Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Wieldrecht: Kohier van de verponding 1731 (33 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731

15.002 Nadort, op de Weduwe van Adriaan t Hooft

Wijk 15 Nummer 002
s Gravendeelse dijk?* Nadort, op de
Eigenaar: Weduwe van Adriaan t Hooft
zaagmolen & hs & lds
Getaxeerd op: ƒ 350
Oude aanslag: ƒ 0
Nieuwe aanslag: ƒ 23-7
Opmerkingen: Grote zaagmolen met woning en loodsen, gelegen voor voorn. dijk (van de Zuidpolder) aan de rivier.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).