Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Wieldrecht: Kohier van de verponding 1731 (33 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731

15.010 Wieldrechtse polder heren Turfkloot & Spaan

Wijk 15 Nummer 010
s Gravendeelse dijk?* Wieldrechtse polder
Eigenaar: heren Turfkloot & Spaan
Getaxeerd op: ƒ 54
Oude aanslag: ƒ 0
Nieuwe aanslag: ƒ 4-10
Opmerkingen: Geen oude verp. bekend. Bewoond door Arij van Epenhuijse, pannenboeter en meter, en achter door Arij den Bouw, wiens vrouw keetvrouw van twee pannen is. Beiden betalen geen huur\n

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).