Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht en de invloed van de Zuid Nederlandse vluchtelingen uit o.a. Luik/Brabant/Vlaanderen en Wallonie in de periode 1572/1650


Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2017-2022)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl


Bij gebruik van gegevens van de website vermeld dan:
"mw. H.W.G. van Blokland-Visser, Papendrecht (website: blokland-visser.dordtenazoeker.nl)"handelaren L t/m Z

OVERZICHT VAN IJZERHANDELAREN /WAPENHANDELAREN /WAPENMAKERS / SMEDEN / TE DORDRECHT 1572/1650


L

DYONYS de LAET uit Antwerpen
IJzerhandel te Dordrecht.
In 1595 woont hij te Dordrecht.
In 1595 verzoekt hij betaling v schuld (Trip)
In 1626 /folio 34/woont hij te Dordrecht (AdH/1000eP)

MATTHIJS DANIELS de LAIRESSE /LARIS LAIRES uit Luik
IJzerhandel /Wapenhandel te Dordrecht.
Tr: 1610 /Waals te Ddr met CATHARINA
Kinderen te Dordrecht:
1611 ANNE (Doopgetuigen/Waals / EUSTACE WARNIER /STELLA WARNIER)
1612 DANIEL
1613 PIERRE tr 1637 met MARGRIET v/d GIESSEN (Doopgetuigen/Waals/ SIMON de QUINTIN/ GEERTRUI CRANENDONK)
1618 MATTHIJS
1622 HUYBERT (overl:1660)
1626 MARTINA (Doopgetuigen/Waals /JEAN de QUINTIN /CARL v HORN)
In 1626 /folio 32 /6 pond (AdH/1000eP)

In 1633 woont hij op het Nieuwe Werck en heeft hij pakhuizen in de Hoge Nieuwstraat
De Pakhuizen worden later verkocht aan JAN PIETERS de GRONDT

In 1606 is hij aanwezig bij het overleg in de ,,HERBERG,, LUYDICK,, op het Nieuwe Werck te Dordrecht om te bemiddelen bij de onenigheid tussen de broers CONRAD v NEURENBERGH en GUILLAUME v NEURENBERGH (Steenhandelaren /Nieuwe Werck Ddr)
Samen met:
PIERRE LAMBINON
LAURENS POSSON
FRANCOIS de MEYER, Waalse IJzerkooplieden te Dordrecht. (v Balen /RAD)
Op 2-6-1620 is hij aanwezig bij het overleg in de ,,HERBERG LUYDICK,, op het Nieuwe Werck te Dordrecht om te bemiddelen bij de onenigheid tussen de broers CONRAD v NEURENBERGH en GUILLAUME v NEURENBERGH over de verkoop van een huis op het Nieuwe Werck. Samen met:
LAURENS POSSON
FRANCOIS de MEYER
PIERRE LAMBINON
Waalse kooplieden te Dordrecht (v Balen /RAD)

In 1610 is hij mede eigenaar van een COPERHUIS op het Nieuwe Werck samen met:
DIRCK JANS HOEUFT
JORIS JANS v HOUBRAECKEN
FRANCOIS FAUST
Waalse kooplieden te Dordrecht.
In 1624 is hij mede eigenaar van de COPERMOLEN bij de ,,SINT JORISBRUG,,
Samen met:
DIRCK JANS HOEUFT
JORIS JANS v HOUBRAECKEN
FRANCOIS FAUST
GORIS JACOBS
Waalse Kooplieden te Dordrecht

DANIEL MATTHIJS de LAIRESSE
IJzerhandel te Dordrecht
Geb: 1612 te Ddr
z.v. Matthijs Daniels de Lairesse en Catharine Mibaise
In 1652 neemt hij deel samen met zijn vader MATTHIJS LAIRESSE aan de expeditie van JACOB TRIP JR naar de ZILVER MIJNEN in Ned Brazilie.
Deze expeditie kon niet worden uitgevoerd want Ned/ Brazilie was veroverd door de Portugezen. Hun schip lag in de haven van RECIFE en werd overvallen door de Portugezen. Vader en zoon LAIRESSE eisten schade vergoeding van JACOB TRIP JR voor de gemaakte kosten. (Trip)

PIERRE (Piron) de LAIRESSE
IJzerhandel /Wapenhandel te Dordrecht.
Overl: 1636 te Ddr.
In 1606/folio 36 /huurt hij een huis v LENAERT SYBERTS v/d HATERT op het Nieuwe Werck in de Hooge Nieuwstraat (AdH/Verp)
In 1610 koopt hij voor f 3.600,- het Huis met het uithangbord ,,VELOIS,, In de Heren Dwarsstraat op het Nieuwe Werck (AdH)

PIERRE (Pieron) LAMBINON/LAMBION uit Luik
IJzerhandel te Dordrecht.
Geb: 1570 te Luik /Overl: 1626 te Ddr.
z.v. Lambert Lambinon en Catharina Massier
Tr: 1598 /Waals te Ddr met ELISABETH JACOBS.(1580)
Kinderen te Dordrecht:
1599 MARIA Doopgetuigen/Waals /ELIAS TRIP /JOHENNE de GEER
1601 ABEL (Doopgetuigen/Waals/ CONRAD v NEURENBERGH /MARQURITE v NEUERENBERGH)
1602 ELISABETH (Doopgetuigen/Waals /LOUIS de GEER SR /MARIA JACOBS)
1604 SUSANNE (Doopgetuigen/Waals /CHRISTIAAN SPECX/ GILLIS V STEEN /MARQURITE TRIP)
1605 JACOB (Doopgetuigen/Waals /CHRISTIAEN SPECX /JEAN de THIERS)

Hij woont in het ,,HUYS LUYK,, op het Nieuwe Werck.
In 1600 is hij diaken van de Waalse Kerk te Ddr

In 1606 is hij aanwezig bij het overleg in de ,,HERBERG LUYDICK,, op het Nieuwe Werck te Ddr om te bemiddelen bij de onenigheid tussen De broers CONRAD v NEURENBERGH en GUILLAUME v NEURENBERGH (steenhandel) op het Nieuwe Werck
Samen met:
FRANCOIS de MEYER
MATTHIJS DANIELS de LAIRESSE
LAURENS POSSON
Waalse kooplieden te Dordrecht (v Balen/RAD)

Op 2-6-1620 is hij aanwezig bij het overleg in de ,,HERBERG LUYDICK,, op het Nieuwe Werck om te bemiddelen bij de onenigheid tussen De broers CONRAD v NEURENBERGH en GUILLAUME v NEURENBERGH over de verkoop van een huis op het Nieuwe Werck samen met
FRANCOIS de MEYER
MATTHIJS DANIELS de LAIRESSE
LAURENS POSSON (Zwager van Guillaume v Neurenbergh), Waalse Kooplieden te Dordrecht. (v Balen/RAD)

In 1620 heeft hij een IJzer opslag bij de ijzerwaag(Trip)
1626/folio/ DE ERVEN PIRON(PIERRE) LAMBION (AdH)
Voogden van zijn minderjarige kinderen zijn:
LOUIS de GEER Jr.
JEAN de THIERS
SALOMON SPECX
Waalse Kooplieden te Dordrecht.

PIERSON LAMBILLON/LAMBINON uit Namen
In 1572 verkoopt hij aan de STADS REGENTEN v DORDRECHT enige tonnen ijzeren kogels voor de verdediging van Dordrecht (Requestboek nr. 1314 /27-4-1572 /RAD)

DANIEL LAMBION/LAMBLIJN
Wapenhandel te Dodrecht.
In 1605 geeft hij opdracht aanJAN HERMANS v/d ESCH(ESSEN)
Wapensmid te Dordrecht voor het maken van Kanonnen voor de V.O.C.

LAMBERT LAMBINON uit Luik
IJzerhandel te Dordrecht.
Tr: 1e 1622 /Waals te Ddr met JENNE D,ONNEAU
Tr: 2e 1638 /Waals te Ddr met CELIA FRANCOIS de MEYER
Kinderen te Dordrecht:
1623 ISABEAU (Doopgetuigen/Waals/ ISABEAU LAMBINON/ LAURENT VERNIER)
1626 PIERRE (Doopgetuigen/Waals / PIERRE LAMBINON/ MARIA LAMBINON/ JEAN de THIERS)
1628 ANNE (Doopgetuigen/Waals/ HENRI de GEER/ ANNA PARADIJS)
1629 JACOB
1631 LAMBERT
1632 GILLIS (Doopgetuigen/Waals /SUSANNE LAMBINON /JACOB TRIP SR.)
Kinderen te Dordrecht 2e huwelijk
1639 FRANCOIS
1641 LOUIS
1643 CECILIA
1648 GUILLAUME

Hij handelt in IJzer samen met LAURENS POSSON Koopman te Dordrecht

AART LAMBERTSuit Den Bosch
IJzerhandel /Smid /Messenmaker te Dordrecht.
In 1601 woont hij te Dordrecht.
Op 26-6-1601 vraagt hij OCTROOI aan voor het gebruik v/h Merk ,,KANDELAAR,, welk teken werd gebruikt door zijn overleden schoonvader.
(Octrooi /uit,, Octrooien van Nederland,, / G Doorman)

HANS (JOHANNES) van LIMBURGH uit Vianen
IJzerhandel te Dordrecht.
Geb: te ? /Overl: 1646 te Ddr /Begr Aug Kerk.
r: 1605 te Ddr met SUSANNA CORNELIS
Kinderen te Dordrecht :
1611 ADRIAAN
1613 MARIEKE
1615 ABRAHAM
1617 HEYLKEN
1619 CORNELIS
Hij koopt een graf in de Augustijne Kerk, samen met GILLIS VAN UFFELEN koopman te Dordrecht.
In 1626 /folio 39/ woont hij in de Wijnstraat /16 pond(AdH/1000eP)
In 1636 is hij Burgemeester van Dordrecht.
Tussen 1592/1604/ Verhandelt hij in 3 jaar te Dordrecht,
(66.000/ LB/ IJzer) uit de Waagrekeningen te Dordrecht /RAD

DAMAS v/d LINDE uit Lintorf/Dtsl
Wapenhandel /IJzerhande/Wapensmid t Dordrecht.
In 1608 woont hij te Dordrecht.
Kinderen te Lintorf:
15 .. ADRIAANTJE tr Okker Schrevels
15.. HENDRIK
15.. ADOLF
1587 CONRAD tr. met Hilleken ?

CONRAD DAMAS v/d LIND uit Duitsland
Wapenhandel /WapenSmid /Harnasmaker te Dordrecht.
Geb:1587 te Lintorf /Hertogdom Bergen/ Overl:1639 te Ddr /Begr Aug.Kerk
Tr: 1624 te Ddr met HILLEKEN ?
In 1619 woont hij Op de Boom bij de Riedijk naast Barthelomeus Penriss
Op 14-2-1620 koopt hij voor f 1.290,- het huis van BALTHASAR PENRISS
Op den Boom naast JAN JANS v CAMPEN en MARIN AUGUSTIJN.

In 1613 is hij lid van het Consortium van zelfstandige Wapenmakers te Dordrecht.
Samen met:
BARTHELOMEUS PENRISS
DANIEL le MAIRE
GERRIT HENDRICX
AART MENNENS
JAN JANS V CAMPEN
JAN JANS v/d BUSSE
(Akt Not. Eelbo /20-12-1613/ te Dordrecht /RAD/St v oorlog)

In 1625 wordt een akte opgemaakt er is onenigheid aan de Riedijk tussen
CONRAD DAMAS v/d LINDE /Harnasmaker / 38 jaar
HENDRIK SCHOUTEN /Harnasmaker/ 68 jaar
HENDRIKS MEERTENS /Horenbeslager /29 jaar
DENYS DAMAS v/d POEL /Harnasmaker/ 45 jaar
Getuigen zijn
JAN HERMANS v/d ESCH /Lademaker
SACHARIAS GODEL /Busmaker
COENRAAD SCHELLEBEECK / Harnasmaker
(Akte Not. Eelbo / 29-5-1625/ te Dordrecht /RAD)
In 1626/folio 56/is hij Harnasmaker a/d Riedijk /4 Pond (AdH/1000eP) en heeft een Smederij samen met JAN JANS v CAMPEN Wapensmid.

In 1634 wordt er en akte opgemaakt er is onenigheid aan de Riedijk tussen
CONRAD DAMAS v/d LINDE / Harnasmaker
DENYS DAMAS v/d POEL / Harnasmaker
GILLIS ENGELSEN / Harnasmaker met :
JAN COREAL / Zwaardveger
(Akte Not. Eelbo 26-7-1634 /te Dordrecht /RAD

JOHANNES (JOAN)CONRADS v/d LINDE
Wapenhandel /Wapensmid/Harnasmaker te Dordrecht.
Tr: 17-5- 1643 te Ddr met MARIA MISPELHOEF (zij woont op het Nieuwe Werck)
In 1643 woont hij a/d Nieuwe Haven.

JOHAN(JOAN) ADOLFS v/d LINDE uit Lintorf/Dtsl
IJzerhandel te Dordrecht.
Geb: ca 1638 Lintorf / Hertogdom Bergen /Overl 1695 te Ddr
z.v. Adolf Damas v/d Linden
Tr: 28-4-1658 te Ddr met CATHARINA RUITENBERG
Kinderen te Dordrecht:
1660 JOHANNES (ongeh)
1662 ANNA tr Ddr LOUIS de COURT
1664 AGATHA (ongeh)
16.. CORNELIA tr. Ddr met FRANCOIS de COURT
1675 COENRAAD tr 1e ANNA MOM/ tr 2e 1703 Haarlem MARTINA v VUGHT
16.. ADOLF tr. Ddr MARGARET HENDRIKS v SLINGELAND
In 1685 woont hij aan de Nieuwe Haven naast JOHAN v NEURENBERGH

Op 28-12 1677 legt hij de proef af als als Muntmeester van Holland te Dordrecht.
In 1679 is hij mede aandeelhouder van,
Het Fluitschip ,,DE NEURENBERGH,, 120 voet
Gebouwd op de scheepswerf van JAN DIRKS SCHOUTEN te Dordrecht.
1687 is hij mede Reder in de WALVISVAART v Dordrecht v/h Fluitschip ,,DE WILLEM HENDRIK VAN ORANJE,, Schipper /Commandeur PIETER JANS PRUYCK
In 1688 is hij Reder/Eigenaar van het Galjootschip ,,DE KOOPMAN,,(w.g.)

CONRAD JOHANS v/d LINDE
IJzerhandel te Duisburg /Haarlem
Geb: 1675 te Ddr.
z.v. Johannes Adolfs v/ Linde en Catharina Ruitenberg
Tr: 1e met ANNA MOM
Tr: 2e 1703 te Haarlem met MARTINA JANS v VUGHT
d.v Jan Hendricks v Vught en Maaike v/d Wege
Op 4-9-1706 richt hij voor f 8.000,-een Suikerraffinaderij op met 3 ziedpannen op aan de Nieuwe Haven /Hoek Lange Houten brugstraat te Dordrecht.
samen met zijn zwager HENRICUS JANS v VUGHT (1674/1744) en AELBERT LOOCKEMEYER (Suikerraffinadeur)(Geb: 1665 te Lippstein /overl v 1718 te Ddr)

SIMON LE LONG (Lengh)
IJzerhandel/ Smid/Spijkermaker te Dordrecht.
Tr : 1635 /Waals te Ddr met ANNE MOREAU (Moray)
Kinderen te Dordrecht:
1638 MARIE (Doopgetuigen/Waals/ BALTHASAR de la TOUR/CHRISTINA de la TOUR)
1646 MARGARITE (Doopgetuigen/Waals:/JEAN GILLIS /CHARLOTTE TURPEN)
1647 SIMON
In 1626/folio 34 /Dordrecht (AdH)
In 1625 levert hij Spijkers /Staaf en Roeijzer/Haardplaten.

DAVID JEAN LUPAERT
Wapenhandel te Dordrecht.
Geb: 1575 z.v. Jean Lupaert en Francina Beeckeman
Ontr: 13-8-1600 te Ddr met CLARA GERRITS HAEN uit Haarlem
In 1606/folio 91 /woont hij in het Huis DE LUYPAERT aan de Riedijk(AdH/Verp)
In 1598 staat hij borg samen met HERMAN SERVAES HELLINCX Wapenkoopman te Dordrecht voor het maken van kanonnen door PIETER ANTHONUS Wapensmid /Busmaker aan de Riedijk (zwager van David Lupaert)

M

SIMON MAGIS uit Luik
IJzerhandel /Smid/Spijkermaker te Dordrecht.
Tr: ca 1612/ Waals te Ddr met PASCHIERKEN PAQUET
Kinderen te Dordrecht:
1613 SIMON
1615 CATELINE
1620 MARGERITE
1626 SUSANNA

In 1619 heeft hij schulden aan
PIERON LAMBINON en LAURENS POSSON IJzerhandelaren te Dordrecht en moet hij zijn bezittingen aan hen afstaan
De boedel bestond uit o.a.
Blokken met Aanbeelden
20 IJzeren Hamers
1 Dubbele Blaasbalg
(Akte Not. Daniel Eelbo /1619/te Dordrecht RAD/Trip

DANIEL le MAIRE
Wapenhandel /Wapensmid/Busmaker/Musketmaker te Dordrecht
In 1602 woont hij aan de Riedijk te Dordrecht.
In 1602 heeft hij een contract samen met JAN JANS v CAMPEN Wapensmid te Dordrecht
Voor het leveren van onderdelen voor 75 Musketten in de maand, voor f 16,- per stuk
Schietproef was bij levering verplicht (St v. oorlog)

In 1613 is hij lid van het Consortium van zelfstandige Wapenmakers te Dordrecht.
Samen met:
BARTHELOMEUS PENRISS
GERRIT HENDRICKS
JAN JANS v CAMPEN
ALBERT JANS v/d BUSSE
AART MENNENS
CONRAD DAMAS v/d LINDE
(Akte Not. Eelbo/20-12-1613 /te Dordrecht /RAD (St v oorlog)

NICOLAAS CORNEILLE MANTERNACH uit Trier
IJzerhandel / Wijnhandel te Dordrecht. (Manternach is een plaats vlak bij Trier)
Overl: voor 1606 te Ddr.
Tr: 15.. met GEERTRUYT ADRIAANS
Kinderen te ?:
1575 MARGARITE tr 1593 LUDOLF LINTZNICK
1587 NICOLAAS tr HILLEGOND COCQ
1589 SEBASTIAAN tr 1622 HELENA ALEWIJNS
15.. SOPHIA
1591 GEERTRUI tr 1621 te Leiden met ARNOUD JAPIN
15.. CORNEILLE

Tussen 1592/1604 /Verhandelt hij in 3 jaar te Dordrecht, (819.000/LB/IJzer /uit de Waagrekeningen te Dordrecht/RAD)
In 1602 koopt hij een graf in de Augustijne Kerk te Dordrecht, samen met ADRIAAN JACOBS MENELICK Koopman te Dordrecht
Hij koopt 1/8e deel van de HERBERG ,,VOSKEN,, in de Wijnstraat van Herman v/d Woude(Wolde)
In 1606 /folio 34/ DE ERVEN van NICOLAAS MANTERNACH (AdH/Verp)
SOPHIA MANTERNACH en SEBASTIAAN MANTERNACH
Verkopen het Huis ,,MEDEMBLICK,, aan de Nieuwe Haven
Bij de Stadswal /Nieuwe Werck.

SEBASTIAAN NICOLAAS MANTERNACH
IJzerhandel /Houthandel te Dordrecht.
Geb: 1589 te ?
Ontr: op 16-10- 1622 te Ddr met HELENA ALEWIJNS
Kinderen te Dordrecht:
1623 NICOLAAS
1626 FRANCOIS tr te Leiden CATHARINA de POERS
Hij is lid v/d Houtkopersgilde.
In 1626/folio 38/woont hij in de Wijnstraat /12 Pond(AdH/1000eP)
In 1636 is hij lid v/d Raad v Dordrecht.

HENRICH MEERTENS
Wapenhandel /Wapensmid/Horenbeslager te Dordrecht.
Geb: 1596 te Dordrecht.
In 1625 woont hij aan de Riedijk te Dordrecht
In 1625 wordt een akte opgemaakt er is onenigheid aan de Riedijk tussen
HENDRICK MEERTENS /Horenbeslager / 29 jaar
CONRAD DAMAS v/d LINDE / Harnasmaker /38 jaar
DENYS DAMAS v/d POEL / Harnasmaker / 45 jaar
HERNDRIK SCHOUTEN / Zwaardveger /68 jaar
Getuigen zijn:
JAN HERMANS v/d ESCH / Lademaker
SACHARIAS GODEL / Busmaker
COENRAAD SCHELLENBEECK/ Harnasmaker
(Akte Not. Eelbo 29-5-1625 te Dordrecht/RAD

AART MENNENS (Adart Mennier)
Wapenhandel /Wapensmid/Busmaker te Dordrecht.
Tr: 1e te Ddr LIJBETH CLAES
Kinderen te Dordrecht:
1607 JUDITH
1609 MENNO
Ontr 2e :8-7-1612 te Ddr met DELIANA ROCHUS PRAEM
(zij woont aan de Riedijk)
Kinderen te Dordrecht:
1614 ROCHUS
1615 DIRCK
1617 JUDITH
In 1606 /folio 82 /woont hij aan de Riedijk en heeft hij een Smederij samen met PIETER ANTHONUS Wapensmid/Busmaker (AdH/Verp)
In 1610 werkt hij voor het COPERHUIS op het Vlak/Nieuwe Werck voor het maken van van Stalen Platen
In 1613 is hij lid van het Consortium van zelfstandige Wapenmakers te Dordrecht.
Hij vertegenwoordigd het Consortium bij het opmaken van een een contract, voor het leveren van 500 Musketten met Forketten te leveren aan het Magazijn te Delft samen met de Leden van het Consortium,
BARTHELOMEUS PENRISS
DANIEL le MAIRE
GERRIT HENDRICX
JAN JANS v CAMPEN
CONRAD DAMAS v/d LINDE
ALBERT JANS v/d BUSSE
(Akte Not. Eelbo /20-12-1613 te Dordrecht /RAD / St v oorlog)

In 1617 heeft hij een schuld aan LOUIS de GEER JR
In 1621 vertegenwoordigd hij het Consortium van Zelfstandige Wapenmakers te Dordrecht, voor het leveren van 500 Musketten met Forketten en Krassers f 9,- per stuk (St v oorlog)

FRANCOIS de MEYER (DE MEY)
IJzerhandel te Dordrecht.
Tr: te Ddr/Waals te Ddr met CATHERINE GERMEAU
Kinderen te Dordrecht :
16.. CAREL (overl 1639)
16.. CECILIA tr Ddr met LAMBRECHT LAMBINON
1619 PIERRE
In 1626 /folio23 /woont hij in de Gravestraat /20 Pond/(AdH/1000eP)

In 1606 is hij aanwezig bij het overleg in de HERBERG ,,LUYDICK,, op het Nieuwe Werck, om te bemiddelen bij de onenigheid tussen De broers CONRAD v NEURENBERGH en GUILLAUME v NEURENBERGH Steenhandelaren aan de Nieuwe Haven op het Nieuwe werck samen met :
MATTHIJS DANIELS de LAIRESSE
PIERRE LAMBINON
LAURENS POSSON
Waalse IJzerkooplieden te Dordrecht.(v Balen/RAD)
Op 2-6-1620 is hij aanwezig bij het overleg in de HERBERG ,,LUYDICK,, op het Nieuwe Werck om te bemiddelen bij de onenigheid tussen
De broers CONRAD v NEURENBERGH en GUILLAUME v NEURENBERGH over de verkoop van een Huis op het Nieuwe Werck
Samen met:
MATHIJS DANIELS de LAIRESSE
PIERRE LAMBINON
LAURENS POSSON
Waalse IJzerkooplieden te Dordrecht. (van Balen/RAD)

P

BARTHELOMEUS PENRISS (PENDERS) uit Luik
Wapenhandel Wapensmid/Busmaker te Dordrecht
Tr: ca 1604 met JENNEKE JANS
Kinderen te Dordrecht :
1605 MARGARETA
In 1619 woont hij Op den Boom naast JAN JANS v CAMPEN Wapensmid/Busmaker
Op 14-2-1620 verkoopt hij zijn huis Op den Boom voor f 1.290,- aan CONRAD DAMAS v/d LINDE Wapensmid /Harnasmaker.
Hij is een zelfstandig wapenmaker en sloeg zijn eigen Merk in zijn wapens
Hij had Contracten met de groot Wapenhandelaren
MATTHIJS DANIELS de LAIRESSE
ELIAS JACOBS TRIP
LOUIS de GEER Jr
JEAN ROELOFS de CARPENTIER
SERVAES GERARDS HELLINCX
In 1613 is hij lid het Consortium van Zelfstandige Wapenmakers te Dordrecht.
samen met:
DANIEL le MAIRE
AART MENNENS
JAN JANS v CAMPEN
GERRIT HENDRICX
ALBERT JANS v/d BUSSE
CONRAD DAMAS v/d LINDE
(Akte Not. Eelbo /20-12-1613/te Dordrecht/RAD(St v oorlog)

In 1614 treed hij op als getuige bij een Wapen Contract voor de koop van
Wapens door ELIAS JACOBS TRIP te Dordrecht.
In 1615 vertegenwoordigd hij het Consortium van Zelfstandig Wapenmaker te Dordrecht voor een contract, voor het maken van 1000 Musketlopen schietende 10 cogels t, Pond voor f 4.50,- per stuk met LOUIS de GEER Jr
Louis de Geer levert het ijzer /400 LB/ Voor het maken van de wapens (Akte Not .Eelbo/7-12-1615 te Dordrecht /RAD (St v oorlog)

CLAES PIETERS uit Antwerpen
IJzerhandel /Smid/Speldenmaker te Dordrecht
Tr: 1599 te Ddr met JANNEKE HENDRICKS MONNICKEN
In 1602 vraagt hij OCTROOI aan voor Papier met een eigen Merk of Embleem om zijn Spelden / Naalden in te pakken
(Octrooi uit / ,,Octrooien v Nederland,,/ G. Doorman)

LAURENS(LAURENT) de POSSON Poisson/Poysson uit Luik
IJzerhandel te Dordrecht
Familie de POSSON bezat
3 IJZERSMELTERIJEN IN LUIK
In 1824 kreeg de familie de POSSON zijn Adelijke Titel
CHATEAU de SAINT ODE
(Archief LAURENT POSSON de LIEGE)

In 1579 woont hij te Dordrecht
Geb: ca 15.. te Luik /overl: 1627 Ddr/Begr Aug Kerk
Tr: 15../Waals te Ddr met MARGARET JANS WILLEMOT
d.v. Jean Willemot en Beatrix Demary
(Zwager van Guilaume v Neurenbergh getr: met Maria Jans Willemot)
Kinderen te Dordrecht
15.. MARIA
15.. LAURENS te Ddr 23-10-1629 Janne Berends Beeckeman
1626 /folio 33/woont hij in de Wijnstraat/8 Pond(AdH)/1000eP)

In 1606 handelt hij samen met LAMBRECHT LAMBINON
1606 is hij aanwezig bij het overleg in de HERBERG ,,LUYDICK,, op het Nieuwe Werck om te bemiddelen bij de onenigheid tussen de broers CONRAD v NEURENBERG en GUILLAUME v NEURENBERGH (steenhandelaren) op het Nieuwe Werck samen met:
FRANCOIS de MEYER
MATHIJS DANIELS de LAIRESSE
PIERRE LAMBINON
Waalse IJzerkooplieden tr Dordrecht
(v Balen /RAD)

Op 2-6-1620 is hij aanwezig bij het overleg in de ,,HERBERG LUYDICK,, op het Nieuwe Werck om te bemiddelen bij de onenigheid tussen De broers CONRAD v NEURENBERGH en GUILLAUME v NEURENBERGH over de verkoop van een huis op het Nieuwe Werck samen met:
FRANCOIS de MEYER
MATHIJS DANIELS de LAIRESSE
PIERRE LAMBINON
Waalse IJzerkooplieden te Dordrecht

(v Balen/RAD)

AART PARADIJS
IJzerhandel/Smid/Nagelmaker te Dordrecht.
Tr: ca 1613 te Ddr met REGNA TINDENT
In 1606 woont hij te Dordrecht.
In 1606/folio 26 / woont hij op het Nieuwe Werck (AdH/Verp)
Kinderen te Dordrecht:
1614 MARIE
1616 GUILLAUME
16.. HELWICH
1617 JACOB
1620 JAN

DAMAS AARTS v/d POEL /DU POND
Wapenhandel/Wapensmid/Muskettenmaker te Dordrecht.
In 1578 woont hij te Dordrecht
Tr: ca 1578 te Ddr met MARIKEN JACOBS
Kinderen te Dordrecht :
1579 ADRIAANKEN
15.. JAN
1580 DENYS
15.. JACOB

DENYS DAMAS v/d POEL /DU POND
Wapenhandel/Wapensmid /Harnasmaker/Musketmaker te Dordrecht
Geb: 1580 Ddr
In 1614 heeft hij een wapencontract met SERVAES GERARDS HELLINCX en LOUIS de GEER JR voor het maken van Musketten voor COLONEL v/d COMPAGNIE JOHAN ERNST v NASSAU

In 1625 wordt een akte opgemaakt is er onenigheid aan de Riedijk tussen:
DENIJS DAMAS v/d POEL / Harnasmaker / 45 jaar
CONRAD DAMAS v/d LINDE / Harnasmaker / 38 jaar
HENDRIK MEERTENS / Horenbeslager / 29 jaar
HENDRIK SCHOUTEN / Harnasmaker / 68 jaar
Getuigen zijn:
JAN HERMANS v/d ESCH / Lademaker
SACHARIAS GODEL / Busman
COENRAAD SCHELLEBEECK / Harnasmacker
(Akte Not. Eelbo 29-5-1625 te Dordrecht/RAD

In 1634 wordt een akte opgemaakt er is onenigheid aan de Riedijk tussen:
DENYS DAMAS v/d POEL / Harnasmaker
CONRAD DAMAS v/d LINDE /Harnasmaker
GILIIS ENGELSEN / Harnasmaker
met
JAN COREAL / Zwaardveger
(Akte Not.Eelbo/26-7-1634/ te Dordrecht /RAD)

JACOB DAMAS v/d POEL
Wapenhandel/Wapensmid/Harnasmaker te Dordrecht
Ontr: 15-3-1626 te Ddr met TANNEKE WAGENAAR
Kinderen te Dordrecht:
1628 DAMAS tr 1654 metJANNEKE WAGENAAR
1630 MAAIKE
In 1626/folio/100/ woont hij aan de Voorstraat/1 pond (Adh/1000eP)

MATTHEUS v/d POEL
Wapenhandel/Wapensmid/Harnasmaker te Dordrecht.
Geb: 1611 te Ddr
Tr :1e met MAYKE JANS
Tr: 2e 1640 met MARIA JANS de HOOGH
Kinderen te Dordrecht:
1644 DIRCK
1646 ANNEKE
1650 GEERTRUID
In 1640 woont hij aan de Riedijk in het Huis DE VERKEERDE WERELD,,

DIRCK HUYBRECHT DE PREY /DU PREE
IJzerhandel te Dordrecht
Overl: 1585 te Ddr
Tr: 1e met MARIA WILLEMS
Tr: 2e met CRIJNTJE JACOBS BOTHIN
In 1580 /folio/ woont hij in de Wijnstraat (AdH/50e P)

R

CORNELIS de RAEDT uit Antwerpen
IJzerhandel te Dordrecht.
Overl: 1619 Ddr./Begr Aug Kerk Ddr

In 1597 koopt hij een graf in de Augustijne Kerk samen met PIETER ANTHONIS VINCK.
In 1606 /folio 96/ woont hij in de Voorstraat (AdH/Verp)
Tussen 1591/1604 / Verhandelt hij in 6 jaar te Dordrecht (143.000 LB/ijzer/ uit de Waagrekeningen te Dordrecht /RAD

WIJNANT JANS RUTGERS uit Boekholt
IJzerhandel te Dordrecht.
Tr: 1e 1579 te Ddr met MARIKEN VALLINCK
Tr: 2e 1588 te Ddr met CORNELIA MUYS v HOLY
Kinderen te Dordrecht :
1583 MARIKEN
15.. ANNA tr 1601 Ddr CHRISTIAAN SPECX
1589 JOHANNES
1591 ERMGART
1600 ABRAHAM
In 1595 is hij Doopgetuige te Ddr bij JACOB zoon van ELIAS JACOBS TRIP
In 1607 is hij Doopgetuige bij HENRI zoon van JACOB JACOBS TRIP

Tussen 1592/1604 /Verhandelt hij in 7 jaar te Dordrecht, (572.000/LB/IJzer ) uit de Waagrekeningen te Dordrecht/ RAD
In 1622 is hij Bewindhebber voor Dordrecht in de W.I.C.
Hij is Schepen van Dordrecht.

MAARTEN RIJCKEN uit Roermond
IJzerhandel /Zouthandel te Dordrecht.
Overl: aug 1596 /Begr Aug Kerk
Tr: 20-9-1579 te Ddr met GRIETKEN MARTELS
Kinderen te Dordrecht:
1580 MARIEKEN tr 1601 Ddr JACOB DIEDERICK v ELSLOO
1583 BARTEN
1592 AELKEN
1594 ADRIAENKEN tr 1619 Ddr GREGORIUS EGBERT
15 .. ELISABETH tr 16.. Ddr REYNIER FIJNEMAN
In 1606 /folio 44 /Wed Maarten Rijcken woont in de Wijnstraat bij de Craen(AdH/Verp)
In 1626 /folio 49 /Wed Maarten Rijcken woont in de Wijnstraat /2 Pond (AdH/1000eP)
Tussen 1592/1604 /Verhandelt hij in 4 jaar te Dordrecht/(219.000/LB/ijzer)uit de Waagrekeningen te Dordrecht /RAD
1596 heeft hij een contract voor de koop van een Zoutkeet te Zwijndrecht samen met DYONYS CHRISTIAENS v DILSEN

S

HARTLOFF SCHELLEBEECK uit Eberfeld
Wapenhandel/Wapensmid/Harnasmaker te Dordrecht.
Tr: ca1600 met METTE JANS.
(halfzuster van Seleken Jans vrouw van Conrad Damis v/d Linde)
In 1600 is hij Harnasmaker te Dordrecht.

COENRAD HARTLOFF SCHELLEBEECK uit Eberfeld
Wapenhandel/WapenSmid / Harnasmaker te Dordrecht.
Geb: 1600 /overl: 1675 Ddr.
z.v. Hartloff Schellebeeck en Mette Jans
Tr: te Ddr met BARBARA PIETERS SCHIFF
Geb: 1605 Ddr/overl: 1677 Ddr
In 1625 wordt een akte opgemaakt, er is onenigheid aan de Riedijk,
Tussen:
HENDRIK SCHOUTEN / Harnasmaker /68 jaar
DENYS DAMAS v/d POEL /Harnasmaker / 45 jaar
CONRAD DAMAS v/d LINDE / Harnasmaker /38 jaar
HENDRIK MEERTENS / Horenbeslager / 29 jaar
Getuigen zijn:
COENRAD SCHELLEBEECK /Harnasmaker
SACHARIAS GODEL BUSMAKER / Busmaker
JAN HERMANS v/d ESCH / Lademaker
(Akte Not.Eelbo /29-5-1625/ te Dordrecht/RAD) St v oorlog

JAN COENRAAD SCHELLEBEECK
Wapenhandel /Wapensmid /Zwaardveger te Dordrecht.
In 1637 woont hij te Dordrecht.

HENDRICK SCHOUTEN
Wapenhandel / WapenSmid /Harnasmaker/ Zwaardveger te Dordrecht.
Geb: 1557 te ?
In 1625 woont hij aan de Riedijk.
In 1625 wordt een akte opgemaakt er is onenigheid aan de Riedijk.
Tussen:
HENDRICK SCHOUTEN /Harnasmaker / 68 jaar
DENYS DAMAS v/d POEL / Harnasmaker / 45 jaar
CONRAD DAMAS v/d LINDE / Harnasmaker / 38 jaar
HENDRIK MEERTENS / Horen / Beslager /29 jaar
Getuigen zijn:
JAN HERMANS v/d ESCH / Lademaker
SACHARIAS GODEL / Busmaker
CONRAD SCHELLEBEECK / Harnasmaker
(Akte Not. Eelbo /29-5-1625/te Dordrecht /RAD) St v oorlog

JACOB SMIT uit Zaltbommel
IJzerhandel te Dordrecht.
Tussen 1592/1604/ Verhandelt hij in 5 jaar te Dordrecht
(? IJzer ) (uit de Waagrekeningen te Dordrecht /RAD)

JACOB JACOBS SONNEMANS uit Luik
IJzerhandel /Zouthandel te Dordrecht.
Geb: 1565 te Luik /overl: 15-6-1639 te Ddr /Begr Aug.Kerk
Tr: 15-6-1595 te Ddr met ELISABETH MATTHEUS v NEDERHOVEN
(Geb: 1570 Antwerpen /overl:1634 Ddr)
d.v. Mattheus v Nederhoven en Magdalena Windebeeck
Kinderen te Dordrecht:
1596 GOVERT tr 1638 Ddr met Maria v Akerlaken
1598 AREND (HEER v RIJSOORD)tr Catharina Jean de Carpentier
1600 GERARD (ongehuwd)
1610 JACOB
In 1626 /folio 33 /woont hij aan de Nieuwe Haven/50 Pond(AdH/1000eP)
In 1612 koopt hij een ZOUTKEET (Zoutziederij) te Zwijndrecht van ELIAS JACOBS TRIP en WILLEM v DILSEN. (Kooplieden te Dordrecht)
In 1631 bouwt hij een Nieuwe Zoukeet te Zwijndrecht samen met JACOB JACOBS TRIP
ADAM v CUYCKHOVEN
JOHAN v MEEUWEN
(Kooplieden te Dordrecht)

CHRISTIAEN (Corstiaan) SPECX uit Luik
IJzerhandel te Luik/Dordrecht.
Geb: te Luik
0ntr: 8-7-1601 /Waals te Ddr met ANNA WIJNANTS RUTGERS
d.v. Wijnant Rutgers en Marieke Vallinck
Kinderen te Dordrecht:
1601 MARJA
1603 CORNELIS tr met SUSANNE v NIEUWEHOVEN
1605 WIJNAND
1608 JOHANNES
1610 SUSANNE
In 1606 /folio 42/ woont hij op het Nieuwe Werck(AdH/Verp)
Tussen 1592/1604 /Verhandelt hij in 2 jaar te Dordrecht.
(98.000/LB/IJzer)uit de Waagrekeningen te Dordrecht/ RAD
Hij heeft een IJzeropslag in de IJzerwaag te Dordrecht.
In 1600 handelt hij in IJzer samen met LOUIS LAMBERTS de GEER de GAILLARMONT

SALOMON SPECX uit Luik
IJzerhandel te Dordrecht.
In 1602 woont hij te Dordrecht.
In 1626/folio 34 te Dordrecht (AdH/1000eP)
In 1602 handelt hij in IJzer te Dordrecht samen met MATTHIJS LAMBERTS de GEER (oom van Louis de Geer Jr)
In 1626 /folio 34 (AdH/1000eP)
Hij is een broer van JACQUES SPECX
1629/1632 voor de V.O.C. in Japan en CORSTIAAN SPECX

STEVEN STEVENS
Smid te Dordrecht
In 1606/folio 249/ woont hij in de Grote Spuistraat (AdH/Verp)

JAN MATTHIJS STOETERS uit Den Bosch
IJzerhandel /Smid /Speldemaker te Dordrecht
in 1582 vraagt hij OCTROOI aan voor Papier met een eigen Merk of Embleem om zijn Spelden/Naalden in te verpakken.
(Octrooi uit/,, Octrooien v Nederland,, / G Doorman)

T

PIETER THONIS
Tingieter te Dordrecht.
In 1606 woont hij te Dordrecht bij de Vuylpoort

WIJNANT THONIS
Smid te Dordrecht.
In 1606/folio 96 /woont hij in de Voorstraat (AdH/Verp)

GEURT(GOVERT) GEURTS v TRICHT uit Maastricht
IJzerhandel /Koperhandel/Blauwsteenhandel/
Maasschipper te Dordrecht.
Geb: 1553 te Maastricht/ overl: 1613 Ddr
z.v. Mattheus v Tricht Geurts
Tr: 1e met ?
Tr: 2e 1605 /Waals met MARIKE JANS HOUBEN
(geb: 1577 Roermond)
Kinderen te ?
1588 JOHANNES
15.. GEURT /(GOVERT)
15.. MATTHEUS
15.. ALETTA tr 1630 met MARTIN PARADIJS
In 1626 /folio 34 /woont hij in de Wijnstraat /10 Pond(AdH/1000eP)
In 1626 heeft hij een Coperslagerij bij de Tolbrug.

MATTHEUS GERRITS TRIP uit Zaltbommel
IJzerhandel/Brouwer /Maasschipper te Dordrecht
(neef van ELIAS JACOBS TRIP en JACOB JACOBS TRIP)
Hij was de eerste uit de familie TRIP die handelde in Dordrecht
Geb: 1550 te Zaltbommel/overl: 30-4 1606 Ddr /Begr/ Nieuwkerk
z.v. Gerrit Trip en Jenneke Theeuwen
Tr: te Ddr met MAAIKE CORNELIS de wed MATTHIJS PAES
In 1588 wordt hij als Maasschipper genoemd te Dordrecht, er is beslag gelegd op zijn schip, omdat hij een schuld had van 1.000 Daalders
In 1597 woonde hij te Dordrecht.
Tussen 1592/1604/ Verhandelt hij in 9 jaar te Dordrecht.
(121.000 /LB/IJzer/ uit de Waagrekeningen te Dordrecht /RAD
Hij handelde in IJzer tussen, DORDRECHT / KEULEN en CRUYSNACH
In november 1592 wordt hij de 1e keer gemeld in de rekeningen van de IJZERWAAG te Dordrecht.
In 1606/folio 91 /is hij eigenaar v/d Brouwerij ,,HET HOEFIJZER,, aan de Riedijk(AdH/Verp)
In 1606 is hij Waard in de Herberg ,,DE TOELAST,, te Dordrecht,,

JAN CORNELISZ TRIP uit Zaltbommel
IJzerhandel/ Wijnhandel /Maasschipper te Dordrecht
In 1602 woont hij te Dordrecht
(Neef van ELIAS JACOBS TRIP en JACOB JACOBS TRIP)
Geb: 1578 te Zaltbommel /overl: 1629 te ?
z.v. Cornelis Gerrits Trip enPeterken Mathijs
Tr: 1608 te Zaltbommel met LIJSBETH RIJCKE
Kinderen te ?
1610 CORNELIS
1614 GERARD
In 1602 is hij in dienst van LOUIS LAMBERTS de GEER de GAILLARMONT in 1603 is hij zelfstandig IJzerkoopman te Dordrecht
Hij verhandelt /18.000 LB/ IJzer (uit de Waagrekeningen te Dordrecht /RAD)
In 1618 is hij in dienst vam ELIAS JACOBS TRIP
In 1619 is hij in dienst van de Admiraliteit te R'dam

PIETER CORNELIS TRIP uit Zaltbommel
Wapenhandel /Graanhandel te Dordrecht/Amsterdam
Geb: 1579 te Zaltbommel /overl: 1655 te A'dam
z.v. Cornelis Gerrits Trip en Peterken Mathijs
(Neef van ELIAS JACOBS TRIP en JACOB JACOBS TRIP)
Tr: 1e te A'dam met SARA v/d STRATEN
Tr: 2e te A'dam met CHRISTINA v/d GRAAFF
(Wed. J. BICKER)
In 1619 woont hij te Amsterdam en Handelt samen met ELIAS JACOBS TRIP

ELIAS JACOBS TRIP EEN VAN DE GROOTSTE ONDERNEMERS BEGIN 17E EEUW IN DE HANDEL EN SCHEEPVAART TE DORDRECHT (1600/1614) AMSTERDAM (1614/1636)
Handel in o.a. IJzerhandel /Koperhandel /Wapenhandel /Zouthandel/Salpeterhandel/Graanhandel /Goudhandel te Dordrecht /te Amsterdam
Geb:1570 te Zaltbommel /overl: 1636 te A'dam
z.v. Jacob Trip en Jacoba Elias de Cock
Tr: 1e tr 1592/ Waals te Luik met MARIA de GEER
Ged:10-11-1583 te Luik /overl 26-1-1609 te Ddr/ Bergr Aug Kerk
d.v. Louis Lambert de Geer de Gaillarmont en Maria Jalea
Tr: 2e 8-5-1611/Waals te Ddr met ALITHEA(Aletta) ADRIAENS
Geb: 1579 te Ddr
d.v. Burgemeester v Dordrecht (Lakenhandelaar)en Sophia Heymans
Kinderen te Dordrecht 1e Huwelijk :
1594 JACOB (overl)
1595 JACOB (overl 1622/als scheepschirurgijn aanboord v/h Schip
1599 MARIA (overl)
1604 ELIAS (over /5-1-1636 te Harderwijk)
Ontr: 8-5-1628 te A'dam met MARGARETHA SCHRASSERT
Geb: 1597 te Harderwijk /overl: 12-3-1638 te Harderwijk
d.v. Otto Jans Schrassert en Elbertina Reiniers v Steenler

Kinderen te Amsterdam 2e Huwelijk:
1614 SOPHIA (overl/1679) tr /A'dam/JOAN COYMANS Jz (1601/1657)
1616 ADRIAEN (overl)
1619 MARIA (overl/1683)tr/A'dam/BALTHASAR COYMANS Jz
(tr 2e PIETER RUYSCH v WAYENBURG)
1621 ADRIAEN (overl/1684) tr. 1645/Amsterdam /ADRIAENE LOUIS de GEER
1622 JACOMIJNA (overl/1678)tr 1645/A'dam /JOSEPHUS COYMANS jz(1621/1677)
1627 JACOBUS (overl/1670)tr 1e /A'dam /ELIZABETH BICKER
(tr 2e MARGARETH de MUNTER)
De drie dochters van ELIAS JACOBS TRIP trouwde in Amsterdam met leden van de Antwerpse familie COYMANS te Amsterdam.

ELIAS JACOBS TRIP
In 1593 huurt hij een huis te Dordrecht
In 1593 koopt hij een graf in de Augustijne Kerk te Dordrecht voor zijn eerst geboren kind
In 1598 koopt hij een huis met toebehoren en 5 haardsteden bij de Wijnbrug voor f 2.700,- ORA 744 folio 275/R.A.D. (Trip)
(Het huis bleef tot 1657 in bezit van de familie en werd verkocht voor f 3.550 (Akte Not. Muys van Holy /folio 26)(Trip)
In 1606/folio 44/woont hij in de Wijnstraat (AdH/Verp)
Op 12-7-1614 wordt hij lid voor Dordrecht lid v/d V.O.C.
Hij volgt LEONARD SYBERT v/d HATERT op
In 1614 vertrekt hij met zijn gezin naar Amsterdam als lid voor Dordrecht in de V O C
In 1615 woont hij te Amsterdam bij ,,DE PRINSEHOF ,,
In 1639 ontvangt ALETTA WED.ELIAS TRIP te Amsterdam, AMALIA v SOLMS vrouw van PRINS FREDERIK HENDRIK v ORANJE

ELIAS JACOBS TRIP EN DE IJZERHANDEL
In april 1592 staat ELIAS TRIP in de Waagrekening te Dordrecht als ELYAS STRIJP.
Hij verscheept 39.000LB IJzer naar Amsterdam voor zijn a.s. schoonvader LOUIS LAMBERT de GEER de GAILLARMONT.
In 1592 verscheept hij met zijn schip IJzer voor PIERON LAMBION naar Dordrecht.
Op 15 april 1593 wordt hij de 1e keer genoemd in de Waagrekeningen van Dordrecht als verkoper van IJzer op de Stapelmarkt te Dordrecht. (Waagrekeningen 4554/RAD )(Trip)
In febr 1594 te Dordrecht vervoerd hij een vracht IJzer van Dordrecht naar Amsterdam. (Waagrekeningen nr 4552t/m4571/ R.A.D.(Trip)

ELIAS JACOBS TRIP EN DE WAPENHANDEL
In 1612 start hij met de wapenhandel en knoopte hij allerlei betrekkingen aan met Spanje en Portugal.
Voor eigen rekening stuurde hij vertegenwoordigers naar Spanje en Portugal (akte Not.Paulus Eelbo /31-1-1612/te Dordrecht /RAD(Trip)
In 1612 heeft hij zijn eerste CONTRACT voor de levering van 200 GOTELINGEN (SCHEEPSKANONNEN) uit Engeland.
In 1612 handelt hij in wapens met Engeland/Spanje en Portugal.
In febr 1614 stuurt hij een ,,REQUEST ZIJNDE TE DORDRECHT, AEN DE CONINCK v GROOT BRITANNIE,, Om uit Engeland te mogen transporteren 130 GOTELINGEN
In 1614 besteld hij bij twee Wapensmeden te Dordrecht 500 Essense Musketten
voor f 6,- per stuk (St v oorlog)
In 1615 start hij samen m et zijn broer JACOB JACOBS TRIP en zwager LOUIS de GEER een Internationale handel in wapens.
Zij beschikte daarvoor voldoende kapitaal bezaten een Groot Handels Netwerk. In april 1615 besteld hij 200 GOTELINGEN in Engeland
In 1619 met tussenkomst van een van de VOC leden, doet hij een verzoek in Engeland om GOTELINGEN te mogen importeren voor de VOC schepen.

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, augustus 2017, juni+september 2018, maart 2020, december 2020, november 2022.