v/d MOLEN.
WED/ JEAN LUPAERT.
WED /ADRIAAN JANS BRANDTS.

In/ 1589 is hij eigenaar 1/3e deel van de,
GETIJDE PAPIERMOLEN TE HENDRIK IDO AMBACHT
samen met
FRANCINA BEECKEMAN WED van JEAN LUPAERT en
NICOLAAS TSERAETS Koopman te Dordrecht.

ANTHONIS ANTHONIS DEN ELINCK
Sydelakenhandel/Wijnhandel te Dordrecht /Mede eigenaar van Papiermolens
Geb: ca 1525 /overl: 1599 te Ddr.
Tr:/te Ddr met MARIJKE JANS.
Kinderen te Dordrecht :
1582/MARIKEN tr Cornelis Simons van Ghesel.
IN/ 1580/folio 14/ woont hij in in de Wijnstraat HET HUIS ,,DEN WIJNGAERD,,
Bij de Wijnkoperskapel (AdH/50e p)
IN /1596 is hij eigenaar 1/3 deel van de PAPIERMOLEN te Schiedam samen met,
NICOLAAS TSERAETS Koopman te Dordrecht en
JASPER v TROYEN Boekdrukker /Papierhandel te Dordrecht.

ANTHONIS JACOBS DEN ELINCK.
Lakenhandel/mede eigenaar van PAPIERMOLENS te Dordrecht.
1606 /folio/44 (AdH/Verp)
Op /21-8-1593 koopt hij samen met,
NICOLAAS JANS CRUYDENIER 1/2 de PAPIERMOLEN ,,DE ROODE STEEN,, te Dordrecht.
Op/ 6-1- 1610 is hij eigenaar1/2 van PAPIERMOLEN,,DE ROODE STEEN,,
OP/ 18-1-1595 verkopen zij samen voor f 3.250,- de ,,DE ROODE STEEN,, aan
ANDRIES v ROON /de ROY Wijnhandelaar te Dordrecht.
IN/1602 koopt hij voor f 900,- aandelen v/d VOC kamer te Amsterdam.
In /1610 is hij Schepen van Dordrech en/ VAANDRIG BIJ DE SCHUTTERIJ.

G

SIMON CORNELIS v GHESEL /GESEL uit Antwerpen.
Lakenhandel te Dordrecht /Mede Eigenaar Papiermolen te Dordrecht.
Geb: 1549.
Tr: /1579 te Ddr/ met JOHANNA FRANCKEN.
IN/ 1613 koopt hij een deel v/d Ros/Papiermolen,,DE ROODE STEEN,, van JENNIGJE OEM wed van.Willem v Liesvelt

GREGORIS/GREGORY GILLIS /Koopman in IJzer te Dordrecht.
IN/ 1595 bouwt hij een WINDPAPIERMOLEN te MIDDELBURG
(Deze bleef tot 1626 in werking)
OP/ 27-6-1595 krijgt hij voor 10 jaar OCTROOI voor het bouwen van een PAPIERMOLEN
Hij krijgt daar voor het WEITJE BUITEN ,,DE SEEGERS POORT,,
IN/1604 VERKOCHT AAN,
JAN HENDRICK CRUYDENIER Koopman te Dordrecht

H

DIRCK JANS HOEUFT
GEB: 1571 te Aken/ overl 9-1-1634/ te Dordrecht.
z.v. JAN HOEUFT en CATHARINA v WESSEM.
Tr /1596 met ANNA LULS
IN /1629 IS HIJ HEER VAN ROZENDAAL eigenaar van de PAPIERMOLEN
te ROZENDAAL.
IN/ 1608/1609 Heeft hij een COPERMOLEN /COPERHUIS op het VLAK /NIEUWE WERCK te Dordrecht.
1626/ FOLIO 31/ COPERHUIS OP HET VLAK samen met
JORIS JANS van HOUBRACKEN
IN /1626 is hij mede eigenaar van de PAPIER/COPERMOLEN AAN DE DRIFT te APELDOORN samen met,
LODEWIJK JEAN v AELST en FRANCOIS JEAN van AELST.

MELIS (MICHIEL) v HOUWELINGEN.
Koopman te Dordrecht /Eigenaar een Papiermolen te Dordrecht.
Geb: 1702 Ddr /overL 26-5-1770.
z.v. Melis van Houwelingen en Stijntje v/d Ende.
Tr /28-11-1737 te Ddr met JENNEKE SCHEP DERNEDE
d.v. Adriaan Schep en Govertje Smets
Kinderen te Dordrecht:
1738 /NAYKE
1740 /MELIS
1745 /MELIS
1748/ GERRIT
1751 /ADRIAAN
Op/ 15-10- 1744 koopt hij voor f 900,- de PAPIERMOLEN ,,Noord Holland,,
aan de Riedijk van
CORNELIS du PRE ZEGERS

IN/ 1769 vertrekt hij als Opper Scheepstimmerman aan boord van het V.O.C. schip ,,Noord Brabant naar Batavia.

J

JANS JANS JONCKBLOED Koopman te Dordrecht /eigenaar van
PAPIERMOLEN,,NOORDHOLLAND,, MET HUIS EN ERF a/d RIEDIJK te Dordrecht.
Tr: /16.. te Ddr/ met ANNA JANS BAES
In 1740 is hij eigenaar v/d Papiermolen ,,Noord Holland,, aan de Riedijk WESTZIJDE voor f 600,- in onderpand
ARY JANS JONGBLOED.
Koopman te Dordrecht /Eigenaar PAPIERMOLEN ,,NOORD HOLLAND,, aan de RIEDIJK MET HUIS EN ERF te Dordrecht.
Ontr:/ 18-5-1737 te Ddr/ met ANNA LAMBINON.
d.v. Matthijs Lambinon en Annetje Lamberts.
Op /8-3-1743 is hij eigenaar v/d PAPIERMOLEN,, NOORD HOLLAND,,
Op 15-10-1744 verkoopt voor f 900,-hij de Papiermolen ,,Noord Holland,, aan CORNELIS DU PRE ZEGERS.

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, augustus 2017, juni+september 2018, maart 2020, december 2020, november 2022.